Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Kvartsdamm är farligt, det är alla överens om. Men om ett halverat gränsvärde råder oenighet. Foto: Martin Lindeberg
Nyhet

Strid om gräns för kvartsdamm

Arbetsmiljöverket lade ett förslag om halverat gränsvärde för det farliga kvartsdammet. Medicinsk expertis och facket välkomnar förslaget medan arbetsgivarna tycker att det blir för dyrt. Nu är det inte säkert att det blir någon sänkning.

12 oktober 2017 10:12

Arbetsmiljöverket lade ett förslag om att halvera gränsvärdet, från dagens 0,1 till 0,05 milligram per kubikmeter luft. Efter att remissvaren kommit in och AV gjort en konsekvensanalys är det inte längre självklart med en sänkning.

– I Sverige har vi administrativa gränsvärden. Det innebär att vi väger kostnaden mot hälsoeffekten och ska försöka hitta en kompromiss, säger Jens Åhman, ansvarig på Arbetsmiljöverket.

När det gäller kvartsdamm har AV räknat ut att initialkostnaden för berörda företag vid ett halverat gränsvärde landar på två miljarder kronor. Sedan tillkommer 140 miljoner kronor årligen i ökade kostnader. Dessutom är hälsovinsterna relativt små i verkets beräkningar.

– Även om siffrorna är något osäkra så är detta ett dyrt regleringsförslag och det stämmer till eftertanke. Men oavsett om det blir en sänkning eller inte så måste vi intensifiera arbetet med att får ner kvartsexponeringen, säger Jens Åhman.

Arbetsgivarsidan argumenterar mot en sänkning. Sveriges Byggindustrier motsätter sig ett halverat gränsvärde, av flera skäl.

– Av konkurrensskäl anser vi att det är viktigare att få alla att följa det gränsvärde vi har idag. De som redan sköter sig kommer fortsätta göra det med halverat gränsvärde, medan de som inte följer dagens värde inte kommer göra det då heller, säger Björn Samuelsson, expert på hälsa och säkerhet på BI.

– Sedan är kostnaderna väldigt höga för den nytta ett halverat gränsvärde gör.

Sten Gellerstedt, utredare på LO, ifrågasätter såväl kostnader som vinster.

Han tror inte att det är så många företag som skulle beröras som i AV:s beräkningar. När det gäller vinsterna har han gjort egna beräkningar som visar att samhället skulle spara omkring en miljard i sjukvårdskostnader, om man sänkte ytterligare, till 0,025 mg/m3, vilket rekommenderas av expertisen.

– AV har bara tittat på lungcancer och silikos (stendammslunga) och där räknat alldeles för lågt. Andra sjukdomar, som KOL, räknades inte på alls.

Han ger inte heller mycket för konkurrensargumentet.

– Seriösa arbetsgivare har inga problem med en halvering. Det är fullt möjligt genom utbildning och bättre rutiner, till exempel underhåll av utrustning och tillämpning av kända tekniska lösningar.

Per-Åke Persson, arbetsmiljöombudsman på Seko, är orolig över risken att gränsvärdet inte sänks.

– Det känns fördjävligt. Forskarvärlden är helt enig om att det finns stora risker med de gränsvärde som finns idag. Helst skulle det sänkas till en fjärdedel. Men nu känns det som att Arbetsmiljöverket uppmuntrar arbetsgivarna att hitta argument mot en sänkning.

Även han ifrågasätter AV:s kostnadsberäkningar. Argumentet att det är få individer som drabbas tycker han är ihåligt.

­­– Varje liv är väl värt att räddas?

