Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Några av Sekos ombud på LO ungdomsforum. Foto: Susanne Kronholm
Reportage

Ung i Seko

Finns det särskilda fackliga ungdomsfrågor eller är ungas problem bara vanliga fackliga frågor? Ska unga driva sina egna frågor, unga värva unga eller spelar ålder ingen roll?

18 december 2015 14:26

Fakta

Flest unga hos sjöfolket

I dag är var femte medlem i Seko under 30 år, men det skiljer stort mellan branscherna, visar en undersökning som Sekotidningen gjort. Se grafiken nedan.

Störst andel unga har sjöfolket, med 28 pro- cent. Men bara 7 procent av de förtroendevalda är under 30 år.

Störst andel unga förtroendevalda har tele- branschen, med 13 procent, vilket ska jämföras med att den totala andelen unga inom tele är 21 procent.

Fördelningen mellan könen visar också stora skillnader. I bransch civil är 60 procent av de unga kvinnor, medan det i väg och ban bara är 6 procent. Å andra sidan verkar andelen kvinnor bland de förtroendevalda följa andelen kvinnor under 30.

Åsikterna går isär när sekoiterna Frida Lindblom, 23, Julia Sundberg, 24, och Arijan Kan, 22, diskuterar frågorna om unga i facket.

Frida och Julia tycker att unga måste lyftas fram för att deras problem ska synas. Så länge arbetslivet ser ut som det gör, att unga i högre grad än äldre drabbas av osäkra anställningar och låga ingångslöner, behövs särskild ungdomsverksamhet.

– Det är som med feminismen, säger Frida Lindblom. Det ska funka, kvinnor och män ska ha lika villkor, men så är det inte. Därför behöver frågorna lyftas fram.

Julia håller med:

– Vi måste utgå från verkligheten, säger hon. Det är svårt att få äldre att lyssna på ungdomar, jag kan själv känna mig ensam i fackliga sammanhang.

Arijan ser inte ungdomsfrågorna, problem som unga möter, som specifika för just ung- domar. Han delar uppfattningen att unga är mer utsatta för exempelvis otrygga anställningar. Men tycker att det i grunden är en facklig fråga för alla.

– På min arbetsplats finns det många problem, säger han. De är desamma oavsett ålder. Vi är för få, och det drabbar mig och min kollega som är 62 lika mycket. Det är en facklig fråga. På vilket sätt hjälps unga av att det görs till ett ungdomsproblem?

Det är lunchpaus på LO:s ungdomsforum, som i år hölls på Runöskolan norr om Stockholm.

Frida, Julia och Arijan är Sekoombud på forumet – Seko hade totalt 14 ombud – och djupt engagerade i det fackliga arbetet.

De är alla förtroendevalda, vilket är en förutsättning för att få komma hit. Den enskilda får anmäla intresse men det är respektive förbund som väljer ut vilka som får vara med.

Vi har hittat en lucka i det späckade pro- grammet och slagit oss ner i biljardrummet i källaren under receptionen.

Först säger ungdomarna att Seko behöver bli bättre på att kommunicera. Att förbundet halkat efter tekniskt i jämförelse med andra förbund. Under ungdomsforum har de hört mycket gott om andra förbund, som verkar använda sociala medier på ett effektivt sätt.

– Seko syns inte, och som förtroendevalda får vi inte veta vad som är på gång och kan inte informera medlemmarna, säger de med en mun.

Engagemanget är tydligt. Arijan, Frida och Julia vill åstadkomma mycket i sitt fackliga arbete och de vill att det ska ske nu, helt i linje med forumets tema för året: Vi är nu.

Frida Lindblom är brevbärare på Postnord i Stockholm, Julia Sundberg jobbar som VTS/ lotsoperatör på Sjöfartsverket i Göteborg och Marstrand och Arijan Kan är tågvärd på Botniatåg i Umeå.

