Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Några av Sekos ombud på LO ungdomsforum. Foto: Susanne Kronholm
Reportage

Ung i Seko

Finns det särskilda fackliga ungdomsfrågor eller är ungas problem bara vanliga fackliga frågor? Ska unga driva sina egna frågor, unga värva unga eller spelar ålder ingen roll?

18 december 2015 14:26

Fakta

Flest unga hos sjöfolket

I dag är var femte medlem i Seko under 30 år, men det skiljer stort mellan branscherna, visar en undersökning som Sekotidningen gjort. Se grafiken nedan.

Störst andel unga har sjöfolket, med 28 pro- cent. Men bara 7 procent av de förtroendevalda är under 30 år.

Störst andel unga förtroendevalda har tele- branschen, med 13 procent, vilket ska jämföras med att den totala andelen unga inom tele är 21 procent.

Fördelningen mellan könen visar också stora skillnader. I bransch civil är 60 procent av de unga kvinnor, medan det i väg och ban bara är 6 procent. Å andra sidan verkar andelen kvinnor bland de förtroendevalda följa andelen kvinnor under 30.

Åsikterna går isär när sekoiterna Frida Lindblom, 23, Julia Sundberg, 24, och Arijan Kan, 22, diskuterar frågorna om unga i facket.

Frida och Julia tycker att unga måste lyftas fram för att deras problem ska synas. Så länge arbetslivet ser ut som det gör, att unga i högre grad än äldre drabbas av osäkra anställningar och låga ingångslöner, behövs särskild ungdomsverksamhet.

– Det är som med feminismen, säger Frida Lindblom. Det ska funka, kvinnor och män ska ha lika villkor, men så är det inte. Därför behöver frågorna lyftas fram.

Julia håller med:

– Vi måste utgå från verkligheten, säger hon. Det är svårt att få äldre att lyssna på ungdomar, jag kan själv känna mig ensam i fackliga sammanhang.

Arijan ser inte ungdomsfrågorna, problem som unga möter, som specifika för just ung- domar. Han delar uppfattningen att unga är mer utsatta för exempelvis otrygga anställningar. Men tycker att det i grunden är en facklig fråga för alla.

– På min arbetsplats finns det många problem, säger han. De är desamma oavsett ålder. Vi är för få, och det drabbar mig och min kollega som är 62 lika mycket. Det är en facklig fråga. På vilket sätt hjälps unga av att det görs till ett ungdomsproblem?

Det är lunchpaus på LO:s ungdomsforum, som i år hölls på Runöskolan norr om Stockholm.

Frida, Julia och Arijan är Sekoombud på forumet – Seko hade totalt 14 ombud – och djupt engagerade i det fackliga arbetet.

De är alla förtroendevalda, vilket är en förutsättning för att få komma hit. Den enskilda får anmäla intresse men det är respektive förbund som väljer ut vilka som får vara med.

Vi har hittat en lucka i det späckade pro- grammet och slagit oss ner i biljardrummet i källaren under receptionen.

Först säger ungdomarna att Seko behöver bli bättre på att kommunicera. Att förbundet halkat efter tekniskt i jämförelse med andra förbund. Under ungdomsforum har de hört mycket gott om andra förbund, som verkar använda sociala medier på ett effektivt sätt.

– Seko syns inte, och som förtroendevalda får vi inte veta vad som är på gång och kan inte informera medlemmarna, säger de med en mun.

Engagemanget är tydligt. Arijan, Frida och Julia vill åstadkomma mycket i sitt fackliga arbete och de vill att det ska ske nu, helt i linje med forumets tema för året: Vi är nu.

Frida Lindblom är brevbärare på Postnord i Stockholm, Julia Sundberg jobbar som VTS/ lotsoperatör på Sjöfartsverket i Göteborg och Marstrand och Arijan Kan är tågvärd på Botniatåg i Umeå.

Arijan är klubbordförande medan Julia och Frida har ungdomsuppdrag i sina klubbar och regioner. Julia är även jämställdhets- och mångfaldsansvarig i sin klubb.

Medlemmar blev de av olika skäl. Julia blev värvad, Frida gick med i det största facket på arbetsplatsen när hon fick problem, Arijan sökte själv medlemskap.

Åsiktsskillnaderna om ungdomsfrågor är egentligen inte så stora mellan de tre. De väljer att lägga tonvikten vid olika sätt att nå målet att få en så bra arbetsmarknad som möjligt.

För alla.

Medan Arijan Kan tror att den bästa vägen är vanligt fackligt arbete, utan uppdelning i olika grupper, anser Julia Sundberg och Frida Lindblom att unga måste organisera sig för att synas och höras.

– Syns vi inte så finns vi inte, säger Frida.

Julia:
– Ungdomar syns inte, trots att vi är med i facket. Det är därför vi är på det här forumet.

Arijan håller med om att unga måste synas och ta plats, men tror att det går inom ramen för det vanliga fackliga arbetet.
Frida och Julia säger att visst är det sant på ett sätt, men de anser att det är ett drömscenario.

– I framtiden ja, säger Frida, men inte här och nu.

Julia lägger till att hon har märkt skillnad när hennes arbetsplats diskuterat och utbildats i vad jämlikhet och diskriminering är. Det har gjort stor skillnad.

– Det behövs mer utbildning om hur olika vi behandlar människor, säger hon.

