Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Intervjun

”Välfärden är ingen kostnad”

Hotet mot klimatet kan förvandlas till ett löfte om ett mer rättvist samhälle. Men då krävs en helt ny politik, även från Socialdemokraterna. Lena Sommestad, ordförande för S-kvinnorna tror att det är möjligt.

25 oktober 2012 14:10

Fakta

Lena Sommestad

Född 1957.
Yrke Ordförande i Socialdemokratiska kvinnoförbundet,
professor i ekonomisk historia,
riksdagsledamot.
Familj Man och tre barn.
Bor I Villa i Uppsala.
Lön Riksdagsarvode 684 000 kronor om året.

Lena Sommestad avslutar den här intervjun med att säga att hon är optimist. Slutsatsen känns inte helt självklar efter att hon har gått igenom bristen på ekonomisk rättvisa, på jämställdhet och hotet mot klimatet. Men den tidigare miljöministern är så pass entusiastisk och övertygande att både optimismen och hennes lösningar trots allt låter trovärdiga.

Lena Sommestad anser att klimathotet är dagens största politiska utmaning, en utmaning som inte går att skjuta upp att ta itu med eller att undvika, trots att den är jobbig för politikerna eftersom den förutsätter kännbara omställningar.

Själv är hon klar över vad utmaningen innebär.

– Klimatet kräver en strukturomvandling av samhället. För att det ska lyckas måste det finns andra jobb för dem som slutar att bryta torv, slutar att bygga bilar eller drabbas på andra sätt. De måste få bra a-kassa, hjälp till omställning och andra åtgärder för att inte slås ut.

Fungerar inte omställningen för de människor som drabbas så kommer omställningen av samhället att bli mycket svårare. Lena Sommestad säger att de som drabbas måste kunna lita på att samhället ställer upp.

– Det är viktigt för legitimiteten.

För Lena Sommestad innebär det att Socialdemokraternas klimatpolitik måste utvecklas så att den också bidrar till att bygga ett långsiktigt välstånd. De två delarna hänger ihop; utan välstånd, inte någon bra klimatpolitik och utan en vettig klimatpolitik blir det inte något framtida välstånd.

– Kan vi vara solidariska med framtiden om vi inte är solidariska med varandra här och nu?

För att bygga ett solidariskt samhälle som inte i onödan belastar miljön krävs investeringar, dels för att mildra effekten av de klimatförändringar vi vet kommer och dels för att undvika värre framtida klimatförändringar.

– Vi måste investera i bättre bostäder, ny energi och i transporter för att klara framtiden och vi måste förbereda vägar, broar, lantbruk och hela städer för de klimateffekter som det är försent att stoppa.

Lena Sommestad kallar det att bygga välstånd. Men för att detta ska fungera krävs finansiering och en fördelning av välståndet. Och där kommer den socialdemokratiska politiken in, kanske inte så som den ser ut idag, utan som Lena Sommestad anser att den borde utformas.

Det handlar om att politiken ska ta tillbaka ansvaret för klimatfrågan. Den ska inte lastas över på konsumenter genom klimatskatter eller avgifter, eller vara en handelsvara i form av utsläppsrätter som köps och säljs.

– Vid sidan av att samhället tar ansvar för trygghet och jämlikhet måste statliga och kommunala företag ges ett större ansvar i klimatomställningen.

– Statistiken visar att jämlika samhällen klarar klimatomställningen bättre än ojämlika.

Sedan drygt ett år är Lena Sommestad ordförande för S-kvinnorna och ett krav från kvinnoförbundet har länge varit sex timmars arbetsdag. Frågan blir om vi kan ta ut kommande produktivitetshöjningar i kortare arbetstid istället för i högre lön?

– Det är fullt rimligt att göra det, istället för att konsumera mer än vad världen tål. Historiskt gällde ju 8 timmars arbete, 8 timmars vila och 8 timmars sömn. När ska vi då ta hand om barnen, städa och diska? Uträkningen bygger på att det finns hemmafruar, men nu jobbar ju även kvinnorna.

– Nu har massarbetslösheten och rätten till fast arbete på heltid kommit i förgrunden och den debatten är inte lätt att förena med den om kortare arbetstid.

En gång var de socialdemokratiska kvinnoklubbarna en av få vägar in i politiken för många kvinnor. I dag har kvinnornas karriärvägar blivit betydligt fler sedan de första socialdemokratiska kvinnoklubbarna bildades

i slutet av 1800-talet, men Lena Sommestad säger att bristen på jämställdhet och jämlikhet fortfarande är tydlig i samhället.

