Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Hot och våld
Den officiella statistiken över hot och våld i spårtrafiken är trubbig och visar inte hur det ser ut i verkligheten, säger Sofie Johansson och Christina Lindkvist Scholten Foto: Martin Lindeborg

Otydligt vad som räknas som hot

Hur vet jag om det är ”hot och våld” jag blivit utsatt för? Det finns ingen entydig definition och så länge det är otydligt drar sig många för att rapportera.

23 augusti 2017 10:41

Det säger Christina Lindkvist Scholten och Sofie Johansson vid Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K 2, som i dagarna är klara med en studie av hot och våld mot ombordpersonal och bussförare.

Studien leds av Anna Anund, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), hennes kollega Jonas Ihlström står för undersökningen av bussförare.

– Det som kommer in till Arbetsmiljöverket och AFA Försäkring, är de riktigt grova incidenterna. De andra vet vi väldigt lite om, säger Christina Lindkvist Scholten.

De båda forskarna anser att den officiella statistiken över hot och våld i spårtrafiken är trubbig och visar inte hur det ser ut i verkligheten.

I sin studie har de utgått från AFA Försäkrings statistik, men framför allt intervjuat tågvärdar och chefer i Skåne.

Intervjuerna visar att tågvärdarna ofta hamnar i situationer där det är svårt att avgöra om det är ”hot och våld” de är utsatta för, eller inte, och då drar sig många för att rapportera.

– Aggressivt beteende som inte är riktat mot mig som individ, är det hot och våld som ska anmälas? Det kan vara svårt för tågvärden att veta, säger Sofie Johansson.

Forskarna menar att osäkerheten gör att många drar sig för att rapportera. Särskilt de som är nya i yrket drabbas också av tvivel över sitt eget ansvar för det som händer.

– Det finns ibland en kultur som säger att man ska tåla och stå ut med saker. Tågvärdarna blir utlämnade åt sig själva att hantera situationen, när det skulle behöva lyftas till en organisatorisk nivå, säger Christina Lindkvist Scholten.

Hon och Sofie Johansson är överens om att företagen måste bli mycket tydligare både när det gäller att händelser ska rapporteras och vad som ska anmälas.

I Skåne har forskarna uppmärksammat att det ibland händer att flera tågsätt kopplas samman, utan möjlighet för tågvärden att gå emellan. Tågvärden som befinner sig i den bakre delen av tå- get har svårt att få kontakt med föraren och känner sig helt utlämnad om något händer. Det skapar kraftig oro.

Enligt Christina Lindkvist Scholten och Sofie Johansson är det här ett exempel på de motstridiga krav som finns på tågvärdarna.

– Ska den bakre delen viseras eller inte? Vems ansvar är det om något händer med tågvärden eller passagerarna? Å ena sidan säger arbetsgivaren att säkerheten kommer först, å andra sidan finns det krav från trafikhuvudmännen att få in biljettintäkter.

– Här är det upp till den enskilda tågvärden att bedöma vad som gäller. Det är inte bra. Det ska inte vara upp till en själv, det ska vara helt klart vad som gäller.

Studien utmynnar i några rekommendationer från forskarna till tågbolagen. Bland annat: n Samverka med andra, som trafikhuvudmän och polis.

n Utbildning i konflikthantering ska vara obligatorisk och återkommande.

n Dubbelbemanning förebygger riskerna.

n Utrusta tågvärdarna med personlarm.

n Ha en en öppen och levande diskussion om värdegrunder.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

AD avgör tågvärdars rätt till ob

AD avgör tågvärdars rätt till ob

Den 20 juni avgör Arbetsdomstolen om två tågvärdar på Öresundståg har rätt till ob-ersättning för så kallad uppehållstid, tid då tågvärden inte utför sina normala uppgifter, men har betald arbetstid. Seko stämde Transdev, som kör Öresundståg, till AD hösten 2016. Läs mer

Avskedade kontrollanter till AD

Avskedade kontrollanter till AD

Seko stämmer ISS i Arbetsdomstolen för avskedandet av biljettkontrollanter i Stockholm. De centrala förhandlingarna med Almega ledde inte till att biljettkontrollanterna fick tillbaka sina jobb. Läs mer

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Individuell lön

Lönen sätts för den enskilde anställde. I den bästa av världar sker detta genom att den anställdes erfarenheter och kunskaper värderas.