Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

”Regeringen bör låna till moderna höghastighetståg”

Bra att regeringen och Trafikverket vill satsa på järnvägen. Men tråkigt att det dels är för lite pengar till underhåll, dels inte finns någon plan för höghastighetståg som kör 320 kilometer per timme.

1 september 2017 11:03

Fakta

Trafikverkets nationella plan

Höghastighetsbana med tåg som kör 250 kilometer per timme byggs etappvis.

Andra investeringar som Trafikverket föreslår är bland annat fyrspår hela sträckan Uppsala-Stockholm, att första delsträckan på Norrbotniabanan byggs mellan Umeå och Skellefteå, sista etappen på Västkustbanan vid Helsingborg, samt ytterligare en etapp på Ostkustbanan norr om Gävle.

Planen innehåller även åtgärder för att höja bärigheten och säkra framkomligheten för tung trafik på vägar och broar, ökade axellaster på Malmbanan och investeringar för sjöfarten ibland annat farleden från Landsort till Södertälje.

 

 

 

Det säger Sekos ordförande Valle Karlsson i en kommentar till den nationella trafikplan som Trafikverket presenterade igår.

-Vår kritik riktar sig främst mot den som håller i plånboken, det vill säga regeringen. Det Trafikverket gjort är att visa vad pengarna räcker till. Tyvärr räcker det inte.

Seko anser att Sverige behöver en modern höghastighetsbana och att det är en investering som regeringen bör låna pengar till.

-Om regeringen menar allvar med att få ett fossilfritt samhälle måste det bli en snabb utbyggnad. Det blir ingen större tidsvinst men det frigör utrymme för växande regionaltrafik och godstrafik. I dag är det för trångt på spåren.

Trafikverkets förslag innebär att nya spår byggs enbart för hastigheter på 250 kilometer i timmen och det ska ske etappvis. Den typen av spår byggs redan nu.

-Det kommer att stå klart om 40 år, då är risken att tekniken sprungit förbi oss för länge sen, säger Kristoffer Arvidsson Thornäng, utredare på Seko. Resten av Europa bygger för 320 kilometer per timme, då är det märkligt att vi inte gör det. Det är en brist. Hoppas att regeringen tänker om och återkommer med nya pengar.

Planerna på höghastighetsbanor har framförallt gällt sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

Förutom höghastighetsbanor behöver den svenska järnvägen mer underhåll. Seko anser att det förslag till underhållsbudget som nu ligger är får liten.

-Det behövs mer pengar, säger Valle Karlsson. Målet för underhållet i den lagda planen är att bibehålla ”dagens funktionalitet”. Det finns inte en kotte som är nöjd med hur det ser ut i dag. Om människor ska välja tåg framför bil och flyg måste tåget bli mer tillförlitligt. Det är det argument jag ofta hör. Människor litar inte på att komma fram i tid.

Den nationella planen, som presenterades igår omfattar 622,5 miljarder kronor åren 2018 till 2019. Det är 100 miljarder mer än i nuvarande plan. Det är den ram regeringen satt. Planen är en sammanfattning av de prioriteringar som Trafikverket gör och förslaget ska nu ut på remiss. Beslut fattas under våren 2018.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

ISS har avskedat fyra biljettkontrollanter av personliga skäl. ISS uppger att de fyra validerat sina egna SL-kort, vilket skulle vara att likställa med fusk eller bedrägeri. Seko har ogiltigförklarat samtliga avsked och menar att de fyra enbart följt företagets instruktioner. Läs mer

MTR tar över städning av pendeln

MTR tar över städning av pendeln

MTR och Solreneriet inleder fackliga förhandlingar om att MTR ska ta över städningen av pendeltågen i Stockholm. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Premielön

En lön som består av en större del fast tidlön och en mindre rörlig del, som beror på arbetsresultat eller prestation.