Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Sekos plan för att rädda sjöfarten

Inför tonnageskatt omedelbart och bilda ett gemensamt fartygsregister inom EU. Det menar Seko i den handlingsplan för sjöfarten som förbundet presenterade i dag.

17 april 2013 15:47

I början av året kom regeringen med en handlingsplan för den svenska sjöfarten. Bland annat ville man utreda tonnagebeskattning – igen och införa vissa regelförändringar.

– Det är en bra plan men inte för det akuta läge vi har nu. Det är som att försöka bota en halshuggning med plåster, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

Därför presenterar Seko idag en alternativ handlingsplan. Där konstateras bland annat att tonnageskatten inte behöver utredas mer. Den måste införas bums. Tonnageskatt innebär att redarna schablonbeskattas utifrån tonnage, fartygens storlek och lastförmåga, i stället för att betala skatt på faktiska inkomster.

I Sverige finns en majoritet för ett införande men regeringen vill utreda frågan på nytt. Så först om två tre år kan vi se tonnageskatt även i Sverige, vilket är alldeles för sent enligt Seko.

– Frågan utreddes redan 2004 och det är en utmärkt utredning. Så det är bara att köra. Vårt förslag är att den införs den 1 januari 2014 med ett eller två års retroaktivitet, säger Kenny Reinhold.

Vidare vill man införa ett gemensamt fartygsregister inom EU. På så sätt ska inte länderna inom EU konkurrera med varandra genom internationella register som har sämre villkor för de anställda.

– Visionen är ju att det ska finnas gemensamma regler för hela världen. Då kan man inte konkurrera genom försämringar för de anställda utan bara genom kvalitet.

Till det kopplas en harmonisering av sjöfartsstödet i EU:s medlemsländer. EU tillåter riktat stöd till sjöfarten, men enligt Seko så utnyttjar Sverige inte detta fullt ut.

I handlingsplanen efterlyses också regelförenklingar och billigare byråkrati. Det kan gälla tillsynsavgifterna för fartyg, avgifter för registrering, inspektion, farledsavgifter, behörigheter med mera. Alla dessa är högre i Sverige än i grannländerna.

Det kostar till exempel 600 000 att flagga hem ett fartyg i Sverige mot 250 000 i Norge. 

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Relaterade ämnen

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Upprop mot sexuella trakasserier inom sjöfarten

Idag presenteras #lättaankar, ett upprop mot sexuella trakasserier inom sjöfarten. 1150 kvinnor i branschen har skrivit under sjöfartens eget #metoo-upprop. Läs mer

Skyddsombud stoppades av Strömma

Skyddsombud stoppades av Strömma

Strömma hindrade Sekos skyddsombud att komma ombord. Lagbrott säger Seko och Transportstyrelsen Läs mer

Seko sjöfolk 100 år

Ett sekel med facket till sjöss

I 100 år har svenska sjömän varit fackligt organiserade. Det har varit en händelserik tid med strejker, världskrig och utflaggningar. Senast i raden av ordföranden för Seko sjöfolk står Kenny Reinhold. Här blickar han ett sekel bakåt i tiden – och lite framåt. Läs mer

Förlikning mellan Seko och TT-line

TT-line backar och tar tillbaka hälften av uppsägningarna, förlänger uppsägningstiden och ger avgångsvederlag till dem som slutar självmant. I gengäld drar Seko tillbaka stämningen från Arbetsdomstolen. Läs mer

Nya förhandlingar med TT-Line

Seko och TT-Line inleder nya förhandlingar om den uppsagda besättningen på rederiet. Efter att Seko lämnat en stämning till AD har rederiet tagit initiativ till nya samtal. Läs mer

Till storms mot utflaggning

Utflaggning av svenska fartyg fortsätter i ökande takt. Nu börjar fenomenet sprida sig från handelsflottan till färjetrafiken. – Men vi kommer att vinna kriget om Östersjön, säger Kenny Reinhold, Seko sjöfolks ordförande. Läs mer

Strid om uppsägningar på TT-line

TT-lines färja Nils Dacke sätts in på en ny rutt. Något arbetsgivaren tagit till intäkt för att säga upp den svenska besättningen och sätta in en polsk i stället. Seko tar strid mot uppsägningarna. I dag slutade de lokala förhandlingarna i oenighet. Läs mer

”Almega förlorade”

När krutröken lagt sig efter den laddade konflikten i skärgårdstrafiken kan Seko utropa sig till vinnare. Almega fick en ny mening inskriven i avtalet men tarifflönerna blir kvar. Läs mer

Strejken avblåst

Strejken inom skärgårdstrafiken är över sedan Seko och Almega i dag sagt ja till medlarnas bud. Det nya avtalet ger 6,8 procent på 36 månader. Läs mer

Så räddar vi svensk sjöfart

Det går dåligt för svensk sjöfart, fartyg flaggas ut och jobb försvinner i snabb takt. På plats i Almedalen presenterade Seko sjöfolk en handlingsplan med krav på snabba beslut och på en långsiktig vision. Läs mer