Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Illustration: Jens Magnusson
Reportage

När jobbet leder till döden

Hittills i år har 40 personer dött på jobbet. Här är en berättelse om hur det kan gå till. Om entreprenörskedjor, bristande kontroll och olyckliga omständigheter.

19 oktober 2017 16:53

Olyckan

Det är den 14 juni 2017. Vädret är bra, solsken och 16 grader varmt med en svag vind.

Ett arbetslag på tre personer, en arbetsledare och två arbetare, röjer sly och buskar utmed Malmbanan mellan Kiruna och Narvik. De förbereder för ett viltstängsel som ska sättas upp längs järnvägen.

På eftermiddagen ger sig arbetsledaren iväg för att kontrollera ett stängsel på en annan plats. Kvar är de två arbetarna. En av dem går för att fylla på sin vattenflaska i en bäck som ligger en kilometer från arbetsplatsen.

Hans kollega ser honom komma gående på spåret en halvtimme senare. Då hör kollegan plötsligt ett tåg närma sig. Han börjar skrika och vifta med armarna – utan att få någon reaktion tillbaka.

Lokföraren på SJ:s persontåg på väg mot Narvik ser något som rör sig på spåret, och tror först att det är en ren. Men föraren inser snabbt att det är en person och tutar upprepade gånger och slår på snabbromsen – även här utan reaktion från mannen på spåret.

Tågets hastighet är omkring 70–80 kilometer i timmen när påkörningen inträffar. Tåget stannar med sista vagnen ungefär 150 meter från olycksplatsen.

Den påkörde mannen avlider förmodligen omedelbart då han slår huvudet i ett kontaktledningsfundament.

Bakgrund

Trafikverket vill sätta upp 1 800 meter viltstängsel utmed Malmbanan. Uppdraget går till VR track som har underhållskontraktet. VR track vänder sig då till Heab stängsel, som tidigare utfört liknande arbeten åt VR track.

Heab tar i sin tur in Luleå väg & mark invest för att utföra inledande röjningsarbete. Men det bolaget har inga egna anställda utan hyr in två personer från Nordisk bygg o mekteknik som ska utföra själva jobbet. Den ena har en tvåveckors projektanställning, den andra, han som gick för att hämta vatten, var provanställd.

Utredningen

I olycksutredningen konstateras att den direkta orsaken till olyckan var att mannen gick på spåret, trots att arbetsledaren instruerat att det inte var tillåtet, samt att han varken uppmärksammade tåget eller arbetskamratens varningar.

Uppgifter i lokala medier säger att han bar hörlurar med musik, vilket kan vara förklaring till att han inget hörde. Men den uppgiften finns inte med i olycksutredningen, förutom att det i en notering kring beslutade åtgärder står: ”Använd ej hörlurar.”

Utredningen kommer även fram till att VR track på flera punkter brustit när det gäller rutiner kring underentreprenörer. Bland annat hade inget av de inblandade företagen bedömts enligt rutinen ”Leverentörsbedömning” och fanns därmed inte med som godkända leverantörer i leverantörsregistret.

Samtidigt konstaterar utredningen, som är utförd av VR track, att ingen av dessa brister påverkat olyckan.

 

Seko

– Det som retar mig är att om VR track och Heab hade följt reglerna i kollektivavtalet hade det kanske inte slutat med ett dödsfall, säger Lars Nilsson, ombudsman på Seko i Luleå.

Det han syftar på är att inget av bolagen förhandlade med Seko om att ta in underentreprenörer, något de är skyldiga att göra enligt väg- & banavtalet. Om det hade gjorts hade Seko sagt nej till att ta in Luleå väg & mark invest.

– Vi hade inte tillåtit att Heab tog in dem, eftersom de saknar kollektivavtal. Så det hade varit stopp där.

Utredning kring olyckan visar att riskbedömningar gjorts av såväl Heab som Luleå väg & mark invest och Nordisk bygg o mekteknik inför arbetet. Men de är inte tillräckliga enligt Lars Nilsson.

– Det är klart att man inte går en kilometer för att komma över spåret om man ska hämta vatten. Det hade man insett om man gjort en ordentlig riskbedömning på plats.

Trafikverket

Trafikverket svarar i mejl på Sekotidningens frågor kring olyckan.

Var låg arbetsmiljöansvaret i det här fallet?

– Enligt gällande lagstiftning är arbetsmiljö arbetsgivarens ansvar.

Varför utredde VR track, och inte Trafikverket, olyckan?

– Det var entreprenörens ansvar att göra en sådan utredning i detta fall. I entreprenörsavtal ingår ansvar för arbetsmiljö samt att upprätta en arbetsmiljöplan (som sedan Trafikverket ska kunna inspektera). Tra- kverket utreder arbetsmiljöhändelser i de fall där det är vår skyldighet, eller om händelsen är av sådan art att den kan tillföra ytterligare viktig/värdefull information. I fallet med olyckan på Malmbanan låg utredningsansvaret på entreprenören.

