Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Magnus Stenberg, forskare vid Luleå tekniska universitet, har studerat orsakerna bakom allvarliga olyckor.

Tydlig koppling mellan stress och olyckor

Bygg- och anläggningsbranschen drabbas av cirka 1 000 allvarliga arbetsplatsolyckor, varav flera leder till dödsfall, varje år. En studie från Luleå tekniska universitet visar på orsakerna bakom olyckorna.

19 oktober 2017 16:52

Magnus Stenberg är forskare vid Luleå tekniska universitet. Han har tittat närmare på orsaken till den relativt höga andelen allvarliga olyckor i bygg- och anläggningsbranschen.

– Jag har tittat mycket på hur man upplever sin arbetssituation vid olyckstillfället. Då blir kopplingen mellan stress och olyckor väldigt tydlig. Av de som känner stress dagligen i arbetet har 38 procent varit med om allvarliga arbetsolyckor. Bland de som mycket sällan eller aldrig upplever stress är siffran 12 procent.

Han framhåller vikten god planering av arbetet, både i förväg och under tiden projektet pågår, för att undvika stress.

– Pressade byggtider är ett stort stressmoment. Men det går att planera bort, vilket leder till mindre stress som ger färre olyckor och dessutom effektivare processer med bättre resultat. Så det är win-win.

Och arbetsmiljötänket måste alltså in tidigt i processen, redan på planeringsstadiet.

– Man måste börja tänka arbetsmiljödesign. När man ritar ett projekt ska man inte bara ha slutanvändarnas bästa för ögonen utan även för de som ska bygga.

Andra faktorer som spelar in när det gäller risk för olycksfall är ålder, arbetslivserfarenhet, attityd till hälsa och säkerhetskultur.

– Lite förvånande visar det sig att allvarliga olyckor ökar med stigande ålder, även om äldre ofta är mer erfarna och tänker mer på säkerhet och hälsa. Men med stigande ålder ökar risken för att skada sig vid till exempel ett fall, då man inte längre har samma koordination, balans och muskelstyrka.

Därför vill han se mer individanpassade utbildningar i hälsa och säkerhet, beroende på var i yrkeskarriären man befinner sig.

– För yngre handlar det om att jobba med attityder och vikten av att tänka på säkerheten. För äldre kanske man ska fokusera mer på hur kroppen förändras.

Att just bygg- och anläggningsbranschen är överrepresenterad i olycksstatistiken har flera förklaringar, enligt Magnus Stenberg.

– Det är ofta komplexa arbetssituationer med många olika aktörer som ska samsas på samma arbetsplats. Dessutom är det svårare att förutse risker då arbetsplatsen hela tiden förändras. Det är lättare till exempel i en fabrik där allt ser likadant ut varje dag.

Även årstider verkar spela roll. Fler allvarliga arbetsplatsolyckor sker under vinterhalvåret än under sommarhalvåret.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

ISS har avskedat fyra biljettkontrollanter av personliga skäl. ISS uppger att de fyra validerat sina egna SL-kort, vilket skulle vara att likställa med fusk eller bedrägeri. Seko har ogiltigförklarat samtliga avsked och menar att de fyra enbart följt företagets instruktioner. Läs mer

MTR tar över städning av pendeln

MTR tar över städning av pendeln

MTR och Solreneriet inleder fackliga förhandlingar om att MTR ska ta över städningen av pendeltågen i Stockholm. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Resultatlön

En rörlig lönedel som varierar efter resultatet, ofta för en lokal grupp eller enhet.