Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Intervju Åsa Torstensson

13 december 2006 06:00

När centerpartisten Åsa Torstensson tog över Ulrica Messings titel och tjänsterum fick hon utsikt över ett av transportsveriges stora problem: bron över Stockholms ström med den alltför trånga infarten till Stockholms Centralstation. Efter decenniers utredande trodde de flesta att det var klart att problemen skulle byggas bort med Citybanan, en sex kilometer lång pendeltågstunnel under Stockholm. Men nu kallar regeringen in ännu en utredare som på nytt ska utreda om tunneln behövs.
På frågan om hon kan förstå de som suckar svarar Åsa Torstensson ja – med en lätt suck.
– Men jag förstår även suckarna över att kostnaderna stigit från 7,5 till 13,5 miljarder kronor. Och vad tränger inte det undan av investeringar i kollektivtrafik, vägar och järnvägar?

Åsa Torstensson tror att framtiden kommer att bekräfta det kloka i att göra halt och utreda spårtrafiken ytterligare, nu som en del av en total trafiklösning för Stockholm, inklusive trängselavgifter.
– Men vi kan inte vänta till 2016, när Citybanan ska vara klar. Det är akut att hitta lösningar för att människor inte ska välja bort kollektivtrafiken på grund av alla förseningar.
Vilka lösningarna blir får utredningen visa. Dess första del är klar till årsskiftet.
I samband med höstens riksdagsval presenterade arbetsgivarna, i form av Svenskt Näringsliv, en skrift där man framhöll det ”nödvändiga” i en privatisering av Vägverket och Banverket. Det gäll-er de delar som konkurrerar med privata företag om att bygga nytt, underhålla och driva vägar och järnvägar.
– Det kan nog vara en bra idé, tycker ministern. Vi kommer att se över verken och titta på de här delarna, och återkommer om det blir något i den riktningen. Vårt uppdrag är att se till att marknaden funkar och att det offentliga inte konkurrerar med det privata.
Liknande resonemang gäller för delar av Luftfartsverkets verksamhet.

När regeringen presenterade sin första budget slogs det fast att ett av målen är en avreglerad persontrafik på järnväg. När blir det av?
– Det är en sådan sak vi ska återkomma till, säger Åsa Torstensson. På frågan om vilka fördelarna är med en avreglering, vill hon inte säga mer än: ökad tillgänglighet och konkurrens.
När Åsa Torstensson tillträdde var det 12 år sedan vi senast hade en borgerlig minister med ansvar för infrastruktur och kommunikationer. Då hette ministern Mats Odell, kristdemokraten som chefade över ett eget kommunikationsdepartement. Nu är infrastrukturen en del av Näringsdepartementet med Maud Olofsson som chef. Man kan säga att en stor del av Sekos branscher därmed vilar på centergrund under minst fyra år framåt.
I en liten skrift om de första 100 dagarna på Näringsdepartementet, som centern gav ut före valet(!), återfinns inte någon av Sekos branschfrågor, undantaget är att man säger nej till att införa den beslutade flygskatten.
Och när vi frågar vad Åsa Torstensson vill bli i hågkommen för som infrastrukturminister är svaret att ha bidragit till högre tillväxt och fler jobb. Infrastrukturen är en viktig del för att skapa grundläggande förutsättningar för tillväxt i gamla och nya företag.

Vad är viktigast att ta itu med?
– De eftersatta investeringarna i vägar och det eftersatta underhållet på vägar och järnvägar.
Men det handlar inte i första hand om att släppa till skattemedel.
– Vi vill öppna för en lösning där det offentliga och näringslivet delar på finansieringen, så kallade PPP – lösningar. Det är viktigt att det finns ett regionalt näringsliv och en regional marknad att samarbeta med. Då kan vi tidigarelägga stora investeringar.
– Jag är regionalist och vill att regionerna ska ha ett tydligare ansvar för tillväxt och infrastruktur, då är det också svårare att flytta investeringar från en region till en annan.
Åsa Torstensson vill också se en grundlagsändring som gör det möjligt för regioner att införa trängselavgifter och att kunna göra egna prioriteringar av vilka investeringar man vill satsa på.

De stora investeringar ministern talar om gäller i första hand på vägsidan. Innebär det att järnvägsinvesteringarna läggs i malpåse?
– Vi har ju ett stort Norrbotniaprojekt. Det är inte finansierat och hamnar i samma vågskål som andra investeringar i infrastrukturen. Här är näringslivet en viktig part för att skapa förutsättningar för projektet som ger en modern järnväg och ökar arbetsmarknaden.
Enligt Åsa Torstensson väntar nu en översyn av de väg- och järnvägsplaner som finns, hur de är prioriterade, och hur, och om de är finansierade.
– Vi kan ju också koppla på offentlig–privat samverkan på järnvägsområdet. Jag tror att näringslivet ser ett stort behov av en bättre järnväg, säger Åsa Torstensson och återkommer till regionernas ansvar.
– Näringslivet ser investeringarna i sitt perspektiv och då kommer lösningarna. Det är inte riksdag och regering som är bäst på att hitta de kreativa lösningarna för att skapa utveckling och hitta finansiering.

Kommer det någon ny trafikpolitisk proposition?
– Delar av de transportpolitiska målen ska ses över, och det arbetet drar igång 2007.
Många efterlyser att sjöfarten får en tonnageskatt, som gör det möjligt för svensk sjöfart att konkurrera på lika villkor. Åsa Torstensson säger att frågan ligger på Finansdepartementet, med prioritet.
Nu ska Åsa Torstensson ge sig ut i landet för att besöka byggprojekt som tunneln under Hallandsåsen och Norrbotniabanan. Hon ska besöka verk och myndigheter och diskutera alternativ finansiering, i den mån pengar saknas.
Och vill facket komma och diskutera, hälsas de välkomna av den nya infrastrukturministern.