Senare pratar Sekotidningen med Åsa Markström, tillförordnad chef inköp och logistik på Trafikverket, om hur man hanterar och kontrollerar entreprenörskedjor med mera.

– Vi ställer kontraktuella villkor i våra upphandlingar. Det är krav på vad som måste ingå, och handlar om såväl lönenivåer som säkerhet och arbetsmiljö. Eftersom vi följer EU-lagstiftningen får vi inte ställa krav på kollektivavtal, bara på villkor i nivå med avtal.

Hur följer ni upp kraven?

– Det är ju svårare. Men vi gör en riskbedömning av projekten och där vi ser att det finns stora risker gör vi kontroller. I år är målet 100 revisioner av projekt, där vi följer upp våra krav genom hela entreprenörskedjan.

Trafikverket har precis genomfört en genomlysning av sin inköpsverksamhet. Resultatet är en handbok om upphandling som myndigheter och kommuner ska kunna använda.

I den identifieras ett antal risker vid upphandlingar. Bland annat entreprenörskedjor med fler än tre steg
och enklare typer av arbete, som inte kräver utbildning, pekas där ut som varningssignaler.

Det här projektet får ju träff på flera av riskerna. Har ni missat något?

– Just stängselprojekt är högriskprojekt. Då ska kontrollen vara noggrannare. Jag är inte helt insatt i just det här fallet, men jag tror att det planerades ungefär samtidigt som vi drog igång med revisionerna, så det kan ha hamnat utanför.

VR track

Trafikverket hänvisar i övrigt till trafiksäkerhetschefen på VR track, som utredde olyckan. Han hänvisar i sin tur till vd Lars Öhman, som är den som sköter mediakontakter.

– Det här är min andra vecka på jobbet, så jag har inte haft någon möjlighet att sätta mig in i detta, säger Lars Öhman.

Men trafiksäkerhetschefen hänvisar till dig?

– Det gör han rätt i, men jag kan som sagt inte svara på detta eftersom jag inte är insatt. Jag har inte läst utredningen och vet ingenting om själva händelsen. Jag lovar att sätta mig in i ärendet och då kan jag svara på dina frågor.

Heab stängsel

– Vi borde haft kontakt med Seko för det här specifika projektet, där har det brustit. Men jag var av den uppfattningen att vi hade en muntlig överenskommelse om att vi kunde använda Luleå väg & markinvest sedan några år tillbaka, säger Kjell Häggroth, Kirunachef för Heab stängsel.

Varför förhandlade ni inte om det, vilket avtalet säger att ni ska göra?

– När vi skrev avtal med Seko en gång i tiden hade vi en diskussion om Luleå väg & mark, och jag uppfattade det som sagt som att vi hade en muntlig överenskommelse om att det var ok.

Seko är även av uppfattningen att det inte gjordes någon korrekt riskbedömning.

– Det gjordes flera riskbedömningar och arbetet bedrevs 20–30 meter från spåret. De hade fått tydliga instruktioner om att inte gå i spåret och det fanns heller ingen anledning att göra det då man inte tjänade något på det.

Hur kontrollerar ni era underentreprenörer?

– Vi har två tre entreprenörer som vi jobbat med i många år. Vi kollar att de betalar skatter och avgifter och så. Och vi får bra återkoppling från dem. Det var ett företag som vi ratade för att de inte skötte sina åtaganden.

Luleå väg & mark invest

– Som jag sagt till andra reportrar så hänvisar jag alla frågor till Heab, säger vd Tord Larsson.

Så du har inget att säga om olyckan?

– Nej, du får ta det med Heab.

Nordisk bygg o mekteknik

Sekotidningen har inte lyckats få kontakt med företaget.

Rättsligt efterspel

Händelsen utreddes som ett arbetsmiljöbrott, något som är rutin vid allvarliga arbetsplatsolyckor, men förundersökningen har lagts ned.

– Vi kan inte misstänka att någon brutit mot arbetsmiljölagen och då kan vi inte lämna det till åtal. Kollektivavtalsbrott och liknande är inget vi kan titta på, utan bara om det begåtts brott mot arbetsmiljölagen, säger Christer B Jarlås, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Däremot fortsätter Arbetsmiljöverkets utredning och den kan leda till att man senare lämnar in en åtalsanmälan, uppger Arbetsmiljöverkets juridiska enhet.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

”Dålig snöröjning ökar risken för urspårning”

”Dålig snöröjning ökar risken för urspårning”

Snöröjningen på järnvägen i norra Sverige är sämre i år än tidigare. Det anser Green cargo som noterat att antalet incidenter med mindre urspårningar ökat. Trafikverket medger att snöröjningen brustit. Läs mer

