Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Sekofrågor i höstbudgeten

20 september 2004 14:12

MINDRE PENGAR TILL OLÖNSAM TRAFIK
De närmaste åren får inte Rikstrafiken de pengar som behövs för att behålla dagens trafik.
Rikstrafiken handlar upp kollektivtrafik som inte är företagsekonomisk lönsam, men som staten ändå vill behålla av samhällsekonomiska skäl. Det gäller framför allt tågtrafik, men även buss, flyg och färjor.
– Budgetförslaget tvingar oss till ett rätt omfattande sparprogram. Det kommer att bli ganska kraftiga minskningar, säger Rikstrafikens generaldirektör, Staffan Widlert.
Han kan inte säga vilka linjer som drabbas eller om några blir helt utan pengar. Besparingarna blir aktuella först när nya avtal skrivs. Däremot säger han att det blir besparingar i alla de avtal som Rikstrafiken har.
mats.andersson@seko.se

MER PENGAR TILL VÄGVERKET
Anslaget till drift- och underhåll av vägar närmar sig den nivå som finns angivet i den nationella vägplanen. Väghållningen tillförs 1 miljard kronor jämfört med 2004.
– Höjningen är mycket angelägen, säger Vägverkets generaldirektör, Ingemar Skogö, som anser att ytterligare höjningar krävs för kommande år.
Några investeringar i nya vägar ryms inte inom budgeten – förutom de som lånefinansieras, bland annat en ny etapp av E6 genom Bohuslän.
mats.andersson@seko.se

BANVERKET ÄR NÖJT
– Budgetförslaget är positivt för Banverket, säger Hans Öhman, chef för Banverkets banförvaltning.
Under året antog regeringen nationella väg- och järnvägsplaner för åren 2004 till 2015 och enligt Hans Öhman håller sig regeringens budget till den planen.
Riksdagen har under 2004 godkänt att järnvägsprojekten Mälartunneln, Hallsberg-Mjölby samt Göteborg-Trollhättan lånefinansieras. Budgetpropositionen innehåller låneramar för dessa projekt.
mats.andersson@seko.se

MER PENGAR TILL KRIMINALVÅRDEN
Regeringen föreslår i årets budgetproposition att kriminalvården får resursförstärkningar på 430 miljoner kronor 2005, 680 miljoner kronor 2006 och 1030 miljoner kronor under 2007.
Pengarna ska framförallt användas till den pågående platsutbyggnaden, förbättra säkerheten på häkten och anstalter och fortsatt narkotikabekämpning.
– Platsproblemet är det största problemet inom kriminalvården och jag ser positivt på att regeringen satsar på att komma till rätta med det, säger ombudsman Roal Nilssen.
Rättsmedicinalverket som är huvudman för de rättspsykiatriska klinikerna får en anslagsökning på 10 miljoner kronor 2005, 10 miljoner kronor 2006 och 22 miljoner kronor för 2007.
birgitta.forssell@seko.se

NY KRAFTLEDNING
Svenska kraftnät ska bygga en ny 400 kilovolts kraftledning från Närke ner till Skåne. Det framgår av regeringens budgetproposition.
Avsikten är att öka överföringskapaciteten från Mellansverige till Skåne och vidare till kontinenten.
Bygget är kostnadsberäknat till en miljard kronor och byggstarten är beräknad till 2007.
Dessutom planerar Svenska kraftnät att investera ytterligare 220 miljoner kronor för att förbättra överföringskapaciteten mellan Sverige och Norge.
leif.andersson@seko.se

SJUKPENNINGEN ÅTER 80 PROCENT
Den 1 januari ska sjukpenningen åter bli 80 procent av den sjukpenningsgrundande inkomsten. Samtidigt ska arbetsgivarens sjuklöneperiod åter bli två veckor.
Men arbetsgivarna ska fortsätta ta större ansvar för sjukfrånvaron. Under hösten kommer regeringen att föreslå att arbetsgivarna tar över 15 procent av sjukpenningkostnaden för de anställda från årsskiftet. I utbyte sänks arbetsgivareavgiften.
När den sjukskrivne går in i rehabilitering eller börjar arbeta deltid upphör också arbetsgivarens del i finansieringen.
För 2005 beräknas kostnaderna för sjukpenningen (inkl. statlig ålderspensionsavgift) uppgå till cirka 36,5 miljarder kronor, för 2006 till cirka 36,1 miljarder kronor och för 2007 till cirka 37,9 miljarder kronor.
anita.fors@seko.se

FRIÅR I HELA LANDET
Försöket med friår kommer den 1 januari att utvidgas från de 12 försökskommunerna till hela landet.
Syftet är att ge arbetslösa en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att ersätta de som är lediga för friår. Den som tar friår väljer själv hur länge man vill vara ledig; från tre månader upp till ett år.
Ersättningen är 85 procent av den a-kasseersättning man är berättigad till. Pengar avsätts till 12.000 helårsplatser. Arbetsförmedlingen ska prioritera långtidsarbetslösa, arbetshandikappade och vissa invandrargrupper när de letar vikarier.
anita.fors@seko.se

DIVERSE
• Järnvägsutredningen överlämnade i slutet av 2003 förslag på hur järnvägens person- och godstransporter kan utvecklas. Regeringen säger i budgetetproppen att förslagen ska behandlas i en proposition under 2005.
• 111.000 arbetslösa ska få kompetensutveckling.
• 50 miljoner kronor ska ge praktikplatser till för personer som inte har erfarenhet av svensk arbetsmarknad. under nästa år.
•Flyttningsbidragen höjs och förlängs från 1 januari 2005 för att öka rörligheten på arbetsmarknaden.
• Företagshälsovårdens roll ska stärkas. Hur berättar man först efter att den utredning som arbetar är färdig med sina förslag i december.
• En nationell arbetsmiljökonferens ska arrangeras i december.

