Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Reportage

OCH eller ELLER

En av Arbetsmiljöverkets främsta uppgifter är att se till att arbetsgivarna följer arbetsmiljölagen. Sekotidningens granskning visar dock att verkets inspektörer ofta gör felaktiga hänvisningar till lagen.

8 april 2013 08:13

Ett skyddsombud på en arbetsplats har rätt att avbryta ett visst arbete om det innebär ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa” (Arbetsmiljölagen 6 kap. 7 § första stycket).

Vid ett sådant skyddsombudsstopp ska Arbetsmiljöverket göra en inspektion på plats och bedöma om det finns en sådan fara. Om det gör det får arbetet inte återupptas innan problemen är åtgärdade.

Henrik Hundersmarck är huvudskyddsombud vid Hammarby tunnelbanedepå i södra Stockholm, på företaget TBT (Tunnelbanan teknik AB). Där servas tunnelbanevagnarna både vad gäller teknik och städning.

När snön föll som värst i början av december förra året såg han hur jobbet slet ut städarna.

– De går på knäna när det är snö, slask och skit. Efter ett rejält snöfall måste de dammsuga och våttorka tre gånger innan det är rent. Räknat per person blir det ungefär 5 000 kvadratmeter golvyta, jämförbart med storleken av en fotbollsplan, som ska moppas under ett arbetspass på sex timmar.

Han har på sitt bord flera fall av förslitningsskador just bland städarna. Därför stoppade han arbetet med städning i vagnarna när det snöade som värst. På arbetsgivarens begäran kom då en inspektör från Arbetsmiljöverket som skulle avgöra om stoppet skulle stå kvar eller upphävas.

Det upphävdes.

När så Henrik Hundersmarck läste beslutet från Arbetsmiljöverket upptäckte han till sin förvåning att inspektören på eget bevåg skärpt kraven i arbetsmiljölagen. Det stod nämligen fara för liv och hälsa, inte liv eller hälsa som lagen säger.

Med en sådan skrivning behöver alltså både liv och hälsa vara i fara, när lagstiftarna i själva verket menade att det räckte med det ena eller det andra. Henrik Hundersmarck kontaktade då Sekotidningen.

På det mötet var också Gunnar Woldén med. Han är huvudskyddsombudet på MTR som kör tunnelbanan i Stockholm. När Hundersmarck berättade om det felaktiga beslutet tog Woldén fram ett beslut om upphävt stopp som han fått från Arbetsmiljöverket. Och se – där stod samma sak – liv och hälsa.

Fanns det ett mönster?

För att få svaret på den frågan begärde Sekotidningen ut alla Arbetsmiljöverkets beslut rörande skyddsombudsstopp för år 2012 och det som gått av 2013. Sammanlagt handlade det om 24 tillfällen då Arbetsmiljöverket hävt skyddsombudsstoppen och i sitt beslut hänvisat till arbetsmiljölagens sjätte kapitel, sjunde paragrafen, första stycket.

Vid tio av dessa löd formuleringen liv och hälsa i stället för liv eller hälsa, nästan hälften alltså.

– Misstanken infinner sig ju att det är medvetet. Inspektörerna har en väldig kompetens så de borde veta vad som gäller. Med de små resurser Arbetsmiljöverket har skulle det bli ett väldigt merjobb om de skulle följa lagtexten, säger Henrik Hundersmarck.

Maria Steinberg är lektor vid Örebro universitet och en av Sveriges främsta experter på arbetsmiljörätt. Förutom universitetsstudenter utbildar hon även skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter i arbetsmiljölagstiftningen.

– När det är fara för liv tänker man sig en byggarbetare som står på en ställning utan skydd. Fara för hälsa är till exempel om man utsätts för en massa farliga kemikalier, som kan vara skadliga på sikt, säger hon.

– Därför är det klart att det blir skillnad om man skriver och i stället för eller, stor skillnad. Då har man ju ökat kraven i förhållande till lagtexten och det har Arbetsmiljöverket inte rätt till, fortsätter Maria Steinberg.

Hon kan inte uttala sig om felskrivningen haft någon betydelse för beslutet, men hennes misstanke är att det rör sig om ett rent slarvfel.

– Men det är klart att skyddsombuden blir skärrade när beslutet inte stämmer överens med lagtexten. Då kan man tro att det kommit en skärpning av lagen som man inte känner till. Så det är bra att det uppmärksammas.

Men hon vill också framhålla att även om skyddsombudsstoppet i det här fallet hävdes, så fick arbetsgivaren ändå krav på sig att förbättra arbetsmiljön. Och enligt hennes forskning är det mycket vanligt.

– Jag granskade 200 stopp och i 94 procent av fallen kunde skyddsombuden flytta fram sina positioner. Så även om man inte alltid får rätt om stoppet har de positiva effekter för arbetsmiljön.

Justitieombudsmannen har till uppgift att granska att myndigheter arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Där är man mycket försiktig med att uttala sig om ärenden man inte granskat, men Sekotidningen får ändå följande generella uttalande:

– Det är klart att den lagtext en myndighet styrs av ska vara korrekt återgiven. Men det är bara om själva bedömningen gjorts efter dubbelrekvisitet, alltså att både liv och hälsa ska vara i fara, som man kan anta att felet fått konsekvenser för någon enskild, säger Lina Forzelius, byråchef hos JO.

