Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Polisen bryter mot lagen

13 februari 2012 09:51

Det framgår av dokument som Sekotidningen tagit del av och bekräftas av citypolisen.
Den svåra misshandeln på arresten i Flemingsberg före jul gjorde såväl fack som arbetsmiljöansvariga uppmärksamma på att förordnanden saknas. Det betyder att väktarna formellt sett inte har haft rätt att arbeta med myndighetsutövning.
Det ska nu, enligt citypolisen i Stockholm, vara åtgärdat.
– Problem kan uppstå om någon ifrågasätter vakternas rätt att utöva myndighet, och det handlar om att hindra den frihetsberövade från att rymma, säger Lars Sjöberg, på rikspolisstyrelsens rättsenhet.
Frågan ses över av polismyndigheten i Stockholm, och senaste den första juli i sommar ska det finnas en mall för hur Stockholmspolisen ska sköta frågan. Rikspolisstyrelsen arbetar samtidigt med att ta fram nationella riktlinjer.
Ulf Johansson, som är chef för arresterna i Stockholm city, varav en är utlagd på ett vaktbolag, säger sig inte känna till att vakterna saknat förordnande.
– Nej, det måste jag undersöka, säger han.
Anledningen till att väktare, som inte är anställda av polisen, måste ha förordnande, behörighet, att arbeta som arrestvakter är att allt arbete i en arrest är en förlängning av ett beslut att någon ska vara frihetsberövad.
– Därmed är i praktiken allt man gör som arrestvakt att se som myndighetsutövning, enligt Lars Sjöberg.
På Rikspolisstyrelsens rättsenhet ser man för närvarande över vilka krav som ska gälla för dem som anlitas för att arbeta i polisens arrester.
– Polislagen säger att utomstående ska förordnas men det finns inga föreskrifter om hur det ska gå till. Inte heller om vilken kompetens som krävs, säger Lars Sjöberg.
Det är polislagen som ger polismyndigheterna rätt att lägga ut arrestvaktjobben på entreprenad. Det sägs inget om vilken typ av bolag det ska vara.
– Till skillnad från parkeringsvakter i kommunerna, där det sägs uttryckligen i lagen att de ska vara anställda av bevakningsföretag, just för att det handlar om myndighetsutövning, säger Lars Sjöberg.
Seko organiserar arrestvakter som är anställda av polisen, vilket de är i bland annat Halland och Örebro län.
Ebrahim Nikkhah är Seko:s ordförande på polisen i Stockholm. Han är upprörd över hur upphandlingen av arrestvakterna gått till och anser att alla arrestvakter ska vara anställda av polisen.
– Då blir det inga problem med kompetens och befogenheter, säger Ebrahim Nikkhah.
Att arrestvakterna i Stockholm dessutom arbetar ensamma är ytterligare en komplikation och Seko har fört fram krav på att vakterna åtminstone ska vara två vid dörröppning. Vid polisen i Halland står det i de lokala föreskrifterna att det alltid ska vara två som arbetar i arresten,

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Seko vill förhandla om utbildningsjobb

Alla LO-förbund utom Transport vill förhandla med arbetsgivarna för att få fram nya jobb till nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Utgångspunkten är det förslag om utbildningsjobb som LO lade fram i mars i år. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Kvarts ger Svevia böter

Kvarts ger Svevia böter

Svevia har dömts att betala 150 000 kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot föreskrifterna om kvarts. Det saknades dokument om risker med höga kvartshalter på ett arbetsställe i Storuman. Läs mer

Ännu inget nytt arbetstidsavtal på NTE

Förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal för personalen på Nationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården fortsätter. Seko har hittills sagt nej till arbetsgivarens förslag. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Franska protester mot ny arbetslag

Franska protester mot ny arbetslag

Hundratusentals franska invånare deltog idag i demonstrationer mot Macrons nya arbetslag. - Idag lyssnar man bara på arbetsgivarna. Men det är förvånansvärt svårt att få folk att engagera sig trots utvecklingen, säger Rachel Neis fackombud vid det franska gasbolaget. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Väjer inte för det pinsamma

Väjer inte för det pinsamma

Sekotidningen möter högaktuelle Ruben Östlund – prisbelönt filmregissör som gärna trycker på våra ömma punkter. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Seko lämnar Nordea

Sekos förbundsstyrelse har tagit beslut om att förbundet ska lämna Nordea. Förbundet har en halvmiljard placerad hos banken. Även LO har beslutat att lämna Nordea, liksom Handels och Transport. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Seko upprörs över Nordeas flytt

Efter Nordeas besked om flytt till Finland har två fackförbund tagit beslut om att byta bank. Seko, som har en halv miljard placerad hos Nordea, avvaktar diskussion i LO-styrelsen innan man tar beslut. Läs mer

Postnord tar till sig kritiken

Postnord tar till sig kritiken

Det går fortsatt dåligt för Postnord. Kunderna klagar, ägaren staten är missnöjd med ekonomin och kvaliteten och tillsynsmyndigheten Post-och telestyrelsen är bekymrad. Samtidigt kräver Seko att den dansk-svenska fusionen bryts. Läs mer

Avdrag för fackavgift återinförs

Vänsterpartiet och regeringen har i budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften från och med juli 2018. Dessutom avskaffas en karensdag i a-kassan. Läs mer

Tre avtal kvar

Tre avtal återstår för Sekos del i årets avtalsrörelse: staten, skärgårdstrafiken och Samhall. Alla tre löper ut den sista september och parterna har så smått börjat känna på varandra. Läs mer

Regeringen flyttar myndigheter

Regeringen har beslutat att helt eller delvis flytta sju myndigheter från Stockholm till andra orter. Seko har inga medlemmar på de berörda myndigheterna, men regeringen har flaggat för fler beslut före valet nästa år. Läs mer

Här är vinnarna i fototävlingen

Här är vinnarna i fototävlingen

Det har kommit in många vackra, fascinerande och fantasieggande bilder till Sekotidningens fototävling. Juryn har nu utsett vinnarna. Titta och njut! I bildspelet ovan är samtliga bidrag publicerade. Läs mer

Blockadbrytare

En anställd som arbetar trots att arbetsplatsen är försatt i blockad.