Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Intervjun

”Välfärden är ingen kostnad”

Hotet mot klimatet kan förvandlas till ett löfte om ett mer rättvist samhälle. Men då krävs en helt ny politik, även från Socialdemokraterna. Lena Sommestad, ordförande för S-kvinnorna tror att det är möjligt.

25 oktober 2012 14:10

Fakta

Lena Sommestad

Född 1957.
Yrke Ordförande i Socialdemokratiska kvinnoförbundet,
professor i ekonomisk historia,
riksdagsledamot.
Familj Man och tre barn.
Bor I Villa i Uppsala.
Lön Riksdagsarvode 684 000 kronor om året.

Lena Sommestad avslutar den här intervjun med att säga att hon är optimist. Slutsatsen känns inte helt självklar efter att hon har gått igenom bristen på ekonomisk rättvisa, på jämställdhet och hotet mot klimatet. Men den tidigare miljöministern är så pass entusiastisk och övertygande att både optimismen och hennes lösningar trots allt låter trovärdiga.

Lena Sommestad anser att klimathotet är dagens största politiska utmaning, en utmaning som inte går att skjuta upp att ta itu med eller att undvika, trots att den är jobbig för politikerna eftersom den förutsätter kännbara omställningar.

Själv är hon klar över vad utmaningen innebär.

– Klimatet kräver en strukturomvandling av samhället. För att det ska lyckas måste det finns andra jobb för dem som slutar att bryta torv, slutar att bygga bilar eller drabbas på andra sätt. De måste få bra a-kassa, hjälp till omställning och andra åtgärder för att inte slås ut.

Fungerar inte omställningen för de människor som drabbas så kommer omställningen av samhället att bli mycket svårare. Lena Sommestad säger att de som drabbas måste kunna lita på att samhället ställer upp.

– Det är viktigt för legitimiteten.

För Lena Sommestad innebär det att Socialdemokraternas klimatpolitik måste utvecklas så att den också bidrar till att bygga ett långsiktigt välstånd. De två delarna hänger ihop; utan välstånd, inte någon bra klimatpolitik och utan en vettig klimatpolitik blir det inte något framtida välstånd.

– Kan vi vara solidariska med framtiden om vi inte är solidariska med varandra här och nu?

För att bygga ett solidariskt samhälle som inte i onödan belastar miljön krävs investeringar, dels för att mildra effekten av de klimatförändringar vi vet kommer och dels för att undvika värre framtida klimatförändringar.

– Vi måste investera i bättre bostäder, ny energi och i transporter för att klara framtiden och vi måste förbereda vägar, broar, lantbruk och hela städer för de klimateffekter som det är försent att stoppa.

Lena Sommestad kallar det att bygga välstånd. Men för att detta ska fungera krävs finansiering och en fördelning av välståndet. Och där kommer den socialdemokratiska politiken in, kanske inte så som den ser ut idag, utan som Lena Sommestad anser att den borde utformas.

Det handlar om att politiken ska ta tillbaka ansvaret för klimatfrågan. Den ska inte lastas över på konsumenter genom klimatskatter eller avgifter, eller vara en handelsvara i form av utsläppsrätter som köps och säljs.

– Vid sidan av att samhället tar ansvar för trygghet och jämlikhet måste statliga och kommunala företag ges ett större ansvar i klimatomställningen.

– Statistiken visar att jämlika samhällen klarar klimatomställningen bättre än ojämlika.

Sedan drygt ett år är Lena Sommestad ordförande för S-kvinnorna och ett krav från kvinnoförbundet har länge varit sex timmars arbetsdag. Frågan blir om vi kan ta ut kommande produktivitetshöjningar i kortare arbetstid istället för i högre lön?

– Det är fullt rimligt att göra det, istället för att konsumera mer än vad världen tål. Historiskt gällde ju 8 timmars arbete, 8 timmars vila och 8 timmars sömn. När ska vi då ta hand om barnen, städa och diska? Uträkningen bygger på att det finns hemmafruar, men nu jobbar ju även kvinnorna.

– Nu har massarbetslösheten och rätten till fast arbete på heltid kommit i förgrunden och den debatten är inte lätt att förena med den om kortare arbetstid.

En gång var de socialdemokratiska kvinnoklubbarna en av få vägar in i politiken för många kvinnor. I dag har kvinnornas karriärvägar blivit betydligt fler sedan de första socialdemokratiska kvinnoklubbarna bildades

i slutet av 1800-talet, men Lena Sommestad säger att bristen på jämställdhet och jämlikhet fortfarande är tydlig i samhället.

