Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

ID-lagen klubbad i riksdagen

Transportörerna får ansvaret att organisera id-kontrollerna för alla som reser till Sverige med tåg, färja och buss. Kravet är att kunna visa att man utfört kontroll annars väntar vite på 50000 kronor.

18 december 2015 11:14

Från den 4 januari nästa år och sex månader framåt måste alla som reser till Sverige från ett annat land med tåg, båt eller buss visa upp id-handlingar. Undantagna är barn under 18 år som reser tillsammans med föräldrar som har id-handlingar.

Ansvaret för att organisera kontrollerna läggs på transportörerna som riskerar böter på 50000 kronor om kontrollen inte utförts.

– Vi har inga detaljerade krav på hur det ska gå till utan där är det transportörerna som är mest lämpade att utforma kontrollerna, sa infrastrukturminister Anna Johansson när hon presenterade den nya lagen.

Däremot krävs inte att transportören ska kunna avgöra om kontrollerade id-handlingar är giltiga. Böterna gäller per transport, inte per person som inte kontrollerats.

Polisen får i uppdrag att utforma föreskrifter till lagen, till exempel förtydliganden kring vilka typer av dokument som är giltiga som id-handlingar.

Det är också polisen som ska kontrollera att transportörerna uppfyllt sin del. Men hur det ska gå till är upp till polisen att utforma.

Förordningen, som kallas Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, klubbades i riksdagen i går och den nya lagen gäller från den 21 december och tre år framåt. Den ger regering möjlighet att vidta särskilda åtgärder när man tycker att det behövs. De särskilda åtgärderna gäller i max sex månader i taget, med möjlighet till förlängning med två veckors varsel.

Enligt Skånetrafiken återstår nu arbetet med att utforma detaljerna kring hur ID-kontrollerna rent faktiskt ska ske, och att informera resenärerna om detta.

Enligt Sydsvenska Dagbladet blir det danska DSB som via ett inhyrt vaktbolag ska sköta id-kontrollerna vid järnvägsstationen på Kastrups flygplats.

– Det som händer nu är att DSB fullföljer sin planering för hur kontrollerna ska ske. Nästa vecka, före jul, kommer vi gemensamt att kunna gå ut med mer detaljerad information till våra kunder, säger Magnus Andersson, tågchef på Skånetrafiken i en kommentar.

För SJ:s del handlar det om trafiken från Köpenhamn, men även från Oslo och Narvik i Norge.

Enligt SJ arbetar man nu med frågan och tittar på olika tänkbara scenarier och lösningar. Just nu ligger fokus på att identifiera samtliga förutsättningar för att kunna få id-kontroller på plats i Danmark och Norge i tid till den 4 januari.

Hur id-kontrollerna ska genomföras och hur de kommer att påverka SJ:s medarbetare och resenärer anser man i dagsläget vara för tidigt att svara på.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Seko vill förhandla om utbildningsjobb

Alla LO-förbund utom Transport vill förhandla med arbetsgivarna för att få fram nya jobb till nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Utgångspunkten är det förslag om utbildningsjobb som LO lade fram i mars i år. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Kvarts ger Svevia böter

Kvarts ger Svevia böter

Svevia har dömts att betala 150 000 kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot föreskrifterna om kvarts. Det saknades dokument om risker med höga kvartshalter på ett arbetsställe i Storuman. Läs mer

Ännu inget nytt arbetstidsavtal på NTE

Förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal för personalen på Nationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården fortsätter. Seko har hittills sagt nej till arbetsgivarens förslag. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Franska protester mot ny arbetslag

Franska protester mot ny arbetslag

Hundratusentals franska invånare deltog idag i demonstrationer mot Macrons nya arbetslag. - Idag lyssnar man bara på arbetsgivarna. Men det är förvånansvärt svårt att få folk att engagera sig trots utvecklingen, säger Rachel Neis fackombud vid det franska gasbolaget. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Väjer inte för det pinsamma

Väjer inte för det pinsamma

Sekotidningen möter högaktuelle Ruben Östlund – prisbelönt filmregissör som gärna trycker på våra ömma punkter. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Seko lämnar Nordea

Sekos förbundsstyrelse har tagit beslut om att förbundet ska lämna Nordea. Förbundet har en halvmiljard placerad hos banken. Även LO har beslutat att lämna Nordea, liksom Handels och Transport. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Seko upprörs över Nordeas flytt

Efter Nordeas besked om flytt till Finland har två fackförbund tagit beslut om att byta bank. Seko, som har en halv miljard placerad hos Nordea, avvaktar diskussion i LO-styrelsen innan man tar beslut. Läs mer

Postnord tar till sig kritiken

Postnord tar till sig kritiken

Det går fortsatt dåligt för Postnord. Kunderna klagar, ägaren staten är missnöjd med ekonomin och kvaliteten och tillsynsmyndigheten Post-och telestyrelsen är bekymrad. Samtidigt kräver Seko att den dansk-svenska fusionen bryts. Läs mer

Avdrag för fackavgift återinförs

Vänsterpartiet och regeringen har i budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften från och med juli 2018. Dessutom avskaffas en karensdag i a-kassan. Läs mer

Tre avtal kvar

Tre avtal återstår för Sekos del i årets avtalsrörelse: staten, skärgårdstrafiken och Samhall. Alla tre löper ut den sista september och parterna har så smått börjat känna på varandra. Läs mer

Regeringen flyttar myndigheter

Regeringen har beslutat att helt eller delvis flytta sju myndigheter från Stockholm till andra orter. Seko har inga medlemmar på de berörda myndigheterna, men regeringen har flaggat för fler beslut före valet nästa år. Läs mer

Här är vinnarna i fototävlingen

Här är vinnarna i fototävlingen

Det har kommit in många vackra, fascinerande och fantasieggande bilder till Sekotidningens fototävling. Juryn har nu utsett vinnarna. Titta och njut! I bildspelet ovan är samtliga bidrag publicerade. Läs mer

Avtalsdelegation

Fackets förhandlingsgrupp, som biträder förhandlingsavdelningen under de centrala avtalsförhandlingarna. Avtalsdelegationen arbetar bara med det egna avtalsområdet och utses formellt av förbundsstyrelsen.