Svårare för fifflande entreprenörer

Svårare för fifflande entreprenörer

Idag presenterade regeringen ett förslag om entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen. Detta för att skydda de anställdas löner och stoppa osund konkurrens. Läs mer

6F i bråk med Jan Björklund

6F i bråk med Jan Björklund

Efter att Liberalernas partiledare Jan Björklund uttalat sig om ”de militanta LO-förbunden i 6F” i tidningen Arbetet kontrar nu 6F med att kalla Björklund politikens främsta huligan. Läs mer

Språkförbistring kan ligga bakom dödsolycka

De två estniska montörer som omkom vid ett kraftledningsarbete i Dalarna hösten 2016 kunde inte svenska och det kan ha bidragit till att de gjorde misstag. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Seko: ”Omplacering av fackligt ombud en bestraffning”

Kriminalvården vill omplacera en facklig förtroendevald på anstalten Ljustadalen efter påståenden om kränkande särbehandling. Läs mer

Harly håller koll på entreprenörerna

Harly håller koll på entreprenörerna

I januari förra året fick Trafikverket ett regeringsuppdrag att sköta leveransuppföljningen av järnvägsunderhållet i egen regi. Redan i september var Harly Nielsen ute för att hålla koll på att entreprenörerna gör det de ska. Läs mer

”Jag bestämmer över mitt arbete”

”Jag bestämmer över mitt arbete”

Läs mer

Raka spåret in i politiken

Raka spåret in i politiken

Lina el Yafi hamnade i hetluften när hon som klubbordförande drev kampanj för de uppsagda konduktörerna på tvärbanan. Nu gör hon politisk raketkarriär och kommer av allt att döma bli landstingspolitiker efter valet. Läs mer

Himmel eller helvete

Himmel eller helvete

Det är ingen mening att slå sönder maskinerna, bättre att slåss för en rättvis fördelning av vinsterna som robotar och automatisering ger. Och kanske få en kortare arbetstid. Läs mer

Billigare fackföreningsavgift bra för tryggheten

Den svenska modellen bygger på att löntagare är med i facket. Våra fackförbund ser till att löne- och avtalsvillkor följs och att nödvändiga försäkringar finns, inte minst avtals- och tjänstepension. Därför går vi socialdemokrater nu fram med förslag om att det ska bli billigare att vara med i facket. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Starkt stöd för vägarbetare som slog sönder bilruta

Starkt stöd för vägarbetare som slog sönder bilruta

Vägarbetaren Timmy Edström slog en asfaltraka genom vindrutan på en bil när föraren vägrade dra ner farten. Nu har han dömts till böter och skadestånd, men han får starkt stöd och pengar från kolleger och allmänhet. Läs mer

ny på arbetsmarknaden
Maskinföraren Ghalia bryter normen

Maskinföraren Ghalia bryter normen

Ghalia Alhindi flydde från Syrien till Sverige för drygt två år sedan. Bland det första hon gjorde här var att lära sig cykla, sedan tog hon körkort och nu går hon en maskinförarutbildning. – Sen blir det lastbil och till slut flygplan, säger hon halvt på skämt, halvt på allvar. Läs mer

Ny rikspolischef välkomnas

Ny rikspolischef välkomnas

Säpochefen Anders Thornberg tar över jobbet som rikspolischef efter att hårt kritiserade Dan Eliasson tvingats bort. Seko polisen tycker att Thornberg är ett bra val men tycker att Eliasson hade kunnat sitta kvar. Läs mer

Seko och 6F inleder valrörelsen

Vem f’n bryr sig? Den frågan ställer Seko och de övriga förbunden i 6F i årets valrörelse. Enligt förbunden är svaret på frågan socialdemokraterna. Läs mer

Kriminalvården och Seko inte överens om lokalt avtal

Seko och Kriminalvården har inte lyckats komma överens om ett avtal för 2017. Nu blir det de lokala parterna som ska förhandla utifrån det centrala avtalet, som slöts i höstas. I potten finns totalt 6,5 procent på tre år med låglönesatsning. Läs mer

Statligt järnvägsunderhåll

Statligt järnvägsunderhåll

Trafikverket kommer att ta över den del av basunderhållet på järnväg som statligt ägda Infranord har. Det utlovar infrastrukturminister Tomas Eneroth idag, onsdag. Läs mer

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Vissa medarbetare i Kriminalvården arbetar väldigt mycket övertid. Den är frivillig och ger i de flesta fall betydande extrainkomster. Vilket i sin tur gör det svårt för skyddsombud och fack att se till att avtal följs. Läs mer

Lokal pott

De pengar som avsatts i de centrala kollektivavtalsförhandlingarna för att de ska fördelas lokalt, i företaget eller på arbetsplatsen.