Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Posten vill kunna ändra servicenivån

24 maj 2005 08:09

Sekomagasinet presenterar här kortfattat en del av de 50-tal svar som kommit in till Näringsdepartementet.
Den samhällsomfattande postservice som omnämns i flera remissvar innebär idag att alla i hela landet ska kunna skicka och ta emot post, till rimliga och enhetliga priser och att posttjänsten ska ha god kvalitet.
Idag omfattas också portot för enskilda försändelser, det vill säga vanliga brev, av ett pristak som innebär att portot inte får höjas mer än konsumentprisindex, KPI.

POSTEN AB
Posten konstaterar att antalet A-brev, det vill säga brev som ska vara framme nästa dag, minskar snabbt. Under åren 2000 till 2004 minskade de med 20 procent. Under årets första månader fortsatte mängden A-breven att minska i än högre takt.
Posten konstaterar också att en minskning av det totala antalet brevförsändelse 1,5 procent innebär 165 miljoner kronor i minskade intäkter.
Därför vill Posten att den svenska staten ska kunna ändra servicenivån på postutdelningen när brevvolymerna sjunkit ännu mer. Idag styrs servicenivån av ett EU-direktiv. Posten skriver så här:
”Regeringen måste redan nu engagera sig för att EU i ett nytt eller reviderat postdirektiv beaktar de minskande brevvolymerna och ger största möjliga nationella frihet i fråga om servicenivåer som utdelning varje dag och övernattbefordran…”
Posten anser också att man måste räkna in alla former av meddelandetjänster som finns tillgängliga idag när man bedömer konkurrensen på postmarknaden, inte bara brev.
De vill också att staten klargör vad som ska ingå i ”den samhällsomfattande posttjänsten” och att man begränsar omfattningen.
Däremot håller Posten med om att upphandling av samhällsomfattande posttjänster kan vara en tänkbar modell.
De ser också positivt på utredarens förslag om att ta bort pristaket för brev, och vill att det sker så snabbt som möjligt.

CITYMAIL
Citymail håller inte med om att avskaffa pristaket. De menar att det skulle innebära risk för korssubvention; det vill säga att Posten skulle kunna ”ta in på gungorna det man förlorar på karusellen”.
Däremot menar Citymail att Posten själva borde kunna få bestämma om de vill dela ut post fem dagar i veckan eller inte. ”Citymail menar att femdagarsutdelning för närvarande är en grundläggande del av Postens affärsidé och produktutbud. Det skulle därför sannolikt inte ske någon större förändring av utdelningsförhållandena om staten tog bort sitt krav i denna del.”
Citymail håller med om att den samhällsomfattande tjänsten ska fortsätta ha samma omfattning av tjänster som idag. De menar också att det är självklart att andra postoperatörer ska kunna köpa Postens tjänster på samma villkor som andra kunder.
Företaget håller däremot inte med utredaren om att införa möjligheter att upphandla den samhällsomfattande posttjänsten.
Citymail menar att det är angeläget reglera eftersändning av post till adresser utanför de privata postoperatörernas utdelningsområden.

FRIA POSTOPERATÖRERS FÖRBUND, FPF
FPF menar att det är helt avgörande för postmarknadens utveckling att staten tar sitt ägaransvar och styr Posten – och inte tvärtom.
De menar också att pristaket måste vara kvar eftersom konkurrensen för enstaka försändelser, det vill säga vanliga brev, är i det närmaste obefintlig. ”Prishöjningar på riksportot kommer endast att medföra en större finansiell styrka för Posten att kunna erbjuda låga lokalpriser för att motverka en spirande konkurrens.”, skriver de och avfärdare utredarens slutsats att ett avskaffat pristak skulle göra det lättare för nya företag att etablera sig på postmarknaden.

POST- OCH TELESTYRELSEN, PTS
Även PTS sågar förslaget om att avskaffa pristaket. De pekar på samma argument som Citymail, risken för korssubventionering.
PTS håller med utredaren om att de politiska målen för postområdet bör utvidgas till att gälla hela postmarknaden och att riksdagen ska fatta besluten.
De håller också med utredaren om att PTS ska få möjlighet att återkalla tillstånd om postutdelning om den som har tillstånd inte har bedrivit postverksamhet de senaste sex månaderna.
PTS menar, precis som utredaren, att den samhällsomfattande posttjänsten ska ha samma omfattning som idag. De delar också uppfattningen att samhällsomfattande posttjänster ska kunna upphandlas.

NÄMNDEN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING, NOU
NOU konstaterar att vid upphandling av posttjänster är huvudregeln att det inte är tillåtet att förhandla, vilket utredaren föreslår.