Men hon tycker att det låter mer som ett slarvigt skrivfel, än att man tolkat lagen felaktigt.

– Det är en så välkänd lag, så jag tror att de vet att det inte är dubbla rekvisit. Men det kan vi inte avgöra utan att vi fått in en anmälan och granskat ärendet.

På Arbetsmiljöverket ser man inte några problem med den felaktiga skrivningen.

– Det är bara lite slarvigt uttryckt, men ändrar inte bedömningen i sak, säger Mikael Syk, jurist på Arbetsmiljöverkets huvudkontor.

– Är man missnöjd kan man ju alltid överklaga beslutet. Men om man hakar upp sig på och eller eller, tycker jag kanske att man är ute och jagar myggor, när det finns viktigare saker.

Borde inte era inspektörer och jurister citera arbetsmiljölagen rätt? Det är ju trots allt den som styr er verksamhet.

– Det är klart att det ska vara rätt, men inspektörerna tar ju beslutet på plats där de bedömer om det finns omedelbar fara för liv eller hälsa, sedan vad som skrivs i beslutet, det är ju bara löptext. Förmodligen är det bara en felformulering som halkat med från tidigare beslut.

Henrik Hundersmarck har överklagat ärendet med de slitna städarna. 

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Lågavlönade för bättre betalt med nya avtalen

Årets avtalsrörelse skulle ge mer till dem som tjänar minst. En rundringning som Sekotidningen har gjort visar att många lokala löneförhandlingar har gett resultat, även om alla inte är helt nöjda. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Ny postlag skippar brev över natten

Regeringen har presenterat ett förslag till ny postlag. Seko posten är positivt till stora delar av innehållet, men är besviket över att postboxar inte blir standard. Läs mer

Seko och Fastighets går vidare med planerna på samgående

Planerna på att slå ihop de två förbunden har sedan en tid legat i malpåse i väntan på att avtalsrörelsen och kongresser ska vara avklarade. Nu har de tagit beslut om att tillsätta en utredning. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Strid om gräns för kvartsdamm

Strid om gräns för kvartsdamm

Arbetsmiljöverket lade ett förslag om halverat gränsvärde för det farliga kvartsdammet. Medicinsk expertis och facket välkomnar förslaget medan arbetsgivarna tycker att det blir för dyrt. Nu är det inte säkert att det blir någon sänkning. Läs mer

Kenneths uppdrag: hitta kabeln

Kenneths uppdrag: hitta kabeln

Kenneth Häggman tycker att han hittat hem. Med havstomt, egen brygga och bastu, hund, katt och hästar är jobbet som kabelutsättare i och kring Örnsköldsvik pricken över i. Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Med orättvisorna i fokus

Med orättvisorna i fokus

Hennes drivkraft är kampen mot orättvisor. Och det är en fajt som Gabriella Lavecchia tagit i många olika roller inom arbetarrörelsen. Sedan i våras som vice förbundsordförande för Seko. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

”Dialog med facket är viktig”

”Dialog med facket är viktig”

Tomas Eneroth fick en rivstart på posten som infrastrukturminister sedan företrädaren, Anna Johansson, fick gå efter IT-skandalen på Transportstyrelsen. Till Sekotidningen säger han bland annat att han vill se än mer järnvägsunderhåll i statlig regi. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

Nytt avtal för anställda på Samhall

Efter konfliktvarsel och medlarbud har parterna kommit överens om ett nytt avtal för anställda på Samhall. Avtalet ger 7,1 procent i löneökningar under tre år och innehåller en låglönesatsning. Läs mer

Utredning kring Sekohärvan står still

Det rättsliga efterspelet till den så kallade Sekohärvan drar ut på tiden. Polisen har ingen utsedd utredare och fortfarande har inga förhör hållits med de inblandade. Läs mer

Seko sjöfolk anmäler stiftelse för dyra resor

Seko sjöfolk anmäler stiftelse för dyra resor

Seko sjöfolk har anmält Stiftelsen Stockholms sjöfartshotell till länsstyrelsen. Omfattande resor för styrelsen bryter mot stadgarna, enligt anmälan. Men stiftelsens ordförande menar att resorna är viktiga för verksamhetens utveckling. Läs mer

Avtal klart på staten

Ett nytt treårigt avtal är klart på staten. Seko är överens med Arbetsgivarverket om ett totalt utrymme på minst 6,5 procent. Seko har också fått gehör för en låglönesatsning. Läs mer

Carina kan arbeta halvtid – uppmanas ta tjänstledigt

Carina kan arbeta halvtid – uppmanas ta tjänstledigt

Brevbäraren Carina Östermans axlar är utslitna och hon kan inte längre arbeta heltid med sina ordinarie arbetsuppgifter. Trots att hon klarat att arbeta halvtid under våren uppmanar Postnord henne att ta tjänstledigt för att söka nytt arbete. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Premielön

En lön som består av en större del fast tidlön och en mindre rörlig del, som beror på arbetsresultat eller prestation.