Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Strejken avblåst

Strejken inom skärgårdstrafiken är över sedan Seko och Almega i dag sagt ja till medlarnas bud. Det nya avtalet ger 6,8 procent på 36 månader.

11 november 2013 16:19

Tarifflönerna, som varit den stora stridsfrågan, ska diskuteras i en partsgemensam arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska se över hela avtalet.  

Lönerna höjs med 2 procent det första året, år 2 med 2,25 procent och det sista året med 2,5 procent.

-Vi har nu sagt ja till samma bud två gånger och då undrar man vad konflikten tjänade till, säger Valle Karlsson, ombudsman på Seko.

Almega sa nej till medlarnas bud förra söndagen vilket utlöste konflikten. Den enda skillnaden i de två buden är, enligt Valle Karlsson, att medlarna lagt till en mening i förslaget om arbetsgrupp.

-De har lagt till meningen ”parterna ska se över avtalskonstruktionen”, som vi bara ser som en sammanfattning av det som står i ett stycke ovanför. För oss är det ingen betydelseskillnad. Vad arbetsgruppen kommer fram till återstår att se, säger Valle Karlsson.

Konflikten som pågått i en vecka har kantats av strejkbryteri, enligt Seko, som i sin tur anklagats av arbetsgivarna för att ha uppträtt hotfullt.

-Vi har framfört till Almega att strejkbryteriet och Almegas tysta medgivande kommer att ligga som en tagg i det fortsatta samarbetet. Vi kommer inte att glömma det som hänt, säger Valle Karlsson.

Den nya lönen gäller från dagens datum, det vill säga det blir inga retroaktiva löneökningar. Medlingsinstitutet har regler som gör att de inte kan lägga ett bud som innehåller retroaktiv lön.

Det vill Seko nu ändra på.

-Det är orättvist, särskilt som i det här fallet när arbetsgivaren utlöst konflikten. Vi kommer antingen att ta upp det direkt med medlingsinstitutet eller gå den politiska vägen, säger Valle Karlsson.

Han säger också att Almega under konflikten dels gett Seko många argument för att de lönesystem som finns är bra, samtidigt har arbetsgivarna gjort dålig reklam för julborden på skärgårdsbåtarna.

-De har framfört kritik mot de kockar som finns ombord idag och sagt att de inte kan anställa stjärnkockar. Varför ska kunderna då välja deras julbord, säger Valle Karlsson.

Lennart Koskinen, förbundsdirektör på Almega tjänsteföretagen som är Sekos motpart, är halvnöjd med det nya avtalet.

– Det är bra att vi kommit överens. Ingen vill ha konflikt, men nöjd blir man ju aldrig. Som jag ser det finns det inga vinnare eller förlorare i det här.

Vad var det som fick er att säga ja nu?

– Vi fick en lite starkare skrivning om arbetsgruppen som ska se över avtalskonstruktionen. För vår delegation var det väldigt viktigt.

Stefan Koskinen menar att tarifflönesystemet var väldigt vanligt på 70-talet men är helt på väg bort från svensk arbetsmarknad.

– Det finns bara tre avtal kvar med tariffer. Och när vi gör opinionsmätningar finns väldigt svagt stöd för den typen av avtal, framför allt bland ungdomar.

När Seko sjöfolk frågar sina medlemmar finns ju 100-procentigt stöd för tarifflön?

 – Ja, de brukar säga det. Men det handlar om överlevnaden för många av redarna. De konkurrerar med restauranger i land. En redare sa att de kommer dö sotdöden om inte avtalet görs om och det drabbar ju Sekos medlemmar också.

Den hätska stämningen under konflikten tror Stefan Koskinen inte kommer vara något större hinder i det fortsatta arbetet.

– Konflikt är en sak, men nu är det arbetsfred och då tror jag vi kan prata med varandra. 36 månader är en lång tid så det hinner nog lugna ner sig, säger Stefan Koskinen.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se
Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Depression vanligt bland sjömän

Depression vanligt bland sjömän

Mer än var fjärde sjöman visar tecken på depression. Orsakerna är bland annat dålig mat, isolering från anhöriga och långa tjänstgöringar. Det visar en studie om sjömäns hälsa gjord av Yale och Sailor’s society. Läs mer

Upprop mot sexuella trakasserier inom sjöfarten

Idag presenteras #lättaankar, ett upprop mot sexuella trakasserier inom sjöfarten. 1150 kvinnor i branschen har skrivit under sjöfartens eget #metoo-upprop. Läs mer

Fick sparken efter att ha blivit slagen och kallad ”nigger”

En biljettkontrollant i Stockholm blev sparkad efter att ha försvarat sig när han blev kallad "nigger" och slagen av en berusad man. Nu har Seko stämt arbetsgivaren och Almega i Arbetsdomstolen. Läs mer

Skyddsombud stoppades av Strömma

Skyddsombud stoppades av Strömma

Strömma hindrade Sekos skyddsombud att komma ombord. Lagbrott säger Seko och Transportstyrelsen Läs mer

Seko sjöfolk 100 år

Ett sekel med facket till sjöss

I 100 år har svenska sjömän varit fackligt organiserade. Det har varit en händelserik tid med strejker, världskrig och utflaggningar. Senast i raden av ordföranden för Seko sjöfolk står Kenny Reinhold. Här blickar han ett sekel bakåt i tiden – och lite framåt. Läs mer

Dags att ta itu med konflikträtten

ALMEDALEN Hade Gunnar Schön, Veolias vd, fått bestämma själv och utan inblandning från facket hade heltiderna inom Öresundstrafiken varit fler. Denna kommentar till den avslutade strejken fällde han vid ett seminarium om konfliktreglerna som Almega ordnade i Almedalen. Läs mer

”Lockouten redan inledd”

Sekos lokala företrädare och medlemmar får inte komma in i Veolias lokaler på de olika stationeringsorterna. Det verkar som Veolias lockout redan är satt i verket. Läs mer

Politiker känner inget ansvar för konflikten

Den politiska ledningen för Region Skåne, som genom Skånetrafiken varit med och handlat upp Öresundstrafiken, tycker inte att det finns någon koppling mellan anbudsförfarandet och uppsägningarna på Veolia. Läs mer

Strejken är efterlängtad

Det sista Öresundståget från Köpenhamn kommer fram till Malmö två minuter före 03 och Jonas Gadd och hans kollega kan andas ut. Det är måndag morgon, klockan slår 03 och Sekos strejk på Veolia har precis inletts. Läs mer

Otryggt för timanställda på Veolia

Konflikten på Veolia handlar i hög grad om de visstidsanställdas osäkra villkor. Det är i stort sett omöjligt att veta när och hur mycket man får arbeta, säger en tågvärd som Sekotidningen pratat med. Läs mer