Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Sekofrågor i höstbudgeten

20 september 2004 14:12

MINDRE PENGAR TILL OLÖNSAM TRAFIK
De närmaste åren får inte Rikstrafiken de pengar som behövs för att behålla dagens trafik.
Rikstrafiken handlar upp kollektivtrafik som inte är företagsekonomisk lönsam, men som staten ändå vill behålla av samhällsekonomiska skäl. Det gäller framför allt tågtrafik, men även buss, flyg och färjor.
– Budgetförslaget tvingar oss till ett rätt omfattande sparprogram. Det kommer att bli ganska kraftiga minskningar, säger Rikstrafikens generaldirektör, Staffan Widlert.
Han kan inte säga vilka linjer som drabbas eller om några blir helt utan pengar. Besparingarna blir aktuella först när nya avtal skrivs. Däremot säger han att det blir besparingar i alla de avtal som Rikstrafiken har.
mats.andersson@seko.se

MER PENGAR TILL VÄGVERKET
Anslaget till drift- och underhåll av vägar närmar sig den nivå som finns angivet i den nationella vägplanen. Väghållningen tillförs 1 miljard kronor jämfört med 2004.
– Höjningen är mycket angelägen, säger Vägverkets generaldirektör, Ingemar Skogö, som anser att ytterligare höjningar krävs för kommande år.
Några investeringar i nya vägar ryms inte inom budgeten – förutom de som lånefinansieras, bland annat en ny etapp av E6 genom Bohuslän.
mats.andersson@seko.se

BANVERKET ÄR NÖJT
– Budgetförslaget är positivt för Banverket, säger Hans Öhman, chef för Banverkets banförvaltning.
Under året antog regeringen nationella väg- och järnvägsplaner för åren 2004 till 2015 och enligt Hans Öhman håller sig regeringens budget till den planen.
Riksdagen har under 2004 godkänt att järnvägsprojekten Mälartunneln, Hallsberg-Mjölby samt Göteborg-Trollhättan lånefinansieras. Budgetpropositionen innehåller låneramar för dessa projekt.
mats.andersson@seko.se

MER PENGAR TILL KRIMINALVÅRDEN
Regeringen föreslår i årets budgetproposition att kriminalvården får resursförstärkningar på 430 miljoner kronor 2005, 680 miljoner kronor 2006 och 1030 miljoner kronor under 2007.
Pengarna ska framförallt användas till den pågående platsutbyggnaden, förbättra säkerheten på häkten och anstalter och fortsatt narkotikabekämpning.
– Platsproblemet är det största problemet inom kriminalvården och jag ser positivt på att regeringen satsar på att komma till rätta med det, säger ombudsman Roal Nilssen.
Rättsmedicinalverket som är huvudman för de rättspsykiatriska klinikerna får en anslagsökning på 10 miljoner kronor 2005, 10 miljoner kronor 2006 och 22 miljoner kronor för 2007.
birgitta.forssell@seko.se

NY KRAFTLEDNING
Svenska kraftnät ska bygga en ny 400 kilovolts kraftledning från Närke ner till Skåne. Det framgår av regeringens budgetproposition.
Avsikten är att öka överföringskapaciteten från Mellansverige till Skåne och vidare till kontinenten.
Bygget är kostnadsberäknat till en miljard kronor och byggstarten är beräknad till 2007.
Dessutom planerar Svenska kraftnät att investera ytterligare 220 miljoner kronor för att förbättra överföringskapaciteten mellan Sverige och Norge.
leif.andersson@seko.se

SJUKPENNINGEN ÅTER 80 PROCENT
Den 1 januari ska sjukpenningen åter bli 80 procent av den sjukpenningsgrundande inkomsten. Samtidigt ska arbetsgivarens sjuklöneperiod åter bli två veckor.
Men arbetsgivarna ska fortsätta ta större ansvar för sjukfrånvaron. Under hösten kommer regeringen att föreslå att arbetsgivarna tar över 15 procent av sjukpenningkostnaden för de anställda från årsskiftet. I utbyte sänks arbetsgivareavgiften.
När den sjukskrivne går in i rehabilitering eller börjar arbeta deltid upphör också arbetsgivarens del i finansieringen.
För 2005 beräknas kostnaderna för sjukpenningen (inkl. statlig ålderspensionsavgift) uppgå till cirka 36,5 miljarder kronor, för 2006 till cirka 36,1 miljarder kronor och för 2007 till cirka 37,9 miljarder kronor.
anita.fors@seko.se

FRIÅR I HELA LANDET
Försöket med friår kommer den 1 januari att utvidgas från de 12 försökskommunerna till hela landet.
Syftet är att ge arbetslösa en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att ersätta de som är lediga för friår. Den som tar friår väljer själv hur länge man vill vara ledig; från tre månader upp till ett år.
Ersättningen är 85 procent av den a-kasseersättning man är berättigad till. Pengar avsätts till 12.000 helårsplatser. Arbetsförmedlingen ska prioritera långtidsarbetslösa, arbetshandikappade och vissa invandrargrupper när de letar vikarier.
anita.fors@seko.se

DIVERSE
• Järnvägsutredningen överlämnade i slutet av 2003 förslag på hur järnvägens person- och godstransporter kan utvecklas. Regeringen säger i budgetetproppen att förslagen ska behandlas i en proposition under 2005.
• 111.000 arbetslösa ska få kompetensutveckling.
• 50 miljoner kronor ska ge praktikplatser till för personer som inte har erfarenhet av svensk arbetsmarknad. under nästa år.
•Flyttningsbidragen höjs och förlängs från 1 januari 2005 för att öka rörligheten på arbetsmarknaden.
• Företagshälsovårdens roll ska stärkas. Hur berättar man först efter att den utredning som arbetar är färdig med sina förslag i december.
• En nationell arbetsmiljökonferens ska arrangeras i december.

