Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Intervjun

”Välfärden är ingen kostnad”

Hotet mot klimatet kan förvandlas till ett löfte om ett mer rättvist samhälle. Men då krävs en helt ny politik, även från Socialdemokraterna. Lena Sommestad, ordförande för S-kvinnorna tror att det är möjligt.

25 oktober 2012 14:10

Fakta

Lena Sommestad

Född 1957.
Yrke Ordförande i Socialdemokratiska kvinnoförbundet,
professor i ekonomisk historia,
riksdagsledamot.
Familj Man och tre barn.
Bor I Villa i Uppsala.
Lön Riksdagsarvode 684 000 kronor om året.

Lena Sommestad avslutar den här intervjun med att säga att hon är optimist. Slutsatsen känns inte helt självklar efter att hon har gått igenom bristen på ekonomisk rättvisa, på jämställdhet och hotet mot klimatet. Men den tidigare miljöministern är så pass entusiastisk och övertygande att både optimismen och hennes lösningar trots allt låter trovärdiga.

Lena Sommestad anser att klimathotet är dagens största politiska utmaning, en utmaning som inte går att skjuta upp att ta itu med eller att undvika, trots att den är jobbig för politikerna eftersom den förutsätter kännbara omställningar.

Själv är hon klar över vad utmaningen innebär.

– Klimatet kräver en strukturomvandling av samhället. För att det ska lyckas måste det finns andra jobb för dem som slutar att bryta torv, slutar att bygga bilar eller drabbas på andra sätt. De måste få bra a-kassa, hjälp till omställning och andra åtgärder för att inte slås ut.

Fungerar inte omställningen för de människor som drabbas så kommer omställningen av samhället att bli mycket svårare. Lena Sommestad säger att de som drabbas måste kunna lita på att samhället ställer upp.

– Det är viktigt för legitimiteten.

För Lena Sommestad innebär det att Socialdemokraternas klimatpolitik måste utvecklas så att den också bidrar till att bygga ett långsiktigt välstånd. De två delarna hänger ihop; utan välstånd, inte någon bra klimatpolitik och utan en vettig klimatpolitik blir det inte något framtida välstånd.

– Kan vi vara solidariska med framtiden om vi inte är solidariska med varandra här och nu?

För att bygga ett solidariskt samhälle som inte i onödan belastar miljön krävs investeringar, dels för att mildra effekten av de klimatförändringar vi vet kommer och dels för att undvika värre framtida klimatförändringar.

– Vi måste investera i bättre bostäder, ny energi och i transporter för att klara framtiden och vi måste förbereda vägar, broar, lantbruk och hela städer för de klimateffekter som det är försent att stoppa.

Lena Sommestad kallar det att bygga välstånd. Men för att detta ska fungera krävs finansiering och en fördelning av välståndet. Och där kommer den socialdemokratiska politiken in, kanske inte så som den ser ut idag, utan som Lena Sommestad anser att den borde utformas.

Det handlar om att politiken ska ta tillbaka ansvaret för klimatfrågan. Den ska inte lastas över på konsumenter genom klimatskatter eller avgifter, eller vara en handelsvara i form av utsläppsrätter som köps och säljs.

– Vid sidan av att samhället tar ansvar för trygghet och jämlikhet måste statliga och kommunala företag ges ett större ansvar i klimatomställningen.

– Statistiken visar att jämlika samhällen klarar klimatomställningen bättre än ojämlika.

Sedan drygt ett år är Lena Sommestad ordförande för S-kvinnorna och ett krav från kvinnoförbundet har länge varit sex timmars arbetsdag. Frågan blir om vi kan ta ut kommande produktivitetshöjningar i kortare arbetstid istället för i högre lön?

– Det är fullt rimligt att göra det, istället för att konsumera mer än vad världen tål. Historiskt gällde ju 8 timmars arbete, 8 timmars vila och 8 timmars sömn. När ska vi då ta hand om barnen, städa och diska? Uträkningen bygger på att det finns hemmafruar, men nu jobbar ju även kvinnorna.

– Nu har massarbetslösheten och rätten till fast arbete på heltid kommit i förgrunden och den debatten är inte lätt att förena med den om kortare arbetstid.