– Kvinnofrågorna har hamnat allt för mycket utanför politiken. Omsorgen om barn och gamla, allt gratisarbete i hemmet har blivit privata frågor. Detta vill vi synliggöra.

– Den individuella föräldraförsäkringen har funnits i 40 år. Men fortfarande tar kvinnorna 80 procent av dagarna. Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden är svagare på grund av deras ansvar för barnen. Men även män drabbas av att inte vara hemma när barnen är små. Både LO och TCO vill att fyra månader ska vara vikta för papporna, och det är bra.

– Kvinnor jobbar lika mycket som män, är bättre utbildade men har sämre arbetsvillkor, mer otrygga anställningar och tjänar mindre. Och gapet ökar. Socialdemokraterna måste göra mer i denna fråga!

– Det är väldigt bra att Stefan Löfven markerar att han tycker att jämställdheten är viktig. Han känner kvinnornas villkor genom sitt fackliga engagemang. Samtidigt talas det nästan bara om exportindustrin och dess betydelse, medan den offentliga sektorn ses som något vi har råd med om det går bra.

– Men den gemensamma sektorn är central för välfärden, den driver på välfärden och utgör inte en kostnad. Vi är för mycket fast i att den måste kosta så lite som möjligt.

Rutavdraget är en fråga där socialdemokrater har delade meningar. Lena Sommestad konstaterar att avdraget är ett erkännande av de problem som alla kvinnor har men att lösningen bara gynnar de högavlönade.

– Även lågavlönade kvinnor med jobb på obekväma tider eller med delade turer har svårt att få tiden att räcka till.

Vinster i välfärden har seglat upp som en besvärlig fråga för socialdemokratin. För närvarande lutar det åt en linje 2-lösning: Ja till vinster, men med förnuft.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Sommestad är inte helt förtjust i att behöva ta ställning. Hon inriktar sig på skolan och säger att det inte bara handlar om hur vi använder skattepengarna.

– Framförallt handlar det om demokrati och allas likhet. För mig är det en omöjlighet med en konkurrensutsatt skola. Vi måste diskutera hur vi får en skola för alla, en jämlik och demokratisk skola.

Ett argument som förts fram som försvar för vinsterna är att de redan finns. Det biter inte på Lena Sommestad.

– Som socialdemokrat måste jag fundera över vad som gjort oss så starka, det är att vi genomfört reformer som funkat, vi har jobbat nära forskningen, vi har lyssnat på fakta och sedan agerat. Dagens skola visar sämre resultat och den har inte blivit billigare. Om vi socialdemokrater accepterar det av pragmatiska skäl har även vi ett ansvar för en modell som inte fungerar.

Det finns en bild av att Socialdemokraterna, liksom andra partier, är på väg in mot den politiska mitten. Lena Sommestad vill inte säga att det är så, men hon har en klar uppfattning om vad partiet borde satsa på.

– Att skärpa politiken om människors lika värde och människors möjlighet till full sysselsättning. Ojämlikheten ökar, och om socialdemokratin vill behålla den svenska modellen gäller att arbeta för trygghet och jämställdhet, det ger välstånd.

Är du optimist?

– Ja jag är optimist. De borgerliga partierna offrar jämlikheten för att få en bättre ekonomi. Det finns ingen anledning att göra det, tvärtom. Social sammanhållning och rättvisa är grunden för en bra ekonomisk politik. Vi behöver inte välja mellan rättvisa och välstånd. Vi kan få båda.

Mats Andersson, chefredaktör
mats.andersson@sekotidningen.se

Dela det här

1 kommentar

  1. Bo Norberg, red, rondellen.net

    Intressanta synpunkter! Intuitivt känner jag att i miljöfrågorna är det viktigaste att värna vattnet (jfr Martin Telinius: Environmental health in Israel – current problems in water supply, 2012). I alla moderna samhällen är försörjningen med friskt vatten en överlevnadsfråga. Jag påminner om epidemierna i Östersund och Skellefteå under senare år.

