Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Seko 10 år

19 april 2005 07:49

Avregleringar och rationaliseringar har sedan dess minskat Sekos medlemsantal med 21 procent; 40.930 personer. Samtidigt har EU fått en allt större roll för svensk arbetsmarknad. Sekos ordförande Janne Rudén tycker det är dags att människan sätts i centrum igen.

För tio år sedan bytte Statsanställdas förbund namn till Seko och strax därefter slog man sina påsar ihop med Sjöfolksförbundet. Sedan dess har Seko tappat cirka 40.000 medlemmar.
Vad har hänt?

– Avregleringseran ligger till stor del under den här perioden, dessutom har stora försvarsnedskärningar slagit mot sysselsättningen. Kvinnorna har drabbats hårdast. Många av de arbetsuppgifter som konkurrensutsatts, upphandlats eller outsourcats har varit just kvinnojobb, till exempel inom lokalvården. Till det kommer Postens nedmontering av kontorsnätet.
– Idag är det tydligt att man har satt fokus på vinstmaximering. Hela samhället har avhumaniserats. Människan är bara en insatsvara i det här spelet.

Vilka branscher har förändrats mest?
– Telekommunikationsområdet har genomgått den största förändringen. Dels genom börsnoteringen och utförsäljningen av Telia. Dels genom den tekniska utvecklingen som gått med rasande fart. De mobila systemen är idag reella alternativ till det fasta telenät. IP-telefonin är på gång och det tar inte lång tid innan den fått fullt genomslag.
– Postbranschen har också förändrats mycket, fast på ett annat sätt. Där kom konkurrensen som alternativ till det fysiska brevet; först som fax, sen e-post och sms. Framtiden styrs av politiska beslut.
– Men det finns också branscher där det stått nästan still. Inom energibranschen har man inte gjort särskilt mycket investeringar, det är som att man glömt att det behövs. Likadant är det på järnvägssidan.

Avregleringarna och sjöfartspolitiken har varit viktiga frågor för Seko. EU får allt större betydelse. Vilka är den viktigaste frågorna nu?
– Det är kollektivavtalet. För tio år sedan var det ingen som ifrågasatte dess vara eller inte vara. Men idag är det inte så självklart längre. Ta frågan om EU:s tjänstedirektiv. Det kan komma att skaka vartenda kollektivavtal i grunden. Vi kan få företag i alla branscher som konkurrerar genom att dumpa löner och andra villkor.
– EU:s arbetstidsdirektiv är en minst lika viktig fråga. Sedan har vi hela den sociala dialogen som sker branschvis. Liksom frågan om fortsatt konkurrensutsättning. Man kan sammanfatta det hela med en enda fråga: Kommer man att lyckas att skapa ett socialt Europa? Ett Europa med människan i centrum, som samtidigt är konkurrenskraftigt i världen.

Vilket är det största hotet mot medlemmarnas jobb?
– Får man inte stopp på avregleringscirkusen och kan styra upp olika upphandlingar, så kommer arbetstillfällen att fortsätta försvinna. Jag brukar fundera på om det inte finns någon gräns på hur effektiv man kan bli. Idag får samhället ta mer och mer av kostnaderna av effektiviseringen. Det är en effektivisering till döds. Vi ser också allt fler exempel på att människor är för friska för att bli sjukskrivna, men för sjuka för att kunna stämpla. Ett annat hot har Vaxholmskonflikten illustrerat. Får vi inte stopp på den sortens dumpning av löner och andra villkor är våra medlemmar riktigt illa ute.

Hur ser du på framtiden?
– Jag är optimist, jag tror man kan bryta trenden. Man har pratat länge om förnyelsebar energi – men var finns den? Vi kan inte bara sitta och vänta på att framstegen kommer av sig själv, utvecklingen måste styras. Det är inte omöjligt att man tar beslut om att bygga ett kärnkraftverk till i Sverige inom tio år. Den tekniska utvecklingen stannar inte upp. Frågan är; kommer man att sätta människan i centrum igen eller inte? Tsunamin och den stora stormen manar till eftertanke. Vi har en utveckling där man mer eller mindre ohämmat konsumerar jordens resurser. Allt för att få upp index på börserna i olika storstäder runt om i världen.
anita.fors@seko.se

