Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Mögel

”Slitna och olämpliga lokaler”

Anstalterna Tidaholm och Norrtälje byggdes samtidigt, på 1950-talet, och båda har haft liknande problem med inomhusmiljön.

30 augusti 2013 10:53

Men medan t f kriminalvårdschef Anders Ekström i Norrtälje, som arbetat på anstalten i 40 år, inte vill uttala sig alls om inomhus- miljön, är Sanela Ovcina, färsk anstaltschef på Tidaholm, beredd att tala om personalens och de intagnas oro för hälsan.

När Sanela Ovcina tillträdde 2012 fick hon veta att personal haft besvär i luftvägarna, att Specialfastigheter gjort mätningar och funnit fuktskador.

En process som startade 2009 och som lett till en del ombyggnader.En ny mätning gjordes 2012 och då fann man inga avvikande värden.

– Men det fanns fortfarande en oro hos personalen och jag beslutade att vi skulle stänga den aktuella avdelningen inför sommaren och ha den stängd till dess att Specialfastigheter sa att det var okej att öppna den, säger Sanela Ovcina.

För Sanela Ovcina var oron hos personalen tillräcklig för att stänga. Det är självklart att personalen ska vara trygg anser hon.

– Nästa steg är att ta fram en långsiktig plan för samtliga bygg- nader. Rot-renovering är en väg. Lokalerna är slitna och inte opti- mala för dagens kriminalvård. Jag vill minimera riskerna för perso- nalen och ha så bra inomhusmiljö som möjligt, även för klienterna.

Tidaholm har monterat upp luftrengöringsaggregat vid datorerna, flyttat ut rökningen till speciella rökkurer, försökt hitta nya städmetoder, med så lite vatten som möjligt.

– Fukten ska bort, säger Sanela Ovcina.

Norrtäljeanstaltens t f chef Anders Ekström hänvisar Sekotidningen till Specialfastigheters kontaktperson på anstalten, kriminalvårdsinspektör Per-Göran Börstell.

Per-Göran Börstell tycker inte att det dröjde länge innan åtgärder vidtogs på anstalten, trots att Jane Engman och andra vittnar om flera års klagomål.

Han medger att det förekommit en del klagomål från personal och intagna, men säger att det varierar från person till person hur man reagerar.

– I en del arbetsgrupper var det två eller tre av sju som klagade på täppt näsa och liknande, i andra grupper var det ingen.

Per-Göran Börstell är nöjd med Specialfastigheters agerande.

– Vårt samarbete har varit bra. Vi kom överens om att göra mätningar som lett till de pågående förbättringarna på anstalten.

Det var ett krav från kommunen att ni skulle vidta åtgärder.

– Det vet jag inget om, säger han.

Torbjörn Blücher är fastighetsansvarig på Specialfastigheter och väl medveten om att det pågår ett arbete för att förbättra inomhusmiljön både på Norrtäljeanstalten och i Tidaholm.

Den främsta orsaken till problemen är, enligt hans bedömning, bristande städning.

–Det är mycket viktigt att hyresgästen städar lokalerna enligt städrutinerna, annars kan fastigheten bli förstörd och miljöproblem uppstå. En orsak till problemen kan vara att för mycket vatten används vid golvstädningen. En annan förklaring är att smutsiga luftdon inte rengjorts, säger Torbjörn Blücher.

Vad gör ni när ni hittar fukt och mögel i en fastighet?

– Det är en väldigt allmän fråga, det beror på skadan. Ibland tar vi bort det skadade materialet och ersätter med nytt. Ibland kan det skadade materialet räddas genom att torka bort fukten med avfuktningsaggregat.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Seko vill förhandla om utbildningsjobb

Alla LO-förbund utom Transport vill förhandla med arbetsgivarna för att få fram nya jobb till nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Utgångspunkten är det förslag om utbildningsjobb som LO lade fram i mars i år. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Kvarts ger Svevia böter

Kvarts ger Svevia böter

Svevia har dömts att betala 150 000 kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot föreskrifterna om kvarts. Det saknades dokument om risker med höga kvartshalter på ett arbetsställe i Storuman. Läs mer

Ännu inget nytt arbetstidsavtal på NTE

Förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal för personalen på Nationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården fortsätter. Seko har hittills sagt nej till arbetsgivarens förslag. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Franska protester mot ny arbetslag

Franska protester mot ny arbetslag

Hundratusentals franska invånare deltog idag i demonstrationer mot Macrons nya arbetslag. - Idag lyssnar man bara på arbetsgivarna. Men det är förvånansvärt svårt att få folk att engagera sig trots utvecklingen, säger Rachel Neis fackombud vid det franska gasbolaget. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Väjer inte för det pinsamma

Väjer inte för det pinsamma

Sekotidningen möter högaktuelle Ruben Östlund – prisbelönt filmregissör som gärna trycker på våra ömma punkter. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Seko lämnar Nordea

Sekos förbundsstyrelse har tagit beslut om att förbundet ska lämna Nordea. Förbundet har en halvmiljard placerad hos banken. Även LO har beslutat att lämna Nordea, liksom Handels och Transport. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Seko upprörs över Nordeas flytt

Efter Nordeas besked om flytt till Finland har två fackförbund tagit beslut om att byta bank. Seko, som har en halv miljard placerad hos Nordea, avvaktar diskussion i LO-styrelsen innan man tar beslut. Läs mer

Postnord tar till sig kritiken

Postnord tar till sig kritiken

Det går fortsatt dåligt för Postnord. Kunderna klagar, ägaren staten är missnöjd med ekonomin och kvaliteten och tillsynsmyndigheten Post-och telestyrelsen är bekymrad. Samtidigt kräver Seko att den dansk-svenska fusionen bryts. Läs mer

Avdrag för fackavgift återinförs

Vänsterpartiet och regeringen har i budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften från och med juli 2018. Dessutom avskaffas en karensdag i a-kassan. Läs mer

Tre avtal kvar

Tre avtal återstår för Sekos del i årets avtalsrörelse: staten, skärgårdstrafiken och Samhall. Alla tre löper ut den sista september och parterna har så smått börjat känna på varandra. Läs mer

Regeringen flyttar myndigheter

Regeringen har beslutat att helt eller delvis flytta sju myndigheter från Stockholm till andra orter. Seko har inga medlemmar på de berörda myndigheterna, men regeringen har flaggat för fler beslut före valet nästa år. Läs mer

Här är vinnarna i fototävlingen

Här är vinnarna i fototävlingen

Det har kommit in många vackra, fascinerande och fantasieggande bilder till Sekotidningens fototävling. Juryn har nu utsett vinnarna. Titta och njut! I bildspelet ovan är samtliga bidrag publicerade. Läs mer

Resultatlön

En rörlig lönedel som varierar efter resultatet, ofta för en lokal grupp eller enhet.