I riksdagen har du frågat din företrädare om vad hon gör för att undanröja frågetecknen om Bohusbanan. Vad blir svaret om frågan återanvänds? Och om man tillfogar Västerdalsbanan?
– I det korta perspektivet har Banverket fått i uppdrag att revidera banhållningsplanen fram till juni 2007. I det längre perspektivet ska rege-ringen genomföra en ny planeringsomgång, och då ingår att ta ställning till behovet av underhållsinsatser.

Vid samma tillfälle talade du om vikten av att skapa alternativa kommunikationer till vägtransporter. Hur kommer det att märkas ?
– Regeringen har föreslagit en höjning av Banverkets anslag för investeringar, drift och underhåll med drygt 2 miljarder kronor. Vi ska även se på åtgärder för sjöfart och kollektivtrafik.

När kan man vänta sig beslut om Svensk Kassaservice?
– Ärendet är under beredning så det är för tidigt att svara på.

Vilka delar av Luftfartsverket anser du ska konkurrensutsättas, och/eller privatiseras, och när kan ett beslut komma?
– Regeringen beslutade den 1 juni 2006 om en översyn av det samlade svenska flygplatssystemet. Utredningen ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 31 december 2007. Därefter kommer regeringen att överväga utredningens slutsatser och förslag. Frågan om konkurrensutsättning av flygtrafiktjänster bereds för närvarande inom regeringskansliet. Ett eventuellt beslut kan bli aktuellt först i slutet av 2008.
mats.andersson@sekotidningen.se

ÅSA BRITT MARIA TORSTENSSON
Född: 25 mars 1958.
Arbete: Infrastrukturminister, centerpartiet.
Familj: Särbo, inga barn.
Bor: Strömstad.
Inkomst: 97.000 kronor i månaden.
Övrigt: Åsa Torstensson är socionom. Hon har inte betalat någon tv-licens på många år. Anledningen är att hon inte har någon tv-apparat i sitt hem.

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Lågavlönade för bättre betalt med nya avtalen

Årets avtalsrörelse skulle ge mer till dem som tjänar minst. En rundringning som Sekotidningen har gjort visar att många lokala löneförhandlingar har gett resultat, även om alla inte är helt nöjda. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Ny postlag skippar brev över natten

Regeringen har presenterat ett förslag till ny postlag. Seko posten är positivt till stora delar av innehållet, men är besviket över att postboxar inte blir standard. Läs mer

Seko och Fastighets går vidare med planerna på samgående

Planerna på att slå ihop de två förbunden har sedan en tid legat i malpåse i väntan på att avtalsrörelsen och kongresser ska vara avklarade. Nu har de tagit beslut om att tillsätta en utredning. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Strid om gräns för kvartsdamm

Strid om gräns för kvartsdamm

Arbetsmiljöverket lade ett förslag om halverat gränsvärde för det farliga kvartsdammet. Medicinsk expertis och facket välkomnar förslaget medan arbetsgivarna tycker att det blir för dyrt. Nu är det inte säkert att det blir någon sänkning. Läs mer

Kenneths uppdrag: hitta kabeln

Kenneths uppdrag: hitta kabeln

Kenneth Häggman tycker att han hittat hem. Med havstomt, egen brygga och bastu, hund, katt och hästar är jobbet som kabelutsättare i och kring Örnsköldsvik pricken över i. Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Med orättvisorna i fokus

Med orättvisorna i fokus

Hennes drivkraft är kampen mot orättvisor. Och det är en fajt som Gabriella Lavecchia tagit i många olika roller inom arbetarrörelsen. Sedan i våras som vice förbundsordförande för Seko. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

”Dialog med facket är viktig”

”Dialog med facket är viktig”

Tomas Eneroth fick en rivstart på posten som infrastrukturminister sedan företrädaren, Anna Johansson, fick gå efter IT-skandalen på Transportstyrelsen. Till Sekotidningen säger han bland annat att han vill se än mer järnvägsunderhåll i statlig regi. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

Nytt avtal för anställda på Samhall

Efter konfliktvarsel och medlarbud har parterna kommit överens om ett nytt avtal för anställda på Samhall. Avtalet ger 7,1 procent i löneökningar under tre år och innehåller en låglönesatsning. Läs mer

Utredning kring Sekohärvan står still

Det rättsliga efterspelet till den så kallade Sekohärvan drar ut på tiden. Polisen har ingen utsedd utredare och fortfarande har inga förhör hållits med de inblandade. Läs mer

Seko sjöfolk anmäler stiftelse för dyra resor

Seko sjöfolk anmäler stiftelse för dyra resor

Seko sjöfolk har anmält Stiftelsen Stockholms sjöfartshotell till länsstyrelsen. Omfattande resor för styrelsen bryter mot stadgarna, enligt anmälan. Men stiftelsens ordförande menar att resorna är viktiga för verksamhetens utveckling. Läs mer

Avtal klart på staten

Ett nytt treårigt avtal är klart på staten. Seko är överens med Arbetsgivarverket om ett totalt utrymme på minst 6,5 procent. Seko har också fått gehör för en låglönesatsning. Läs mer

Carina kan arbeta halvtid – uppmanas ta tjänstledigt

Carina kan arbeta halvtid – uppmanas ta tjänstledigt

Brevbäraren Carina Östermans axlar är utslitna och hon kan inte längre arbeta heltid med sina ordinarie arbetsuppgifter. Trots att hon klarat att arbeta halvtid under våren uppmanar Postnord henne att ta tjänstledigt för att söka nytt arbete. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Lönediskriminering

Osakliga löneskillnader, som inte motiveras av skillnader i erfarenhet, ansvar, produktivitet med mera.