Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Regeringen ökar anslagen till väg och järnväg Foto: Kasper Dudzik
Nyhet

Mer pengar till väg och järnväg

Regeringen ökar anslagen till väg och järnväg med cirka 20 procent i nya ”infraproppen”. Men man avfärdar oppositionens krav på återreglering av drift och underhåll på järnvägen.

15 oktober 2012 15:31

I regeringens infrastrukturproposition, som gäller för perioden 2014-2025, föreslås att 522 miljarder kronor satsas på att utveckla transportsystemet.

Av dessa ska 86 miljarder satsas på drift, underhåll och reinvesteringar av järnvägsnätet. Det är en årlig ökning med cirka 1,7 miljarder jämfört med förra planperioden, 2010-2021. Regeringen säger sig därmed ligga mycket nära Trafikverkets beräkningar på vad som behövs för att återställa järnvägen i ursprungligt skick.

Men enligt Trafikverket behövs ett tillskott på 2,5 miljarder årligen för detta, alltså 0,8 miljarder mer.

­ – Anslaget kommer nästan ända upp. Sedan tillkommer bland annat banavgifter och effektiviseringsvinster som ska användas till detta. Vilket gör att vi är där, säger infrastrukturminister Catarina Elmsäter-Svärd som svar på en twitterfråga från Sekotidningen.

Men Trafikutskottets socialdemokratiska ordförande, Anders Ygeman, är inte imponerad.

– De bäddar för fortsatta järnvägsproblem. Regeringen säger att man nästan kommer upp i Trafikverkets krav, men nästan räcker inte. Vi föreslår 400 miljoner mer än regeringen för 2013.

När det gäller drift och underhåll av vägnätet föreslår regeringen en satsning på 155 miljarder kronor för perioden. Medan resten av pengarna, 281 miljarder, skall gå till nyinvesteringar.

Regeringen har också lämnat ett svar till riksdagen om hur järnvägsunderhållet ska organiseras.

Och det svaret är: som nu, men ännu effektivare.

Bakgrunden är att en enad opposition, som är i majoritet, i trafikutskottet under våren röstade igenom ett krav på regeringen att komma med ett förslag på hur underhållet ska organiseras på ett effektivt och sammanhållet sätt, det vill säga ta tillbaka i Trafikverkets egen regi.

Enligt regeringen skulle det dock bli alltför kostsamt, slitsamt och ineffektivt för att vara lönsamt. I stället fortsätter man på den inslagna vägen. Men, påpekar regering, Trafikverket ska bli ännu bättre på att sköta upphandlingar, Det, tillsammans med budgetsatsningarna, gör att framtida tågkaos ska undvikas.

– Det är märkligt hur nöjd regeringen är. Det största problemet de lyckas identifiera är att entreprenören inte kan göra tillräckligt stora vinster. Det är ju ett hån mot pendlarna som står och fryser på perrongen för att tågen inte går, säger Anders Ygeman.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

S lovar nya järnvägsmiljarder

Vinner de rödgröna valet väntar nyinvesteringar i järnvägen på 27 miljarder kronor. 10 miljarder går till järnvägsunderhåll och 5 miljarder till underhåll av vägar. Läs mer

”Strategiskt felslut av Trafikverket”

Satsa på förebyggande järnvägsunderhåll i stället för akututryckningar. På så sätt får vi mer underhåll för en betydligt mindre slant. Det menar järnvägexperten Per Corshammar. Läs mer

Missbedömning orsak till olycka

Olyckan i Hestra i november förra året då ett godståg körde in i en traktorgrävare och föraren precis hann rädda sig berodde på brister i kommunikationen mellan de inblandade. Läs mer

Tema järnväg – Har säkerheten offrats?

Hur står det till med säkerheten vid spårarbeten? I år har ett trettiotal allvarliga incidenter rapporterats in vilket föranlett Haverikommissionen att titta närmare på järnvägsteknikernas arbetsmiljö. Sekotidningen har talat med olika aktörer i branschen för att få deras syn på problemet. Läs mer

Trafikverket: Vi chansar inte

– Trafikverket tummar aldrig på säkerheten vid upphandlingar. Läs mer

SHK: Så många olyckor och incidenter tyder på systemfel

Statens haverikommission har inlett en granskning av säkerheten vid järnvägsarbeten. Det sker efter att det hittills i år har rapporterats 29 mer eller mindre allvarliga incidenter där spårarbetare eller maskiner befunnit sig på spår som varit trafikerade. Läs mer

Forskaren: Viktigt att premiera gott säkerhetsarbete

Johan M Sanne är docent i teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Han forskar bland annat om hur risker uppfattas och hanteras vid järnvägsunderhåll. Läs mer

Entreprenören: Tänk på säkerheten redan vid upphandlingen

Robert Röder är ordförande för Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer och vd för Strukton rail. Han vill att Trafikverket ska ta mer hänsyn till säkerheten redan när man gör upphandlingarna. Läs mer

Teknikern: Ovana underentreprenörer tar störst risker

I 30 år har Mikael Börjesson jobbat i spåret. Även om stressen ökat tycker han att han oftast får tid och förutsättningar att arbeta säkert. Läs mer

Facket: Trafikverket borde sköta underhållet i egen regi

– Trafikverket går till 99 procent på pris i sina upphandlingar. Får man ett lågt pris blir man överlycklig och struntar helt i om entreprenören tar höjd för säkerheten i sitt anbud. Läs mer