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Green cargo behöver lokförare – värvar offensivt

Green cargo behöver lokförare – värvar offensivt

Green cargo behöver rekrytera omkring 100 nya lokförare per år de närmaste åren. Nu tar man till nya grepp för att locka till sig folk. Läs mer

Konfliktfylld fransk vår

Konfliktfylld fransk vår

Idag, torsdag, har hälften av alla tåg ställts in. Järnvägspersonalen protesterar mot regeringens planer för spårtrafiken. Samtidigt strejkar statsanställda mot personalminskningar. Läs mer

Bring Citymail får nya ägare

Bring Citymail får nya ägare. Norska Posten säljer brevverksamheten till det tyska investmentbolaget Allegra Capital. Läs mer

SJ anklagar lokförare för mobbning

Flera lokförare har tilldelats erinringar av SJ efter att företaget anklagar dem för mobbning och trakasserier under en arbetsplatsträff i Stockholm. Seko SJ protesterar och har krävt att erinringarna dras tillbaka. Något SJ inte gått med på. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Sjöfarten gör handlingsplan mot sexuella trakasserier

Sjöfarten gör handlingsplan mot sexuella trakasserier

I slutet av året hoppas sjöfartsbranschen ha en handlingsplan för hur branschen ska hantera och agera vid sexuella trakasserier och andra kränkningar. Läs mer

Harly håller koll på entreprenörerna

Harly håller koll på entreprenörerna

I januari förra året fick Trafikverket ett regeringsuppdrag att sköta leveransuppföljningen av järnvägsunderhållet i egen regi. Redan i september var Harly Nielsen ute för att hålla koll på att entreprenörerna gör det de ska. Läs mer

”Ingen dag är den andra lik”

”Ingen dag är den andra lik”

Freddie Åfeldt är transportledare på Hector rail och han gillar såväl jobbet som kollegerna. Läs mer

Raka spåret in i politiken

Raka spåret in i politiken

Lina el Yafi hamnade i hetluften när hon som klubbordförande drev kampanj för de uppsagda konduktörerna på tvärbanan. Nu gör hon politisk raketkarriär och kommer av allt att döma bli landstingspolitiker efter valet. Läs mer

Himmel eller helvete

Himmel eller helvete

Det är ingen mening att slå sönder maskinerna, bättre att slåss för en rättvis fördelning av vinsterna som robotar och automatisering ger. Och kanske få en kortare arbetstid. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Strömförande grind på tågstation

Strömförande grind på tågstation

Först åtta timmar efter anmälan åtgärdades en strömförande grind på en pendeltågsperrong i Stockholm. Grinden, som står så att allmänheten kan komma åt den, var feljordad och drog till sig så kallad returström när tågen passerade. Läs mer

ny på arbetsmarknaden
Maskinföraren Ghalia bryter normen

Maskinföraren Ghalia bryter normen

Ghalia Alhindi flydde från Syrien till Sverige för drygt två år sedan. Bland det första hon gjorde här var att lära sig cykla, sedan tog hon körkort och nu går hon en maskinförarutbildning. – Sen blir det lastbil och till slut flygplan, säger hon halvt på skämt, halvt på allvar. Läs mer

Seko lämnar flyttande Nordea

Nordeas stämma röstade igenom en flytt av huvudkontoret till Finland. Det innebär att Seko går vidare med sitt beslut från i höstas om att lämna banken. Läs mer

Bjudresor till fartygsinspektörer

Bjudresor till fartygsinspektörer

Två inspektörer från Transportstyrelsen som skulle kontrollera säkerheten ombord blev bjudna på en bättre middag och uppgraderas till lyxhytt utan kostnad. Det avslöjar Dagens ETC. Enligt tidningens granskning har bjudresorna pågått i minst tio år. Läs mer

Bring citymail lägger ner brevbärarkontor

Bring citymail stänger kontor i Flen och Katrineholm och lägger istället postutdelningen på Prolog, Mittmedias tidningsdistributionsbolag. Förändringen planeras till maj 2018. Läs mer

Det blir inget åtal för elolyckan i Tyfors

Nu står det klart att det inte blir något åtal om arbetsmiljöbrott efter elolyckan i Tyfors i Dalarna hösten 2016. Arbetsmiljöåklagare Ann-Marie Helander har beslutat lägga ner förundersökningen. Läs mer

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Vissa medarbetare i Kriminalvården arbetar väldigt mycket övertid. Den är frivillig och ger i de flesta fall betydande extrainkomster. Vilket i sin tur gör det svårt för skyddsombud och fack att se till att avtal följs. Läs mer

Landsorganisationen / LO

Se Huvudorganisationer