Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Hot och våld
Den officiella statistiken över hot och våld i spårtrafiken är trubbig och visar inte hur det ser ut i verkligheten, säger Sofie Johansson och Christina Lindkvist Scholten Foto: Martin Lindeborg

Otydligt vad som räknas som hot

Hur vet jag om det är ”hot och våld” jag blivit utsatt för? Det finns ingen entydig definition och så länge det är otydligt drar sig många för att rapportera.

23 augusti 2017 10:41

Det säger Christina Lindkvist Scholten och Sofie Johansson vid Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K 2, som i dagarna är klara med en studie av hot och våld mot ombordpersonal och bussförare.

Studien leds av Anna Anund, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), hennes kollega Jonas Ihlström står för undersökningen av bussförare.

– Det som kommer in till Arbetsmiljöverket och AFA Försäkring, är de riktigt grova incidenterna. De andra vet vi väldigt lite om, säger Christina Lindkvist Scholten.

De båda forskarna anser att den officiella statistiken över hot och våld i spårtrafiken är trubbig och visar inte hur det ser ut i verkligheten.

I sin studie har de utgått från AFA Försäkrings statistik, men framför allt intervjuat tågvärdar och chefer i Skåne.

Intervjuerna visar att tågvärdarna ofta hamnar i situationer där det är svårt att avgöra om det är ”hot och våld” de är utsatta för, eller inte, och då drar sig många för att rapportera.

– Aggressivt beteende som inte är riktat mot mig som individ, är det hot och våld som ska anmälas? Det kan vara svårt för tågvärden att veta, säger Sofie Johansson.

Forskarna menar att osäkerheten gör att många drar sig för att rapportera. Särskilt de som är nya i yrket drabbas också av tvivel över sitt eget ansvar för det som händer.

– Det finns ibland en kultur som säger att man ska tåla och stå ut med saker. Tågvärdarna blir utlämnade åt sig själva att hantera situationen, när det skulle behöva lyftas till en organisatorisk nivå, säger Christina Lindkvist Scholten.

Hon och Sofie Johansson är överens om att företagen måste bli mycket tydligare både när det gäller att händelser ska rapporteras och vad som ska anmälas.

I Skåne har forskarna uppmärksammat att det ibland händer att flera tågsätt kopplas samman, utan möjlighet för tågvärden att gå emellan. Tågvärden som befinner sig i den bakre delen av tå- get har svårt att få kontakt med föraren och känner sig helt utlämnad om något händer. Det skapar kraftig oro.

Enligt Christina Lindkvist Scholten och Sofie Johansson är det här ett exempel på de motstridiga krav som finns på tågvärdarna.

– Ska den bakre delen viseras eller inte? Vems ansvar är det om något händer med tågvärden eller passagerarna? Å ena sidan säger arbetsgivaren att säkerheten kommer först, å andra sidan finns det krav från trafikhuvudmännen att få in biljettintäkter.

– Här är det upp till den enskilda tågvärden att bedöma vad som gäller. Det är inte bra. Det ska inte vara upp till en själv, det ska vara helt klart vad som gäller.

Studien utmynnar i några rekommendationer från forskarna till tågbolagen. Bland annat: n Samverka med andra, som trafikhuvudmän och polis.

n Utbildning i konflikthantering ska vara obligatorisk och återkommande.

n Dubbelbemanning förebygger riskerna.

n Utrusta tågvärdarna med personlarm.

n Ha en en öppen och levande diskussion om värdegrunder.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Skärgårdsförhandlingarna har brutit samman

Förhandlingarna mellan Seko och Almega om ett nytt skärgårdsavtal har brutit samman. Enligt Seko har Almega sagt upp avtalet, vilket innebär att det blir avtalslöst tillstånd om sju dagar. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Lågavlönade får bättre betalt med nya avtalen

Årets avtalsrörelse skulle ge mer till dem som tjänar minst. En rundringning som Sekotidningen har gjort visar att många lokala löneförhandlingar har gett resultat, även om alla inte är helt nöjda. Läs mer

Ny postlag skippar brev över natten

Regeringen har presenterat ett förslag till ny postlag. Seko posten är positivt till stora delar av innehållet, men är besviket över att postboxar inte blir standard. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Seko och Fastighets går vidare med planerna på samgående

Planerna på att slå ihop de två förbunden har sedan en tid legat i malpåse i väntan på att avtalsrörelsen och kongresser ska vara avklarade. Nu har de tagit beslut om att tillsätta en utredning. Läs mer

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

– Titta så små byxorna är, säger tunneltvättare Madelene Berglund och lyfter upp en arbetsbyxa från bordet där ett av de större klädföretagen placerat sitt utbud. Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Med orättvisorna i fokus

Med orättvisorna i fokus

Hennes drivkraft är kampen mot orättvisor. Och det är en fajt som Gabriella Lavecchia tagit i många olika roller inom arbetarrörelsen. Sedan i våras som vice förbundsordförande för Seko. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Strid om gräns för kvartsdamm

Strid om gräns för kvartsdamm

Arbetsmiljöverket lade ett förslag om halverat gränsvärde för det farliga kvartsdammet. Medicinsk expertis och facket välkomnar förslaget medan arbetsgivarna tycker att det blir för dyrt. Nu är det inte säkert att det blir någon sänkning. Läs mer

Försäkringar
Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Paketchauffören Tomas Dahl fick en stroke för tre år sedan. Genom Sekos sjukförsäkring fick han 50 000 kronor – pengar som var välkomna när han blev sjukskriven på heltid i tre månader. Läs mer

”Dialog med facket är viktig”

”Dialog med facket är viktig”

Tomas Eneroth fick en rivstart på posten som infrastrukturminister sedan företrädaren, Anna Johansson, fick gå efter IT-skandalen på Transportstyrelsen. Till Sekotidningen säger han bland annat att han vill se än mer järnvägsunderhåll i statlig regi. Läs mer

Nytt avtal för anställda på Samhall

Efter konfliktvarsel och medlarbud har parterna kommit överens om ett nytt avtal för anställda på Samhall. Avtalet ger 7,1 procent i löneökningar under tre år och innehåller en låglönesatsning. Läs mer

Utredning kring Sekohärvan står still

Det rättsliga efterspelet till den så kallade Sekohärvan drar ut på tiden. Polisen har ingen utsedd utredare och fortfarande har inga förhör hållits med de inblandade. Läs mer

Seko sjöfolk anmäler stiftelse för dyra resor

Seko sjöfolk anmäler stiftelse för dyra resor

Seko sjöfolk har anmält Stiftelsen Stockholms sjöfartshotell till länsstyrelsen. Omfattande resor för styrelsen bryter mot stadgarna, enligt anmälan. Men stiftelsens ordförande menar att resorna är viktiga för verksamhetens utveckling. Läs mer

Avtal klart på staten

Ett nytt treårigt avtal är klart på staten. Seko är överens med Arbetsgivarverket om ett totalt utrymme på minst 6,5 procent. Seko har också fått gehör för en låglönesatsning. Läs mer

Kenneths uppdrag: hitta kabeln

Kenneths uppdrag: hitta kabeln

Kenneth Häggman tycker att han hittat hem. Med havstomt, egen brygga och bastu, hund, katt och hästar är jobbet som kabelutsättare i och kring Örnsköldsvik pricken över i. Läs mer

Avtalskrav

Inför avtalsförhandlingarna gör facket en kravlista till arbetsgivarorganisationen på saker man vill ha i det nya avtalet. Det kan vara höjda reallöner, kortare arbetstid, regler om jour och beredskap med mera. Inget krav blir verkligt förrän bägge parter har kommit överens om att genomföra det.