Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Några av Sekos ombud på LO ungdomsforum. Foto: Susanne Kronholm
Reportage

Ung i Seko

Finns det särskilda fackliga ungdomsfrågor eller är ungas problem bara vanliga fackliga frågor? Ska unga driva sina egna frågor, unga värva unga eller spelar ålder ingen roll?

18 december 2015 14:26

Fakta

Flest unga hos sjöfolket

I dag är var femte medlem i Seko under 30 år, men det skiljer stort mellan branscherna, visar en undersökning som Sekotidningen gjort. Se grafiken nedan.

Störst andel unga har sjöfolket, med 28 pro- cent. Men bara 7 procent av de förtroendevalda är under 30 år.

Störst andel unga förtroendevalda har tele- branschen, med 13 procent, vilket ska jämföras med att den totala andelen unga inom tele är 21 procent.

Fördelningen mellan könen visar också stora skillnader. I bransch civil är 60 procent av de unga kvinnor, medan det i väg och ban bara är 6 procent. Å andra sidan verkar andelen kvinnor bland de förtroendevalda följa andelen kvinnor under 30.

Åsikterna går isär när sekoiterna Frida Lindblom, 23, Julia Sundberg, 24, och Arijan Kan, 22, diskuterar frågorna om unga i facket.

Frida och Julia tycker att unga måste lyftas fram för att deras problem ska synas. Så länge arbetslivet ser ut som det gör, att unga i högre grad än äldre drabbas av osäkra anställningar och låga ingångslöner, behövs särskild ungdomsverksamhet.

– Det är som med feminismen, säger Frida Lindblom. Det ska funka, kvinnor och män ska ha lika villkor, men så är det inte. Därför behöver frågorna lyftas fram.

Julia håller med:

– Vi måste utgå från verkligheten, säger hon. Det är svårt att få äldre att lyssna på ungdomar, jag kan själv känna mig ensam i fackliga sammanhang.

Arijan ser inte ungdomsfrågorna, problem som unga möter, som specifika för just ung- domar. Han delar uppfattningen att unga är mer utsatta för exempelvis otrygga anställningar. Men tycker att det i grunden är en facklig fråga för alla.

– På min arbetsplats finns det många problem, säger han. De är desamma oavsett ålder. Vi är för få, och det drabbar mig och min kollega som är 62 lika mycket. Det är en facklig fråga. På vilket sätt hjälps unga av att det görs till ett ungdomsproblem?

Det är lunchpaus på LO:s ungdomsforum, som i år hölls på Runöskolan norr om Stockholm.

Frida, Julia och Arijan är Sekoombud på forumet – Seko hade totalt 14 ombud – och djupt engagerade i det fackliga arbetet.

De är alla förtroendevalda, vilket är en förutsättning för att få komma hit. Den enskilda får anmäla intresse men det är respektive förbund som väljer ut vilka som får vara med.

Vi har hittat en lucka i det späckade pro- grammet och slagit oss ner i biljardrummet i källaren under receptionen.

Först säger ungdomarna att Seko behöver bli bättre på att kommunicera. Att förbundet halkat efter tekniskt i jämförelse med andra förbund. Under ungdomsforum har de hört mycket gott om andra förbund, som verkar använda sociala medier på ett effektivt sätt.

– Seko syns inte, och som förtroendevalda får vi inte veta vad som är på gång och kan inte informera medlemmarna, säger de med en mun.

Engagemanget är tydligt. Arijan, Frida och Julia vill åstadkomma mycket i sitt fackliga arbete och de vill att det ska ske nu, helt i linje med forumets tema för året: Vi är nu.

Frida Lindblom är brevbärare på Postnord i Stockholm, Julia Sundberg jobbar som VTS/ lotsoperatör på Sjöfartsverket i Göteborg och Marstrand och Arijan Kan är tågvärd på Botniatåg i Umeå.

Arijan är klubbordförande medan Julia och Frida har ungdomsuppdrag i sina klubbar och regioner. Julia är även jämställdhets- och mångfaldsansvarig i sin klubb.

Medlemmar blev de av olika skäl. Julia blev värvad, Frida gick med i det största facket på arbetsplatsen när hon fick problem, Arijan sökte själv medlemskap.

Åsiktsskillnaderna om ungdomsfrågor är egentligen inte så stora mellan de tre. De väljer att lägga tonvikten vid olika sätt att nå målet att få en så bra arbetsmarknad som möjligt.

För alla.

Medan Arijan Kan tror att den bästa vägen är vanligt fackligt arbete, utan uppdelning i olika grupper, anser Julia Sundberg och Frida Lindblom att unga måste organisera sig för att synas och höras.

– Syns vi inte så finns vi inte, säger Frida.

Julia:
– Ungdomar syns inte, trots att vi är med i facket. Det är därför vi är på det här forumet.

