Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Ny föreskrift om social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket ska nu utfärda en ny föreskrift om social arbetsmiljö. Den behandlar ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande behandling, samt att arbetstidens förläggning inte får leda till ohälsa.

12 februari 2015 14:47

Fakta

Social arbetsmiljö

  • Av totalt 11 000 anmälda arbetssjukdomar på hela arbetsmarknaden beror 30 procent på psykisk ohälsa, som också ökar mest av alla orsaker till sjukskrivning.
  • En föreskrift utfärdad av Arbetsmiljöverket är likställd med lagstiftning på arbetsmiljöns områden och innehåller ett antal regler som är bindande. Att bryta mot en föreskrift kan leda till rättsliga påföljder.
  • Den senaste föreskriften om ”Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön” kom redan 1980.

Källor: Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

I den kommande föreskriften sägs att arbetsgivarna ska ha mål som främjar en god psykisk arbetsmiljö. Målen ska förankras hos chefer och arbetsledare som då också måste uppfylla vissa kunskapskrav inom området.

– Det är nödvändigt att en ny och tydligare föreskrift införs som kan ge en nystart och större medvetenhet om att dålig arbetsorganisation, stress, konflikter och kränkande behandling kan leda till ohälsa. Det innebär inte bara lidande för den drabbade, utan även kostnader för denne, för företaget och för samhället, säger Dan Holke, chefsjurist på fackets juristbyrå LO-TCO Rättsskydd som driver många sådana mål till domstol och är remissinstans till Arbetsmiljöverket.

 

Kompetens till skyddsombuden

– Det är även viktigt att skyddsombuden garanteras en likvärdig kunskap och kompetens som arbetsgivaren ska ge chefer och arbetsledare, menar Dan Holke.

Han kräver även att chefer ska ha grundläggande kunskap om psykisk ohälsa generellt sett och ha god kunskap om arbetstagaren som individ genom att hålla regelbundna personal- eller utvecklingssamtal.

– Dessutom bör riskerna med ”frivilligt” gränslöst arbete uppmärksammas. Vi behöver också fler praktiska förslag på hur kränkande behandling ska hanteras, slutar Dan Holke.

 

Måste ta itu med mobbningen på jobbet

– Det Handlar om en stor ohälsa på detta område, med ohälsosamma arbetsplatser som ger stressrelaterade problem, kränkande behandling och dålig förläggning av arbetstiden. Färska studier visar exempelvis att nattarbete orsakar bröstcancer hos kvinnor. Även de gränslösa arbetstiderna, då man jobbar hemma, anser vi vara problematiska. Vi måste också ta itu med mobbningen på arbetsplatserna, säger Torsten Heinberg, ansvarig för arbetet med föreskriften på Arbetsmiljöverket.

 

Vetenskapliga undersökningar från Karolinska Institutet visar att hela 9 procent av arbetstagarna i Sverige, ca. 360 000, har varit utsatta för sådan kränkande särbehandling som mobbning och uppemot 300 per år begår självmord på grund av arbetsrelaterad psykosocial ohälsa. Forskarna studerar tre aspekter av mobbning – öppen mobbning, dold mobbning och vittne till mobbning. Studien görs på 5 000 personer i industriella miljöer och 5 000 i akademiska miljöer.

Text: Bill Erlandsson Frilansjournalist

Bill Erlandsson, Frilansjournalist
redaktionen@sekotidningen.se

Relaterade ämnen

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Efter en inspektion på Strukton rail riktar Arbetsmiljöverket kritik mot företagets arbetsmiljöarbetet. Bolaget har två månader på sig att svara hur man ska åtgärda bristerna. Läs mer

”Nu kan vi agera mot psykisk ohälsa på jobbet”

Det finns redan kunskaper om hur en bra fysisk arbetsmiljö ska se ut. Och hur skyddsombud och arbetsgivare ska agera för att nå dit. Sedan 31 mars finns en chans att också förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Läs mer

SJ får vite för dålig arbetsmiljö

SJ döms att betala 600 000 kronor i vite på grund av att man inte rättat sig efter Arbetsmiljöverkets förbud rörande arbete på bangården i Hagalund. Läs mer

Ny föreskrift om social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket ska nu utfärda en ny föreskrift om social arbetsmiljö. Den behandlar ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande behandling, samt att arbetstidens förläggning inte får leda till ohälsa. Läs mer

Arbetsmiljöbrott på Euromaint

En anställd på Euromaint föll och fick frakturer i höften och högerhanden när han arbetade på taket till en av SJ:s personvagnar. Bolaget har nu fått ett strafföreläggande med företagsbot på 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Läs mer

Euromaint döms för arbetsmiljöbrott

Annandag jul 2010 skadades en av Euromaints anställda vid bärgning av ett urspårat tåg i Solna. Solna tingsrätt har nu dömt bolaget att betala 400 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott. Läs mer

Slår fast sambandet asfalt – cancer

Arbete med asfalt innebär hälsofaror, och kan öka risken för cancer. Det slår nu det franska folkhälsoinstitutet fast i en rapport. Facken är nöjda. Läs mer

Fransk cancerdom förvånar

För tre år sedan avled en fransk kärnkraftsarbetare i cancer. Nu döms arbetsgivaren, elbolaget EDF, till dryga skadestånd. Domen väcker förvåning i Sverige. Läs mer

Svevia döms för arbetsmiljöbrott

Dumperföraren gick ner i ett närmare tre meter djupt schakt för en kontrollmätning. På väg upp rasade schaktmassorna över honom och han skadades svårt. Nu har Svevia fått en företagsbot på 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Läs mer

Skyddsstopp i tunnelbanan

Efter en brand i förra veckan stoppades i går allt arbete i biljetthallen på tunnelbanestationen i Hjulsta. Arbetsmiljöverket hävde stoppet delvis, men fortfarande är det stopp för arbete i spärrkur och personalutrymme. Läs mer