Arijan är klubbordförande medan Julia och Frida har ungdomsuppdrag i sina klubbar och regioner. Julia är även jämställdhets- och mångfaldsansvarig i sin klubb.

Medlemmar blev de av olika skäl. Julia blev värvad, Frida gick med i det största facket på arbetsplatsen när hon fick problem, Arijan sökte själv medlemskap.

Åsiktsskillnaderna om ungdomsfrågor är egentligen inte så stora mellan de tre. De väljer att lägga tonvikten vid olika sätt att nå målet att få en så bra arbetsmarknad som möjligt.

För alla.

Medan Arijan Kan tror att den bästa vägen är vanligt fackligt arbete, utan uppdelning i olika grupper, anser Julia Sundberg och Frida Lindblom att unga måste organisera sig för att synas och höras.

– Syns vi inte så finns vi inte, säger Frida.

Julia:
– Ungdomar syns inte, trots att vi är med i facket. Det är därför vi är på det här forumet.

Arijan håller med om att unga måste synas och ta plats, men tror att det går inom ramen för det vanliga fackliga arbetet.
Frida och Julia säger att visst är det sant på ett sätt, men de anser att det är ett drömscenario.

– I framtiden ja, säger Frida, men inte här och nu.

Julia lägger till att hon har märkt skillnad när hennes arbetsplats diskuterat och utbildats i vad jämlikhet och diskriminering är. Det har gjort stor skillnad.

– Det behövs mer utbildning om hur olika vi behandlar människor, säger hon.

LO:s ungdomsforum är ett sätt för LO:s medlemsförbund att lyfta fram unga fackliga företrädare. Unga är 30 år och yngre. Det kan vara en uppmuntran till de som arbetar lokalt, och ett erbjudande om en framtida facklig karriär.

Seko har nyligen antagit riktlinjer för förbundets verksamhet för unga och har som mål att öka andelen unga medlemmar, få dem aktiva och slussa dem vidare i fackligt arbete.

Ansvaret ligger framförallt på de geografiska regionerna, som har ett samordnings- ansvar för verksamheten.

–Det är viktigt med formella strukturer, det är så ungdomar kan få verkligt inflytande, säger Helena Gille, ansvarig ombudsman på Seko.

Hon hänvisar till Katrin Olofsson på Transport som i en utredning kommit fram till att avgörande för ungas inflytande är hur verksamheten är uppbyggd. Förbund där unga har stort inflytande har exempelvis centrala ungdomskommittéer och unga representanter i förbundsstyrelsen.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Kvinnor avstår fackliga kurser efter sextrakasserier

Kvinnor avstår fackliga kurser efter sextrakasserier

Sexuella trakasserier är så vanligt förekommande att kvinnor avstår från att gå på fackliga kurser. Nyligen inträffade ett allvarligare fall på LO:s kursgård Runö.  Läs mer

Lokföraren som inte var sjuk

Lokföraren som inte var sjuk

Det här är berättelsen om lokföraren som inte var sjuk och arbetsgivaren som gav honom ett ultimatum: ät medicin eller få sparken! Nu är frågan på väg till Arbetsdomstolen och Lasse Holm hoppas på upprättelse. Men under tiden mår han dåligt. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Valle Karlsson: Inget ska sopas under mattan

-Vi förstår att vi inom Seko och fackföreningsrörelsen inte är fredade från sexuella trakasserier. Och vi tar det väldigt allvarligt. Nu måste vi gå från ord till handling. Läs mer

Chefen viktig för trivseln

Chefen viktig för trivseln

Stoppa allt skitsnack, låt ingen vara eller känna sig utesluten, glöm inte de sjukskrivna. Några tips från Seko Skåne om vägen till en trivsam arbetsplats. Läs mer

Spelet om Postnord

Spelet om Postnord

Seko posten sparkade ut de danska fackrepresentanterna ur bolagsstyrelsen. Danskarna blev sura, men enligt Seko posten var det nödvändigt för få danska och svenska staten att enas om ett kapitaltillskott till Postnord. Läs mer

