Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Sverige ser gärna mer EU-samarbete på energiområdet

2 maj 2006 13:18

Det framgår av regeringens rapport till riksdagen om EU-kommissionens förslag till grönbok om den europeiska energipolitiken som presenterades i mars.
Samtidigt betonar regeringen att medlemsstaterna måste få behålla sitt nationella självbestämmande över nationella resurser och vilka energislag man vill använda.
Och även om regeringen är positiv till inriktningen är den oroad över risken för ytterligare administration på EU-nivå och vill inte skapa fler gemensamma funktioner på området. Ansvaret för att planera och finansiera infrastrukturen måste stanna på nationell nivå.
EU-kommissionens förslag till grönbok om den europeiska energipolitiken är ett övergripande dokument, som i det här skedet inte innehåller några konkreta förslag. Istället prioriteras sex områden inom energipolitiken.
• Att fullborda den inre energi marknaden. Bland annat genom att skapa ett europeiskt elnät och uppmuntra till investeringar för att öka elproduktionen.
• Att öka försörjningstryggheten och solidariteten på den inre energimarknaden. En fråga som har aktualiserats genom flera energipolitiska kriser i omvärlden det senaste året.
• Att uppmuntra till en mer hållbar, effektiv och blandad energimix i medlemsländerna. Ett medel är att regelbundet ta fram en strategisk energiöversyn för EU, där man jämför de olika energislagens för- och nackdelar.
• Att motverka klimatförändringarna. Bland annat vill EU-kommissionen ta fram en handlingsplan för hur man ska nå målet att effektivisera sin elanvändning med 20 procent fram till år 2020. Ökad användning av förnyelsebara energikällor, liksom koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid under jord är några vägar som EU-kommissionen lyfter fram.
• Att uppmuntra innovationer på energiområdet. Ny teknik och forskning i branscher med hög energiförbrukning ska prioriteras.
• Att skapa en sammanhållen extern energipolitik, så att EU talar med en röst när man diskuterar energipolitik och klimatförändringar på det globala planet.
Förslaget är nu ute på remiss fram till den 16 juni. EU-kommissionen planerar att lägga fram ett nytt och utökat förslag till grönbok för energipolitiken till vårtoppmötet nästa år.
Men under tiden väntas EU-kommissionen bland annat presentera en handlingsplan för energieffektivisering.

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Seko vill förhandla om utbildningsjobb

Alla LO-förbund utom Transport vill förhandla med arbetsgivarna för att få fram nya jobb till nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Utgångspunkten är det förslag om utbildningsjobb som LO lade fram i mars i år. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Kvarts ger Svevia böter

Kvarts ger Svevia böter

Svevia har dömts att betala 150 000 kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot föreskrifterna om kvarts. Det saknades dokument om risker med höga kvartshalter på ett arbetsställe i Storuman. Läs mer

Ännu inget nytt arbetstidsavtal på NTE

Förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal för personalen på Nationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården fortsätter. Seko har hittills sagt nej till arbetsgivarens förslag. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Franska protester mot ny arbetslag

Franska protester mot ny arbetslag

Hundratusentals franska invånare deltog idag i demonstrationer mot Macrons nya arbetslag. - Idag lyssnar man bara på arbetsgivarna. Men det är förvånansvärt svårt att få folk att engagera sig trots utvecklingen, säger Rachel Neis fackombud vid det franska gasbolaget. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Väjer inte för det pinsamma

Väjer inte för det pinsamma

Sekotidningen möter högaktuelle Ruben Östlund – prisbelönt filmregissör som gärna trycker på våra ömma punkter. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Seko lämnar Nordea

Sekos förbundsstyrelse har tagit beslut om att förbundet ska lämna Nordea. Förbundet har en halvmiljard placerad hos banken. Även LO har beslutat att lämna Nordea, liksom Handels och Transport. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Seko upprörs över Nordeas flytt

Efter Nordeas besked om flytt till Finland har två fackförbund tagit beslut om att byta bank. Seko, som har en halv miljard placerad hos Nordea, avvaktar diskussion i LO-styrelsen innan man tar beslut. Läs mer

Postnord tar till sig kritiken

Postnord tar till sig kritiken

Det går fortsatt dåligt för Postnord. Kunderna klagar, ägaren staten är missnöjd med ekonomin och kvaliteten och tillsynsmyndigheten Post-och telestyrelsen är bekymrad. Samtidigt kräver Seko att den dansk-svenska fusionen bryts. Läs mer

Avdrag för fackavgift återinförs

Vänsterpartiet och regeringen har i budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften från och med juli 2018. Dessutom avskaffas en karensdag i a-kassan. Läs mer

Tre avtal kvar

Tre avtal återstår för Sekos del i årets avtalsrörelse: staten, skärgårdstrafiken och Samhall. Alla tre löper ut den sista september och parterna har så smått börjat känna på varandra. Läs mer

Regeringen flyttar myndigheter

Regeringen har beslutat att helt eller delvis flytta sju myndigheter från Stockholm till andra orter. Seko har inga medlemmar på de berörda myndigheterna, men regeringen har flaggat för fler beslut före valet nästa år. Läs mer

Här är vinnarna i fototävlingen

Här är vinnarna i fototävlingen

Det har kommit in många vackra, fascinerande och fantasieggande bilder till Sekotidningens fototävling. Juryn har nu utsett vinnarna. Titta och njut! I bildspelet ovan är samtliga bidrag publicerade. Läs mer

Arbetsvärdering

En systematisk metod för att bestämma krav och svårigheter i olika arbeten. Används för att kunna bedöma om olika arbeten är likvärdiga när man bestämmer lön. Det finns flera system för arbetsvärdering, men inget som alla är nöjda med.