Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Posten vill kunna ändra servicenivån

24 maj 2005 08:09

Sekomagasinet presenterar här kortfattat en del av de 50-tal svar som kommit in till Näringsdepartementet.
Den samhällsomfattande postservice som omnämns i flera remissvar innebär idag att alla i hela landet ska kunna skicka och ta emot post, till rimliga och enhetliga priser och att posttjänsten ska ha god kvalitet.
Idag omfattas också portot för enskilda försändelser, det vill säga vanliga brev, av ett pristak som innebär att portot inte får höjas mer än konsumentprisindex, KPI.

POSTEN AB
Posten konstaterar att antalet A-brev, det vill säga brev som ska vara framme nästa dag, minskar snabbt. Under åren 2000 till 2004 minskade de med 20 procent. Under årets första månader fortsatte mängden A-breven att minska i än högre takt.
Posten konstaterar också att en minskning av det totala antalet brevförsändelse 1,5 procent innebär 165 miljoner kronor i minskade intäkter.
Därför vill Posten att den svenska staten ska kunna ändra servicenivån på postutdelningen när brevvolymerna sjunkit ännu mer. Idag styrs servicenivån av ett EU-direktiv. Posten skriver så här:
”Regeringen måste redan nu engagera sig för att EU i ett nytt eller reviderat postdirektiv beaktar de minskande brevvolymerna och ger största möjliga nationella frihet i fråga om servicenivåer som utdelning varje dag och övernattbefordran…”
Posten anser också att man måste räkna in alla former av meddelandetjänster som finns tillgängliga idag när man bedömer konkurrensen på postmarknaden, inte bara brev.
De vill också att staten klargör vad som ska ingå i ”den samhällsomfattande posttjänsten” och att man begränsar omfattningen.
Däremot håller Posten med om att upphandling av samhällsomfattande posttjänster kan vara en tänkbar modell.
De ser också positivt på utredarens förslag om att ta bort pristaket för brev, och vill att det sker så snabbt som möjligt.

CITYMAIL
Citymail håller inte med om att avskaffa pristaket. De menar att det skulle innebära risk för korssubvention; det vill säga att Posten skulle kunna ”ta in på gungorna det man förlorar på karusellen”.
Däremot menar Citymail att Posten själva borde kunna få bestämma om de vill dela ut post fem dagar i veckan eller inte. ”Citymail menar att femdagarsutdelning för närvarande är en grundläggande del av Postens affärsidé och produktutbud. Det skulle därför sannolikt inte ske någon större förändring av utdelningsförhållandena om staten tog bort sitt krav i denna del.”
Citymail håller med om att den samhällsomfattande tjänsten ska fortsätta ha samma omfattning av tjänster som idag. De menar också att det är självklart att andra postoperatörer ska kunna köpa Postens tjänster på samma villkor som andra kunder.
Företaget håller däremot inte med utredaren om att införa möjligheter att upphandla den samhällsomfattande posttjänsten.
Citymail menar att det är angeläget reglera eftersändning av post till adresser utanför de privata postoperatörernas utdelningsområden.

FRIA POSTOPERATÖRERS FÖRBUND, FPF
FPF menar att det är helt avgörande för postmarknadens utveckling att staten tar sitt ägaransvar och styr Posten – och inte tvärtom.
De menar också att pristaket måste vara kvar eftersom konkurrensen för enstaka försändelser, det vill säga vanliga brev, är i det närmaste obefintlig. ”Prishöjningar på riksportot kommer endast att medföra en större finansiell styrka för Posten att kunna erbjuda låga lokalpriser för att motverka en spirande konkurrens.”, skriver de och avfärdare utredarens slutsats att ett avskaffat pristak skulle göra det lättare för nya företag att etablera sig på postmarknaden.

POST- OCH TELESTYRELSEN, PTS
Även PTS sågar förslaget om att avskaffa pristaket. De pekar på samma argument som Citymail, risken för korssubventionering.
PTS håller med utredaren om att de politiska målen för postområdet bör utvidgas till att gälla hela postmarknaden och att riksdagen ska fatta besluten.
De håller också med utredaren om att PTS ska få möjlighet att återkalla tillstånd om postutdelning om den som har tillstånd inte har bedrivit postverksamhet de senaste sex månaderna.
PTS menar, precis som utredaren, att den samhällsomfattande posttjänsten ska ha samma omfattning som idag. De delar också uppfattningen att samhällsomfattande posttjänster ska kunna upphandlas.

NÄMNDEN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING, NOU
NOU konstaterar att vid upphandling av posttjänster är huvudregeln att det inte är tillåtet att förhandla, vilket utredaren föreslår.