Arijan håller med om att unga måste synas och ta plats, men tror att det går inom ramen för det vanliga fackliga arbetet.
Frida och Julia säger att visst är det sant på ett sätt, men de anser att det är ett drömscenario.

– I framtiden ja, säger Frida, men inte här och nu.

Julia lägger till att hon har märkt skillnad när hennes arbetsplats diskuterat och utbildats i vad jämlikhet och diskriminering är. Det har gjort stor skillnad.

– Det behövs mer utbildning om hur olika vi behandlar människor, säger hon.

LO:s ungdomsforum är ett sätt för LO:s medlemsförbund att lyfta fram unga fackliga företrädare. Unga är 30 år och yngre. Det kan vara en uppmuntran till de som arbetar lokalt, och ett erbjudande om en framtida facklig karriär.

Seko har nyligen antagit riktlinjer för förbundets verksamhet för unga och har som mål att öka andelen unga medlemmar, få dem aktiva och slussa dem vidare i fackligt arbete.

Ansvaret ligger framförallt på de geografiska regionerna, som har ett samordnings- ansvar för verksamheten.

–Det är viktigt med formella strukturer, det är så ungdomar kan få verkligt inflytande, säger Helena Gille, ansvarig ombudsman på Seko.

Hon hänvisar till Katrin Olofsson på Transport som i en utredning kommit fram till att avgörande för ungas inflytande är hur verksamheten är uppbyggd. Förbund där unga har stort inflytande har exempelvis centrala ungdomskommittéer och unga representanter i förbundsstyrelsen.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Seko vill förhandla om utbildningsjobb

Alla LO-förbund utom Transport vill förhandla med arbetsgivarna för att få fram nya jobb till nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Utgångspunkten är det förslag om utbildningsjobb som LO lade fram i mars i år. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Kvarts ger Svevia böter

Kvarts ger Svevia böter

Svevia har dömts att betala 150 000 kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot föreskrifterna om kvarts. Det saknades dokument om risker med höga kvartshalter på ett arbetsställe i Storuman. Läs mer

Ännu inget nytt arbetstidsavtal på NTE

Förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal för personalen på Nationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården fortsätter. Seko har hittills sagt nej till arbetsgivarens förslag. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Franska protester mot ny arbetslag

Franska protester mot ny arbetslag

Hundratusentals franska invånare deltog idag i demonstrationer mot Macrons nya arbetslag. - Idag lyssnar man bara på arbetsgivarna. Men det är förvånansvärt svårt att få folk att engagera sig trots utvecklingen, säger Rachel Neis fackombud vid det franska gasbolaget. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Väjer inte för det pinsamma

Väjer inte för det pinsamma

Sekotidningen möter högaktuelle Ruben Östlund – prisbelönt filmregissör som gärna trycker på våra ömma punkter. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Seko lämnar Nordea

Sekos förbundsstyrelse har tagit beslut om att förbundet ska lämna Nordea. Förbundet har en halvmiljard placerad hos banken. Även LO har beslutat att lämna Nordea, liksom Handels och Transport. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Seko upprörs över Nordeas flytt

Efter Nordeas besked om flytt till Finland har två fackförbund tagit beslut om att byta bank. Seko, som har en halv miljard placerad hos Nordea, avvaktar diskussion i LO-styrelsen innan man tar beslut. Läs mer

Postnord tar till sig kritiken

Postnord tar till sig kritiken

Det går fortsatt dåligt för Postnord. Kunderna klagar, ägaren staten är missnöjd med ekonomin och kvaliteten och tillsynsmyndigheten Post-och telestyrelsen är bekymrad. Samtidigt kräver Seko att den dansk-svenska fusionen bryts. Läs mer

Avdrag för fackavgift återinförs

Vänsterpartiet och regeringen har i budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften från och med juli 2018. Dessutom avskaffas en karensdag i a-kassan. Läs mer

Tre avtal kvar

Tre avtal återstår för Sekos del i årets avtalsrörelse: staten, skärgårdstrafiken och Samhall. Alla tre löper ut den sista september och parterna har så smått börjat känna på varandra. Läs mer

Regeringen flyttar myndigheter

Regeringen har beslutat att helt eller delvis flytta sju myndigheter från Stockholm till andra orter. Seko har inga medlemmar på de berörda myndigheterna, men regeringen har flaggat för fler beslut före valet nästa år. Läs mer

Här är vinnarna i fototävlingen

Här är vinnarna i fototävlingen

Det har kommit in många vackra, fascinerande och fantasieggande bilder till Sekotidningens fototävling. Juryn har nu utsett vinnarna. Titta och njut! I bildspelet ovan är samtliga bidrag publicerade. Läs mer

Lönestruktur

Visar hur lönerna är uppbyggda och hur olika löner förhåller sig till varandra.