Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Illustration: Jens Magnusson
Reportage

När jobbet leder till döden

Hittills i år har 40 personer dött på jobbet. Här är en berättelse om hur det kan gå till. Om entreprenörskedjor, bristande kontroll och olyckliga omständigheter.

19 oktober 2017 16:53

Olyckan

Det är den 14 juni 2017. Vädret är bra, solsken och 16 grader varmt med en svag vind.

Ett arbetslag på tre personer, en arbetsledare och två arbetare, röjer sly och buskar utmed Malmbanan mellan Kiruna och Narvik. De förbereder för ett viltstängsel som ska sättas upp längs järnvägen.

På eftermiddagen ger sig arbetsledaren iväg för att kontrollera ett stängsel på en annan plats. Kvar är de två arbetarna. En av dem går för att fylla på sin vattenflaska i en bäck som ligger en kilometer från arbetsplatsen.

Hans kollega ser honom komma gående på spåret en halvtimme senare. Då hör kollegan plötsligt ett tåg närma sig. Han börjar skrika och vifta med armarna – utan att få någon reaktion tillbaka.

Lokföraren på SJ:s persontåg på väg mot Narvik ser något som rör sig på spåret, och tror först att det är en ren. Men föraren inser snabbt att det är en person och tutar upprepade gånger och slår på snabbromsen – även här utan reaktion från mannen på spåret.

Tågets hastighet är omkring 70–80 kilometer i timmen när påkörningen inträffar. Tåget stannar med sista vagnen ungefär 150 meter från olycksplatsen.

Den påkörde mannen avlider förmodligen omedelbart då han slår huvudet i ett kontaktledningsfundament.

Bakgrund

Trafikverket vill sätta upp 1 800 meter viltstängsel utmed Malmbanan. Uppdraget går till VR track som har underhållskontraktet. VR track vänder sig då till Heab stängsel, som tidigare utfört liknande arbeten åt VR track.

Heab tar i sin tur in Luleå väg & mark invest för att utföra inledande röjningsarbete. Men det bolaget har inga egna anställda utan hyr in två personer från Nordisk bygg o mekteknik som ska utföra själva jobbet. Den ena har en tvåveckors projektanställning, den andra, han som gick för att hämta vatten, var provanställd.

Utredningen

I olycksutredningen konstateras att den direkta orsaken till olyckan var att mannen gick på spåret, trots att arbetsledaren instruerat att det inte var tillåtet, samt att han varken uppmärksammade tåget eller arbetskamratens varningar.

Uppgifter i lokala medier säger att han bar hörlurar med musik, vilket kan vara förklaring till att han inget hörde. Men den uppgiften finns inte med i olycksutredningen, förutom att det i en notering kring beslutade åtgärder står: ”Använd ej hörlurar.”

Utredningen kommer även fram till att VR track på flera punkter brustit när det gäller rutiner kring underentreprenörer. Bland annat hade inget av de inblandade företagen bedömts enligt rutinen ”Leverentörsbedömning” och fanns därmed inte med som godkända leverantörer i leverantörsregistret.

Samtidigt konstaterar utredningen, som är utförd av VR track, att ingen av dessa brister påverkat olyckan.

 

Seko

– Det som retar mig är att om VR track och Heab hade följt reglerna i kollektivavtalet hade det kanske inte slutat med ett dödsfall, säger Lars Nilsson, ombudsman på Seko i Luleå.

Det han syftar på är att inget av bolagen förhandlade med Seko om att ta in underentreprenörer, något de är skyldiga att göra enligt väg- & banavtalet. Om det hade gjorts hade Seko sagt nej till att ta in Luleå väg & mark invest.

– Vi hade inte tillåtit att Heab tog in dem, eftersom de saknar kollektivavtal. Så det hade varit stopp där.

Utredning kring olyckan visar att riskbedömningar gjorts av såväl Heab som Luleå väg & mark invest och Nordisk bygg o mekteknik inför arbetet. Men de är inte tillräckliga enligt Lars Nilsson.

– Det är klart att man inte går en kilometer för att komma över spåret om man ska hämta vatten. Det hade man insett om man gjort en ordentlig riskbedömning på plats.

Trafikverket

Trafikverket svarar i mejl på Sekotidningens frågor kring olyckan.

Var låg arbetsmiljöansvaret i det här fallet?

– Enligt gällande lagstiftning är arbetsmiljö arbetsgivarens ansvar.

Varför utredde VR track, och inte Trafikverket, olyckan?

– Det var entreprenörens ansvar att göra en sådan utredning i detta fall. I entreprenörsavtal ingår ansvar för arbetsmiljö samt att upprätta en arbetsmiljöplan (som sedan Trafikverket ska kunna inspektera). Tra- kverket utreder arbetsmiljöhändelser i de fall där det är vår skyldighet, eller om händelsen är av sådan art att den kan tillföra ytterligare viktig/värdefull information. I fallet med olyckan på Malmbanan låg utredningsansvaret på entreprenören.

