Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Henrik Hundersmarck är skyddsombud på TBT. Foto: Mattias Dahlgren
Reportage

OCH eller ELLER

En av Arbetsmiljöverkets främsta uppgifter är att se till att arbetsgivarna följer arbetsmiljölagen. Sekotidningens granskning visar dock att verkets inspektörer ofta gör felaktiga hänvisningar till lagen.

8 april 2013 08:13

Ett skyddsombud på en arbetsplats har rätt att avbryta ett visst arbete om det innebär ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa” (Arbetsmiljölagen 6 kap. 7 § första stycket).

Vid ett sådant skyddsombudsstopp ska Arbetsmiljöverket göra en inspektion på plats och bedöma om det finns en sådan fara. Om det gör det får arbetet inte återupptas innan problemen är åtgärdade.

Henrik Hundersmarck är huvudskyddsombud vid Hammarby tunnelbanedepå i södra Stockholm, på företaget TBT (Tunnelbanan teknik AB). Där servas tunnelbanevagnarna både vad gäller teknik och städning.

När snön föll som värst i början av december förra året såg han hur jobbet slet ut städarna.

– De går på knäna när det är snö, slask och skit. Efter ett rejält snöfall måste de dammsuga och våttorka tre gånger innan det är rent. Räknat per person blir det ungefär 5 000 kvadratmeter golvyta, jämförbart med storleken av en fotbollsplan, som ska moppas under ett arbetspass på sex timmar.

Han har på sitt bord flera fall av förslitningsskador just bland städarna. Därför stoppade han arbetet med städning i vagnarna när det snöade som värst. På arbetsgivarens begäran kom då en inspektör från Arbetsmiljöverket som skulle avgöra om stoppet skulle stå kvar eller upphävas.

Det upphävdes.

När så Henrik Hundersmarck läste beslutet från Arbetsmiljöverket upptäckte han till sin förvåning att inspektören på eget bevåg skärpt kraven i arbetsmiljölagen. Det stod nämligen fara för liv och hälsa, inte liv eller hälsa som lagen säger.

Med en sådan skrivning behöver alltså både liv och hälsa vara i fara, när lagstiftarna i själva verket menade att det räckte med det ena eller det andra. Henrik Hundersmarck kontaktade då Sekotidningen.

På det mötet var också Gunnar Woldén med. Han är huvudskyddsombudet på MTR som kör tunnelbanan i Stockholm. När Hundersmarck berättade om det felaktiga beslutet tog Woldén fram ett beslut om upphävt stopp som han fått från Arbetsmiljöverket. Och se – där stod samma sak – liv och hälsa.

Fanns det ett mönster?

För att få svaret på den frågan begärde Sekotidningen ut alla Arbetsmiljöverkets beslut rörande skyddsombudsstopp för år 2012 och det som gått av 2013. Sammanlagt handlade det om 24 tillfällen då Arbetsmiljöverket hävt skyddsombudsstoppen och i sitt beslut hänvisat till arbetsmiljölagens sjätte kapitel, sjunde paragrafen, första stycket.

Vid tio av dessa löd formuleringen liv och hälsa i stället för liv eller hälsa, nästan hälften alltså.

– Misstanken infinner sig ju att det är medvetet. Inspektörerna har en väldig kompetens så de borde veta vad som gäller. Med de små resurser Arbetsmiljöverket har skulle det bli ett väldigt merjobb om de skulle följa lagtexten, säger Henrik Hundersmarck.

Maria Steinberg är lektor vid Örebro universitet och en av Sveriges främsta experter på arbetsmiljörätt. Förutom universitetsstudenter utbildar hon även skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter i arbetsmiljölagstiftningen.

– När det är fara för liv tänker man sig en byggarbetare som står på en ställning utan skydd. Fara för hälsa är till exempel om man utsätts för en massa farliga kemikalier, som kan vara skadliga på sikt, säger hon.

– Därför är det klart att det blir skillnad om man skriver och i stället för eller, stor skillnad. Då har man ju ökat kraven i förhållande till lagtexten och det har Arbetsmiljöverket inte rätt till, fortsätter Maria Steinberg.