En gång var de socialdemokratiska kvinnoklubbarna en av få vägar in i politiken för många kvinnor. I dag har kvinnornas karriärvägar blivit betydligt fler sedan de första socialdemokratiska kvinnoklubbarna bildades

i slutet av 1800-talet, men Lena Sommestad säger att bristen på jämställdhet och jämlikhet fortfarande är tydlig i samhället.

– Kvinnofrågorna har hamnat allt för mycket utanför politiken. Omsorgen om barn och gamla, allt gratisarbete i hemmet har blivit privata frågor. Detta vill vi synliggöra.

– Den individuella föräldraförsäkringen har funnits i 40 år. Men fortfarande tar kvinnorna 80 procent av dagarna. Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden är svagare på grund av deras ansvar för barnen. Men även män drabbas av att inte vara hemma när barnen är små. Både LO och TCO vill att fyra månader ska vara vikta för papporna, och det är bra.

– Kvinnor jobbar lika mycket som män, är bättre utbildade men har sämre arbetsvillkor, mer otrygga anställningar och tjänar mindre. Och gapet ökar. Socialdemokraterna måste göra mer i denna fråga!

– Det är väldigt bra att Stefan Löfven markerar att han tycker att jämställdheten är viktig. Han känner kvinnornas villkor genom sitt fackliga engagemang. Samtidigt talas det nästan bara om exportindustrin och dess betydelse, medan den offentliga sektorn ses som något vi har råd med om det går bra.

– Men den gemensamma sektorn är central för välfärden, den driver på välfärden och utgör inte en kostnad. Vi är för mycket fast i att den måste kosta så lite som möjligt.

Rutavdraget är en fråga där socialdemokrater har delade meningar. Lena Sommestad konstaterar att avdraget är ett erkännande av de problem som alla kvinnor har men att lösningen bara gynnar de högavlönade.

– Även lågavlönade kvinnor med jobb på obekväma tider eller med delade turer har svårt att få tiden att räcka till.

Vinster i välfärden har seglat upp som en besvärlig fråga för socialdemokratin. För närvarande lutar det åt en linje 2-lösning: Ja till vinster, men med förnuft.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Sommestad är inte helt förtjust i att behöva ta ställning. Hon inriktar sig på skolan och säger att det inte bara handlar om hur vi använder skattepengarna.

– Framförallt handlar det om demokrati och allas likhet. För mig är det en omöjlighet med en konkurrensutsatt skola. Vi måste diskutera hur vi får en skola för alla, en jämlik och demokratisk skola.

Ett argument som förts fram som försvar för vinsterna är att de redan finns. Det biter inte på Lena Sommestad.

– Som socialdemokrat måste jag fundera över vad som gjort oss så starka, det är att vi genomfört reformer som funkat, vi har jobbat nära forskningen, vi har lyssnat på fakta och sedan agerat. Dagens skola visar sämre resultat och den har inte blivit billigare. Om vi socialdemokrater accepterar det av pragmatiska skäl har även vi ett ansvar för en modell som inte fungerar.

Det finns en bild av att Socialdemokraterna, liksom andra partier, är på väg in mot den politiska mitten. Lena Sommestad vill inte säga att det är så, men hon har en klar uppfattning om vad partiet borde satsa på.

– Att skärpa politiken om människors lika värde och människors möjlighet till full sysselsättning. Ojämlikheten ökar, och om socialdemokratin vill behålla den svenska modellen gäller att arbeta för trygghet och jämställdhet, det ger välstånd.

Är du optimist?

– Ja jag är optimist. De borgerliga partierna offrar jämlikheten för att få en bättre ekonomi. Det finns ingen anledning att göra det, tvärtom. Social sammanhållning och rättvisa är grunden för en bra ekonomisk politik. Vi behöver inte välja mellan rättvisa och välstånd. Vi kan få båda.

Mats Andersson, chefredaktör
mats.andersson@sekotidningen.se

Dela det här

1 kommentar

  1. Bo Norberg, red, rondellen.net

    Intressanta synpunkter! Intuitivt känner jag att i miljöfrågorna är det viktigaste att värna vattnet (jfr Martin Telinius: Environmental health in Israel – current problems in water supply, 2012). I alla moderna samhällen är försörjningen med friskt vatten en överlevnadsfråga. Jag påminner om epidemierna i Östersund och Skellefteå under senare år.

