Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

HUvudskyddsombudet Helene Bohne Strauss och arbetsmiljöexpert Kåra Evelander arbetar med planeringen av Telia Soneras flytt till Solna 2015. Foto: Pernille Tofte
Reportage

Se riskerna tidigt

Ska ni bygga om på jobbet? Flytta? Köpa nya maskiner eller möbler? Byta städrutiner? Organisera om? Försök då övertyga arbetsgivaren om att det är bättre att skyddsombud och medarbetare är med redan under planeringen.

19 januari 2015 13:45

Fakta

Lästips

* ”Hantera risker, systematiskt arbetsmiljöarbete”, utgiven av Prevent, parternas samarbetsorgan. Den ligger till grund för genomgången ovan.

* Prevent har en uppsjö av böcker och foldrar som går att beställa och köpa på hemsidan.

* På Arbetsmiljöverkets hemsida finns lagtexter, föreskrifter, tips och råd, checklistor och blanketter.

* Där finns också en webbaserad arbetsmiljökurs om riskbedömning som vem som helst kan ta del av.

Konsekvenserna av att hålla skyddsombud och anställda med sakkunskap utanför, kan bli att nya lokaler kanske måste byggas om, att de nya maskinerna inte går att använda, att antalet olyckor,
arbetsskador och sjukskrivningar ökar.

Skyddsombud och anställda släpps dock ofta in i en förändringsprocess när underlaget för beslut redan är klart. Arbetsgivaren har redan bestämt sig och den riskbedömning som borde vara gjord tidigt i arbetet kommer försent.

På Telia Sonera är frågan om arbetsmiljöarbetsmiljöombudens (som skyddsombuden kallas på företaget) medverkan i förändringsarbete och vid riskbedömningar högaktuell. Det beror dels på att arbetsmiljöarbetet har skjutit fart i och med bytet av den högsta ledningen, och att förväntningarna på dialog och samarbete därför är höga.
Och dels på att en stor förändring genomförs, delvis utan att arbetsmiljöombuden fått vara med.

Telia Soneras personal i Farsta och vid Stureplan ska flytta ihop i nya lokaler i Solna 2015. Flera tusen anställda ska få gemensamma lokaler.
Företagsledningen har beslutat var det nya huset ska placeras geografiskt och att flertalet
medarbetare ska sitta i så kallade aktivitetsbaserade arbetsplatser. Det senare är en numera vanlig och omdebatterad modell för kontor, som innebär att medarbetarna rör sig mellan olika ytor, soffhörnor, gåband och så vidare. Det finns både negativa och positiva erfarenheter av det.

Vissa enheter inom Telia Sonera kommer dock av säkerhets- och sekretesskäl att sitta i mer traditionella kontorslösningar. Det gäller även medarbetare som behöver särskilt anpassade arbetsplatser.

Efter att företaget tagit beslut om placering och kontorslösning är det i dag tid för att planera hur lokalerna ska utformas. Då är det också dags för arbetsmiljöombud och huvudskyddsombud att vara med i olika projektgrupper.
Det är bra, men lite försent i processen, tycker Sekos centrala huvudskyddsombud på Telia Sonera, Helene Bohne Strauss.
– Jag hade gärna varit med i ett tidigare skede, säger hon. Det borde ha tagits fram en riskbedömning med den centrala arbetsmiljöorganisationen för att se konsekvenser och risker i och med en stor flytt som denna.

Hon säger att en aspekt är att Solna ligger på andra sidan staden för många medarbetare som sedan länge bor i närheten av Farsta för att ha nära till jobbet.
– Vad finns det exempelvis för kommunikationsmöjligheter eller möjlighet till parkering då många anställda idag använder sig av bilen till jobbet?

Kåre Evelander är Telia Soneras arbetsmiljöspecialist och Helenes samarbetspartner i arbetsmiljöarbetet. Han har lång erfarenhet som skyddsingenjör i olika funktioner, inte minst från företagshälsovårdscentraler som Bygghälsan, Statshälsan och Previa.

De hittar ofta gemensamma ståndpunkter under arbetets gång, men när det gäller i vilket skede arbetsmiljöombuden ska komma in i förändringsprocessen delar inte Kåre Helenes uppfattning. Han är inte övertygad om att det är bättre eller ens möjligt för arbetsmiljöombuden att vara med redan när en förändring förbereds. Beslut om exempelvis var lokaler ska placeras är en arbetsgivarfråga, säger han.

I sin funktion som arbetsmiljöspecialist befinner han sig ”mitt emellan” ledning och personal, vilket kan vara svårt.
– Jag har en vågmästarroll, säger Kåre Evelander. Men jag strävar efter samverkan, precis som arbetsmiljöombuden, lägger han till.

När Kåre Evelander och Helene Bohne Strauss sammanstrålar med Sekotidningen i fackets lokaler i Farsta, är syftet att berätta om hur arbetet med arbetsmiljö och riskbedömningar går till på Telia. De har gott hopp om framtiden och känner en gnutta stolthet.

– Vi är på god väg mot något bättre, säger de med en mun.

Kåre hyser hopp om att Telia ska bli arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001, som ska ge ett mer effektivt ledningssystem, med bättre styrning av arbetsmiljöarbetet. Det finns en rad krav som företaget måste leva upp till, exempelvis när det gäller hälsobokslut.

Helene har inga invändningar mot certifieringen, men hon vill också ha mer dialog och utbildning av såväl chefer som arbetsmiljöombud.

Arbetsmiljöutbildningen för chefer har minskat från 40 timmar lärarledd undervisning på 1990-talet, till en webbaserad utbildning som respektive chef måste gå igenom på sin egen dator. Tanken är att alla chefer ska gå igenom den utbildningen.

