Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Posten vill kunna ändra servicenivån

24 maj 2005 08:09

Sekomagasinet presenterar här kortfattat en del av de 50-tal svar som kommit in till Näringsdepartementet.
Den samhällsomfattande postservice som omnämns i flera remissvar innebär idag att alla i hela landet ska kunna skicka och ta emot post, till rimliga och enhetliga priser och att posttjänsten ska ha god kvalitet.
Idag omfattas också portot för enskilda försändelser, det vill säga vanliga brev, av ett pristak som innebär att portot inte får höjas mer än konsumentprisindex, KPI.

POSTEN AB
Posten konstaterar att antalet A-brev, det vill säga brev som ska vara framme nästa dag, minskar snabbt. Under åren 2000 till 2004 minskade de med 20 procent. Under årets första månader fortsatte mängden A-breven att minska i än högre takt.
Posten konstaterar också att en minskning av det totala antalet brevförsändelse 1,5 procent innebär 165 miljoner kronor i minskade intäkter.
Därför vill Posten att den svenska staten ska kunna ändra servicenivån på postutdelningen när brevvolymerna sjunkit ännu mer. Idag styrs servicenivån av ett EU-direktiv. Posten skriver så här:
”Regeringen måste redan nu engagera sig för att EU i ett nytt eller reviderat postdirektiv beaktar de minskande brevvolymerna och ger största möjliga nationella frihet i fråga om servicenivåer som utdelning varje dag och övernattbefordran…”
Posten anser också att man måste räkna in alla former av meddelandetjänster som finns tillgängliga idag när man bedömer konkurrensen på postmarknaden, inte bara brev.
De vill också att staten klargör vad som ska ingå i ”den samhällsomfattande posttjänsten” och att man begränsar omfattningen.
Däremot håller Posten med om att upphandling av samhällsomfattande posttjänster kan vara en tänkbar modell.
De ser också positivt på utredarens förslag om att ta bort pristaket för brev, och vill att det sker så snabbt som möjligt.

CITYMAIL
Citymail håller inte med om att avskaffa pristaket. De menar att det skulle innebära risk för korssubvention; det vill säga att Posten skulle kunna ”ta in på gungorna det man förlorar på karusellen”.
Däremot menar Citymail att Posten själva borde kunna få bestämma om de vill dela ut post fem dagar i veckan eller inte. ”Citymail menar att femdagarsutdelning för närvarande är en grundläggande del av Postens affärsidé och produktutbud. Det skulle därför sannolikt inte ske någon större förändring av utdelningsförhållandena om staten tog bort sitt krav i denna del.”
Citymail håller med om att den samhällsomfattande tjänsten ska fortsätta ha samma omfattning av tjänster som idag. De menar också att det är självklart att andra postoperatörer ska kunna köpa Postens tjänster på samma villkor som andra kunder.
Företaget håller däremot inte med utredaren om att införa möjligheter att upphandla den samhällsomfattande posttjänsten.
Citymail menar att det är angeläget reglera eftersändning av post till adresser utanför de privata postoperatörernas utdelningsområden.

FRIA POSTOPERATÖRERS FÖRBUND, FPF
FPF menar att det är helt avgörande för postmarknadens utveckling att staten tar sitt ägaransvar och styr Posten – och inte tvärtom.
De menar också att pristaket måste vara kvar eftersom konkurrensen för enstaka försändelser, det vill säga vanliga brev, är i det närmaste obefintlig. ”Prishöjningar på riksportot kommer endast att medföra en större finansiell styrka för Posten att kunna erbjuda låga lokalpriser för att motverka en spirande konkurrens.”, skriver de och avfärdare utredarens slutsats att ett avskaffat pristak skulle göra det lättare för nya företag att etablera sig på postmarknaden.

POST- OCH TELESTYRELSEN, PTS
Även PTS sågar förslaget om att avskaffa pristaket. De pekar på samma argument som Citymail, risken för korssubventionering.
PTS håller med utredaren om att de politiska målen för postområdet bör utvidgas till att gälla hela postmarknaden och att riksdagen ska fatta besluten.
De håller också med utredaren om att PTS ska få möjlighet att återkalla tillstånd om postutdelning om den som har tillstånd inte har bedrivit postverksamhet de senaste sex månaderna.
PTS menar, precis som utredaren, att den samhällsomfattande posttjänsten ska ha samma omfattning som idag. De delar också uppfattningen att samhällsomfattande posttjänster ska kunna upphandlas.

NÄMNDEN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING, NOU
NOU konstaterar att vid upphandling av posttjänster är huvudregeln att det inte är tillåtet att förhandla, vilket utredaren föreslår.

SEKO
Seko säger bestämt nej till förslaget om att kunna upphandla den samhällsomfattande posttjänsten. Både för de anställdas skull och för hushållens. Seko befarar att lönsamheten är tveksam för glesbygden och att man därmed riskerar att öppna för utländska postföretag som vill slå sig in på en ny marknad. Men framför allt riskerar man att det leder till dumpning av löner och andra villkor.
Seko säger också nej till att ändra de postpolitiska målen. Liksom till att avskaffa pristaket.
Inte heller vill Seko se att PTS får en utökad roll för att främja konkurrensen, som utredaren föreslår. Seko menar dessutom att konkurrensen är hård redan idag, på grund av alla nya sätt att skicka meddelanden som sms, e-post med mera.
Framför allt vill inte Seko se att Sverige, som redan gått längst inom EU med avregleringen, går vidare på den vägen innan EU är klara med den utvärdering man ska göra.
anita.fors@seko.se