När jobbet leder till döden

När jobbet leder till döden

Hittills i år har 40 personer dött på jobbet. Här är en berättelse om hur det kan gå till. Om entreprenörskedjor, bristande kontroll och olyckliga omständigheter. Läs mer

”Det vi gör har aldrig gjorts förut”

”Det vi gör har aldrig gjorts förut”

Pierre Fredriksson är verkstadsingenjör vid Uppsala universitet och gillar att arbeta i teknikens framkant. Läs mer

Med orättvisorna i fokus

Med orättvisorna i fokus

Hennes drivkraft är kampen mot orättvisor. Och det är en fajt som Gabriella Lavecchia tagit i många olika roller inom arbetarrörelsen. Sedan i våras som vice förbundsordförande för Seko. Läs mer

För dyrt med god arbetsmiljö

För dyrt med god arbetsmiljö

Kedjan med entreprenörer hade fem länkar, med Trafikverket överst. Men den sista länken brast och en provanställd 22-åring omkom i en olycka. Kanske hade den undvikits om facket fått spela sin roll. Läs mer

Inga arbetare på riksdagslistan

Inte ett fackligt namn på valbar plats när socialdemokraterna i Norrbotten sätter ihop sin riksdagslista. Det är helt enkelt inte acceptabelt tycker LO-distriktet i Norra Sverige. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

6F utreder ny lönemodell

Förbunden inom 6 F har länge varit kritiska till den svenska lönebildningsmodellen. Nu tillsätter förbunden en gemensam utredning som ska försöka hitta en bättre modell. Läs mer

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

– Titta så små byxorna är, säger tunneltvättare Madelene Berglund och lyfter upp en arbetsbyxa från bordet där ett av de större klädföretagen placerat sitt utbud. Läs mer

Rödgrönt löfte om skärgårdstrafik i egen regi

Vid en facklig hearing i landstingshuset i Stockholm lovade de rödgröna att ta tillbaka bland annat delar av skärgårdstrafiken i egen regi om de kommer till makten. För personalens och resenärernas skull, men också för att få en möjlighet att jämföra olika driftsformer. Läs mer

Avtal klart för skärgårdstrafik

Seko och Almega har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för de anställda i skärgårdstrafiken. Därmed dras strejkvarslet tillbaka. Läs mer

Väg- och ban öppnar för ny yrkesutbildning

Väg- och ban öppnar för ny yrkesutbildning

Även väg- och banbranschen har nu ett avtal om yrkesintroduktionsanställning, YA. Unga, nyanlända och långtidsarbetslösa kan lära sig ett yrke och samtidigt få lön, arbetsgivaren står för handledning men slipper betala arbetsgivaravgift. Läs mer

Tågvärdar testar kroppskameror

Under tre månader framåt ska ett antal tågvärdar på Pågatågen bära kroppskameror. Tanken är att det ska öka tryggheten ombord på tågen. En utvärdering får avgöra om alla ska bära kameror. Läs mer

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Efter en inspektion på Strukton rail riktar Arbetsmiljöverket kritik mot företagets arbetsmiljöarbetet. Bolaget har två månader på sig att svara hur man ska åtgärda bristerna. Läs mer

Försäkringar
Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Paketchauffören Tomas Dahl fick en stroke för tre år sedan. Genom Sekos sjukförsäkring fick han 50 000 kronor – pengar som var välkomna när han blev sjukskriven på heltid i tre månader. Läs mer

Strandning

När kollektivavtalsförhandlingarna avbryts för att parterna inte längre anser att förhandlingarna leder någonstans. Även medlare kan stranda förhandlingarna om han anser att avståndet mellan parterna är alltför stort för att man ska nå en överenskommelse. Om förhandlingarna strandas brukar det innebära att man varslar om stridsåtgärder.