Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Sekofrågor i höstbudgeten

20 september 2004 14:12

MINDRE PENGAR TILL OLÖNSAM TRAFIK
De närmaste åren får inte Rikstrafiken de pengar som behövs för att behålla dagens trafik.
Rikstrafiken handlar upp kollektivtrafik som inte är företagsekonomisk lönsam, men som staten ändå vill behålla av samhällsekonomiska skäl. Det gäller framför allt tågtrafik, men även buss, flyg och färjor.
– Budgetförslaget tvingar oss till ett rätt omfattande sparprogram. Det kommer att bli ganska kraftiga minskningar, säger Rikstrafikens generaldirektör, Staffan Widlert.
Han kan inte säga vilka linjer som drabbas eller om några blir helt utan pengar. Besparingarna blir aktuella först när nya avtal skrivs. Däremot säger han att det blir besparingar i alla de avtal som Rikstrafiken har.
mats.andersson@seko.se

MER PENGAR TILL VÄGVERKET
Anslaget till drift- och underhåll av vägar närmar sig den nivå som finns angivet i den nationella vägplanen. Väghållningen tillförs 1 miljard kronor jämfört med 2004.
– Höjningen är mycket angelägen, säger Vägverkets generaldirektör, Ingemar Skogö, som anser att ytterligare höjningar krävs för kommande år.
Några investeringar i nya vägar ryms inte inom budgeten – förutom de som lånefinansieras, bland annat en ny etapp av E6 genom Bohuslän.
mats.andersson@seko.se

BANVERKET ÄR NÖJT
– Budgetförslaget är positivt för Banverket, säger Hans Öhman, chef för Banverkets banförvaltning.
Under året antog regeringen nationella väg- och järnvägsplaner för åren 2004 till 2015 och enligt Hans Öhman håller sig regeringens budget till den planen.
Riksdagen har under 2004 godkänt att järnvägsprojekten Mälartunneln, Hallsberg-Mjölby samt Göteborg-Trollhättan lånefinansieras. Budgetpropositionen innehåller låneramar för dessa projekt.
mats.andersson@seko.se

MER PENGAR TILL KRIMINALVÅRDEN
Regeringen föreslår i årets budgetproposition att kriminalvården får resursförstärkningar på 430 miljoner kronor 2005, 680 miljoner kronor 2006 och 1030 miljoner kronor under 2007.
Pengarna ska framförallt användas till den pågående platsutbyggnaden, förbättra säkerheten på häkten och anstalter och fortsatt narkotikabekämpning.
– Platsproblemet är det största problemet inom kriminalvården och jag ser positivt på att regeringen satsar på att komma till rätta med det, säger ombudsman Roal Nilssen.
Rättsmedicinalverket som är huvudman för de rättspsykiatriska klinikerna får en anslagsökning på 10 miljoner kronor 2005, 10 miljoner kronor 2006 och 22 miljoner kronor för 2007.
birgitta.forssell@seko.se

NY KRAFTLEDNING
Svenska kraftnät ska bygga en ny 400 kilovolts kraftledning från Närke ner till Skåne. Det framgår av regeringens budgetproposition.
Avsikten är att öka överföringskapaciteten från Mellansverige till Skåne och vidare till kontinenten.
Bygget är kostnadsberäknat till en miljard kronor och byggstarten är beräknad till 2007.
Dessutom planerar Svenska kraftnät att investera ytterligare 220 miljoner kronor för att förbättra överföringskapaciteten mellan Sverige och Norge.
leif.andersson@seko.se

SJUKPENNINGEN ÅTER 80 PROCENT
Den 1 januari ska sjukpenningen åter bli 80 procent av den sjukpenningsgrundande inkomsten. Samtidigt ska arbetsgivarens sjuklöneperiod åter bli två veckor.
Men arbetsgivarna ska fortsätta ta större ansvar för sjukfrånvaron. Under hösten kommer regeringen att föreslå att arbetsgivarna tar över 15 procent av sjukpenningkostnaden för de anställda från årsskiftet. I utbyte sänks arbetsgivareavgiften.
När den sjukskrivne går in i rehabilitering eller börjar arbeta deltid upphör också arbetsgivarens del i finansieringen.
För 2005 beräknas kostnaderna för sjukpenningen (inkl. statlig ålderspensionsavgift) uppgå till cirka 36,5 miljarder kronor, för 2006 till cirka 36,1 miljarder kronor och för 2007 till cirka 37,9 miljarder kronor.
anita.fors@seko.se