SEKO
Seko säger bestämt nej till förslaget om att kunna upphandla den samhällsomfattande posttjänsten. Både för de anställdas skull och för hushållens. Seko befarar att lönsamheten är tveksam för glesbygden och att man därmed riskerar att öppna för utländska postföretag som vill slå sig in på en ny marknad. Men framför allt riskerar man att det leder till dumpning av löner och andra villkor.
Seko säger också nej till att ändra de postpolitiska målen. Liksom till att avskaffa pristaket.
Inte heller vill Seko se att PTS får en utökad roll för att främja konkurrensen, som utredaren föreslår. Seko menar dessutom att konkurrensen är hård redan idag, på grund av alla nya sätt att skicka meddelanden som sms, e-post med mera.
Framför allt vill inte Seko se att Sverige, som redan gått längst inom EU med avregleringen, går vidare på den vägen innan EU är klara med den utvärdering man ska göra.
anita.fors@seko.se

Läs alla remissvarenregeringens webbplats

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Upprop mot sexuella trakasserier inom sjöfarten

Idag presenteras ”lättaankar, ett upprop mot sexuella trakasserier inom sjöfarten. 1150 kvinnor i branschen har skrivit under sjöfartens eget #metoo-upprop. Läs mer

Fängelseblockad efter mordförsök

Fängelseblockad efter mordförsök

Franska fängelser har blockerats av personalen under de senaste dagarna. I förra veckan överfölls tre kriminalvårdare av en terroristdömd intern. Ett regelrätt attentat, enligt facket som nu kräver tryggare arbetsförhållanden. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Seko: Damberg lyssnade om Samhall

Mötet mellan LO-förbunden på Samhall och näringsminister Mikael Damberg igår torsdag var givande. Ministern lyssnade. Det säger Sekos ombudsman Annika Ödebrink Läs mer

Först på plats efter olyckan

Först på plats efter olyckan

Att se en svårt skadad, kanske avliden, människa påverkar alla. -Vi är inga hårda typer utan känslor, säger Anders, som är en av Trafikverkets olycksplatsansvariga. Läs mer

”Jag bestämmer över mitt arbete”

”Jag bestämmer över mitt arbete”

Läs mer

Han ger de asylsökande en röst

Han ger de asylsökande en röst

Viktor Bankes mobil ringer i det närmaste oavbrutet, sms trillar in, han svarar ett par tre gånger. ”Det kan vara dagis”, säger han ursäktande. Läs mer

Himmel eller helvete

Himmel eller helvete

Det är ingen mening att slå sönder maskinerna, bättre att slåss för en rättvis fördelning av vinsterna som robotar och automatisering ger. Och kanske få en kortare arbetstid. Läs mer

Inga arbetare på riksdagslistan

Inte ett fackligt namn på valbar plats när socialdemokraterna i Norrbotten sätter ihop sin riksdagslista. Det är helt enkelt inte acceptabelt tycker LO-distriktet i Norra Sverige. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Samtal på liv och död

Samtal på liv och död

Lotta Andersson har varit med länge, medan Johan Ridell är ganska ny på jobbet som operatör på Polisens kontaktcenter i Malmö. De har mycket gemensamt och förenas i sin kärlek till de som ringer 114 14. Läs mer

Seko kritiserar utredning om strejkrätten

Seko kritiserar utredning om strejkrätten

Seko riktar allvarlig kritik mot den utredning regeringen har tillsatt för att se över strejkrätten. Om strejkrätten begränsas kan det få allvarliga konsekvenser för hela arbetsmarknadsmodellen varnar Seko. Läs mer

Därför röstar jag på socialdemokraterna

Läs mer

Ännu inte avgjort om Tågkompaniet tar över Krösatågen

I slutet av 2017 kom beskedet att Tågkompaniet tar över trafiken på Krösatågen från och med december 2018. Strax därefter överklagade Transdev beslutet. Läs mer

Samhall säger upp allt fler

I morgon träffar Seko och övriga sex LO-förbund näringsminister Mikael Damberg för att ge sin bild av arbetsmiljön och verksamheten på statliga Samhall. Ministern har kallat till mötet, enligt tidningen Fastighetsfolket. Läs mer

ITF-kontrollanter räddar sjömanslön

Sjömän på bekvämlighetsflaggade fartyg har svårt att få ut rätt löner. Men tack vare de svenska ITF-inspektörerna tvingades redarna betala över 850 000 kronor i retroaktiva löner under 2017 skriver Transportarbetaren. Läs mer

Fredsplikt

När ett kollektivavtal är undertecknat råder fredsplikt, då får varken arbetstagar- eller arbetsgivarorganisationer vidta stridsåtgärder.

ROBOTISERING
Konduktören Niclas blev ersatt av en stolpe

Konduktören Niclas blev ersatt av en stolpe

Kommer robotarna att ta över jobben? Forskare, politiker, fack och arbetsgivare är överens om att vi står inför en helt ny arbetsmarknad. Sekotidningen har bland annat pratat med konduktören Niclas som blev ersatt av en stolpe och arbetsmarknadsministern som "leker med tanken" att a-kassan kan användas till kompetensutveckling även om man inte är arbetslös. Läs mer

Lokförare avled av sina skador

Lokföraren som skadades svårt i en arbetsplatsolycka i Bastuträsk onsdags förra veckan har avlidit av sina skador. Mannens arbetsgivare Green cargo fick beskedet natten till lördag. Läs mer

Kritiskt för den skadade lokföraren

Den lokförare som skadades allvarligt vid en arbetsplatsolycka i Bastuträsk i onsdags har flyttats till Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Hans tillstånd är kritiskt. Läs mer

Lokförare allvarligt skadad i arbetsplatsolycka

En lokförare vid Green cargo skadades allvarligt vid en arbetsplatsolycka i Bastuträsk igår morse. Läs mer