Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Avtal 2016

Ständiga upphandlingar i energibranschen

Den största specifika frågan för energibranschen är de ständiga upphandlingarna och korta kontrakten.

15 december 2015 16:30

Fakta

Energi

Antal medlemmar: 4500
Avtal: Energiavtalet, KFS energi, Pacta
Yrkeskategorier: Tekniker, personal i service och underhåll av kraftanläggningar, elmontörer, drifttekniker på produktionsanläggningar

– I bästa fall får folk söka sina jobb hos den som vunnit kon­traktet. Men de som på ett eller annat sätt inte passar in i den nya organisationen blir ju av med jobbet. Det är en svår fråga att hantera men vi måste på något sätt komma åt det här stora pro­blemet, säger Christer Carlsson, ombudsman med ansvar för en­ergibranschen.

Patrik Dimfelt är anställd på Halmstad energi. Han är mycket positiv till den gemensamma avtalskonferensen med väg och ban och tele.

– Vi har ju en hel del gemen­samt och det blir en väldig tyngd bakom kraven när vi är så många som står bakom.

patrik_foto_Mattias

Han anser att huvudentrepre­nörsansvar är viktigt att lyfta då det är en fråga som rör alla, även om hans bransch inte är så utsatt – ännu.

– Men det kommer mer och mer och då gäller det att det är reglerat. Det är bra att Byggnads plöjt upp marken här med sitt av­tal, då borde vi få till det också.

Men han lyfter också fram de ständiga upphandlingarna och korta kontrakten som finns i hans bransch. En fråga som diskute­rades livligt under avtalskonfe­rensen.

– Det är många som får byta keps rätt ofta och det är ett väldigt gissel för dem. Även om många kan få jobb hos den nya arbetsgi­varen så vill ju den ofta göra sig av med folk, framförallt de som är sjuka eller inte kan jobba på topp hela tiden.

Juha Siipilehto arbetar på Vat­tenfall Service och går på Ener­giavtalet. Som alla andra fram­håller han huvudentreprenörs­ansvaret.

– Det borde vara lätt att driva för det handlar bara om ordning och reda på arbetsmarknaden och det kostar ingenting. Så då kan det inte finnas någon arbetsgi­vare som säger: nä, jag vill inte har ordning och reda.

Förutom de av konferensen prioriterade kraven finns en an­nan fråga som är viktig, enligt honom, och det är den så kall­lade nödfallsövertiden. Som det är nu kan facket på Vattenfall lämna dispens för övertid upp till 350 timmar per år. Men då räknas inte nödfallsövertiden in. Den slår till vid oförutsägbara situationer, till exempel extrema snöstormar eller åskoväder som skapar omfattande störningar i elnätet.

– Då pinglar arbetsgivaren i övertidsklockan och det går ut en förfrågan om folk kan ställa upp. Det kan bli över 100 över­tidstimmar på bara ett nödfall och de räknas inte med, så det kan bli hur mycket som helst.

Han anser att det är ett stort ar­betsmiljöproblem, att folk jobbar alldeles för mycket. Förr fanns en begränsning av hur länge ar­betsgivaren fick kalla det nödfall, sedan blev det vanlig övertid.

– Nu kan de köra på så länge de vill, vilket gör att nödfallsbe­greppet håller på att vattnas ur. Jag skulle vilja se antingen en tydligare definition av nödfalls­övertid eller att man tar tillbaka tidsgränsen igen.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Seko vill förhandla om utbildningsjobb

Alla LO-förbund utom Transport vill förhandla med arbetsgivarna för att få fram nya jobb till nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Utgångspunkten är det förslag om utbildningsjobb som LO lade fram i mars i år. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Kvarts ger Svevia böter

Kvarts ger Svevia böter

Svevia har dömts att betala 150 000 kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot föreskrifterna om kvarts. Det saknades dokument om risker med höga kvartshalter på ett arbetsställe i Storuman. Läs mer

Ännu inget nytt arbetstidsavtal på NTE

Förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal för personalen på Nationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården fortsätter. Seko har hittills sagt nej till arbetsgivarens förslag. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Franska protester mot ny arbetslag

Franska protester mot ny arbetslag

Hundratusentals franska invånare deltog idag i demonstrationer mot Macrons nya arbetslag. - Idag lyssnar man bara på arbetsgivarna. Men det är förvånansvärt svårt att få folk att engagera sig trots utvecklingen, säger Rachel Neis fackombud vid det franska gasbolaget. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Väjer inte för det pinsamma

Väjer inte för det pinsamma

Sekotidningen möter högaktuelle Ruben Östlund – prisbelönt filmregissör som gärna trycker på våra ömma punkter. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Seko lämnar Nordea

Sekos förbundsstyrelse har tagit beslut om att förbundet ska lämna Nordea. Förbundet har en halvmiljard placerad hos banken. Även LO har beslutat att lämna Nordea, liksom Handels och Transport. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Seko upprörs över Nordeas flytt

Efter Nordeas besked om flytt till Finland har två fackförbund tagit beslut om att byta bank. Seko, som har en halv miljard placerad hos Nordea, avvaktar diskussion i LO-styrelsen innan man tar beslut. Läs mer

Postnord tar till sig kritiken

Postnord tar till sig kritiken

Det går fortsatt dåligt för Postnord. Kunderna klagar, ägaren staten är missnöjd med ekonomin och kvaliteten och tillsynsmyndigheten Post-och telestyrelsen är bekymrad. Samtidigt kräver Seko att den dansk-svenska fusionen bryts. Läs mer

Avdrag för fackavgift återinförs

Vänsterpartiet och regeringen har i budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften från och med juli 2018. Dessutom avskaffas en karensdag i a-kassan. Läs mer

Tre avtal kvar

Tre avtal återstår för Sekos del i årets avtalsrörelse: staten, skärgårdstrafiken och Samhall. Alla tre löper ut den sista september och parterna har så smått börjat känna på varandra. Läs mer

Regeringen flyttar myndigheter

Regeringen har beslutat att helt eller delvis flytta sju myndigheter från Stockholm till andra orter. Seko har inga medlemmar på de berörda myndigheterna, men regeringen har flaggat för fler beslut före valet nästa år. Läs mer

Här är vinnarna i fototävlingen

Här är vinnarna i fototävlingen

Det har kommit in många vackra, fascinerande och fantasieggande bilder till Sekotidningens fototävling. Juryn har nu utsett vinnarna. Titta och njut! I bildspelet ovan är samtliga bidrag publicerade. Läs mer

Primärkonflikt

En konflikt mellan de två parter som förhandlar om kollektivavtal. En lovlig primärkonflikt kan få stöd av sympatiåtgärder från andra fackföreningar eller arbetsgivarorganisationer. De kallas då sekundärkonflikt.