SEKO
Seko säger bestämt nej till förslaget om att kunna upphandla den samhällsomfattande posttjänsten. Både för de anställdas skull och för hushållens. Seko befarar att lönsamheten är tveksam för glesbygden och att man därmed riskerar att öppna för utländska postföretag som vill slå sig in på en ny marknad. Men framför allt riskerar man att det leder till dumpning av löner och andra villkor.
Seko säger också nej till att ändra de postpolitiska målen. Liksom till att avskaffa pristaket.
Inte heller vill Seko se att PTS får en utökad roll för att främja konkurrensen, som utredaren föreslår. Seko menar dessutom att konkurrensen är hård redan idag, på grund av alla nya sätt att skicka meddelanden som sms, e-post med mera.
Framför allt vill inte Seko se att Sverige, som redan gått längst inom EU med avregleringen, går vidare på den vägen innan EU är klara med den utvärdering man ska göra.
anita.fors@seko.se

Läs alla remissvarenregeringens webbplats

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Sjöfarten gör handlingsplan mot sexuella trakasserier

Sjöfarten gör handlingsplan mot sexuella trakasserier

I slutet av året hoppas sjöfartsbranschen ha en handlingsplan för hur branschen ska hantera och agera vid sexuella trakasserier och andra kränkningar. Läs mer

Strömförande grind på tågstation

Strömförande grind på tågstation

Först åtta timmar efter anmälan åtgärdades en strömförande grind på en pendeltågsperrong i Stockholm. Grinden, som står så att allmänheten kan komma åt den, var feljordad och drog till sig så kallad returström när tågen passerade. Läs mer

Seko lämnar flyttande Nordea

Nordeas stämma röstade igenom en flytt av huvudkontoret till Finland. Det innebär att Seko går vidare med sitt beslut från i höstas om att lämna banken. Läs mer

Bjudresor till fartygsinspektörer

Bjudresor till fartygsinspektörer

Två inspektörer från Transportstyrelsen som skulle kontrollera säkerheten ombord blev bjudna på en bättre middag och uppgraderas till lyxhytt utan kostnad. Det avslöjar Dagens ETC. Enligt tidningens granskning har bjudresorna pågått i minst tio år. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Bring citymail lägger ner brevbärarkontor

Bring citymail stänger kontor i Flen och Katrineholm och lägger istället postutdelningen på Prolog, Mittmedias tidningsdistributionsbolag. Förändringen planeras till maj 2018. Läs mer

Harly håller koll på entreprenörerna

Harly håller koll på entreprenörerna

I januari förra året fick Trafikverket ett regeringsuppdrag att sköta leveransuppföljningen av järnvägsunderhållet i egen regi. Redan i september var Harly Nielsen ute för att hålla koll på att entreprenörerna gör det de ska. Läs mer

”Ingen dag är den andra lik”

”Ingen dag är den andra lik”

Freddie Åfeldt är transportledare på Hector rail och han gillar såväl jobbet som kollegerna. Läs mer

Raka spåret in i politiken

Raka spåret in i politiken

Lina el Yafi hamnade i hetluften när hon som klubbordförande drev kampanj för de uppsagda konduktörerna på tvärbanan. Nu gör hon politisk raketkarriär och kommer av allt att döma bli landstingspolitiker efter valet. Läs mer

Himmel eller helvete

Himmel eller helvete

Det är ingen mening att slå sönder maskinerna, bättre att slåss för en rättvis fördelning av vinsterna som robotar och automatisering ger. Och kanske få en kortare arbetstid. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Det blir inget åtal för elolyckan i Tyfors

Nu står det klart att det inte blir något åtal om arbetsmiljöbrott efter elolyckan i Tyfors i Dalarna hösten 2016. Arbetsmiljöåklagare Ann-Marie Helander har beslutat lägga ner förundersökningen. Läs mer

ny på arbetsmarknaden
Maskinföraren Ghalia bryter normen

Maskinföraren Ghalia bryter normen

Ghalia Alhindi flydde från Syrien till Sverige för drygt två år sedan. Bland det första hon gjorde här var att lära sig cykla, sedan tog hon körkort och nu går hon en maskinförarutbildning. – Sen blir det lastbil och till slut flygplan, säger hon halvt på skämt, halvt på allvar. Läs mer

”Vi ska stötta varandra och våga ta plats”

”Vi ska stötta varandra och våga ta plats”

Sekos kvinnliga nätverk på Trafikverket, Q-net, har vaknat till liv igen efter några år med sporadisk verksamhet. Förhoppningen är att nätverket ska göra att fler kvinnor tar på sig fackliga uppdrag. Läs mer

Vittnesmål om grova kränkningar på ISS biljettkontroll

Vittnesmål om grova kränkningar på ISS biljettkontroll

Nuvarande och tidigare anställda på ISS biljettkontrollen vittnar om att de utsatts för grova sexuella trakasserier, kränkningar, mobbning och hot av flera av sina arbetsledare. Läs mer

Överenskommelse om etableringsjobb

Fack, arbetsgivare och regering har nu kommit överens om att införa etableringsjobb för att få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Målet är att minst 10 000 personer ska omfattas. Läs mer

MTR: skriv rapport när du går på toa

Arbetsgivaren MTR kräver att stationsvärdarna på pendeln i Stockholm ska skriva rapport om toabesöket tar mer än tre minuter. Dessutom kan de få vänta i över en timme på avlösare om nöden gör sig påmind. Läs mer

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Vissa medarbetare i Kriminalvården arbetar väldigt mycket övertid. Den är frivillig och ger i de flesta fall betydande extrainkomster. Vilket i sin tur gör det svårt för skyddsombud och fack att se till att avtal följs. Läs mer

Lönekostnad

Löner plus sociala avgifter.