FRIÅR I HELA LANDET
Försöket med friår kommer den 1 januari att utvidgas från de 12 försökskommunerna till hela landet.
Syftet är att ge arbetslösa en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att ersätta de som är lediga för friår. Den som tar friår väljer själv hur länge man vill vara ledig; från tre månader upp till ett år.
Ersättningen är 85 procent av den a-kasseersättning man är berättigad till. Pengar avsätts till 12.000 helårsplatser. Arbetsförmedlingen ska prioritera långtidsarbetslösa, arbetshandikappade och vissa invandrargrupper när de letar vikarier.
anita.fors@seko.se

DIVERSE
• Järnvägsutredningen överlämnade i slutet av 2003 förslag på hur järnvägens person- och godstransporter kan utvecklas. Regeringen säger i budgetetproppen att förslagen ska behandlas i en proposition under 2005.
• 111.000 arbetslösa ska få kompetensutveckling.
• 50 miljoner kronor ska ge praktikplatser till för personer som inte har erfarenhet av svensk arbetsmarknad. under nästa år.
•Flyttningsbidragen höjs och förlängs från 1 januari 2005 för att öka rörligheten på arbetsmarknaden.
• Företagshälsovårdens roll ska stärkas. Hur berättar man först efter att den utredning som arbetar är färdig med sina förslag i december.
• En nationell arbetsmiljökonferens ska arrangeras i december.

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Seko vill förhandla om utbildningsjobb

Alla LO-förbund utom Transport vill förhandla med arbetsgivarna för att få fram nya jobb till nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Utgångspunkten är det förslag om utbildningsjobb som LO lade fram i mars i år. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Kvarts ger Svevia böter

Kvarts ger Svevia böter

Svevia har dömts att betala 150 000 kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot föreskrifterna om kvarts. Det saknades dokument om risker med höga kvartshalter på ett arbetsställe i Storuman. Läs mer

Ännu inget nytt arbetstidsavtal på NTE

Förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal för personalen på Nationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården fortsätter. Seko har hittills sagt nej till arbetsgivarens förslag. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Franska protester mot ny arbetslag

Franska protester mot ny arbetslag

Hundratusentals franska invånare deltog idag i demonstrationer mot Macrons nya arbetslag. - Idag lyssnar man bara på arbetsgivarna. Men det är förvånansvärt svårt att få folk att engagera sig trots utvecklingen, säger Rachel Neis fackombud vid det franska gasbolaget. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Väjer inte för det pinsamma

Väjer inte för det pinsamma

Sekotidningen möter högaktuelle Ruben Östlund – prisbelönt filmregissör som gärna trycker på våra ömma punkter. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Seko lämnar Nordea

Sekos förbundsstyrelse har tagit beslut om att förbundet ska lämna Nordea. Förbundet har en halvmiljard placerad hos banken. Även LO har beslutat att lämna Nordea, liksom Handels och Transport. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Seko upprörs över Nordeas flytt

Efter Nordeas besked om flytt till Finland har två fackförbund tagit beslut om att byta bank. Seko, som har en halv miljard placerad hos Nordea, avvaktar diskussion i LO-styrelsen innan man tar beslut. Läs mer

Postnord tar till sig kritiken

Postnord tar till sig kritiken

Det går fortsatt dåligt för Postnord. Kunderna klagar, ägaren staten är missnöjd med ekonomin och kvaliteten och tillsynsmyndigheten Post-och telestyrelsen är bekymrad. Samtidigt kräver Seko att den dansk-svenska fusionen bryts. Läs mer

Avdrag för fackavgift återinförs

Vänsterpartiet och regeringen har i budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften från och med juli 2018. Dessutom avskaffas en karensdag i a-kassan. Läs mer

Tre avtal kvar

Tre avtal återstår för Sekos del i årets avtalsrörelse: staten, skärgårdstrafiken och Samhall. Alla tre löper ut den sista september och parterna har så smått börjat känna på varandra. Läs mer

Regeringen flyttar myndigheter

Regeringen har beslutat att helt eller delvis flytta sju myndigheter från Stockholm till andra orter. Seko har inga medlemmar på de berörda myndigheterna, men regeringen har flaggat för fler beslut före valet nästa år. Läs mer

Här är vinnarna i fototävlingen

Här är vinnarna i fototävlingen

Det har kommit in många vackra, fascinerande och fantasieggande bilder till Sekotidningens fototävling. Juryn har nu utsett vinnarna. Titta och njut! I bildspelet ovan är samtliga bidrag publicerade. Läs mer

Strejkvakt

En vakt som har i uppgift att stoppa strejkbrytare från att arbeta på en arbetsplats som har försatts i blockad eller strejk.