– Kvinnofrågorna har hamnat allt för mycket utanför politiken. Omsorgen om barn och gamla, allt gratisarbete i hemmet har blivit privata frågor. Detta vill vi synliggöra.

– Den individuella föräldraförsäkringen har funnits i 40 år. Men fortfarande tar kvinnorna 80 procent av dagarna. Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden är svagare på grund av deras ansvar för barnen. Men även män drabbas av att inte vara hemma när barnen är små. Både LO och TCO vill att fyra månader ska vara vikta för papporna, och det är bra.

– Kvinnor jobbar lika mycket som män, är bättre utbildade men har sämre arbetsvillkor, mer otrygga anställningar och tjänar mindre. Och gapet ökar. Socialdemokraterna måste göra mer i denna fråga!

– Det är väldigt bra att Stefan Löfven markerar att han tycker att jämställdheten är viktig. Han känner kvinnornas villkor genom sitt fackliga engagemang. Samtidigt talas det nästan bara om exportindustrin och dess betydelse, medan den offentliga sektorn ses som något vi har råd med om det går bra.

– Men den gemensamma sektorn är central för välfärden, den driver på välfärden och utgör inte en kostnad. Vi är för mycket fast i att den måste kosta så lite som möjligt.

Rutavdraget är en fråga där socialdemokrater har delade meningar. Lena Sommestad konstaterar att avdraget är ett erkännande av de problem som alla kvinnor har men att lösningen bara gynnar de högavlönade.

– Även lågavlönade kvinnor med jobb på obekväma tider eller med delade turer har svårt att få tiden att räcka till.

Vinster i välfärden har seglat upp som en besvärlig fråga för socialdemokratin. För närvarande lutar det åt en linje 2-lösning: Ja till vinster, men med förnuft.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Sommestad är inte helt förtjust i att behöva ta ställning. Hon inriktar sig på skolan och säger att det inte bara handlar om hur vi använder skattepengarna.

– Framförallt handlar det om demokrati och allas likhet. För mig är det en omöjlighet med en konkurrensutsatt skola. Vi måste diskutera hur vi får en skola för alla, en jämlik och demokratisk skola.

Ett argument som förts fram som försvar för vinsterna är att de redan finns. Det biter inte på Lena Sommestad.

– Som socialdemokrat måste jag fundera över vad som gjort oss så starka, det är att vi genomfört reformer som funkat, vi har jobbat nära forskningen, vi har lyssnat på fakta och sedan agerat. Dagens skola visar sämre resultat och den har inte blivit billigare. Om vi socialdemokrater accepterar det av pragmatiska skäl har även vi ett ansvar för en modell som inte fungerar.

Det finns en bild av att Socialdemokraterna, liksom andra partier, är på väg in mot den politiska mitten. Lena Sommestad vill inte säga att det är så, men hon har en klar uppfattning om vad partiet borde satsa på.

– Att skärpa politiken om människors lika värde och människors möjlighet till full sysselsättning. Ojämlikheten ökar, och om socialdemokratin vill behålla den svenska modellen gäller att arbeta för trygghet och jämställdhet, det ger välstånd.

Är du optimist?

– Ja jag är optimist. De borgerliga partierna offrar jämlikheten för att få en bättre ekonomi. Det finns ingen anledning att göra det, tvärtom. Social sammanhållning och rättvisa är grunden för en bra ekonomisk politik. Vi behöver inte välja mellan rättvisa och välstånd. Vi kan få båda.

Mats Andersson, chefredaktör
mats.andersson@sekotidningen.se

Dela det här

1 kommentar

  1. Bo Norberg, red, rondellen.net

    Intressanta synpunkter! Intuitivt känner jag att i miljöfrågorna är det viktigaste att värna vattnet (jfr Martin Telinius: Environmental health in Israel – current problems in water supply, 2012). I alla moderna samhällen är försörjningen med friskt vatten en överlevnadsfråga. Jag påminner om epidemierna i Östersund och Skellefteå under senare år.