Senare pratar Sekotidningen med Åsa Markström, tillförordnad chef inköp och logistik på Trafikverket, om hur man hanterar och kontrollerar entreprenörskedjor med mera.

– Vi ställer kontraktuella villkor i våra upphandlingar. Det är krav på vad som måste ingå, och handlar om såväl lönenivåer som säkerhet och arbetsmiljö. Eftersom vi följer EU-lagstiftningen får vi inte ställa krav på kollektivavtal, bara på villkor i nivå med avtal.

Hur följer ni upp kraven?

– Det är ju svårare. Men vi gör en riskbedömning av projekten och där vi ser att det finns stora risker gör vi kontroller. I år är målet 100 revisioner av projekt, där vi följer upp våra krav genom hela entreprenörskedjan.

Trafikverket har precis genomfört en genomlysning av sin inköpsverksamhet. Resultatet är en handbok om upphandling som myndigheter och kommuner ska kunna använda.

I den identifieras ett antal risker vid upphandlingar. Bland annat entreprenörskedjor med fler än tre steg
och enklare typer av arbete, som inte kräver utbildning, pekas där ut som varningssignaler.

Det här projektet får ju träff på flera av riskerna. Har ni missat något?

– Just stängselprojekt är högriskprojekt. Då ska kontrollen vara noggrannare. Jag är inte helt insatt i just det här fallet, men jag tror att det planerades ungefär samtidigt som vi drog igång med revisionerna, så det kan ha hamnat utanför.

VR track

Trafikverket hänvisar i övrigt till trafiksäkerhetschefen på VR track, som utredde olyckan. Han hänvisar i sin tur till vd Lars Öhman, som är den som sköter mediakontakter.

– Det här är min andra vecka på jobbet, så jag har inte haft någon möjlighet att sätta mig in i detta, säger Lars Öhman.

Men trafiksäkerhetschefen hänvisar till dig?

– Det gör han rätt i, men jag kan som sagt inte svara på detta eftersom jag inte är insatt. Jag har inte läst utredningen och vet ingenting om själva händelsen. Jag lovar att sätta mig in i ärendet och då kan jag svara på dina frågor.

Heab stängsel

– Vi borde haft kontakt med Seko för det här specifika projektet, där har det brustit. Men jag var av den uppfattningen att vi hade en muntlig överenskommelse om att vi kunde använda Luleå väg & markinvest sedan några år tillbaka, säger Kjell Häggroth, Kirunachef för Heab stängsel.

Varför förhandlade ni inte om det, vilket avtalet säger att ni ska göra?

– När vi skrev avtal med Seko en gång i tiden hade vi en diskussion om Luleå väg & mark, och jag uppfattade det som sagt som att vi hade en muntlig överenskommelse om att det var ok.

Seko är även av uppfattningen att det inte gjordes någon korrekt riskbedömning.

– Det gjordes flera riskbedömningar och arbetet bedrevs 20–30 meter från spåret. De hade fått tydliga instruktioner om att inte gå i spåret och det fanns heller ingen anledning att göra det då man inte tjänade något på det.

Hur kontrollerar ni era underentreprenörer?

– Vi har två tre entreprenörer som vi jobbat med i många år. Vi kollar att de betalar skatter och avgifter och så. Och vi får bra återkoppling från dem. Det var ett företag som vi ratade för att de inte skötte sina åtaganden.

Luleå väg & mark invest

– Som jag sagt till andra reportrar så hänvisar jag alla frågor till Heab, säger vd Tord Larsson.

Så du har inget att säga om olyckan?

– Nej, du får ta det med Heab.

Nordisk bygg o mekteknik

Sekotidningen har inte lyckats få kontakt med företaget.

Rättsligt efterspel

Händelsen utreddes som ett arbetsmiljöbrott, något som är rutin vid allvarliga arbetsplatsolyckor, men förundersökningen har lagts ned.

– Vi kan inte misstänka att någon brutit mot arbetsmiljölagen och då kan vi inte lämna det till åtal. Kollektivavtalsbrott och liknande är inget vi kan titta på, utan bara om det begåtts brott mot arbetsmiljölagen, säger Christer B Jarlås, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Däremot fortsätter Arbetsmiljöverkets utredning och den kan leda till att man senare lämnar in en åtalsanmälan, uppger Arbetsmiljöverkets juridiska enhet.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Upprop mot sexuella trakasserier i facket #inteförhandlingsbart

Uppropet #inteförhandlingsbart har idag publicerats i tidningen Etc. 1501 kvinnor från alla fackförbund vittnar om sexism, övergrepp och tystnadskultur inom fackföreningsrörelsen. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Fackligt aktiva kvinnor vittnar

