Den 1 mars kommer den efterlängtade lagstiftningen som ger möjlighet för polis att genom klampning hindra fordon för fortsatt färd. Polis, åkerinäringen och socialdemokraterna har länge efterfrågat den här möjligheten, som bokstavligen innebär att sätta klossar i hjulen, på de fordon som man misstänker bryter mot de lagar och regler som finns om transporter i Sverige.

 

Ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden står för oss socialdemokrater högt upp på den politiska dagordningen och det är positivt att regeringen nu levererar.

 

I exempel på exempel har vi sett de stora problem som finns i åkeribranschen där chaufförer lever under slavliknande förhållanden med dumpade löner och utan möjlighet till rast och vila. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att konkurrensen sätts ur spel och i förlängningen tvingar ner löner och villkor. I och med de den nya lagen om klampning så får polisen ett verktyg för att se till att cabotagereglerna följs.

 

Vi kan inte acceptera att oseriösa åkare kör på våra vägar därför är den nya lagen viktig ur ett förebyggande perspektiv för att få bort de farliga, olagliga transporter vi har idag.

 

Regeringens ambition är att förstärka regelverket ytterligare genom att tillåta klampning så länge sanktionsavgiften inte är betald eller fordonets brister inte är åtgärdade vilket kan vara mer än 24 timmar. Redan från 1 juli utökas möjligheterna så att polis får möjlighet att ta fordonsnycklar, registreringsskyltar och frakthandlingar om böterna eller bristerna på fordonet inte är åtgärdade.