Arbetsmiljöverket har nu kallat parterna till ett möte, och beslut i frågan väntas i december.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Seko har lämnat förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal

Seko har lämnat förhandlingarna om ett nytt arbetstidsavtal på Nationella transportenheten, NTE. Därmed fortsätter Sekos medlemmar att arbeta under det befintliga avtalet. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Postnord får 2,2 miljarder av ägarna

Postnord får 2,2 miljarder av ägarna

Danmark och Sverige har kommit överens om att ge det krisande Postnord ett tillskott på 2,2 miljarder svenska kronor. Den danska staten skjuter till 1,8 miljarder och Sverige står för resterande 400 miljoner. Läs mer

Höga halter av kvävedioxid i tunnelbanan

Det är tidvis höga halter av kvävedioxid och damm vid underhållsarbete i Stockholms tunnelbana. Det visar mätningar som Strukton Rail gjorde under våren 2017. Mätningarna skedde vid fyra olika arbetsmoment. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Skärgårdsförhandlingarna har brutit samman

Förhandlingarna mellan Seko och Almega om ett nytt skärgårdsavtal har brutit samman. Enligt Seko har Almega sagt upp avtalet, vilket innebär att det blir avtalslöst tillstånd om sju dagar. Läs mer

När jobbet leder till döden

När jobbet leder till döden

Hittills i år har 40 personer dött på jobbet. Här är en berättelse om hur det kan gå till. Om entreprenörskedjor, bristande kontroll och olyckliga omständigheter. Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Med orättvisorna i fokus

Med orättvisorna i fokus

Hennes drivkraft är kampen mot orättvisor. Och det är en fajt som Gabriella Lavecchia tagit i många olika roller inom arbetarrörelsen. Sedan i våras som vice förbundsordförande för Seko. Läs mer

För dyrt med god arbetsmiljö

För dyrt med god arbetsmiljö

Kedjan med entreprenörer hade fem länkar, med Trafikverket överst. Men den sista länken brast och en provanställd 22-åring omkom i en olycka. Kanske hade den undvikits om facket fått spela sin roll. Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Lågavlönade får bättre betalt med nya avtalen

Årets avtalsrörelse skulle ge mer till dem som tjänar minst. En rundringning som Sekotidningen har gjort visar att många lokala löneförhandlingar har gett resultat, även om alla inte är helt nöjda. Läs mer

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

– Titta så små byxorna är, säger tunneltvättare Madelene Berglund och lyfter upp en arbetsbyxa från bordet där ett av de större klädföretagen placerat sitt utbud. Läs mer

Ny postlag skippar brev över natten

Regeringen har presenterat ett förslag till ny postlag. Seko posten är positivt till stora delar av innehållet, men är besviket över att postboxar inte blir standard. Läs mer

Seko och Fastighets går vidare med planerna på samgående

Planerna på att slå ihop de två förbunden har sedan en tid legat i malpåse i väntan på att avtalsrörelsen och kongresser ska vara avklarade. Nu har de tagit beslut om att tillsätta en utredning. Läs mer

Strid om gräns för kvartsdamm

Strid om gräns för kvartsdamm

Arbetsmiljöverket lade ett förslag om halverat gränsvärde för det farliga kvartsdammet. Medicinsk expertis och facket välkomnar förslaget medan arbetsgivarna tycker att det blir för dyrt. Nu är det inte säkert att det blir någon sänkning. Läs mer

”Dialog med facket är viktig”

”Dialog med facket är viktig”

Tomas Eneroth fick en rivstart på posten som infrastrukturminister sedan företrädaren, Anna Johansson, fick gå efter IT-skandalen på Transportstyrelsen. Till Sekotidningen säger han bland annat att han vill se än mer järnvägsunderhåll i statlig regi. Läs mer

Nytt avtal för anställda på Samhall

Efter konfliktvarsel och medlarbud har parterna kommit överens om ett nytt avtal för anställda på Samhall. Avtalet ger 7,1 procent i löneökningar under tre år och innehåller en låglönesatsning. Läs mer

Försäkringar
Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Paketchauffören Tomas Dahl fick en stroke för tre år sedan. Genom Sekos sjukförsäkring fick han 50 000 kronor – pengar som var välkomna när han blev sjukskriven på heltid i tre månader. Läs mer

Löneform

I huvudsak finns det två löneformer: fast tidlön, oftast månadslön, och rörlig lön, som beror på prestation och resultat. Ackord är en typ av rörlig lön. Man kan också komma överens om en kombination av fast tidlön och rörlig lön, så kallad premielön.