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Upprop mot sexuella trakasserier inom sjöfarten

Idag presenteras ”lättaankar, ett upprop mot sexuella trakasserier inom sjöfarten. 1150 kvinnor i branschen har skrivit under sjöfartens eget #metoo-upprop. Läs mer

Fängelseblockad efter mordförsök

Fängelseblockad efter mordförsök

Franska fängelser har blockerats av personalen under de senaste dagarna. I förra veckan överfölls tre kriminalvårdare av en terroristdömd intern. Ett regelrätt attentat, enligt facket som nu kräver tryggare arbetsförhållanden. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Seko: Damberg lyssnade om Samhall

Mötet mellan LO-förbunden på Samhall och näringsminister Mikael Damberg igår torsdag var givande. Ministern lyssnade. Det säger Sekos ombudsman Annika Ödebrink Läs mer

Först på plats efter olyckan

Först på plats efter olyckan

Att se en svårt skadad, kanske avliden, människa påverkar alla. -Vi är inga hårda typer utan känslor, säger Anders, som är en av Trafikverkets olycksplatsansvariga. Läs mer

”Jag bestämmer över mitt arbete”

”Jag bestämmer över mitt arbete”

Läs mer

Han ger de asylsökande en röst

Han ger de asylsökande en röst

Viktor Bankes mobil ringer i det närmaste oavbrutet, sms trillar in, han svarar ett par tre gånger. ”Det kan vara dagis”, säger han ursäktande. Läs mer

Himmel eller helvete

Himmel eller helvete

Det är ingen mening att slå sönder maskinerna, bättre att slåss för en rättvis fördelning av vinsterna som robotar och automatisering ger. Och kanske få en kortare arbetstid. Läs mer

Inga arbetare på riksdagslistan

Inte ett fackligt namn på valbar plats när socialdemokraterna i Norrbotten sätter ihop sin riksdagslista. Det är helt enkelt inte acceptabelt tycker LO-distriktet i Norra Sverige. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Samtal på liv och död

Samtal på liv och död

Lotta Andersson har varit med länge, medan Johan Ridell är ganska ny på jobbet som operatör på Polisens kontaktcenter i Malmö. De har mycket gemensamt och förenas i sin kärlek till de som ringer 114 14. Läs mer

Seko kritiserar utredning om strejkrätten

Seko kritiserar utredning om strejkrätten

Seko riktar allvarlig kritik mot den utredning regeringen har tillsatt för att se över strejkrätten. Om strejkrätten begränsas kan det få allvarliga konsekvenser för hela arbetsmarknadsmodellen varnar Seko. Läs mer

Därför röstar jag på socialdemokraterna

Läs mer

Ännu inte avgjort om Tågkompaniet tar över Krösatågen

I slutet av 2017 kom beskedet att Tågkompaniet tar över trafiken på Krösatågen från och med december 2018. Strax därefter överklagade Transdev beslutet. Läs mer

Samhall säger upp allt fler

I morgon träffar Seko och övriga sex LO-förbund näringsminister Mikael Damberg för att ge sin bild av arbetsmiljön och verksamheten på statliga Samhall. Ministern har kallat till mötet, enligt tidningen Fastighetsfolket. Läs mer

ITF-kontrollanter räddar sjömanslön

Sjömän på bekvämlighetsflaggade fartyg har svårt att få ut rätt löner. Men tack vare de svenska ITF-inspektörerna tvingades redarna betala över 850 000 kronor i retroaktiva löner under 2017 skriver Transportarbetaren. Läs mer

Prolongering

En förlängning av kollektivavtal. Kan ske antingen genom en automatisk förlängning om avtalet inte sägs upp i tid eller som en överenskommelse om att förlänga ett avtal fram tills dess att man kommit överens om ett nytt avtal.

ROBOTISERING
Konduktören Niclas blev ersatt av en stolpe

Konduktören Niclas blev ersatt av en stolpe

Kommer robotarna att ta över jobben? Forskare, politiker, fack och arbetsgivare är överens om att vi står inför en helt ny arbetsmarknad. Sekotidningen har bland annat pratat med konduktören Niclas som blev ersatt av en stolpe och arbetsmarknadsministern som "leker med tanken" att a-kassan kan användas till kompetensutveckling även om man inte är arbetslös. Läs mer

Lokförare avled av sina skador

Lokföraren som skadades svårt i en arbetsplatsolycka i Bastuträsk onsdags förra veckan har avlidit av sina skador. Mannens arbetsgivare Green cargo fick beskedet natten till lördag. Läs mer

Kritiskt för den skadade lokföraren

Den lokförare som skadades allvarligt vid en arbetsplatsolycka i Bastuträsk i onsdags har flyttats till Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Hans tillstånd är kritiskt. Läs mer

Lokförare allvarligt skadad i arbetsplatsolycka

En lokförare vid Green cargo skadades allvarligt vid en arbetsplatsolycka i Bastuträsk igår morse. Läs mer