Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Seko 10 år

19 april 2005 07:49

Avregleringar och rationaliseringar har sedan dess minskat Sekos medlemsantal med 21 procent; 40.930 personer. Samtidigt har EU fått en allt större roll för svensk arbetsmarknad. Sekos ordförande Janne Rudén tycker det är dags att människan sätts i centrum igen.

För tio år sedan bytte Statsanställdas förbund namn till Seko och strax därefter slog man sina påsar ihop med Sjöfolksförbundet. Sedan dess har Seko tappat cirka 40.000 medlemmar.
Vad har hänt?

– Avregleringseran ligger till stor del under den här perioden, dessutom har stora försvarsnedskärningar slagit mot sysselsättningen. Kvinnorna har drabbats hårdast. Många av de arbetsuppgifter som konkurrensutsatts, upphandlats eller outsourcats har varit just kvinnojobb, till exempel inom lokalvården. Till det kommer Postens nedmontering av kontorsnätet.
– Idag är det tydligt att man har satt fokus på vinstmaximering. Hela samhället har avhumaniserats. Människan är bara en insatsvara i det här spelet.

Vilka branscher har förändrats mest?
– Telekommunikationsområdet har genomgått den största förändringen. Dels genom börsnoteringen och utförsäljningen av Telia. Dels genom den tekniska utvecklingen som gått med rasande fart. De mobila systemen är idag reella alternativ till det fasta telenät. IP-telefonin är på gång och det tar inte lång tid innan den fått fullt genomslag.
– Postbranschen har också förändrats mycket, fast på ett annat sätt. Där kom konkurrensen som alternativ till det fysiska brevet; först som fax, sen e-post och sms. Framtiden styrs av politiska beslut.
– Men det finns också branscher där det stått nästan still. Inom energibranschen har man inte gjort särskilt mycket investeringar, det är som att man glömt att det behövs. Likadant är det på järnvägssidan.

Avregleringarna och sjöfartspolitiken har varit viktiga frågor för Seko. EU får allt större betydelse. Vilka är den viktigaste frågorna nu?
– Det är kollektivavtalet. För tio år sedan var det ingen som ifrågasatte dess vara eller inte vara. Men idag är det inte så självklart längre. Ta frågan om EU:s tjänstedirektiv. Det kan komma att skaka vartenda kollektivavtal i grunden. Vi kan få företag i alla branscher som konkurrerar genom att dumpa löner och andra villkor.
– EU:s arbetstidsdirektiv är en minst lika viktig fråga. Sedan har vi hela den sociala dialogen som sker branschvis. Liksom frågan om fortsatt konkurrensutsättning. Man kan sammanfatta det hela med en enda fråga: Kommer man att lyckas att skapa ett socialt Europa? Ett Europa med människan i centrum, som samtidigt är konkurrenskraftigt i världen.

Vilket är det största hotet mot medlemmarnas jobb?
– Får man inte stopp på avregleringscirkusen och kan styra upp olika upphandlingar, så kommer arbetstillfällen att fortsätta försvinna. Jag brukar fundera på om det inte finns någon gräns på hur effektiv man kan bli. Idag får samhället ta mer och mer av kostnaderna av effektiviseringen. Det är en effektivisering till döds. Vi ser också allt fler exempel på att människor är för friska för att bli sjukskrivna, men för sjuka för att kunna stämpla. Ett annat hot har Vaxholmskonflikten illustrerat. Får vi inte stopp på den sortens dumpning av löner och andra villkor är våra medlemmar riktigt illa ute.

Hur ser du på framtiden?
– Jag är optimist, jag tror man kan bryta trenden. Man har pratat länge om förnyelsebar energi – men var finns den? Vi kan inte bara sitta och vänta på att framstegen kommer av sig själv, utvecklingen måste styras. Det är inte omöjligt att man tar beslut om att bygga ett kärnkraftverk till i Sverige inom tio år. Den tekniska utvecklingen stannar inte upp. Frågan är; kommer man att sätta människan i centrum igen eller inte? Tsunamin och den stora stormen manar till eftertanke. Vi har en utveckling där man mer eller mindre ohämmat konsumerar jordens resurser. Allt för att få upp index på börserna i olika storstäder runt om i världen.
anita.fors@seko.se

DÅ & NU

MEDLEMSANTAL

1995    
bransch antal medlemmar varav pensionärer
trafik
35 130
47,5%
väg&ban
27 910
33 %
försvar
14 400
26,5 %
civil
12 970
23 %
vård
6 800
15 %
post
51 600
20 %
tele
30 220
28 %
energi
7 420
20,5 %
SUMMA
186 500
29 %
inkl sjöfolk
196 700
2005    
bransch antal medlemmar varav pensionärer
trafik
25 333
45 %
väg&ban
26 075
24,5 %
försvar
12 376
37,5 %
civil
8 832
34,5 %
vård
7 215
18 %
post
40 162
28 %
tele
20 478
39 %
energi
6 905
23,5 %
sjöfolk
8 394
14,5 %
SUMMA
155 770
31 %