Därför, understryker Kåre och Helene, krävs det hela tiden att cheferna får veta hur viktigt arbetsmiljöarbetet är i en ledares roll. Även arbetsmiljöombuden har möjlighet att gå webbutbildningen, lägger de till.

– Målet är att de som gör riskbedömningarna ska förstå varför man tar fram en sån, säger Helene.
Vad är en riskbedömning?
– Det är ett kontinuerligt vardagsarbete med att ta reda på vad som händer på arbetsplatsen, se vilka som omfattas, beskriva hur förändringen påverkar arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur hög risken är. När det är klart beslutas om åtgärder som sedan följs upp.

– Vid större förändringar måste man anstränga sig mer. Särskilt när det är något nytt som ska hända, där man kanske inte omedelbart ser konsekvenserna, säger Helene Bohne Strauss.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Konfliktfylld fransk vår

Konfliktfylld fransk vår

Idag, torsdag, har hälften av alla tåg ställts in. Järnvägspersonalen protesterar mot regeringens planer för spårtrafiken. Samtidigt strejkar statsanställda mot personalminskningar. Läs mer

Bring Citymail får nya ägare

Bring Citymail får nya ägare. Norska Posten säljer brevverksamheten till det tyska investmentbolaget Allegra Capital. Läs mer

SJ anklagar lokförare för mobbning

Flera lokförare har tilldelats erinringar av SJ efter att företaget anklagar dem för mobbning och trakasserier under en arbetsplatsträff i Stockholm. Seko SJ protesterar och har krävt att erinringarna dras tillbaka. Något SJ inte gått med på. Läs mer

Sjöfarten gör handlingsplan mot sexuella trakasserier

Sjöfarten gör handlingsplan mot sexuella trakasserier

I slutet av året hoppas sjöfartsbranschen ha en handlingsplan för hur branschen ska hantera och agera vid sexuella trakasserier och andra kränkningar. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Strömförande grind på tågstation

Strömförande grind på tågstation

Först åtta timmar efter anmälan åtgärdades en strömförande grind på en pendeltågsperrong i Stockholm. Grinden, som står så att allmänheten kan komma åt den, var feljordad och drog till sig så kallad returström när tågen passerade. Läs mer

Harly håller koll på entreprenörerna

Harly håller koll på entreprenörerna

I januari förra året fick Trafikverket ett regeringsuppdrag att sköta leveransuppföljningen av järnvägsunderhållet i egen regi. Redan i september var Harly Nielsen ute för att hålla koll på att entreprenörerna gör det de ska. Läs mer

”Ingen dag är den andra lik”

”Ingen dag är den andra lik”

Freddie Åfeldt är transportledare på Hector rail och han gillar såväl jobbet som kollegerna. Läs mer

Raka spåret in i politiken

Raka spåret in i politiken

Lina el Yafi hamnade i hetluften när hon som klubbordförande drev kampanj för de uppsagda konduktörerna på tvärbanan. Nu gör hon politisk raketkarriär och kommer av allt att döma bli landstingspolitiker efter valet. Läs mer

Himmel eller helvete

Himmel eller helvete

Det är ingen mening att slå sönder maskinerna, bättre att slåss för en rättvis fördelning av vinsterna som robotar och automatisering ger. Och kanske få en kortare arbetstid. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Seko lämnar flyttande Nordea

Nordeas stämma röstade igenom en flytt av huvudkontoret till Finland. Det innebär att Seko går vidare med sitt beslut från i höstas om att lämna banken. Läs mer

ny på arbetsmarknaden
Maskinföraren Ghalia bryter normen

Maskinföraren Ghalia bryter normen

Ghalia Alhindi flydde från Syrien till Sverige för drygt två år sedan. Bland det första hon gjorde här var att lära sig cykla, sedan tog hon körkort och nu går hon en maskinförarutbildning. – Sen blir det lastbil och till slut flygplan, säger hon halvt på skämt, halvt på allvar. Läs mer

Bjudresor till fartygsinspektörer

Bjudresor till fartygsinspektörer

Två inspektörer från Transportstyrelsen som skulle kontrollera säkerheten ombord blev bjudna på en bättre middag och uppgraderas till lyxhytt utan kostnad. Det avslöjar Dagens ETC. Enligt tidningens granskning har bjudresorna pågått i minst tio år. Läs mer

Bring citymail lägger ner brevbärarkontor

Bring citymail stänger kontor i Flen och Katrineholm och lägger istället postutdelningen på Prolog, Mittmedias tidningsdistributionsbolag. Förändringen planeras till maj 2018. Läs mer

Det blir inget åtal för elolyckan i Tyfors

Nu står det klart att det inte blir något åtal om arbetsmiljöbrott efter elolyckan i Tyfors i Dalarna hösten 2016. Arbetsmiljöåklagare Ann-Marie Helander har beslutat lägga ner förundersökningen. Läs mer

”Vi ska stötta varandra och våga ta plats”

”Vi ska stötta varandra och våga ta plats”

Sekos kvinnliga nätverk på Trafikverket, Q-net, har vaknat till liv igen efter några år med sporadisk verksamhet. Förhoppningen är att nätverket ska göra att fler kvinnor tar på sig fackliga uppdrag. Läs mer

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Vissa medarbetare i Kriminalvården arbetar väldigt mycket övertid. Den är frivillig och ger i de flesta fall betydande extrainkomster. Vilket i sin tur gör det svårt för skyddsombud och fack att se till att avtal följs. Läs mer

Prolongering

En förlängning av kollektivavtal. Kan ske antingen genom en automatisk förlängning om avtalet inte sägs upp i tid eller som en överenskommelse om att förlänga ett avtal fram tills dess att man kommit överens om ett nytt avtal.