Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Järnvägsunderhåll
Håkan Englund, vice ordförande för Seko på Infranord.

Osäkra anställningar inom järnvägsunderhåll

Hälften av personalen som arbetar med basunderhållet på järnvägen är inhyrd till de stora företagen. Av dem har 80 procent en mycket osäker anställning, många är sms-anställda. Trenden är att inhyrning och osäkra anställningar ökar.

4 juni 2018 14:59

Det visar ett underlag som Seko Infranord tagit fram till VTI, väg- och transportforskningsinstitutet.

– Infranord hyr in cirka 1 000 individer under ett år, vilket är 15–20 procent av all personal. Det varierar mellan projekt och säsong, säger Håkan Englund, vice ordförande för Sekos förhandlingsorganisation på Infranord.

Läs mer: Statligt järvägsunderhåll – nostalgi eller framtid

Siffrorna från Infranord är han säker på. När det gäller de två största konkurrenterna, VR Track och Strukton har han gjort beräkningar som tyder på att deras inhyrning av personal ligger på 34 respektive 52 procent.

– När man i folkmun talar om underentreprenörer så betyder det till 99 procent bemanning i järnvägsbranschen. Det rör sig om ett par hundra företag som inte har någon egen verksamhet. Istället hyr de ut en individ och hans utrustning till de stora bolagen, säger Håkan Englund.

Utöver bemanning så förekommer så kallad avgränsad entreprenad i branschen och det innebär att ett företag utför hela arbetet i egen regi.

De tre stora företagen Infranord, Strukton och VR-track har majoriteten av underhållskontrakten med Trafikverket, men klarar inte jobbet med egen personal. Av totalt 3 600 tekniker i branschen är 1 800 anställda på små och medelstora bolag.

Infranord har minskat sin personal kraftigt under senare år. När företaget bildades 2010 var det cirka 3 600 anställda varav 2 500 tekniker. Förra året var det nere i 1 100.

Enligt Håkan Englund är orsaken privatiseringen och nuvarande upphandlingsmodell.

– Korta kontrakt, 5 + 2 år är vanligt, och låga anbud innebär en press nedåt på löner och villkor. Det blir billigare för företagen att hyra in personal med låga löner än att anställa.

Av samtliga (3 600 medlemmar) som jobbar i branschen är, enligt Sekos bedömning, 25 procent anställda på allmän visstid. I små och medelstora företag är andelen 50 procent. Bland de inhyrda har upp emot 80 procent allmän visstidsanställning, varav många är sms-anställda. Det vill säga de får ett sms om att det finns ett arbete, utan några garantier.

Seko på Infranord försöker hålla koll på de företag som hyr ut personal. Det finns en så kallad § 38-lista enligt medbestämmandelagen. De företag som finns på listan är godkända av Seko och har exempelvis kollektivavtal.

Men, enligt Håkan Englund, nns det inga garantier att avtalen följs.

– Vi har sett att en övervägande majoritet av de inhyrda förlorar tusentals kronor i utebliven lön och ersättningar.

Vid bemanning så har det inhyrande företaget arbetsmiljöansvar och arbetsleder personalen, men det är det uthyrande företaget som är arbetsgivare och ska stå för löner och ersättningar.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Relaterade ämnen

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Järnvägsunderhåll
Statligt järvägsunderhåll – nostalgi eller framtid

Statligt järvägsunderhåll – nostalgi eller framtid

Regeringen föreslår att Trafikverket ska sköta hälften av järnvägsunderhållet i egen regi. Seko gillar förslaget, men det finns privatanställda som är kritiska och känner sig förbisedda av förbundet. Läs mer

Järnvägsunderhåll

Tre röster om organisationförändringarna i järnvägsunderhållet

Robert Röder, vd Struktion rail, Valle Karlsson ordförande Seko och Jörgen Lundström, ordförande för Sekos förhandlingsorganisation på Infranord kommenterar regeringens planer på att föra över Infranords basunderhållskontrakt till Trafikverket. Läs mer

Järnvägsunderhåll
Tomas Eneroth: Vi måste ha effektivare underhåll och mer tid i spåren”

Tomas Eneroth: Vi måste ha effektivare underhåll och mer tid i spåren”

Mer statligt ansvar ger mer tid i spåren och effektivare underhåll. Det tror infrastrukturminister Tomas Eneroth, som tillsatt en utredning i syfte att Trafikverket ska sköta hälften av basunderhållskontrakten i egen regi. Läs mer

Järnvägsunderhåll

Små skillnader mellan företagsavtal för Infranord och VR Track

– Hos oss som i andra företag är det högre grundlöner i storstäderna än på mindre orter. Vi har individuella löner, med skydd för nyanställda som inte har full yrkeserfarenhet. Läs mer

Osäkra anställningar inom järnvägsunderhåll

Osäkra anställningar inom järnvägsunderhåll

Hälften av personalen som arbetar med basunderhållet på järnvägen är inhyrd till de stora företagen. Av dem har 80 procent en mycket osäker anställning, många är sms-anställda. Trenden är att inhyrning och osäkra anställningar ökar. Läs mer

S lovar nya järnvägsmiljarder

Vinner de rödgröna valet väntar nyinvesteringar i järnvägen på 27 miljarder kronor. 10 miljarder går till järnvägsunderhåll och 5 miljarder till underhåll av vägar. Läs mer

”Strategiskt felslut av Trafikverket”

Satsa på förebyggande järnvägsunderhåll i stället för akututryckningar. På så sätt får vi mer underhåll för en betydligt mindre slant. Det menar järnvägexperten Per Corshammar. Läs mer

Infranord varslar 400

Fortsatt sjunkande volymer gör att Infranord varslar om övertalighet på 400 tjänster. Samtidigt genomför bolaget en omorganisation där antalet regioner minskas från sex till tre. Läs mer

Avtal klart på infrastruktur

Seko och Almega har tecknat ett nytt avtal på järnvägsinfrastrukturområdet. Avtalet ger löneökningar 6,8 procent på tre år. Läs mer

Avtalsrörelsen fortsätter

Trots tre nya avtal förra veckan rullar avtalsrörelsen vidare för Sekos del. Yrkanden är lämnade till Arbetsgivarverket och inom Almega pågår förhandlingar på två områden, kommunikation och järnvägsinfrastruktur. Läs mer