Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Polisen bryter mot lagen

13 februari 2012 09:51

Det framgår av dokument som Sekotidningen tagit del av och bekräftas av citypolisen.
Den svåra misshandeln på arresten i Flemingsberg före jul gjorde såväl fack som arbetsmiljöansvariga uppmärksamma på att förordnanden saknas. Det betyder att väktarna formellt sett inte har haft rätt att arbeta med myndighetsutövning.
Det ska nu, enligt citypolisen i Stockholm, vara åtgärdat.
– Problem kan uppstå om någon ifrågasätter vakternas rätt att utöva myndighet, och det handlar om att hindra den frihetsberövade från att rymma, säger Lars Sjöberg, på rikspolisstyrelsens rättsenhet.
Frågan ses över av polismyndigheten i Stockholm, och senaste den första juli i sommar ska det finnas en mall för hur Stockholmspolisen ska sköta frågan. Rikspolisstyrelsen arbetar samtidigt med att ta fram nationella riktlinjer.
Ulf Johansson, som är chef för arresterna i Stockholm city, varav en är utlagd på ett vaktbolag, säger sig inte känna till att vakterna saknat förordnande.
– Nej, det måste jag undersöka, säger han.
Anledningen till att väktare, som inte är anställda av polisen, måste ha förordnande, behörighet, att arbeta som arrestvakter är att allt arbete i en arrest är en förlängning av ett beslut att någon ska vara frihetsberövad.
– Därmed är i praktiken allt man gör som arrestvakt att se som myndighetsutövning, enligt Lars Sjöberg.
På Rikspolisstyrelsens rättsenhet ser man för närvarande över vilka krav som ska gälla för dem som anlitas för att arbeta i polisens arrester.
– Polislagen säger att utomstående ska förordnas men det finns inga föreskrifter om hur det ska gå till. Inte heller om vilken kompetens som krävs, säger Lars Sjöberg.
Det är polislagen som ger polismyndigheterna rätt att lägga ut arrestvaktjobben på entreprenad. Det sägs inget om vilken typ av bolag det ska vara.
– Till skillnad från parkeringsvakter i kommunerna, där det sägs uttryckligen i lagen att de ska vara anställda av bevakningsföretag, just för att det handlar om myndighetsutövning, säger Lars Sjöberg.
Seko organiserar arrestvakter som är anställda av polisen, vilket de är i bland annat Halland och Örebro län.
Ebrahim Nikkhah är Seko:s ordförande på polisen i Stockholm. Han är upprörd över hur upphandlingen av arrestvakterna gått till och anser att alla arrestvakter ska vara anställda av polisen.
– Då blir det inga problem med kompetens och befogenheter, säger Ebrahim Nikkhah.
Att arrestvakterna i Stockholm dessutom arbetar ensamma är ytterligare en komplikation och Seko har fört fram krav på att vakterna åtminstone ska vara två vid dörröppning. Vid polisen i Halland står det i de lokala föreskrifterna att det alltid ska vara två som arbetar i arresten,

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Häktet i Göteborg flyttade på skyddsombud

Häktet i Göteborg flyttade på skyddsombud

I april beslutade Kriminalvården i region väst att flytta Sekos skyddsombud Leif Kyldal från häktet Göteborg till Skogomeanstalten. Han närmaste chef hade känt sig hotad när Leif pekade på arbetsmiljöproblem på avdelningen. Läs mer

LO-prognos: Bra tillfälle att främja välfärden

LO-prognos: Bra tillfälle att främja välfärden

LO:s ekonomer räknar med ytterligare några goda år - och med lägre arbetslöshet än någon annan prognosmakare. Använd de goda tiderna för att ta itu med bristerna i välfärden, uppmanar de. Läs mer

Indien: Facklig kamp gav rätt till mammaledighet

Indien: Facklig kamp gav rätt till mammaledighet

Kvinnliga busskonduktörer i den indiska delstaten Maharashtra får sin betalda mammaledighet utökad från sex till nio månader. Bland annat tack vare Sekos stöd till det lokala facket och dess kvinnliga aktivister. Läs mer

Efter granskningen av Förbifarten: ”Ser över handlingsalternativ”

Efter granskningen av Förbifarten: ”Ser över handlingsalternativ”

Trafikverket ”ser över möjliga handlingsalternativ” och ska göra en ”heltäckande analys” av arbetsmiljöarbetet. Det sker efter tidningen Arbetets avslöjande om allvarliga arbetsmiljöbrister på Förbifart Stockholm-bygget på Lovön. Läs mer

Därför skvallras det på arbetsplatser

Därför skvallras det på arbetsplatser

Har det alltid funnits skitsnack, skvaller och grupperingar på arbetsplatser, och går det att göra något åt det? Vi frågade Samuel West, psykolog och forskare. Läs mer

Seko hjälpte Bo när vibrationsskador avslutade yrkeslivet

Seko hjälpte Bo när vibrationsskador avslutade yrkeslivet

Vibrationsskador satte stopp för Bo Hadrys yrkesliv. Genom Seko har han fått hjälp att söka de ersättningar han har rätt till. – Helt plötsligt har det funnits en massa pengar på kontot. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Facklig brevbärare och kristdemokrat, inget för LO

Facklig brevbärare och kristdemokrat, inget för LO

Brevbäraren Åsa Åsberg är aktiv i Seko Posten och vald till LO-distriktets representantskap i Västerbotten. Hon uppmanades att lämna det uppdraget eftersom hon står på Kristdemokraternas lista i valet till kommunfullmäktige. Det är inget Seko står bakom. Läs mer

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

– Jag skriver en lista och bockar av varje sak som jag har gjort när det blir körigt på jobbet, säger Janet Floreng Lindfors som arbetar som administratör på Sjöfartsverket i Malmö. Läs mer

Ministern om tunnelbygget: Trafikverket måste agera

Ministern om tunnelbygget: Trafikverket måste agera

Trafikverket har en "skyldighet att agera" mot bristerna. Det menar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) efter tidningen Arbetets avslöjande om arbetsmiljöbrister på bygget av Förbifart Stockholm. Läs mer

Svenska sedeltryckeriet flyttar till Malta

Svenska sedeltryckeriet flyttar till Malta

170 personer varslas när Crane AB flyttar sedeltryckeriet från Tumba pappersbruk till Malta. Dessutom berörs ett 60-tal bemanningsanställda av flyttbeskedet. Läs mer

Vi kollar fakta om ungdoms-arbetslösheten

Vi kollar fakta om ungdoms-arbetslösheten

”Vi har den lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år.” Så skrev Socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister Stefan Löfven på DN debatt den 26 februari i år. Vi kollar om det stämmer. Läs mer

Livsfarlig arbetsmiljö vid tunnelbygge

Livsfarlig arbetsmiljö vid tunnelbygge

Livsfarliga brister i sprängmedelshanteringen och farliga maskiner. Arbetsmiljöverket riktar hård kritik mot allvarliga brister i arbetsmiljön hos en av Trafikverkets underentreprenörer som arbetar med Förbifart Stockholm. Det skriver tidningen Arbetet. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

Omställningsavtal

Ett kollektivavtal om olika åtgärder vid uppsägningar på grund av övertalighet.