LO:s ungdomsforum är ett sätt för LO:s medlemsförbund att lyfta fram unga fackliga företrädare. Unga är 30 år och yngre. Det kan vara en uppmuntran till de som arbetar lokalt, och ett erbjudande om en framtida facklig karriär.

Seko har nyligen antagit riktlinjer för förbundets verksamhet för unga och har som mål att öka andelen unga medlemmar, få dem aktiva och slussa dem vidare i fackligt arbete.

Ansvaret ligger framförallt på de geografiska regionerna, som har ett samordnings- ansvar för verksamheten.

–Det är viktigt med formella strukturer, det är så ungdomar kan få verkligt inflytande, säger Helena Gille, ansvarig ombudsman på Seko.

Hon hänvisar till Katrin Olofsson på Transport som i en utredning kommit fram till att avgörande för ungas inflytande är hur verksamheten är uppbyggd. Förbund där unga har stort inflytande har exempelvis centrala ungdomskommittéer och unga representanter i förbundsstyrelsen.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Dödsolycka ombord på Silja Symphony

Dödsolycka ombord på Silja Symphony

En målare som arbetade med att renovera hytter ombord på Silja Symphony omkom i en arbetsplatsolycka i lördags. Dödsorsaken uppges vara en felaktig bygglampa som gett mannen en elchock. Läs mer

SJ:s kundtjänst privatiseras

SJ:s kundtjänst privatiseras

SJ har beslutat att lägga ut kundtjänsten i Ånge på ett privat företag. Webhelp, som tar över, lovar att vara kvar i minst fem år och har skrivit ett specialavtal för de anställda. Läs mer

Brevbärare blev överfallen vid sin bil

Brevbärare blev överfallen vid sin bil

Två män försökte med våld ta brevbäraren Åsa Åsbergs postbil. En av männen greppade så hårt tag om Åsas nacke att hon har ständig värk flera veckor efteråt. Hon chockades och gav inte männen bilnycklarna. Läs mer

Många besök under Sekos medlemsvecka

Många besök under Sekos medlemsvecka

Närmare 10 000 anställda i Sekos branscher fick besök när Seko hade medlemsvecka i april. Nu har förbundet registrerat plussiffror i medlemsregistret för första gången på länge. Läs mer

Experten: Så undviker du en stressig semester

Experten: Så undviker du en stressig semester

Sommarsemestern ser många fram emot som en tid för att ta det lugnt och ha det härligt. Men så blir det långt ifrån alltid när ambitionerna blir för stora. Vi frågade Samuel West, psykolog och forskare, hur man kan tänka för att inte hamna i värsta semesterstressen. Läs mer

Häktet i Göteborg flyttade på skyddsombud

Häktet i Göteborg flyttade på skyddsombud

I april beslutade Kriminalvården i region väst att flytta Sekos skyddsombud Leif Kyldal från häktet Göteborg till Skogomeanstalten. Han närmaste chef hade känt sig hotad när Leif pekade på arbetsmiljöproblem på avdelningen. Läs mer

Seko hjälpte Bo när vibrationsskador avslutade yrkeslivet

Seko hjälpte Bo när vibrationsskador avslutade yrkeslivet

Vibrationsskador satte stopp för Bo Hadrys yrkesliv. Genom Seko har han fått hjälp att söka de ersättningar han har rätt till. – Helt plötsligt har det funnits en massa pengar på kontot. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

LO-prognos: Bra tillfälle att främja välfärden

LO-prognos: Bra tillfälle att främja välfärden

LO:s ekonomer räknar med ytterligare några goda år - och med lägre arbetslöshet än någon annan prognosmakare. Använd de goda tiderna för att ta itu med bristerna i välfärden, uppmanar de. Läs mer

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

– Jag skriver en lista och bockar av varje sak som jag har gjort när det blir körigt på jobbet, säger Janet Floreng Lindfors som arbetar som administratör på Sjöfartsverket i Malmö. Läs mer

Indien: Facklig kamp gav rätt till mammaledighet

Indien: Facklig kamp gav rätt till mammaledighet

Kvinnliga busskonduktörer i den indiska delstaten Maharashtra får sin betalda mammaledighet utökad från sex till nio månader. Bland annat tack vare Sekos stöd till det lokala facket och dess kvinnliga aktivister. Läs mer

Efter granskningen av Förbifarten: ”Ser över handlingsalternativ”

Efter granskningen av Förbifarten: ”Ser över handlingsalternativ”

Trafikverket ”ser över möjliga handlingsalternativ” och ska göra en ”heltäckande analys” av arbetsmiljöarbetet. Det sker efter tidningen Arbetets avslöjande om allvarliga arbetsmiljöbrister på Förbifart Stockholm-bygget på Lovön. Läs mer

Facklig brevbärare och kristdemokrat, inget för LO

Facklig brevbärare och kristdemokrat, inget för LO

Brevbäraren Åsa Åsberg är aktiv i Seko Posten och vald till LO-distriktets representantskap i Västerbotten. Hon uppmanades att lämna det uppdraget eftersom hon står på Kristdemokraternas lista i valet till kommunfullmäktige. Det är inget Seko står bakom. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet, MI, är en statlig myndighet som har ansvar för medling i arbetstvister. De har också ansvar för den officiella lönestatistiken i Sverige och ska se till att lönerna inte ökar för mycket. MI ska medverka till avtal som ska ge ökad reallön och jämställda löner mellan kvinnor och män. Samtidigt ska de motverka lönenivåer som äventyrar Riksbankens inflationsmål eller blir högre än i Sveriges konkurrentländer.