Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Höghastighetståg snabbutreds

30 september 2008 14:58

Under perioden 2010 till 2021 vill regeringen satsa 136 miljarder kronor för drift och underhåll av vägar och 64 miljarder för järnvägar. 217 miljarder kronor ska användas för att utveckla transportsystemet.
Några mer konkreta projekt nämns inte i förslaget. I stället får de regionala politikerna och trafikverken (vägverk, banverk, luftfartsverk och sjöfartsverk) ett år på sig att komma med förslag på investeringar.
Förutsättningarna för höghastighetståg ska utredas och ett underlag finnas klart under nästa år. Det lär inte bli någon annan sträckning än den som diskuteras nu, från Stockholm till Jönköping och därifrån vidare till Göteborg respektive Helsingborg. Pengarna och finansieringen är ett större problem.
I nästa vecka presenterar förre banverkschefen Jan Brandborn sin utredning om konkurrens för persontrafik på järnväg, men redan nu säger infrastrukturminister Åsa Torstensson att SJ:s ensamrätt på lönsam trafik bör upphöra.
Regeringen vill skynda på planering och byggande av infrastruktur. Målet är att effektiviteten ska öka med två procent om året. Enligt ministern var effektivitetsförbättringen länge lika med noll.
Medfinansiering är ett viktigt begrepp i förslaget, det betyder att regeringen hoppas få hjälp med sina investeringar från kommuner och företag. Oavsett finansieringsform säger Åsa Torstensson att staten ska vara ägare till infrastrukturen – tills vidare.
Medfinansiering ska också tillämpas för slussar och farleder och regering vill att närsjöfarten ska finnas med som alternativ när trafikverken funderar över hur pengarna ska satsas. Över huvud taget vill man se mer samarbete mellan myndigheterna för järnväg, väg, luft och sjöfart, och de kommer att få göra en gemensam plan för investeringar. Hösten 2009 presenteras den utredning som funderar över om de fyra verken ska slås samman.
Regeringen säger sig också prioritera regelförenklingar för den inrikes sjöfarten och satsa på omlastningsterminaler mellan olika transportslag.
Bland alla satsningar finns åtminstone en besparing, regeringen vill ta bort det stöd på 50 procent som länstrafikbolagen får för att köpa tåg till sin regionaltrafik.
För en vecka sedan redovisade regeringen en så kallad närtidssatsning på infrastruktur. Den gäller för de kommande två åren och innehåller satsningar för 7,6 miljarder kronor.
På regeringens hemsida – www.regeringen.se – kan ni hitta hela propositionen.”

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Skärgårdsförhandlingarna har brutit samman

Förhandlingarna mellan Seko och Almega om ett nytt skärgårdsavtal har brutit samman. Enligt Seko har Almega sagt upp avtalet, vilket innebär att det blir avtalslöst tillstånd om sju dagar. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Lågavlönade för bättre betalt med nya avtalen

Årets avtalsrörelse skulle ge mer till dem som tjänar minst. En rundringning som Sekotidningen har gjort visar att många lokala löneförhandlingar har gett resultat, även om alla inte är helt nöjda. Läs mer

Ny postlag skippar brev över natten

Regeringen har presenterat ett förslag till ny postlag. Seko posten är positivt till stora delar av innehållet, men är besviket över att postboxar inte blir standard. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Seko och Fastighets går vidare med planerna på samgående

Planerna på att slå ihop de två förbunden har sedan en tid legat i malpåse i väntan på att avtalsrörelsen och kongresser ska vara avklarade. Nu har de tagit beslut om att tillsätta en utredning. Läs mer

Kenneths uppdrag: hitta kabeln

Kenneths uppdrag: hitta kabeln

Kenneth Häggman tycker att han hittat hem. Med havstomt, egen brygga och bastu, hund, katt och hästar är jobbet som kabelutsättare i och kring Örnsköldsvik pricken över i. Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Med orättvisorna i fokus

Med orättvisorna i fokus

Hennes drivkraft är kampen mot orättvisor. Och det är en fajt som Gabriella Lavecchia tagit i många olika roller inom arbetarrörelsen. Sedan i våras som vice förbundsordförande för Seko. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Strid om gräns för kvartsdamm

Strid om gräns för kvartsdamm

Arbetsmiljöverket lade ett förslag om halverat gränsvärde för det farliga kvartsdammet. Medicinsk expertis och facket välkomnar förslaget medan arbetsgivarna tycker att det blir för dyrt. Nu är det inte säkert att det blir någon sänkning. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

”Dialog med facket är viktig”

”Dialog med facket är viktig”

Tomas Eneroth fick en rivstart på posten som infrastrukturminister sedan företrädaren, Anna Johansson, fick gå efter IT-skandalen på Transportstyrelsen. Till Sekotidningen säger han bland annat att han vill se än mer järnvägsunderhåll i statlig regi. Läs mer

Nytt avtal för anställda på Samhall

Efter konfliktvarsel och medlarbud har parterna kommit överens om ett nytt avtal för anställda på Samhall. Avtalet ger 7,1 procent i löneökningar under tre år och innehåller en låglönesatsning. Läs mer

Utredning kring Sekohärvan står still

Det rättsliga efterspelet till den så kallade Sekohärvan drar ut på tiden. Polisen har ingen utsedd utredare och fortfarande har inga förhör hållits med de inblandade. Läs mer

Seko sjöfolk anmäler stiftelse för dyra resor

Seko sjöfolk anmäler stiftelse för dyra resor

Seko sjöfolk har anmält Stiftelsen Stockholms sjöfartshotell till länsstyrelsen. Omfattande resor för styrelsen bryter mot stadgarna, enligt anmälan. Men stiftelsens ordförande menar att resorna är viktiga för verksamhetens utveckling. Läs mer

Avtal klart på staten

Ett nytt treårigt avtal är klart på staten. Seko är överens med Arbetsgivarverket om ett totalt utrymme på minst 6,5 procent. Seko har också fått gehör för en låglönesatsning. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Låglönesatsning

En särskild satsning i kollektivavtalsförhandlingarna på de personer eller grupper som har de lägsta lönerna.