Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Seko 10 år En framtid med miljötänkande och EU-flagg

21 maj 2005 11:25

Kenny Reinhold
ordförande Seko sjöfolk:
– Kampen mot bekvämlighetssjöfarten. Vi måste arbeta internationellt för att få upp villkoren för allt sjöfolk. Det kommer att gynna oss själva i längden.
– Jag tror att sjöfarten tagit transportandelar från väg och järnväg. Den svenska flaggen är starkare trots att den är lite dyrare än konkurrenterna; svensk sjöfart betyder kompetens. Ett gemensamt nordiskt avtal håller på att formas och sjösättas. Samtidigt har EU börjat damma av gamla visioner på en gemensam EU-flagg för samtliga EU-staters fartyg, men att förverkliga det tar några år till.

Anna-Lisa Engström
vd Dag Engströms Rederi och ledamot i Redareföreningens styrelse:
– Att svensk flagg ges konkurrensvillkor i paritet med övriga EU-länder och att vi kan attrahera ungdomar till näringen för att matcha de stora pensionsavgångarna.
– Jag tror att miljötänkandet fått fullt genomslag, med avgasrening, lågsvavliga bränslen och minskad kemikalieanvändning. Jag tror att sjövägen är den naturliga vägen i alla avseenden. Dessutom när jag en from förhoppning att vi ska kunna revidera kollektivavtalsfloran ombord och bara ha ett enda medarbetaravtal som gäller samtliga ombord.

Lennart Nilsson
vd SAIR AB, Sjöfartens Analysinstitut:
– Kapacitetsfrågan. Vi har en högkonjunktur av historiskt format och det råder brist på tonnage, vilket beror på att godsvolymerna ökar, transportmönstret har förändrats och att det är kö i många hamnar.
– Energifrågan kommer att spela en stor roll i framtiden. Det beror både på miljökraven, som kan ge bränslebrist och höga priser i framtiden, och på att kol, gas och olja är en stor andel av det gods som fraktas till sjöss. De rederier som har en stark miljöprofil och som har klarat av att rekrytera personal kommer att stå starka på marknaden. Det talar för svensk sjöfart. Kompetensutveckling kommer att vara ett nyckelord.
anita.fors@seko.se

SVENSKA HANDELSFLOTTAN

2004/05
Den svenskkontrollerade handelsflottan består av 568 fartyg, varav 229 under svensk flagg. Resten är fördelat på 38 olika länders register.
Tanker: 206 fartyg, varav 70 under svensk flagg.
Roro: 101 fartyg, varav 63 under svensk flagg.
Passagerarfärjor: 61 fartyg, varav 36 under svensk flagg.
Kylfartyg: 58, enbart utländsk flagg.

1994/95
Den svenskkontrollerade handelsflottan bestod av 588 fartyg, varav 202 under svensk flagg. Resten fördelat på 29 olika länders register.
Källa: Sjöfartens analysinstitut

LÖNER

Fullbetald matros/motorman storsjö
2005: 16.116
1995: 11.343

Fullbetald intendenturpersonal färja
2005: 16.708
1995: 11.083

OBS! 1995 beskattades ombordanställda med sjömansskatt, 2005 skattar de enligt särskilda tariffer; närfart respektive fjärrfart.

MEDLEMSANTAL

2005: 8.394
1995: 10.144

TAP-ANSTÄLLDA

2004: 544 befattningar / månad
2003: 474
2002: 398
2001: 337
2000: 315
1999: 126 (endast april-december)

Siffrorna avser genomsnitt per månad under året.
Toppnotering: juni 2004 med 590 befattning
TAP-anställd personal är medlemmar i Seko under den tid de har arbete ombord, men är inte med i medlemsregistret eftersom det bygger på svenska personnummer.
Källa: Seko sjöfolk

Läs även: Seko 10 år från aprilnumret av Sekomagasinet”

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Upprop mot sexuella trakasserier i facket #inteförhandlingsbart

Uppropet #inteförhandlingsbart har idag publicerats i tidningen Etc. 1501 kvinnor från alla fackförbund vittnar om sexism, övergrepp och tystnadskultur inom fackföreningsrörelsen. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Fackligt aktiva kvinnor vittnar

Fackligt aktiva kvinnor vittnar

I dagarna publiceras ett upprop under hashtaggen #inteförhandlingsbart. Där vittnar kvinnor med fackliga uppdrag om sexuella trakasserier, kränkningar och sexism inom facket. Det blir ett i raden av upprop från kvinnor i olika branscher under metoo-rörelsen. Allt från skådespelare och sångare, till politiker och ingenjörer har vittnat om utsatthet. Läs mer