Hon kan inte uttala sig om felskrivningen haft någon betydelse för beslutet, men hennes misstanke är att det rör sig om ett rent slarvfel.

– Men det är klart att skyddsombuden blir skärrade när beslutet inte stämmer överens med lagtexten. Då kan man tro att det kommit en skärpning av lagen som man inte känner till. Så det är bra att det uppmärksammas.

Men hon vill också framhålla att även om skyddsombudsstoppet i det här fallet hävdes, så fick arbetsgivaren ändå krav på sig att förbättra arbetsmiljön. Och enligt hennes forskning är det mycket vanligt.

– Jag granskade 200 stopp och i 94 procent av fallen kunde skyddsombuden flytta fram sina positioner. Så även om man inte alltid får rätt om stoppet har de positiva effekter för arbetsmiljön.

Justitieombudsmannen har till uppgift att granska att myndigheter arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Där är man mycket försiktig med att uttala sig om ärenden man inte granskat, men Sekotidningen får ändå följande generella uttalande:

– Det är klart att den lagtext en myndighet styrs av ska vara korrekt återgiven. Men det är bara om själva bedömningen gjorts efter dubbelrekvisitet, alltså att både liv och hälsa ska vara i fara, som man kan anta att felet fått konsekvenser för någon enskild, säger Lina Forzelius, byråchef hos JO.

Men hon tycker att det låter mer som ett slarvigt skrivfel, än att man tolkat lagen felaktigt.

– Det är en så välkänd lag, så jag tror att de vet att det inte är dubbla rekvisit. Men det kan vi inte avgöra utan att vi fått in en anmälan och granskat ärendet.

På Arbetsmiljöverket ser man inte några problem med den felaktiga skrivningen.

– Det är bara lite slarvigt uttryckt, men ändrar inte bedömningen i sak, säger Mikael Syk, jurist på Arbetsmiljöverkets huvudkontor.

– Är man missnöjd kan man ju alltid överklaga beslutet. Men om man hakar upp sig på och eller eller, tycker jag kanske att man är ute och jagar myggor, när det finns viktigare saker.

Borde inte era inspektörer och jurister citera arbetsmiljölagen rätt? Det är ju trots allt den som styr er verksamhet.

– Det är klart att det ska vara rätt, men inspektörerna tar ju beslutet på plats där de bedömer om det finns omedelbar fara för liv eller hälsa, sedan vad som skrivs i beslutet, det är ju bara löptext. Förmodligen är det bara en felformulering som halkat med från tidigare beslut.

Henrik Hundersmarck har överklagat ärendet med de slitna städarna. 

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Rättelse om Postnordartikel

Fel version av artikeln ”Seko postens kupp mot danska facket” är publicerad i senaste numret av Sekotidningen och innehåller felaktiga citat. Det beror på att reportern missuppfattade Seko postens ordförande Johan Lindholm, vilket vi ber om ursäkt för. Den korrekta versionen av texten finns att läsa här https://sekotidningen.se/artikel/spelet-om-postnord/ Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Höjd pensionsålder

De sex partierna i pensionsgruppen har slutit en överenskommelse om att förändra pensionssystemet. Lägstaåldern för pensionsuttag höjs från 61 till 64 år, rätten att jobba kvar höjs från 67 till 69 år och skyddet för de fattigaste pensionärerna stärks. Läs mer

Metoo-upprop inom Kriminalvården

Över 1000 anställda och tidigare anställda inom Kriminalvården har skrivit under uppropet #virivermurarna mot sexuella trakasserier och kränkningar på jobbet. Läs mer

Chefen viktig för trivseln

Chefen viktig för trivseln

Stoppa allt skitsnack, låt ingen vara eller känna sig utesluten, glöm inte de sjukskrivna. Några tips från Seko Skåne om vägen till en trivsam arbetsplats. Läs mer

