Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Sekofrågor i höstbudgeten

20 september 2004 14:12

MINDRE PENGAR TILL OLÖNSAM TRAFIK
De närmaste åren får inte Rikstrafiken de pengar som behövs för att behålla dagens trafik.
Rikstrafiken handlar upp kollektivtrafik som inte är företagsekonomisk lönsam, men som staten ändå vill behålla av samhällsekonomiska skäl. Det gäller framför allt tågtrafik, men även buss, flyg och färjor.
– Budgetförslaget tvingar oss till ett rätt omfattande sparprogram. Det kommer att bli ganska kraftiga minskningar, säger Rikstrafikens generaldirektör, Staffan Widlert.
Han kan inte säga vilka linjer som drabbas eller om några blir helt utan pengar. Besparingarna blir aktuella först när nya avtal skrivs. Däremot säger han att det blir besparingar i alla de avtal som Rikstrafiken har.
mats.andersson@seko.se

MER PENGAR TILL VÄGVERKET
Anslaget till drift- och underhåll av vägar närmar sig den nivå som finns angivet i den nationella vägplanen. Väghållningen tillförs 1 miljard kronor jämfört med 2004.
– Höjningen är mycket angelägen, säger Vägverkets generaldirektör, Ingemar Skogö, som anser att ytterligare höjningar krävs för kommande år.
Några investeringar i nya vägar ryms inte inom budgeten – förutom de som lånefinansieras, bland annat en ny etapp av E6 genom Bohuslän.
mats.andersson@seko.se

BANVERKET ÄR NÖJT
– Budgetförslaget är positivt för Banverket, säger Hans Öhman, chef för Banverkets banförvaltning.
Under året antog regeringen nationella väg- och järnvägsplaner för åren 2004 till 2015 och enligt Hans Öhman håller sig regeringens budget till den planen.
Riksdagen har under 2004 godkänt att järnvägsprojekten Mälartunneln, Hallsberg-Mjölby samt Göteborg-Trollhättan lånefinansieras. Budgetpropositionen innehåller låneramar för dessa projekt.
mats.andersson@seko.se

MER PENGAR TILL KRIMINALVÅRDEN
Regeringen föreslår i årets budgetproposition att kriminalvården får resursförstärkningar på 430 miljoner kronor 2005, 680 miljoner kronor 2006 och 1030 miljoner kronor under 2007.
Pengarna ska framförallt användas till den pågående platsutbyggnaden, förbättra säkerheten på häkten och anstalter och fortsatt narkotikabekämpning.
– Platsproblemet är det största problemet inom kriminalvården och jag ser positivt på att regeringen satsar på att komma till rätta med det, säger ombudsman Roal Nilssen.
Rättsmedicinalverket som är huvudman för de rättspsykiatriska klinikerna får en anslagsökning på 10 miljoner kronor 2005, 10 miljoner kronor 2006 och 22 miljoner kronor för 2007.
birgitta.forssell@seko.se

NY KRAFTLEDNING
Svenska kraftnät ska bygga en ny 400 kilovolts kraftledning från Närke ner till Skåne. Det framgår av regeringens budgetproposition.
Avsikten är att öka överföringskapaciteten från Mellansverige till Skåne och vidare till kontinenten.
Bygget är kostnadsberäknat till en miljard kronor och byggstarten är beräknad till 2007.
Dessutom planerar Svenska kraftnät att investera ytterligare 220 miljoner kronor för att förbättra överföringskapaciteten mellan Sverige och Norge.
leif.andersson@seko.se

SJUKPENNINGEN ÅTER 80 PROCENT
Den 1 januari ska sjukpenningen åter bli 80 procent av den sjukpenningsgrundande inkomsten. Samtidigt ska arbetsgivarens sjuklöneperiod åter bli två veckor.
Men arbetsgivarna ska fortsätta ta större ansvar för sjukfrånvaron. Under hösten kommer regeringen att föreslå att arbetsgivarna tar över 15 procent av sjukpenningkostnaden för de anställda från årsskiftet. I utbyte sänks arbetsgivareavgiften.
När den sjukskrivne går in i rehabilitering eller börjar arbeta deltid upphör också arbetsgivarens del i finansieringen.
För 2005 beräknas kostnaderna för sjukpenningen (inkl. statlig ålderspensionsavgift) uppgå till cirka 36,5 miljarder kronor, för 2006 till cirka 36,1 miljarder kronor och för 2007 till cirka 37,9 miljarder kronor.
anita.fors@seko.se

FRIÅR I HELA LANDET
Försöket med friår kommer den 1 januari att utvidgas från de 12 försökskommunerna till hela landet.
Syftet är att ge arbetslösa en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att ersätta de som är lediga för friår. Den som tar friår väljer själv hur länge man vill vara ledig; från tre månader upp till ett år.
Ersättningen är 85 procent av den a-kasseersättning man är berättigad till. Pengar avsätts till 12.000 helårsplatser. Arbetsförmedlingen ska prioritera långtidsarbetslösa, arbetshandikappade och vissa invandrargrupper när de letar vikarier.
anita.fors@seko.se

DIVERSE
• Järnvägsutredningen överlämnade i slutet av 2003 förslag på hur järnvägens person- och godstransporter kan utvecklas. Regeringen säger i budgetetproppen att förslagen ska behandlas i en proposition under 2005.
• 111.000 arbetslösa ska få kompetensutveckling.
• 50 miljoner kronor ska ge praktikplatser till för personer som inte har erfarenhet av svensk arbetsmarknad. under nästa år.
•Flyttningsbidragen höjs och förlängs från 1 januari 2005 för att öka rörligheten på arbetsmarknaden.
• Företagshälsovårdens roll ska stärkas. Hur berättar man först efter att den utredning som arbetar är färdig med sina förslag i december.
• En nationell arbetsmiljökonferens ska arrangeras i december.