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Dödsolycka ombord på Silja Symphony

Dödsolycka ombord på Silja Symphony

En målare som arbetade med att renovera hytter ombord på Silja Symphony omkom i en arbetsplatsolycka i lördags. Dödsorsaken uppges vara en felaktig bygglampa som gett mannen en elchock. Läs mer

SJ:s kundtjänst privatiseras

SJ:s kundtjänst privatiseras

SJ har beslutat att lägga ut kundtjänsten i Ånge på ett privat företag. Webhelp, som tar över, lovar att vara kvar i minst fem år och har skrivit ett specialavtal för de anställda. Läs mer

Brevbärare blev överfallen vid sin bil

Brevbärare blev överfallen vid sin bil

Två män försökte med våld ta brevbäraren Åsa Åsbergs postbil. En av männen greppade så hårt tag om Åsas nacke att hon har ständig värk flera veckor efteråt. Hon chockades och gav inte männen bilnycklarna. Läs mer

Många besök under Sekos medlemsvecka

Många besök under Sekos medlemsvecka

Närmare 10 000 anställda i Sekos branscher fick besök när Seko hade medlemsvecka i april. Nu har förbundet registrerat plussiffror i medlemsregistret för första gången på länge. Läs mer

Experten: Så undviker du en stressig semester

Experten: Så undviker du en stressig semester

Sommarsemestern ser många fram emot som en tid för att ta det lugnt och ha det härligt. Men så blir det långt ifrån alltid när ambitionerna blir för stora. Vi frågade Samuel West, psykolog och forskare, hur man kan tänka för att inte hamna i värsta semesterstressen. Läs mer

Häktet i Göteborg flyttade på skyddsombud

Häktet i Göteborg flyttade på skyddsombud

I april beslutade Kriminalvården i region väst att flytta Sekos skyddsombud Leif Kyldal från häktet Göteborg till Skogomeanstalten. Han närmaste chef hade känt sig hotad när Leif pekade på arbetsmiljöproblem på avdelningen. Läs mer

Seko hjälpte Bo när vibrationsskador avslutade yrkeslivet

Seko hjälpte Bo när vibrationsskador avslutade yrkeslivet

Vibrationsskador satte stopp för Bo Hadrys yrkesliv. Genom Seko har han fått hjälp att söka de ersättningar han har rätt till. – Helt plötsligt har det funnits en massa pengar på kontot. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

LO-prognos: Bra tillfälle att främja välfärden

LO-prognos: Bra tillfälle att främja välfärden

LO:s ekonomer räknar med ytterligare några goda år - och med lägre arbetslöshet än någon annan prognosmakare. Använd de goda tiderna för att ta itu med bristerna i välfärden, uppmanar de. Läs mer

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

– Jag skriver en lista och bockar av varje sak som jag har gjort när det blir körigt på jobbet, säger Janet Floreng Lindfors som arbetar som administratör på Sjöfartsverket i Malmö. Läs mer

Indien: Facklig kamp gav rätt till mammaledighet

Indien: Facklig kamp gav rätt till mammaledighet

Kvinnliga busskonduktörer i den indiska delstaten Maharashtra får sin betalda mammaledighet utökad från sex till nio månader. Bland annat tack vare Sekos stöd till det lokala facket och dess kvinnliga aktivister. Läs mer

Efter granskningen av Förbifarten: ”Ser över handlingsalternativ”

Efter granskningen av Förbifarten: ”Ser över handlingsalternativ”

Trafikverket ”ser över möjliga handlingsalternativ” och ska göra en ”heltäckande analys” av arbetsmiljöarbetet. Det sker efter tidningen Arbetets avslöjande om allvarliga arbetsmiljöbrister på Förbifart Stockholm-bygget på Lovön. Läs mer

Facklig brevbärare och kristdemokrat, inget för LO

Facklig brevbärare och kristdemokrat, inget för LO

Brevbäraren Åsa Åsberg är aktiv i Seko Posten och vald till LO-distriktets representantskap i Västerbotten. Hon uppmanades att lämna det uppdraget eftersom hon står på Kristdemokraternas lista i valet till kommunfullmäktige. Det är inget Seko står bakom. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

Nollavtal

Ett kollektivavtal utan centralt överenskomna löneökningar.