Lokföraren som inte var sjuk

Lokföraren som inte var sjuk

Det här är berättelsen om lokföraren som inte var sjuk och arbetsgivaren som gav honom ett ultimatum: ät medicin eller få sparken! Nu är frågan på väg till Arbetsdomstolen och Lasse Holm hoppas på upprättelse. Men under tiden mår han dåligt. Läs mer

Chefen viktig för trivseln

Chefen viktig för trivseln

Stoppa allt skitsnack, låt ingen vara eller känna sig utesluten, glöm inte de sjukskrivna. Några tips från Seko Skåne om vägen till en trivsam arbetsplats. Läs mer

Valle Karlsson: Inget ska sopas under mattan

-Vi förstår att vi inom Seko och fackföreningsrörelsen inte är fredade från sexuella trakasserier. Och vi tar det väldigt allvarligt. Nu måste vi gå från ord till handling. Läs mer

När jobbet leder till döden

När jobbet leder till döden

Hittills i år har 40 personer dött på jobbet. Här är en berättelse om hur det kan gå till. Om entreprenörskedjor, bristande kontroll och olyckliga omständigheter. Läs mer

”Det vi gör har aldrig gjorts förut”

”Det vi gör har aldrig gjorts förut”

Pierre Fredriksson är verkstadsingenjör vid Uppsala universitet och gillar att arbeta i teknikens framkant. Läs mer

Med orättvisorna i fokus

Med orättvisorna i fokus

Hennes drivkraft är kampen mot orättvisor. Och det är en fajt som Gabriella Lavecchia tagit i många olika roller inom arbetarrörelsen. Sedan i våras som vice förbundsordförande för Seko. Läs mer

För dyrt med god arbetsmiljö

För dyrt med god arbetsmiljö

Kedjan med entreprenörer hade fem länkar, med Trafikverket överst. Men den sista länken brast och en provanställd 22-åring omkom i en olycka. Kanske hade den undvikits om facket fått spela sin roll. Läs mer

Inga arbetare på riksdagslistan

Inte ett fackligt namn på valbar plats när socialdemokraterna i Norrbotten sätter ihop sin riksdagslista. Det är helt enkelt inte acceptabelt tycker LO-distriktet i Norra Sverige. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

– Titta så små byxorna är, säger tunneltvättare Madelene Berglund och lyfter upp en arbetsbyxa från bordet där ett av de större klädföretagen placerat sitt utbud. Läs mer

Spelet om Postnord

Spelet om Postnord

Seko posten sparkade ut de danska fackrepresentanterna ur bolagsstyrelsen. Danskarna blev sura, men enligt Seko posten var det nödvändigt för få danska och svenska staten att enas om ett kapitaltillskott till Postnord. Läs mer

6F utreder ny lönemodell

Förbunden inom 6 F har länge varit kritiska till den svenska lönebildningsmodellen. Nu tillsätter förbunden en gemensam utredning som ska försöka hitta en bättre modell. Läs mer

Rödgrönt löfte om skärgårdstrafik i egen regi

Vid en facklig hearing i landstingshuset i Stockholm lovade de rödgröna att ta tillbaka bland annat delar av skärgårdstrafiken i egen regi om de kommer till makten. För personalens och resenärernas skull, men också för att få en möjlighet att jämföra olika driftsformer. Läs mer

Avtal klart för skärgårdstrafik

Seko och Almega har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för de anställda i skärgårdstrafiken. Därmed dras strejkvarslet tillbaka. Läs mer

Väg- och ban öppnar för ny yrkesutbildning

Väg- och ban öppnar för ny yrkesutbildning

Även väg- och banbranschen har nu ett avtal om yrkesintroduktionsanställning, YA. Unga, nyanlända och långtidsarbetslösa kan lära sig ett yrke och samtidigt få lön, arbetsgivaren står för handledning men slipper betala arbetsgivaravgift. Läs mer

Försäkringar
Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Paketchauffören Tomas Dahl fick en stroke för tre år sedan. Genom Sekos sjukförsäkring fick han 50 000 kronor – pengar som var välkomna när han blev sjukskriven på heltid i tre månader. Läs mer

Bud

Ett förhandlingsförslag från arbetsgivarparten.