Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

”Regeringen bör låna till moderna höghastighetståg”

Bra att regeringen och Trafikverket vill satsa på järnvägen. Men tråkigt att det dels är för lite pengar till underhåll, dels inte finns någon plan för höghastighetståg som kör 320 kilometer per timme.

1 september 2017 11:03

Fakta

Trafikverkets nationella plan

Höghastighetsbana med tåg som kör 250 kilometer per timme byggs etappvis.

Andra investeringar som Trafikverket föreslår är bland annat fyrspår hela sträckan Uppsala-Stockholm, att första delsträckan på Norrbotniabanan byggs mellan Umeå och Skellefteå, sista etappen på Västkustbanan vid Helsingborg, samt ytterligare en etapp på Ostkustbanan norr om Gävle.

Planen innehåller även åtgärder för att höja bärigheten och säkra framkomligheten för tung trafik på vägar och broar, ökade axellaster på Malmbanan och investeringar för sjöfarten ibland annat farleden från Landsort till Södertälje.

 

 

 

Det säger Sekos ordförande Valle Karlsson i en kommentar till den nationella trafikplan som Trafikverket presenterade igår.

-Vår kritik riktar sig främst mot den som håller i plånboken, det vill säga regeringen. Det Trafikverket gjort är att visa vad pengarna räcker till. Tyvärr räcker det inte.

Seko anser att Sverige behöver en modern höghastighetsbana och att det är en investering som regeringen bör låna pengar till.

-Om regeringen menar allvar med att få ett fossilfritt samhälle måste det bli en snabb utbyggnad. Det blir ingen större tidsvinst men det frigör utrymme för växande regionaltrafik och godstrafik. I dag är det för trångt på spåren.

Trafikverkets förslag innebär att nya spår byggs enbart för hastigheter på 250 kilometer i timmen och det ska ske etappvis. Den typen av spår byggs redan nu.

-Det kommer att stå klart om 40 år, då är risken att tekniken sprungit förbi oss för länge sen, säger Kristoffer Arvidsson Thornäng, utredare på Seko. Resten av Europa bygger för 320 kilometer per timme, då är det märkligt att vi inte gör det. Det är en brist. Hoppas att regeringen tänker om och återkommer med nya pengar.

Planerna på höghastighetsbanor har framförallt gällt sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

Förutom höghastighetsbanor behöver den svenska järnvägen mer underhåll. Seko anser att det förslag till underhållsbudget som nu ligger är får liten.

-Det behövs mer pengar, säger Valle Karlsson. Målet för underhållet i den lagda planen är att bibehålla ”dagens funktionalitet”. Det finns inte en kotte som är nöjd med hur det ser ut i dag. Om människor ska välja tåg framför bil och flyg måste tåget bli mer tillförlitligt. Det är det argument jag ofta hör. Människor litar inte på att komma fram i tid.

Den nationella planen, som presenterades igår omfattar 622,5 miljarder kronor åren 2018 till 2019. Det är 100 miljarder mer än i nuvarande plan. Det är den ram regeringen satt. Planen är en sammanfattning av de prioriteringar som Trafikverket gör och förslaget ska nu ut på remiss. Beslut fattas under våren 2018.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Seko vill förhandla om utbildningsjobb

Alla LO-förbund utom Transport vill förhandla med arbetsgivarna för att få fram nya jobb till nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Utgångspunkten är det förslag om utbildningsjobb som LO lade fram i mars i år. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Kvarts ger Svevia böter

Kvarts ger Svevia böter

Svevia har dömts att betala 150 000 kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot föreskrifterna om kvarts. Det saknades dokument om risker med höga kvartshalter på ett arbetsställe i Storuman. Läs mer

Ännu inget nytt arbetstidsavtal på NTE

Förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal för personalen på Nationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården fortsätter. Seko har hittills sagt nej till arbetsgivarens förslag. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Franska protester mot ny arbetslag

Franska protester mot ny arbetslag

Hundratusentals franska invånare deltog idag i demonstrationer mot Macrons nya arbetslag. - Idag lyssnar man bara på arbetsgivarna. Men det är förvånansvärt svårt att få folk att engagera sig trots utvecklingen, säger Rachel Neis fackombud vid det franska gasbolaget. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Väjer inte för det pinsamma

Väjer inte för det pinsamma

Sekotidningen möter högaktuelle Ruben Östlund – prisbelönt filmregissör som gärna trycker på våra ömma punkter. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Seko lämnar Nordea

Sekos förbundsstyrelse har tagit beslut om att förbundet ska lämna Nordea. Förbundet har en halvmiljard placerad hos banken. Även LO har beslutat att lämna Nordea, liksom Handels och Transport. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Seko upprörs över Nordeas flytt

Efter Nordeas besked om flytt till Finland har två fackförbund tagit beslut om att byta bank. Seko, som har en halv miljard placerad hos Nordea, avvaktar diskussion i LO-styrelsen innan man tar beslut. Läs mer

Postnord tar till sig kritiken

Postnord tar till sig kritiken

Det går fortsatt dåligt för Postnord. Kunderna klagar, ägaren staten är missnöjd med ekonomin och kvaliteten och tillsynsmyndigheten Post-och telestyrelsen är bekymrad. Samtidigt kräver Seko att den dansk-svenska fusionen bryts. Läs mer

Avdrag för fackavgift återinförs

Vänsterpartiet och regeringen har i budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften från och med juli 2018. Dessutom avskaffas en karensdag i a-kassan. Läs mer

Tre avtal kvar

Tre avtal återstår för Sekos del i årets avtalsrörelse: staten, skärgårdstrafiken och Samhall. Alla tre löper ut den sista september och parterna har så smått börjat känna på varandra. Läs mer

Regeringen flyttar myndigheter

Regeringen har beslutat att helt eller delvis flytta sju myndigheter från Stockholm till andra orter. Seko har inga medlemmar på de berörda myndigheterna, men regeringen har flaggat för fler beslut före valet nästa år. Läs mer

Här är vinnarna i fototävlingen

Här är vinnarna i fototävlingen

Det har kommit in många vackra, fascinerande och fantasieggande bilder till Sekotidningens fototävling. Juryn har nu utsett vinnarna. Titta och njut! I bildspelet ovan är samtliga bidrag publicerade. Läs mer

Huvudavtal

Ett avtal mellan två eller flera huvudorganisationer på arbetsmarknaden, som innehåller enhetliga och varaktiga regler för parternas agerande framför allt i fråga om förhandlingar och stridsåtgärder. Sveriges äldsta huvudavtal är det som träffades i Saltsjöbaden 1938 mellan Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och Landsorganisationen (LO);