Tågkompaniet ska köra Krösatågen

Nu är det klart att Krösatågen tas över av Tågkompaniet från och med december 2018 och nio år framåt. Båda affärerna, nord och syd, ingår i upphandlingen. Idag är det Transdev som kör trafiken. Läs mer

Först på plats efter olyckan

Först på plats efter olyckan

Att se en svårt skadad, kanske avliden, människa påverkar alla. -Vi är inga hårda typer utan känslor, säger Anders, som är en av Trafikverkets olycksplatsansvariga. Läs mer

”Jag bestämmer över mitt arbete”

”Jag bestämmer över mitt arbete”

Läs mer

Han ger de asylsökande en röst

Han ger de asylsökande en röst

Viktor Bankes mobil ringer i det närmaste oavbrutet, sms trillar in, han svarar ett par tre gånger. ”Det kan vara dagis”, säger han ursäktande. Läs mer

För dyrt med god arbetsmiljö

För dyrt med god arbetsmiljö

Kedjan med entreprenörer hade fem länkar, med Trafikverket överst. Men den sista länken brast och en provanställd 22-åring omkom i en olycka. Kanske hade den undvikits om facket fått spela sin roll. Läs mer

Inga arbetare på riksdagslistan

Inte ett fackligt namn på valbar plats när socialdemokraterna i Norrbotten sätter ihop sin riksdagslista. Det är helt enkelt inte acceptabelt tycker LO-distriktet i Norra Sverige. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Mutanklagelser mot Trafikverket

Mutanklagelser mot Trafikverket

”Vi ska vända på alla stenar.” Det var löftet från Trafikverket när Sekotidningen i april skrev om den muthärva som Kalla fakta på TV4 fortsatt att granska. Läs mer

Samtal på liv och död

Samtal på liv och död

Lotta Andersson har varit med länge, medan Johan Ridell är ganska ny på jobbet som operatör på Polisens kontaktcenter i Malmö. De har mycket gemensamt och förenas i sin kärlek till de som ringer 114 14. Läs mer

Seko tappar inte längre medlemmar

-Seko tappar inte längre medlemmar. Antalet aktiva medlemmar är strax under 74 000 och har legat stilla sedan april i år. Läs mer

Trendbrott när åtta fartyg flaggar svenskt

Vinden tycks ha vänt för den svenska handelsflottan.  Tre rederier har beslutat att låta sammanlagt åtta fartyg gå under svensk flagg. Läs mer

Externt företag vill ta över SJ:s kundtjänst

SJ kan låta ett externt företag ta över verksamheten vid servicecentret i Ånge. SJ har ett 100-tal anställda i Ånge, som nu är oroliga för avtalsdumpning. Men enligt SJ kan det vara ett sätt att rädda jobben. Läs mer

Sänkt avgift i Sekos a-kassa

Avgiften till Sekos a-kassa sänks med 15 kronor den 1 januari 2018, under förutsättning att beslutet godkänns av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Läs mer

Sju av tio arbetslösa slår i a-kassetaket

Sju av tio arbetslösa slår i a-kassetaket

Trots höjningen av a-kassetaket för två år sedan är många arbetslösa fortfarande underförsäkrade. Åtta av tio av arbetslösa Sekoiter får mindre än 80 procent. För hela arbetsmarknaden är det sju av tio. Läs mer

ROBOTISERING
Konduktören Niclas blev ersatt av en stolpe

Konduktören Niclas blev ersatt av en stolpe

Kommer robotarna att ta över jobben? Forskare, politiker, fack och arbetsgivare är överens om att vi står inför en helt ny arbetsmarknad. Sekotidningen har bland annat pratat med konduktören Niclas som blev ersatt av en stolpe och arbetsmarknadsministern som "leker med tanken" att a-kassan kan användas till kompetensutveckling även om man inte är arbetslös. Läs mer

Avtalsdelegation

Fackets förhandlingsgrupp, som biträder förhandlingsavdelningen under de centrala avtalsförhandlingarna. Avtalsdelegationen arbetar bara med det egna avtalsområdet och utses formellt av förbundsstyrelsen.