Alla de nedskärningar som drabbat biblioteksverksamheten – allt en del i den större planen att reducera kulturlivet till en estetiskt och intellektuellt död ödemark – har slutligen drabbat även detta bibliotek och arkiv, vars insamlingar innehåller enorma mängder värdefull kunskap om det moderna Sveriges kanske mest inflytelserika, samt politiskt och kulturellt påverkande rörelse och därmed kanske utgör ett av Sveriges viktigaste kunskapscentrum.

”Slag mot arbetarrörelsen”

Att detta hugg har drabbat detta bibliotek utgör också ett enormt allvarligt slag mot arbetarrörelsen i sig självt. Det är ett klart medvetet slag som den politiska ekonomiska eliten har utdelat i sitt försök att reducera arbetarrörelsens makt och inflytande så att de kan erodera bort det fria, demokratiska välfärdssamhället som vi lever i nu, vars fortsatta existens garanteras av just arbetarrörelsen.

Samma elit som hotar den svenska demokratin och som vill skapa ett samhälle där vi saknar en röst och inflytande, med det enda syftet tillgängligt är att vi ska vara deras lydiga, masskonsumerande, tanklösa löneslavar.

Kulturlivet har hjälpt människor att vara allmänbildade

För att kunna skapa ett sådant samhälle så har denna elit gjort allt under de senaste åren för att försvaga de medborgerliga rörelserna som står i vägen för dem och deras planer. Och arbetarrörelsen är en rörelse de är extra fokuserade på tack vare dess enorma inflytande inom svensk politik och kultur.

Att de har inriktats åt att skära mer på kulturlivet beror inte enbart på att det är genom kulturen som medborgarrättsrörelserna som till exempel arbetarrörelsen har haft sina centrala engagemang, men också för att det hjälper människor att vara allmänbildade och intellektuellt kompetenta medborgare upplysta och medvetna om sina rättigheter och sin existentiella plats i samhället.

”Kunskap är makt”

Kunskap är makt och ingen vet det bättre än de som har makten. Detta är den sanna anledningen till varför den politiska eliten skär ner på biblioteksverksamhet som arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är en del av, ty de vill göra det svårare för folk att ta till sig den kunskap som den erbjuder.

Ty ett kunnigt påläst folk är ett engagerat och stridsvilligt folk redo att bekämpa samhällets alla orättvisor. Och genom att skära ner och reducera arbetarrörelsens arkiv och bibliotek till intet så försöker eliten krossa det minne som rörelsen har lämna efter sig till framtida generationer av aktivister.

Vi måste se till att detta moderna bokbål upphör

Men nu är det dags för detta samma folk att stå emot detta antiintellektuella kulturmord och kräva att stödet till biblioteksverksamheten inte enbart återupprättas, men även förstärks. Speciell arbetarrörelsens huvudorganisationer som bland annat LO och Socialdemokraterna bör kräva ett totalstopp till alla dessa kulturella och intellektuella nedskärningar som drabbat bibliotek och arkiv landet runt.

”Kulturslakten kan stoppas”

Om vi vill ha en fortsatt stark demokrati garanterad och upprättad av en allmänbildad, intellektuellt medveten allmänhet så måste vi se till att detta moderna bokbål upphör. Annars kommer den kunskapen som de erbjuder att försvinna eller bli svårare för oss att få ta del av. Och om arbetarrörelsens arkiv och bibliotek slaktas vidare så riskeras arbetarrörelsens stolta historia att försvinna från det allmänna minnet – vilket är exakt det som eliten vill.

Ty ett folk som har glömt bort sin historia är ett undergivet och kravlös folk. Men om folk käftar tillräckligt mycket mot detta, då kan denna kulturslakt hindras och då kan arbetarrörelsens minne och kunskap som har format dagens demokratiska Sverige som vi lever i idag fortsätta finans för framtida generationer att inspireras av.