Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Sekos affärer

Efter avslöjandena kring fackförbundet Kommunal har Sekotidningen tittat närmare på Sekos affärer och policys. Men det verkar som man sköter sig och man påbörjade för ett halvår sedan ett arbete för att skärpa sig ytterligare.

18 januari 2016 16:32

Seko har en alkoholpolicyn som säger att måttlighet med alkohol ska iakttas vid all internrepresentation och att starksprit bara får förekomma i undantagsfall.

– Men där har vi redan en striktare tillämpning än vad policyn säger. Ingen alkohol bjuds på vid personalkonferenser eller liknande. Det enda är två öl eller två glas vin vid förbundets julbord, ingen starksprit. Men diskussionen går om att ta bort det också. Eftersom många av våra medlemmar inte kan få tillgång till sådant så får vi se vad vi landar i, säger Jonas Pettersson, kanslichef på Seko.

När det gäller fastighetsinnehavet finns en policy för fördelning av lägenheterna. Den säger att man i enlighet med Stockholms fastighetsägarförenings rekommendationer ska lämna minst hälften av de lediga lägenheterna till Bostadsförmedlingen.

Enligt Bostadsförmedlingen, som har data sedan 1998, så har Seko lämnat mellan en och fem lägenheter per år. Alla utom två har legat i Bredäng, i en fastighet som förbundet nu sålt. Förra året förmedlades två lägenheter i innerstaden.

– Vi sålde fastigheten i Bredäng och har nu börjat lämna våra lägenheter i innerstan. Där pratar vi också om att skärpa policyn för hur anställda eller personer i ledningen ska få tillgång till förbundets lägenheter. I så fall blir det bara övernattningslägenheter och tillfälliga kontrakt när vi rekryterar någon som bor utanför Stockholm, säger Jonas Pettersson.

Policyn säger också att barn till anställda eller till ledningen inte ska kunna få bostad hos Seko.

I förbundsledningen är det fyra personer som har övernattningslägenheter utan besittningsrätt. Det är förbundsordförande Janne Rudén, avtalssekreterare Valle Karlsson, vice förbundsordförande Thomas Abrahamsson och förbundssekreterare Anneli Jonsson.

Dessutom bor ett antal av förbundets anställda med förstahandskontrakt i Sekos fastigheter, en möjlighet som alltså ska försvinna.

– På det hela taget har vi varit ganska restriktiva. Men för ett halvår sedan tillsattes ett revisionsutskott som ska se över allt. Och det är fortfarande några mindre pusselbitar som inte är på plats än, säger Jonas Pettersson.

Vad är det för pusselbitar?

– Dels det här med öl eller vin vid julborden som vi diskuterar att ta bort helt. Dels gäller det den externa representationen, där det i dag bara är måttlighetsbegreppet som gäller, och det kan vi tycka är lite väl luddigt, så det ska ses över.

När det gäller externa engagemang äger förbundet konferensanläggningen Lastberget i Bålsta norr om Stockholm. En verksamhet som har gått med vinst, om än liten – runt 100 000 kronor per år, de senaste fem åren.
Man äger också 14 fritidshus på Gullholmen i Bohuslän som medlemmar kan hyra som semesterboende.

Dessutom är Seko delägare med sex procent i kursgården Rönneberga på Lidingö.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

AD avgör tågvärdars rätt till ob

AD avgör tågvärdars rätt till ob

Den 20 juni avgör Arbetsdomstolen om två tågvärdar på Öresundståg har rätt till ob-ersättning för så kallad uppehållstid, tid då tågvärden inte utför sina normala uppgifter, men har betald arbetstid. Seko stämde Transdev, som kör Öresundståg, till AD hösten 2016. Läs mer

Avskedade kontrollanter till AD

Avskedade kontrollanter till AD

Seko stämmer ISS i Arbetsdomstolen för avskedandet av biljettkontrollanter i Stockholm. De centrala förhandlingarna med Almega ledde inte till att biljettkontrollanterna fick tillbaka sina jobb. Läs mer

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Ajournera

Att göra ett tillfälligt uppehåll i förhandlingar, till exempel för enskilda överläggningar.