Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Foto: Illustration: Stefan Lindblad
Reportage

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt.

3 april 2018 16:41

Fakta

För att skydda brevbärarens identitet skriver Sekotidningen inte ut vare sig namn eller ort.

Det gäller även övriga inblandade i reportaget, för att inte peka ut var i landet de befinner sig.

På väg mellan två brevlådor stoppas en brevbärare av en civilklädd tullkriminalare som vill ha hjälp att spana mot en viss adress. Frågan väcker obehag men ryggmärgsreflexen var att hjälpa till och brevbäraren lämnar ut sitt telefonnummer.

Väl hemma kom obehagskänslorna. Vad hade hänt? Var legitimationen äkta? Funderingarna kretsade kring att vara en del av smuggelvärlden och att dagligen vistas bland kriminella personer. Gjorde hen sig skyldig till brott mot integritetsskyddet i postlagen? Skulle allt hamna i domstol?

– Den kvällen blev inte rolig för brevbäraren. Det är flera saker som inte gick rätt till. Vare sig från tullens eller företagets sida, säger ett av Sekos skyddsombud.

Enligt polisens underrättelseenhet finns det varje år droger i 2,5 miljoner brev och paket som skickas inom Sverige. När Sekotidningen via facket undersöker vilka risker det kan medföra berättar ett skyddsombud om brevbärarens möte med tullkriminalen.

– En brevbärare som kontaktas på fältet kan hamna i ett svårt dilemma. Samtidigt som man vill hjälpa till så ska man lyda postlagens regler, säger skyddsombudet.

Skyddsombudet berättar att brevbärare på den aktuella turen noterat ovanligt många stora, vadderade, kuvert till adressen. Men misstankarna var inte tillräckligt starka för att kontakta tull eller polis. När tullen kontaktade brevbäraren hade sändningarna av de misstänkta kuverten upphört.

– Vi har full koll på vilka vi delar ut post till. Vi vet vilka som är kriminella. Men vi får ändå inte yppa något. Brevhemligheten går före, säger skyddsombudet.

Dagen efter kom ett sms från tullkriminalen till brevbäraren. Kollegorna bredvid märkte att något inte stod rätt till.

– När brevbäraren tog upp begäran från tullen med sin närmaste chef var svaret att det bara var att ringa tillbaka. Men så är inte våra rutiner, och inte heller instruktionerna från Post- och telestyrelsen, säger skyddsombudet.

Postföretagen samarbetar med tull och polis. Men för samarbetet krävs att man kan kontrollera behörigheten, genom att motringa eller mejla. Brottsutredare ska kunna visa att det pågår en utredning om ett tillräckligt allvarligt brott.

– Tullen är hos oss då och då, inne på kontoren och terminalerna. Där ska kontakterna ske, inte direkt med brevbärarna ute på fältet, säger skyddsombudet.

Han tog kontakt med företagets säkerhetsansvariga och med en högre chef och klargjorde att kontakter med tullen inte ska läggas på brevbärare.

– Båda såg allvarligt på detta och sa att det inte fick gå till på det här sättet, säger skyddsombudet.

Posten regionchef i området betonar att alla kontakter ska gå via företaget och att den brevbärare som blir kontaktad av tullen bestämt ska hänvisa till sin chef.

– Det är fel att tullen kontaktar medarbetare direkt. Det sätter våra medarbetare i en väldigt svår situation och jag är jätterädd för att utsätta någon för fara.

Brevbäraren har diskuterat frågorna med företagets säkerhetsansvariga och känner sig, enligt skyddsombudet, tryggare, men undrar fortfarande om hen måste vittna i domstol.

Efter att facket har tagit upp detta har brevbärarna på kontoret fått ett meddelande om att hålla ett öga på försändelser till adressen som tullen varit ute efter. (Föregående mening är utbytt. I papperstidningen hävdades felaktigt att ”samtliga brevbärare” fått ett brev.) Meddelandet kompletterades senare med att informationen skulle lämnas till någon chef, och alltså inte till tullen.

– Företaget borde ta upp det på en arbetsplatsträff med hela personalen eller på någon annan samling, säger skyddsombudet.

Några nya misstänkta brev har inte kommit men tullkriminalen fortsätter att kontakta brevbärare direkt.

– Det är inte bra. Det faller tillbaka på tullkriminalen, säger skyddsombudet.

Chefen för ett av landets fyra tullkriminalområden säger att man har ett löpande utbyte med säkerhetsansvariga hos företag och myndigheter, och att man, även om det inte händer varje dag, kontaktar brevbärare.

Men hur är det, får tullen ta kontakt ute på fältet?

– Det finns inga hinder. Däremot kan vi inte tvinga dem. På frivillighetens basis kan vi fråga vem som helst, vad som helst. Om de känner obehag så ska de vända sig till sin organisation.

– Vi kan få svaret att det inte är okej, och det måste vi acceptera.

Han förstår att en brevbärare kan känna sig utsatt av en kontakt, och att det kan finnas en förväntan om att hjälpa till. På frågan om det inte vore bättre att sköta kontakten med företaget svarar han att det i de bästa av världar går till så.

– Problemet är när något händer här och nu. Då är det inte alltid så lätt att få det att fungera.

Han säger att tullen ställer upp och pratar med brevbärare och andra vittnen för att lindra oro och funderingar, och att det finns sätt att underlätta eventuell medverkan i domstol.

– Vi är helt beroende av våra vittnen. Det kan vara så att vi måste se över våra egna förehavanden. Det är en utbildningsfråga, hur man hanterar kontakten med allmänheten, säger tullchefen.

Johan Lindholm, Seko Postens ordförande, säger att det känns som ett ytterst tveksamt agerande från tullen att kontakta brevbärare när de jobbar.

– Ja, milt uttryckt. Det låter väldigt anmärkningsvärt att man civilklädd går på någon av våra medlemmar. Jobbet är att leverera och distribuera post. Inget annat. Detta ska skötas av företaget och brevbärare ska hänvisa till arbetsledningen. Jag tycker att det är Postnords sak att föra en dialog med tullen om detta.

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

AD avgör tågvärdars rätt till ob

AD avgör tågvärdars rätt till ob

Den 20 juni avgör Arbetsdomstolen om två tågvärdar på Öresundståg har rätt till ob-ersättning för så kallad uppehållstid, tid då tågvärden inte utför sina normala uppgifter, men har betald arbetstid. Seko stämde Transdev, som kör Öresundståg, till AD hösten 2016. Läs mer

Avskedade kontrollanter till AD

Avskedade kontrollanter till AD

Seko stämmer ISS i Arbetsdomstolen för avskedandet av biljettkontrollanter i Stockholm. De centrala förhandlingarna med Almega ledde inte till att biljettkontrollanterna fick tillbaka sina jobb. Läs mer

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Blockadbrytare

En anställd som arbetar trots att arbetsplatsen är försatt i blockad.