DÅ & NU

MEDLEMSANTAL

1995    
bransch antal medlemmar varav pensionärer
trafik
35 130
47,5%
väg&ban
27 910
33 %
försvar
14 400
26,5 %
civil
12 970
23 %
vård
6 800
15 %
post
51 600
20 %
tele
30 220
28 %
energi
7 420
20,5 %
SUMMA
186 500
29 %
inkl sjöfolk
196 700
2005    
bransch antal medlemmar varav pensionärer
trafik
25 333
45 %
väg&ban
26 075
24,5 %
försvar
12 376
37,5 %
civil
8 832
34,5 %
vård
7 215
18 %
post
40 162
28 %
tele
20 478
39 %
energi
6 905
23,5 %
sjöfolk
8 394
14,5 %
SUMMA
155 770
31 %

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Skärgårdsförhandlingarna har brutit samman

Förhandlingarna mellan Seko och Almega om ett nytt skärgårdsavtal har brutit samman. Enligt Seko har Almega sagt upp avtalet, vilket innebär att det blir avtalslöst tillstånd om sju dagar. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Lågavlönade för bättre betalt med nya avtalen

Årets avtalsrörelse skulle ge mer till dem som tjänar minst. En rundringning som Sekotidningen har gjort visar att många lokala löneförhandlingar har gett resultat, även om alla inte är helt nöjda. Läs mer

Ny postlag skippar brev över natten

Regeringen har presenterat ett förslag till ny postlag. Seko posten är positivt till stora delar av innehållet, men är besviket över att postboxar inte blir standard. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Seko och Fastighets går vidare med planerna på samgående

Planerna på att slå ihop de två förbunden har sedan en tid legat i malpåse i väntan på att avtalsrörelsen och kongresser ska vara avklarade. Nu har de tagit beslut om att tillsätta en utredning. Läs mer

Försäkringar
Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Paketchauffören Tomas Dahl fick en stroke för tre år sedan. Genom Sekos sjukförsäkring fick han 50 000 kronor – pengar som var välkomna när han blev sjukskriven på heltid i tre månader. Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Med orättvisorna i fokus

Med orättvisorna i fokus

Hennes drivkraft är kampen mot orättvisor. Och det är en fajt som Gabriella Lavecchia tagit i många olika roller inom arbetarrörelsen. Sedan i våras som vice förbundsordförande för Seko. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Strid om gräns för kvartsdamm

Strid om gräns för kvartsdamm

Arbetsmiljöverket lade ett förslag om halverat gränsvärde för det farliga kvartsdammet. Medicinsk expertis och facket välkomnar förslaget medan arbetsgivarna tycker att det blir för dyrt. Nu är det inte säkert att det blir någon sänkning. Läs mer

Kenneths uppdrag: hitta kabeln

Kenneths uppdrag: hitta kabeln

Kenneth Häggman tycker att han hittat hem. Med havstomt, egen brygga och bastu, hund, katt och hästar är jobbet som kabelutsättare i och kring Örnsköldsvik pricken över i. Läs mer

”Dialog med facket är viktig”

”Dialog med facket är viktig”

Tomas Eneroth fick en rivstart på posten som infrastrukturminister sedan företrädaren, Anna Johansson, fick gå efter IT-skandalen på Transportstyrelsen. Till Sekotidningen säger han bland annat att han vill se än mer järnvägsunderhåll i statlig regi. Läs mer

Nytt avtal för anställda på Samhall

Efter konfliktvarsel och medlarbud har parterna kommit överens om ett nytt avtal för anställda på Samhall. Avtalet ger 7,1 procent i löneökningar under tre år och innehåller en låglönesatsning. Läs mer

Utredning kring Sekohärvan står still

Det rättsliga efterspelet till den så kallade Sekohärvan drar ut på tiden. Polisen har ingen utsedd utredare och fortfarande har inga förhör hållits med de inblandade. Läs mer

Seko sjöfolk anmäler stiftelse för dyra resor

Seko sjöfolk anmäler stiftelse för dyra resor

Seko sjöfolk har anmält Stiftelsen Stockholms sjöfartshotell till länsstyrelsen. Omfattande resor för styrelsen bryter mot stadgarna, enligt anmälan. Men stiftelsens ordförande menar att resorna är viktiga för verksamhetens utveckling. Läs mer

Avtal klart på staten

Ett nytt treårigt avtal är klart på staten. Seko är överens med Arbetsgivarverket om ett totalt utrymme på minst 6,5 procent. Seko har också fått gehör för en låglönesatsning. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

Arbetstagarorganisation

En fackförening.