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Rättelse om Postnordartikel

Fel version av artikeln ”Seko postens kupp mot danska facket” är publicerad i senaste numret av Sekotidningen och innehåller felaktiga citat. Det beror på att reportern missuppfattade Seko postens ordförande Johan Lindholm, vilket vi ber om ursäkt för. Den korrekta versionen av texten finns att läsa här https://sekotidningen.se/artikel/spelet-om-postnord/ Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Höjd pensionsålder

De sex partierna i pensionsgruppen har slutit en överenskommelse om att förändra pensionssystemet. Lägstaåldern för pensionsuttag höjs från 61 till 64 år, rätten att jobba kvar höjs från 67 till 69 år och skyddet för de fattigaste pensionärerna stärks. Läs mer

Metoo-upprop inom Kriminalvården

Över 1000 anställda och tidigare anställda inom Kriminalvården har skrivit under uppropet #virivermurarna mot sexuella trakasserier och kränkningar på jobbet. Läs mer

Chefen viktig för trivseln

Chefen viktig för trivseln

Stoppa allt skitsnack, låt ingen vara eller känna sig utesluten, glöm inte de sjukskrivna. Några tips från Seko Skåne om vägen till en trivsam arbetsplats. Läs mer

Tågkompaniet ska köra Krösatågen

Nu är det klart att Krösatågen tas över av Tågkompaniet från och med december 2018 och nio år framåt. Båda affärerna, nord och syd, ingår i upphandlingen. Idag är det Transdev som kör trafiken. Läs mer

Först på plats efter olyckan

Först på plats efter olyckan

Att se en svårt skadad, kanske avliden, människa påverkar alla. -Vi är inga hårda typer utan känslor, säger Anders, som är en av Trafikverkets olycksplatsansvariga. Läs mer

”Jag bestämmer över mitt arbete”

”Jag bestämmer över mitt arbete”

Läs mer

Han ger de asylsökande en röst

Han ger de asylsökande en röst

Viktor Bankes mobil ringer i det närmaste oavbrutet, sms trillar in, han svarar ett par tre gånger. ”Det kan vara dagis”, säger han ursäktande. Läs mer

För dyrt med god arbetsmiljö

För dyrt med god arbetsmiljö

Kedjan med entreprenörer hade fem länkar, med Trafikverket överst. Men den sista länken brast och en provanställd 22-åring omkom i en olycka. Kanske hade den undvikits om facket fått spela sin roll. Läs mer

Inga arbetare på riksdagslistan

Inte ett fackligt namn på valbar plats när socialdemokraterna i Norrbotten sätter ihop sin riksdagslista. Det är helt enkelt inte acceptabelt tycker LO-distriktet i Norra Sverige. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Mutanklagelser mot Trafikverket

Mutanklagelser mot Trafikverket

”Vi ska vända på alla stenar.” Det var löftet från Trafikverket när Sekotidningen i april skrev om den muthärva som Kalla fakta på TV4 fortsatt att granska. Läs mer

Samtal på liv och död

Samtal på liv och död

Lotta Andersson har varit med länge, medan Johan Ridell är ganska ny på jobbet som operatör på Polisens kontaktcenter i Malmö. De har mycket gemensamt och förenas i sin kärlek till de som ringer 114 14. Läs mer

Seko tappar inte längre medlemmar

-Seko tappar inte längre medlemmar. Antalet aktiva medlemmar är strax under 74 000 och har legat stilla sedan april i år. Läs mer

Trendbrott när åtta fartyg flaggar svenskt

Vinden tycks ha vänt för den svenska handelsflottan.  Tre rederier har beslutat att låta sammanlagt åtta fartyg gå under svensk flagg. Läs mer

Externt företag vill ta över SJ:s kundtjänst

SJ kan låta ett externt företag ta över verksamheten vid servicecentret i Ånge. SJ har ett 100-tal anställda i Ånge, som nu är oroliga för avtalsdumpning. Men enligt SJ kan det vara ett sätt att rädda jobben. Läs mer

Sänkt avgift i Sekos a-kassa

Avgiften till Sekos a-kassa sänks med 15 kronor den 1 januari 2018, under förutsättning att beslutet godkänns av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Läs mer

Sju av tio arbetslösa slår i a-kassetaket

Sju av tio arbetslösa slår i a-kassetaket

Trots höjningen av a-kassetaket för två år sedan är många arbetslösa fortfarande underförsäkrade. Åtta av tio av arbetslösa Sekoiter får mindre än 80 procent. För hela arbetsmarknaden är det sju av tio. Läs mer

ROBOTISERING
Konduktören Niclas blev ersatt av en stolpe

Konduktören Niclas blev ersatt av en stolpe

Kommer robotarna att ta över jobben? Forskare, politiker, fack och arbetsgivare är överens om att vi står inför en helt ny arbetsmarknad. Sekotidningen har bland annat pratat med konduktören Niclas som blev ersatt av en stolpe och arbetsmarknadsministern som "leker med tanken" att a-kassan kan användas till kompetensutveckling även om man inte är arbetslös. Läs mer

Övertidsblockad

En stridsåtgärd där facket stoppar allt övertidsarbete på en arbetsplats eller inom ett företag.