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Förvaltningsrätten: Bring citymail ska se till att brevbärare kan gå på toaletten

Förvaltningsrätten: Bring citymail ska se till att brevbärare kan gå på toaletten

Bring citymail ska se till att brevbärarna kan äta under tillfredsställande förhållanden, tillbringa pauser på lämplig plats och säkerställa att det finns tillräckligt många toaletter med låsbar dörr. Läs mer

Personalen får betala priset för avreglerad elmarknad

Personalen får betala priset för avreglerad elmarknad

Det har gått 20 år sedan elmarknaden avreglerades. Nu är det hög tid för en utvärdering och att regeringen säkrar att det finns tillräckligt med personal och kompetens i branschen. Läs mer

Friad för dödsolycka

Friad för dödsolycka

Göta hovrätt friar samtliga åtalade för dödsolyckan på Åsbro kursgård 2014. Det blir heller ingen företagsbot för kursgården. Läs mer

Slavlöner på fartyg

Dubbla kontrakt är vanligt för anställda ombord på bekvämlighetsflaggade fartyg. Ett officiellt som följer internationella avtal och ett hemligt där lönerna är orimligt låga, uppger tidningen Arbetet. Något Sekotidningen tidigare skrivit om. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

”Dålig snöröjning ökar risken för urspårning”

”Dålig snöröjning ökar risken för urspårning”

Snöröjningen på järnvägen i norra Sverige är sämre i år än tidigare. Det anser Green cargo som noterat att antalet incidenter med mindre urspårningar ökat. Trafikverket medger att snöröjningen brustit. Läs mer

Harly håller koll på entreprenörerna

Harly håller koll på entreprenörerna

I januari förra året fick Trafikverket ett regeringsuppdrag att sköta leveransuppföljningen av järnvägsunderhållet i egen regi. Redan i september var Harly Nielsen ute för att hålla koll på att entreprenörerna gör det de ska. Läs mer

”Ingen dag är den andra lik”

”Ingen dag är den andra lik”

Freddie Åfeldt är transportledare på Hector rail och han gillar såväl jobbet som kollegerna. Läs mer

Raka spåret in i politiken

Raka spåret in i politiken

Lina el Yafi hamnade i hetluften när hon som klubbordförande drev kampanj för de uppsagda konduktörerna på tvärbanan. Nu gör hon politisk raketkarriär och kommer av allt att döma bli landstingspolitiker efter valet. Läs mer

Himmel eller helvete

Himmel eller helvete

Det är ingen mening att slå sönder maskinerna, bättre att slåss för en rättvis fördelning av vinsterna som robotar och automatisering ger. Och kanske få en kortare arbetstid. Läs mer

Billigare fackföreningsavgift bra för tryggheten

Den svenska modellen bygger på att löntagare är med i facket. Våra fackförbund ser till att löne- och avtalsvillkor följs och att nödvändiga försäkringar finns, inte minst avtals- och tjänstepension. Därför går vi socialdemokrater nu fram med förslag om att det ska bli billigare att vara med i facket. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Svårare för fifflande entreprenörer

Svårare för fifflande entreprenörer

Idag presenterade regeringen ett förslag om entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen. Detta för att skydda de anställdas löner och stoppa osund konkurrens. Läs mer

ny på arbetsmarknaden
Maskinföraren Ghalia bryter normen

Maskinföraren Ghalia bryter normen

Ghalia Alhindi flydde från Syrien till Sverige för drygt två år sedan. Bland det första hon gjorde här var att lära sig cykla, sedan tog hon körkort och nu går hon en maskinförarutbildning. – Sen blir det lastbil och till slut flygplan, säger hon halvt på skämt, halvt på allvar. Läs mer

6F i bråk med Jan Björklund

6F i bråk med Jan Björklund

Efter att Liberalernas partiledare Jan Björklund uttalat sig om ”de militanta LO-förbunden i 6F” i tidningen Arbetet kontrar nu 6F med att kalla Björklund politikens främsta huligan. Läs mer

Språkförbistring kan ligga bakom dödsolycka

De två estniska montörer som omkom vid ett kraftledningsarbete i Dalarna hösten 2016 kunde inte svenska och det kan ha bidragit till att de gjorde misstag. Läs mer

Seko: ”Omplacering av fackligt ombud en bestraffning”

Kriminalvården vill omplacera en facklig förtroendevald på anstalten Ljustadalen efter påståenden om kränkande särbehandling. Läs mer

Starkt stöd för vägarbetare som slog sönder bilruta

Starkt stöd för vägarbetare som slog sönder bilruta

Vägarbetaren Timmy Edström slog en asfaltraka genom vindrutan på en bil när föraren vägrade dra ner farten. Nu har han dömts till böter och skadestånd, men han får starkt stöd och pengar från kolleger och allmänhet. Läs mer

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Vissa medarbetare i Kriminalvården arbetar väldigt mycket övertid. Den är frivillig och ger i de flesta fall betydande extrainkomster. Vilket i sin tur gör det svårt för skyddsombud och fack att se till att avtal följs. Läs mer

Avtal

En överenskommelse mellan två parter, se även kollektivavtal.