Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Seko och Fastighets kan bli ett förbund

Seko och Fastighets funderar på att bilda ett gemensamt förbund. Som ett första steg har man tagit initiativet till en förstudie som ska vara klar till sommaren.

28 januari 2016 12:02

– Förstudien ska utreda vilka förutsättningar som finns för att kunna bilda ett gemensamt förbund, säger Janne Rudén och Magnus Pettersson, förbundsordförande i Seko respektive Fastighets i en gemensam kommentar

Man ser framför sig ett ekonomiskt starkare förbund som kan ge bättre service och lättare driva opinionsbildning. Dessutom säger man att såväl arbetsplatsbevakning som medlemsinflytande stärks.

– Vi ser att förbunden har en samsyn i väldigt många frågor. Och vi agerar på många gemensamma arenor och medlemmar på samma arbetsplatser. De möts på landgången till färjor, träffas på tåg och centralstationer och har i vissa fall gemensamma avtal, säger Janne Rudén.

Han menar också att ett större förbund har större möjligheter kan ge större politiska och mediala avtryck.

– Vi tror också att det finns synergier i det här. Dessutom är hälften av jobbet redan gjort i och med den gemensamma administrationen i Fasab. Vi har också redan gemensamma lokaler på vissa ställen ute i landet.

Innebär synergier att det kommer bli personalneddragningar?

–  Det är inget vi ser idag. Då kan det snarare handla om att man inte återbesätter någon tjänst efter pensionsavgång.

Några risker med ett samgående pekas inte ut, men förstudien ska belysa både fördelar och nackdelar med ett gemensamt förbund. Det är ett digert arbete att slå samman två fackförbund och förstudien ska beskriva hur resultatet kan se ut, var ska man sitta, hur blir det med ledning och organisation, och hur det blir med personalminskningar. Frågan om förbundstidningarna lär också komma upp.

Förstudien ska vara avslutad senast den 1 juni i år, därefter beslutar respektive förbundsstyrelse om man ska gå vidare med en utredning för att bilda ett gemensamt förbund, ett förbund som skulle få 150 000 medlemmar. Förstudien leds av Hans Öhlund, tidigare ordförande i Fastighets.

När en eventuell sammanslagning kan ske är ännu oklart.

— Det är först i juni, om respektive förbundsstyrelse säger ja, som vi kan lägga upp en tidsplan. Sedan krävs kongressbeslut för en sammanslagning och det är viktigt med lokal förankring för ett eventuellt sammangående, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

Mats Andersson, chefredaktör
mats.andersson@sekotidningen.se
Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

AD avgör tågvärdars rätt till ob

AD avgör tågvärdars rätt till ob

Den 20 juni avgör Arbetsdomstolen om två tågvärdar på Öresundståg har rätt till ob-ersättning för så kallad uppehållstid, tid då tågvärden inte utför sina normala uppgifter, men har betald arbetstid. Seko stämde Transdev, som kör Öresundståg, till AD hösten 2016. Läs mer

Avskedade kontrollanter till AD

Avskedade kontrollanter till AD

Seko stämmer ISS i Arbetsdomstolen för avskedandet av biljettkontrollanter i Stockholm. De centrala förhandlingarna med Almega ledde inte till att biljettkontrollanterna fick tillbaka sina jobb. Läs mer

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Retroaktivitet

Ett kollektivavtal som träffas i efterhand där man kommer överens om att betala ut löneökningar tillbaka i tiden.