Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Inget ansvar för terrorhot mot tåg

Vem ska förebygga terroristangrepp mot järnvägen i Sverige? Ingen vet! Branschen och myndigheterna saknar beredskap, trots att tågbranschen anses vara ytterst sårbar för terroristattentat.

9 september 2015 16:55

– Branschen måste bestämma sig för om det här är en fråga som de ska syssla med och i så fall hur de ska förbereda sig, utbilda sin personal och liknande, säger Veronica Strandh, statsvetare vid Umeå universitet. Om en vecka presenterar hon en avhandling om den svenska beredskapen för en terrorattack mot tågbranschen.

– Det är åtta år sedan tågbranschen deltog i en övning med olika myndigheter. Det var 2007 och sedan dess har inget hänt. Många tågföretag är upptagna med andra problem, som att överhuvudtaget kunna bedriva trafik på dåligt underhållna spår. Å andra sidan innebär en attack specifika insatser för tågföretagen. De ska exempelvis se till att tågen kan komma igång igen efter en händelse.

En av hennes slutsatser är att ingen vet vem eller vilka som har ansvaret för terrorberedskapen.

– När jag har frågat får jag olika svar, det är antingen Trafikverket, Transportstyrelsen, Säpo eller MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Svaren blir olika beroende på vem jag frågar, säger Veronica Strandh.

Hon har gjort en internationell jämförelse för att ta reda på hur andra länder, som haft olika attacker mot tåg, agerat och vilka erfarenheter de gjort. Det har visat att ett terrorangrepp skiljer sig från en vanlig olycka.

– Det är inte bara att slå upp ett sjukvårdstält vid ett urspårat tåg. Det har hänt att fler bomber detonerar i det drabbade tåget, säger hon.

I ett avsnitt i sin avhandling berör Veronica Strandh frågan om hur terrorattacker kan förebyggas. Hon har studerat Säpos arbete sedan 2001 och konstaterar att hoten mot tågen har ändrat karaktär. Efter 11 september trodde man att hotet kom utifrån och att det skulle rikta sig mot utländska intressen i Sverige. Idag är hotet mer inbäddat i det svenska samhället, enligt Säpo.

– Det är exempelvis de som deltar i terroristresor som kan utgöra ett hot, enligt Säpo. Det betyder att hela samhället måste delta i det förebyggande arbetet. Såväl statliga myndigheter som kommunerna, till exempel.

 

Karin Lindgren Strömbäck
redaktionen@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Seko vill förhandla om utbildningsjobb

Alla LO-förbund utom Transport vill förhandla med arbetsgivarna för att få fram nya jobb till nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Utgångspunkten är det förslag om utbildningsjobb som LO lade fram i mars i år. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Kvarts ger Svevia böter

Kvarts ger Svevia böter

Svevia har dömts att betala 150 000 kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot föreskrifterna om kvarts. Det saknades dokument om risker med höga kvartshalter på ett arbetsställe i Storuman. Läs mer

Ännu inget nytt arbetstidsavtal på NTE

Förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal för personalen på Nationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården fortsätter. Seko har hittills sagt nej till arbetsgivarens förslag. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Franska protester mot ny arbetslag

Franska protester mot ny arbetslag

Hundratusentals franska invånare deltog idag i demonstrationer mot Macrons nya arbetslag. - Idag lyssnar man bara på arbetsgivarna. Men det är förvånansvärt svårt att få folk att engagera sig trots utvecklingen, säger Rachel Neis fackombud vid det franska gasbolaget. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Väjer inte för det pinsamma

Väjer inte för det pinsamma

Sekotidningen möter högaktuelle Ruben Östlund – prisbelönt filmregissör som gärna trycker på våra ömma punkter. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Seko lämnar Nordea

Sekos förbundsstyrelse har tagit beslut om att förbundet ska lämna Nordea. Förbundet har en halvmiljard placerad hos banken. Även LO har beslutat att lämna Nordea, liksom Handels och Transport. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Seko upprörs över Nordeas flytt

Efter Nordeas besked om flytt till Finland har två fackförbund tagit beslut om att byta bank. Seko, som har en halv miljard placerad hos Nordea, avvaktar diskussion i LO-styrelsen innan man tar beslut. Läs mer

Postnord tar till sig kritiken

Postnord tar till sig kritiken

Det går fortsatt dåligt för Postnord. Kunderna klagar, ägaren staten är missnöjd med ekonomin och kvaliteten och tillsynsmyndigheten Post-och telestyrelsen är bekymrad. Samtidigt kräver Seko att den dansk-svenska fusionen bryts. Läs mer

Avdrag för fackavgift återinförs

Vänsterpartiet och regeringen har i budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften från och med juli 2018. Dessutom avskaffas en karensdag i a-kassan. Läs mer

Tre avtal kvar

Tre avtal återstår för Sekos del i årets avtalsrörelse: staten, skärgårdstrafiken och Samhall. Alla tre löper ut den sista september och parterna har så smått börjat känna på varandra. Läs mer

Regeringen flyttar myndigheter

Regeringen har beslutat att helt eller delvis flytta sju myndigheter från Stockholm till andra orter. Seko har inga medlemmar på de berörda myndigheterna, men regeringen har flaggat för fler beslut före valet nästa år. Läs mer

Här är vinnarna i fototävlingen

Här är vinnarna i fototävlingen

Det har kommit in många vackra, fascinerande och fantasieggande bilder till Sekotidningens fototävling. Juryn har nu utsett vinnarna. Titta och njut! I bildspelet ovan är samtliga bidrag publicerade. Läs mer

Lokal pott

De pengar som avsatts i de centrala kollektivavtalsförhandlingarna för att de ska fördelas lokalt, i företaget eller på arbetsplatsen.