Läs alla remissvarenregeringens webbplats

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Kvinnor avstår fackliga kurser efter sextrakasserier

Kvinnor avstår fackliga kurser efter sextrakasserier

Sexuella trakasserier är så vanligt förekommande att kvinnor avstår från att gå på fackliga kurser. Nyligen inträffade ett allvarligare fall på LO:s kursgård Runö.  Läs mer

Lokföraren som inte var sjuk

Lokföraren som inte var sjuk

Det här är berättelsen om lokföraren som inte var sjuk och arbetsgivaren som gav honom ett ultimatum: ät medicin eller få sparken! Nu är frågan på väg till Arbetsdomstolen och Lasse Holm hoppas på upprättelse. Men under tiden mår han dåligt. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Valle Karlsson: Inget ska sopas under mattan

-Vi förstår att vi inom Seko och fackföreningsrörelsen inte är fredade från sexuella trakasserier. Och vi tar det väldigt allvarligt. Nu måste vi gå från ord till handling. Läs mer

Chefen viktig för trivseln

Chefen viktig för trivseln

Stoppa allt skitsnack, låt ingen vara eller känna sig utesluten, glöm inte de sjukskrivna. Några tips från Seko Skåne om vägen till en trivsam arbetsplats. Läs mer

Spelet om Postnord

Spelet om Postnord

Seko posten sparkade ut de danska fackrepresentanterna ur bolagsstyrelsen. Danskarna blev sura, men enligt Seko posten var det nödvändigt för få danska och svenska staten att enas om ett kapitaltillskott till Postnord. Läs mer

När jobbet leder till döden

När jobbet leder till döden

Hittills i år har 40 personer dött på jobbet. Här är en berättelse om hur det kan gå till. Om entreprenörskedjor, bristande kontroll och olyckliga omständigheter. Läs mer

”Det vi gör har aldrig gjorts förut”

”Det vi gör har aldrig gjorts förut”

Pierre Fredriksson är verkstadsingenjör vid Uppsala universitet och gillar att arbeta i teknikens framkant. Läs mer

Med orättvisorna i fokus

Med orättvisorna i fokus

Hennes drivkraft är kampen mot orättvisor. Och det är en fajt som Gabriella Lavecchia tagit i många olika roller inom arbetarrörelsen. Sedan i våras som vice förbundsordförande för Seko. Läs mer

För dyrt med god arbetsmiljö

För dyrt med god arbetsmiljö

Kedjan med entreprenörer hade fem länkar, med Trafikverket överst. Men den sista länken brast och en provanställd 22-åring omkom i en olycka. Kanske hade den undvikits om facket fått spela sin roll. Läs mer

Inga arbetare på riksdagslistan

Inte ett fackligt namn på valbar plats när socialdemokraterna i Norrbotten sätter ihop sin riksdagslista. Det är helt enkelt inte acceptabelt tycker LO-distriktet i Norra Sverige. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

6F utreder ny lönemodell

Förbunden inom 6 F har länge varit kritiska till den svenska lönebildningsmodellen. Nu tillsätter förbunden en gemensam utredning som ska försöka hitta en bättre modell. Läs mer

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

– Titta så små byxorna är, säger tunneltvättare Madelene Berglund och lyfter upp en arbetsbyxa från bordet där ett av de större klädföretagen placerat sitt utbud. Läs mer

Rödgrönt löfte om skärgårdstrafik i egen regi

Vid en facklig hearing i landstingshuset i Stockholm lovade de rödgröna att ta tillbaka bland annat delar av skärgårdstrafiken i egen regi om de kommer till makten. För personalens och resenärernas skull, men också för att få en möjlighet att jämföra olika driftsformer. Läs mer

Avtal klart för skärgårdstrafik

Seko och Almega har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för de anställda i skärgårdstrafiken. Därmed dras strejkvarslet tillbaka. Läs mer

Väg- och ban öppnar för ny yrkesutbildning

Väg- och ban öppnar för ny yrkesutbildning

Även väg- och banbranschen har nu ett avtal om yrkesintroduktionsanställning, YA. Unga, nyanlända och långtidsarbetslösa kan lära sig ett yrke och samtidigt få lön, arbetsgivaren står för handledning men slipper betala arbetsgivaravgift. Läs mer

Tågvärdar testar kroppskameror

Under tre månader framåt ska ett antal tågvärdar på Pågatågen bära kroppskameror. Tanken är att det ska öka tryggheten ombord på tågen. En utvärdering får avgöra om alla ska bära kameror. Läs mer

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Efter en inspektion på Strukton rail riktar Arbetsmiljöverket kritik mot företagets arbetsmiljöarbetet. Bolaget har två månader på sig att svara hur man ska åtgärda bristerna. Läs mer

Försäkringar
Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Paketchauffören Tomas Dahl fick en stroke för tre år sedan. Genom Sekos sjukförsäkring fick han 50 000 kronor – pengar som var välkomna när han blev sjukskriven på heltid i tre månader. Läs mer

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet, MI, är en statlig myndighet som har ansvar för medling i arbetstvister. De har också ansvar för den officiella lönestatistiken i Sverige och ska se till att lönerna inte ökar för mycket. MI ska medverka till avtal som ska ge ökad reallön och jämställda löner mellan kvinnor och män. Samtidigt ska de motverka lönenivåer som äventyrar Riksbankens inflationsmål eller blir högre än i Sveriges konkurrentländer.