Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Övrigt

Finns det några andra frågor ni driver som påverkar situationen för arbetstagare i Sverige?

31 mars 2014 13:11

Vänsterpartiet:

För att arbetsmarknaden ska fungera, och för ett gott företags- och samhällsklimat, så krävs partsförhållande som bygger på respekt mellan arbetsgivare och fackföreningar. EU borde medverka till att sådana relationer på arbetsmarknaden i alla medlemsländer. Det innebär bl.a. respekt för kollektivavtal, arbetsrätt och facklig organisering.

Socialdemokraterna:

Vi driver kontinuerligt en linje för jobb, forskning, utbildning, stöd till arbetslösa och sårbara grupper, förbättring av arbetets kvalitet, socialt skydd, bevarad nationell kompetens för lönebildning men krav på inkomst man kan leva på, schyssta regler på arbetsmarknaden, kollektivavtalsmodellen mellan starka och oberoende parter på arbetsmarknaden och en utvidgad socialdialog.

Miljöpartiet:

Vi vill fortsätta stärka utstationeringsdirektivet så att det bättre skyddar arbetares rättigheter.  I den översyn av utstationeringsdirektivet som rådet och parlamentet nyligen enades om hade jag önskat att skyddet för arbetares rättigheter hade blivit ännu starkare, så det finns mer att göra! Vi driver också rätten att jobba i en arbetsmiljö som är fri från skadliga kemikalier.

Folkpartiet:

Det viktigaste för alla arbetstagare är att det finns jobb. God tillgång på jobb ger en förhandlingsstyrka som också driver utvecklingen mot bättre villkor och arbetsmiljö framåt. Därför vill vi fortsätta utveckla EU:s inre marknad och öka frihandeln, både inom Europa och med länder utanför unionen.

 Mycket inom EU kan göras för att effektivisera och underlättar handeln, som till exempel det gemensamma EU-patentet och vidareutveckla den digitala tjänstemarknaden. Vi i Folkpartiet har också varit starkt engagerade i arbetet för att stabilisera det europeiska finansiella systemet, vilket är en grundbult för ett stabilt och växande näringsliv – och därmed jobbskapande.

Centerpartiet:

 Vi stödjer till exempel tydliga EU-regler mot diskriminering.

Moderaterna:

En välfungerande inre marknad som ger tillväxt och fler jobb.

Kristdemokraterna:

Piratpartiet:

I den nya förordningen om skydd för personuppgifter som vi arbetar med just nu i parlamentet är arbetsgivarens hantering av arbetstagarnas personuppgifter en viktig delfråga. Piratpartiet står på individens sida för ett starkt skydd av personuppgifterna mot företagen som är den starkare parten. Vidare ser vi med oro på förslagen om att införa strängare lagar om företagshemligheter på EU, eftersom det bland annat riskerar att gå ut över arbetstagares rätt att fritt byta jobb. Skyddet för visselblåsare på arbetsplatser är enormt viktigt både för samhället och den enskilda arbetstagaren, och måste stärkas.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Relaterade ämnen

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Så tycker partierna i EU-frågor

Sekotidningen har frågat de partier som i dag är representerade i EU-parlamentet hur de ser på ett antal frågor som har direkt inverkan på arbetstagare i Sverige. Här är deras svar i kortform. För att se hela svaret och få mer information klicka på länken i anslutning till respektive fråga. Läs mer

EU-valet

Varför ska man egentligen rösta i EU-valet?

Den 25 maj är det val till EU-parlamentet. EU påverkar allas vår vardag och vårt arbetsliv vare sig du bryr dig om valet eller inte. På följande sidor kan du läsa om aktuella arbetsmarknadsfrågor, parlamentarikersnack, hotet från extremhögern och mycket annat. Läs mer

Övrigt

Finns det några andra frågor ni driver som påverkar situationen för arbetstagare i Sverige? Läs mer

Upphandling och kollektivavtal

Syftet med det nya upphandlingsdirektivet är att skärpa och förtydliga reglerna för offentliga upphandlingar i medlemsländerna. Parlamentet har bland annat drivit igenom att större hänsyns ska tas till arbetsvillkor samt miljö- och socialt ansvar hos anbudsvinnaren, inte bara lägstapris. Man skriver in att det ska vara möjligt att kräva kollektivavtalsenliga villkor. Läs mer

Arbetsmiljö

Syftet med REfit-initiativet är att underlätta för små och medelstora företag genom att rensa bort vad man anser vara onödiga regler och förordningar. Problemet är att kommissionen tycker att arbetsmiljön är onödigt reglerad och man vill då släppa på kraven för företag med under 250 anställda, vilket omfattar cirka 90 procent av EU:s arbetstagare. Många kritiker påpekar att problem med arbetsmiljön är vanligare i små företag. Läs mer

Det sociala protokollet

Den svenska arbetarrörelsen kräver tillsammans med sina europeiska kolleger att ett socialt protokoll införs vid nästa fördragsändring i EU. Tanken är att den fria rörligheten inom EU inte ska kunna utnyttjas för att pressa löner eller arbetsvillkor. Ett socialt protokoll skulle innebära att de grundläggande fackliga rättigheterna inte underordnas EU:s ekonomiska friheter. Läs mer

Lex Laval

Laval-lagen, eller Lex Laval, stiftades efter att Laval-domen avkunnats i EU-domstolen. Den reglerar bland annat i vilka sammanhang svenska fackföreningar kan ta till stridsåtgärder mot företag med utstationerad arbetskraft. Till exempel är det inte tillåtet att kräva något över kollektivavtalets hårda kärna, det vill säga minimilön även om de verkliga lönerna i branschen är högre. Läs mer

Utstationerings-direktivet

Syftet är att säkerställa att arbetstagare som tillfälligt arbetar i ett annat EU-land åtnjuter samma sociala skydd som inhemsk arbetskraft. Parlamentet har också lyckats få till en skrivning om huvudentreprenörsansvar, om än bara i ett led och inte i hela entreprenörskedjan. Nackdelar är att man inte gör något åt konsekvenserna av Laval-domen. Det går till exempel inte att kräva högre löner för utstationerad arbetskraft än minimilönen i kollektivavtalet. Läs mer