Fackligt aktiva kvinnor vittnar

I dagarna publiceras ett upprop under hashtaggen #inteförhandlingsbart. Där vittnar kvinnor med fackliga uppdrag om sexuella trakasserier, kränkningar och sexism inom facket. Det blir ett i raden av upprop från kvinnor i olika branscher under metoo-rörelsen. Allt från skådespelare och sångare, till politiker och ingenjörer har vittnat om utsatthet. Läs mer

Lokföraren som inte var sjuk

Lokföraren som inte var sjuk

Det här är berättelsen om lokföraren som inte var sjuk och arbetsgivaren som gav honom ett ultimatum: ät medicin eller få sparken! Nu är frågan på väg till Arbetsdomstolen och Lasse Holm hoppas på upprättelse. Men under tiden mår han dåligt. Läs mer

Chefen viktig för trivseln

Chefen viktig för trivseln

Stoppa allt skitsnack, låt ingen vara eller känna sig utesluten, glöm inte de sjukskrivna. Några tips från Seko Skåne om vägen till en trivsam arbetsplats. Läs mer

Valle Karlsson: Inget ska sopas under mattan

-Vi förstår att vi inom Seko och fackföreningsrörelsen inte är fredade från sexuella trakasserier. Och vi tar det väldigt allvarligt. Nu måste vi gå från ord till handling. Läs mer

När jobbet leder till döden

När jobbet leder till döden

Hittills i år har 40 personer dött på jobbet. Här är en berättelse om hur det kan gå till. Om entreprenörskedjor, bristande kontroll och olyckliga omständigheter. Läs mer

”Det vi gör har aldrig gjorts förut”

”Det vi gör har aldrig gjorts förut”

Pierre Fredriksson är verkstadsingenjör vid Uppsala universitet och gillar att arbeta i teknikens framkant. Läs mer

Med orättvisorna i fokus

Med orättvisorna i fokus

Hennes drivkraft är kampen mot orättvisor. Och det är en fajt som Gabriella Lavecchia tagit i många olika roller inom arbetarrörelsen. Sedan i våras som vice förbundsordförande för Seko. Läs mer

För dyrt med god arbetsmiljö

För dyrt med god arbetsmiljö

Kedjan med entreprenörer hade fem länkar, med Trafikverket överst. Men den sista länken brast och en provanställd 22-åring omkom i en olycka. Kanske hade den undvikits om facket fått spela sin roll. Läs mer

Inga arbetare på riksdagslistan

Inte ett fackligt namn på valbar plats när socialdemokraterna i Norrbotten sätter ihop sin riksdagslista. Det är helt enkelt inte acceptabelt tycker LO-distriktet i Norra Sverige. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

– Titta så små byxorna är, säger tunneltvättare Madelene Berglund och lyfter upp en arbetsbyxa från bordet där ett av de större klädföretagen placerat sitt utbud. Läs mer

Spelet om Postnord

Spelet om Postnord

Seko posten sparkade ut de danska fackrepresentanterna ur bolagsstyrelsen. Danskarna blev sura, men enligt Seko posten var det nödvändigt för få danska och svenska staten att enas om ett kapitaltillskott till Postnord. Läs mer

6F utreder ny lönemodell

Förbunden inom 6 F har länge varit kritiska till den svenska lönebildningsmodellen. Nu tillsätter förbunden en gemensam utredning som ska försöka hitta en bättre modell. Läs mer

Rödgrönt löfte om skärgårdstrafik i egen regi

Vid en facklig hearing i landstingshuset i Stockholm lovade de rödgröna att ta tillbaka bland annat delar av skärgårdstrafiken i egen regi om de kommer till makten. För personalens och resenärernas skull, men också för att få en möjlighet att jämföra olika driftsformer. Läs mer

Avtal klart för skärgårdstrafik

Seko och Almega har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för de anställda i skärgårdstrafiken. Därmed dras strejkvarslet tillbaka. Läs mer

Väg- och ban öppnar för ny yrkesutbildning

Väg- och ban öppnar för ny yrkesutbildning

Även väg- och banbranschen har nu ett avtal om yrkesintroduktionsanställning, YA. Unga, nyanlända och långtidsarbetslösa kan lära sig ett yrke och samtidigt få lön, arbetsgivaren står för handledning men slipper betala arbetsgivaravgift. Läs mer

Försäkringar
Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Paketchauffören Tomas Dahl fick en stroke för tre år sedan. Genom Sekos sjukförsäkring fick han 50 000 kronor – pengar som var välkomna när han blev sjukskriven på heltid i tre månader. Läs mer

Lönediskriminering

Osakliga löneskillnader, som inte motiveras av skillnader i erfarenhet, ansvar, produktivitet med mera.