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Kvinnor avstår fackliga kurser efter sextrakasserier

Kvinnor avstår fackliga kurser efter sextrakasserier

Sexuella trakasserier är så vanligt förekommande att kvinnor avstår från att gå på fackliga kurser. Nyligen inträffade ett allvarligare fall på LO:s kursgård Runö.  Läs mer

Lokföraren som inte var sjuk

Lokföraren som inte var sjuk

Det här är berättelsen om lokföraren som inte var sjuk och arbetsgivaren som gav honom ett ultimatum: ät medicin eller få sparken! Nu är frågan på väg till Arbetsdomstolen och Lasse Holm hoppas på upprättelse. Men under tiden mår han dåligt. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Valle Karlsson: Inget ska sopas under mattan

-Vi förstår att vi inom Seko och fackföreningsrörelsen inte är fredade från sexuella trakasserier. Och vi tar det väldigt allvarligt. Nu måste vi gå från ord till handling. Läs mer

Chefen viktig för trivseln

Chefen viktig för trivseln

Stoppa allt skitsnack, låt ingen vara eller känna sig utesluten, glöm inte de sjukskrivna. Några tips från Seko Skåne om vägen till en trivsam arbetsplats. Läs mer

Spelet om Postnord

Spelet om Postnord

Seko posten sparkade ut de danska fackrepresentanterna ur bolagsstyrelsen. Danskarna blev sura, men enligt Seko posten var det nödvändigt för få danska och svenska staten att enas om ett kapitaltillskott till Postnord. Läs mer

När jobbet leder till döden

När jobbet leder till döden

Hittills i år har 40 personer dött på jobbet. Här är en berättelse om hur det kan gå till. Om entreprenörskedjor, bristande kontroll och olyckliga omständigheter. Läs mer

”Det vi gör har aldrig gjorts förut”

”Det vi gör har aldrig gjorts förut”

Pierre Fredriksson är verkstadsingenjör vid Uppsala universitet och gillar att arbeta i teknikens framkant. Läs mer

Med orättvisorna i fokus

Med orättvisorna i fokus

Hennes drivkraft är kampen mot orättvisor. Och det är en fajt som Gabriella Lavecchia tagit i många olika roller inom arbetarrörelsen. Sedan i våras som vice förbundsordförande för Seko. Läs mer

För dyrt med god arbetsmiljö

För dyrt med god arbetsmiljö

Kedjan med entreprenörer hade fem länkar, med Trafikverket överst. Men den sista länken brast och en provanställd 22-åring omkom i en olycka. Kanske hade den undvikits om facket fått spela sin roll. Läs mer

Inga arbetare på riksdagslistan

Inte ett fackligt namn på valbar plats när socialdemokraterna i Norrbotten sätter ihop sin riksdagslista. Det är helt enkelt inte acceptabelt tycker LO-distriktet i Norra Sverige. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

6F utreder ny lönemodell

Förbunden inom 6 F har länge varit kritiska till den svenska lönebildningsmodellen. Nu tillsätter förbunden en gemensam utredning som ska försöka hitta en bättre modell. Läs mer

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

– Titta så små byxorna är, säger tunneltvättare Madelene Berglund och lyfter upp en arbetsbyxa från bordet där ett av de större klädföretagen placerat sitt utbud. Läs mer

Rödgrönt löfte om skärgårdstrafik i egen regi

Vid en facklig hearing i landstingshuset i Stockholm lovade de rödgröna att ta tillbaka bland annat delar av skärgårdstrafiken i egen regi om de kommer till makten. För personalens och resenärernas skull, men också för att få en möjlighet att jämföra olika driftsformer. Läs mer

Avtal klart för skärgårdstrafik

Seko och Almega har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för de anställda i skärgårdstrafiken. Därmed dras strejkvarslet tillbaka. Läs mer

Väg- och ban öppnar för ny yrkesutbildning

Väg- och ban öppnar för ny yrkesutbildning

Även väg- och banbranschen har nu ett avtal om yrkesintroduktionsanställning, YA. Unga, nyanlända och långtidsarbetslösa kan lära sig ett yrke och samtidigt få lön, arbetsgivaren står för handledning men slipper betala arbetsgivaravgift. Läs mer

Tågvärdar testar kroppskameror

Under tre månader framåt ska ett antal tågvärdar på Pågatågen bära kroppskameror. Tanken är att det ska öka tryggheten ombord på tågen. En utvärdering får avgöra om alla ska bära kameror. Läs mer

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Efter en inspektion på Strukton rail riktar Arbetsmiljöverket kritik mot företagets arbetsmiljöarbetet. Bolaget har två månader på sig att svara hur man ska åtgärda bristerna. Läs mer

Försäkringar
Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Paketchauffören Tomas Dahl fick en stroke för tre år sedan. Genom Sekos sjukförsäkring fick han 50 000 kronor – pengar som var välkomna när han blev sjukskriven på heltid i tre månader. Läs mer

Avtalsdelegation

Fackets förhandlingsgrupp, som biträder förhandlingsavdelningen under de centrala avtalsförhandlingarna. Avtalsdelegationen arbetar bara med det egna avtalsområdet och utses formellt av förbundsstyrelsen.