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Rättelse om Postnordartikel

Fel version av artikeln ”Seko postens kupp mot danska facket” är publicerad i senaste numret av Sekotidningen och innehåller felaktiga citat. Det beror på att reportern missuppfattade Seko postens ordförande Johan Lindholm, vilket vi ber om ursäkt för. Den korrekta versionen av texten finns att läsa här https://sekotidningen.se/artikel/spelet-om-postnord/ Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Höjd pensionsålder

De sex partierna i pensionsgruppen har slutit en överenskommelse om att förändra pensionssystemet. Lägstaåldern för pensionsuttag höjs från 61 till 64 år, rätten att jobba kvar höjs från 67 till 69 år och skyddet för de fattigaste pensionärerna stärks. Läs mer

Metoo-upprop inom Kriminalvården

Över 1000 anställda och tidigare anställda inom Kriminalvården har skrivit under uppropet #virivermurarna mot sexuella trakasserier och kränkningar på jobbet. Läs mer

Chefen viktig för trivseln

Chefen viktig för trivseln

Stoppa allt skitsnack, låt ingen vara eller känna sig utesluten, glöm inte de sjukskrivna. Några tips från Seko Skåne om vägen till en trivsam arbetsplats. Läs mer

Tågkompaniet ska köra Krösatågen

Nu är det klart att Krösatågen tas över av Tågkompaniet från och med december 2018 och nio år framåt. Båda affärerna, nord och syd, ingår i upphandlingen. Idag är det Transdev som kör trafiken. Läs mer

Först på plats efter olyckan

Först på plats efter olyckan

Att se en svårt skadad, kanske avliden, människa påverkar alla. -Vi är inga hårda typer utan känslor, säger Anders, som är en av Trafikverkets olycksplatsansvariga. Läs mer

”Jag bestämmer över mitt arbete”

”Jag bestämmer över mitt arbete”

Läs mer

Han ger de asylsökande en röst

Han ger de asylsökande en röst

Viktor Bankes mobil ringer i det närmaste oavbrutet, sms trillar in, han svarar ett par tre gånger. ”Det kan vara dagis”, säger han ursäktande. Läs mer

För dyrt med god arbetsmiljö

För dyrt med god arbetsmiljö

Kedjan med entreprenörer hade fem länkar, med Trafikverket överst. Men den sista länken brast och en provanställd 22-åring omkom i en olycka. Kanske hade den undvikits om facket fått spela sin roll. Läs mer

Inga arbetare på riksdagslistan

Inte ett fackligt namn på valbar plats när socialdemokraterna i Norrbotten sätter ihop sin riksdagslista. Det är helt enkelt inte acceptabelt tycker LO-distriktet i Norra Sverige. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Mutanklagelser mot Trafikverket

Mutanklagelser mot Trafikverket

”Vi ska vända på alla stenar.” Det var löftet från Trafikverket när Sekotidningen i april skrev om den muthärva som Kalla fakta på TV4 fortsatt att granska. Läs mer

Samtal på liv och död

Samtal på liv och död

Lotta Andersson har varit med länge, medan Johan Ridell är ganska ny på jobbet som operatör på Polisens kontaktcenter i Malmö. De har mycket gemensamt och förenas i sin kärlek till de som ringer 114 14. Läs mer

Seko tappar inte längre medlemmar

-Seko tappar inte längre medlemmar. Antalet aktiva medlemmar är strax under 74 000 och har legat stilla sedan april i år. Läs mer

Trendbrott när åtta fartyg flaggar svenskt

Vinden tycks ha vänt för den svenska handelsflottan.  Tre rederier har beslutat att låta sammanlagt åtta fartyg gå under svensk flagg. Läs mer

Externt företag vill ta över SJ:s kundtjänst

SJ kan låta ett externt företag ta över verksamheten vid servicecentret i Ånge. SJ har ett 100-tal anställda i Ånge, som nu är oroliga för avtalsdumpning. Men enligt SJ kan det vara ett sätt att rädda jobben. Läs mer

Sänkt avgift i Sekos a-kassa

Avgiften till Sekos a-kassa sänks med 15 kronor den 1 januari 2018, under förutsättning att beslutet godkänns av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Läs mer

Sju av tio arbetslösa slår i a-kassetaket

Sju av tio arbetslösa slår i a-kassetaket

Trots höjningen av a-kassetaket för två år sedan är många arbetslösa fortfarande underförsäkrade. Åtta av tio av arbetslösa Sekoiter får mindre än 80 procent. För hela arbetsmarknaden är det sju av tio. Läs mer

ROBOTISERING
Konduktören Niclas blev ersatt av en stolpe

Konduktören Niclas blev ersatt av en stolpe

Kommer robotarna att ta över jobben? Forskare, politiker, fack och arbetsgivare är överens om att vi står inför en helt ny arbetsmarknad. Sekotidningen har bland annat pratat med konduktören Niclas som blev ersatt av en stolpe och arbetsmarknadsministern som "leker med tanken" att a-kassan kan användas till kompetensutveckling även om man inte är arbetslös. Läs mer

Låglönesatsning

En särskild satsning i kollektivavtalsförhandlingarna på de personer eller grupper som har de lägsta lönerna.