Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Kvartsdamm är farligt, det är alla överens om. Men om ett halverat gränsvärde råder oenighet. Foto: Martin Lindeberg
Nyhet

Strid om gräns för kvartsdamm

Arbetsmiljöverket lade ett förslag om halverat gränsvärde för det farliga kvartsdammet. Medicinsk expertis och facket välkomnar förslaget medan arbetsgivarna tycker att det blir för dyrt. Nu är det inte säkert att det blir någon sänkning.

12 oktober 2017 10:12

Arbetsmiljöverket lade ett förslag om att halvera gränsvärdet, från dagens 0,1 till 0,05 milligram per kubikmeter luft. Efter att remissvaren kommit in och AV gjort en konsekvensanalys är det inte längre självklart med en sänkning.

– I Sverige har vi administrativa gränsvärden. Det innebär att vi väger kostnaden mot hälsoeffekten och ska försöka hitta en kompromiss, säger Jens Åhman, ansvarig på Arbetsmiljöverket.

När det gäller kvartsdamm har AV räknat ut att initialkostnaden för berörda företag vid ett halverat gränsvärde landar på två miljarder kronor. Sedan tillkommer 140 miljoner kronor årligen i ökade kostnader. Dessutom är hälsovinsterna relativt små i verkets beräkningar.

– Även om siffrorna är något osäkra så är detta ett dyrt regleringsförslag och det stämmer till eftertanke. Men oavsett om det blir en sänkning eller inte så måste vi intensifiera arbetet med att får ner kvartsexponeringen, säger Jens Åhman.

Arbetsgivarsidan argumenterar mot en sänkning. Sveriges Byggindustrier motsätter sig ett halverat gränsvärde, av flera skäl.

– Av konkurrensskäl anser vi att det är viktigare att få alla att följa det gränsvärde vi har idag. De som redan sköter sig kommer fortsätta göra det med halverat gränsvärde, medan de som inte följer dagens värde inte kommer göra det då heller, säger Björn Samuelsson, expert på hälsa och säkerhet på BI.

– Sedan är kostnaderna väldigt höga för den nytta ett halverat gränsvärde gör.

Sten Gellerstedt, utredare på LO, ifrågasätter såväl kostnader som vinster.

Han tror inte att det är så många företag som skulle beröras som i AV:s beräkningar. När det gäller vinsterna har han gjort egna beräkningar som visar att samhället skulle spara omkring en miljard i sjukvårdskostnader, om man sänkte ytterligare, till 0,025 mg/m3, vilket rekommenderas av expertisen.

– AV har bara tittat på lungcancer och silikos (stendammslunga) och där räknat alldeles för lågt. Andra sjukdomar, som KOL, räknades inte på alls.

Han ger inte heller mycket för konkurrensargumentet.

– Seriösa arbetsgivare har inga problem med en halvering. Det är fullt möjligt genom utbildning och bättre rutiner, till exempel underhåll av utrustning och tillämpning av kända tekniska lösningar.

Per-Åke Persson, arbetsmiljöombudsman på Seko, är orolig över risken att gränsvärdet inte sänks.

– Det känns fördjävligt. Forskarvärlden är helt enig om att det finns stora risker med de gränsvärde som finns idag. Helst skulle det sänkas till en fjärdedel. Men nu känns det som att Arbetsmiljöverket uppmuntrar arbetsgivarna att hitta argument mot en sänkning.

Även han ifrågasätter AV:s kostnadsberäkningar. Argumentet att det är få individer som drabbas tycker han är ihåligt.

­­– Varje liv är väl värt att räddas?

Arbetsmiljöverket har nu kallat parterna till ett möte, och beslut i frågan väntas i december.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Avskedade kontrollanter till AD

Avskedade kontrollanter till AD

Seko stämmer ISS i Arbetsdomstolen för avskedandet av biljettkontrollanter i Stockholm. De centrala förhandlingarna med Almega ledde inte till att biljettkontrollanterna fick tillbaka sina jobb. Läs mer

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

ISS har avskedat fyra biljettkontrollanter av personliga skäl. ISS uppger att de fyra validerat sina egna SL-kort, vilket skulle vara att likställa med fusk eller bedrägeri. Seko har ogiltigförklarat samtliga avsked och menar att de fyra enbart följt företagets instruktioner. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Avtalskrav

Inför avtalsförhandlingarna gör facket en kravlista till arbetsgivarorganisationen på saker man vill ha i det nya avtalet. Det kan vara höjda reallöner, kortare arbetstid, regler om jour och beredskap med mera. Inget krav blir verkligt förrän bägge parter har kommit överens om att genomföra det.