Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Arbetsmiljöverket tar tillbaka förbudet mot ensamarbete i stolpar. Foto: Skanova
Nyhet

Hävt förbud mot ensamarbete i stolpar

Arbetsmiljöverket har tagit tillbaka sitt förbud mot ensamarbete i telestolpar. Motiveringen är att Relacom hade säkerhetsrutiner som Arbetsmiljöverket inte kände till.

6 mars 2013 13:31

I slutet av januari förbjöd Arbetsmiljöverket allt ensamarbete i stolpar för de anställda på Relacom. Något som Relacom överklagade.

– I överklagan framkom nya omständigheter. Man hade uppdaterat rutinerna för snabb undsättning vid olycksfall och det gjorde att vi upphävde beslutet, säger Beatrice Gezelius, jurist på Arbetsmiljöverket.

Framför allt handlar det om en ny typ av larm som reagerar om teleteknikern hamnar i liggande position, samt att man ska ha en viss närhet till en kollega som kan vara först på plats innan räddningstjänsten kommer.

– Vi ska göra ytterligare inspektioner för att se hur rutinerna fungerar i praktiken. Bland annat ska titta på vad som händer med larmet om man blir medvetslös men blir hängande i upprätt position, säger Beatrice Gezelius.

Göran Tjerngren är huvudskyddsombud på Relacom och han tycker att det nya beslutet är märkligt.

– Först lägger man ett förbud i ett skarpt formulerat beslut. Sedan kommer en överklagan och då häver man det utan vidare, säger han.

Att Arbetsmiljöverket fått ny information som lett till att förbudets hävts visar bara på hur oseriöst Relacom ser på säkerheten, menar Göran Tjerngren.

– De står där med brallorna nere. Det visar ju att man har väldigt dålig koll på sina egna rutiner. Men vårt arbete stannar inte av, vi fortsätter att kämpa för att minimera ensamarbetet och stärka säkerheten.

Även om förbudet nu hävs så tycker han att det ändå kommit något gott ut av det hela.

– Vi har nu regelbundna kontakter med de andra företagen i branschen och diskuterar de här frågorna, och det är mycket positivt, säger Göran Tjerngren.

Hos arbetsgivarparten är man föga förvånande mer nöjd med det nya beslutet.

– Vi kände att beslutet fattats utan att alla fakta fanns på bordet. Dessutom ansåg vi att det var konstigt att förbudet bara riktades mot oss och inte de andra företagen i branschen, så vi överklagade.

Varför fick Arbetsmiljöverket inte all information om era säkerhetsrutiner med en gång?

– I november bad de om vår plan för undsättande vid olyckor. Vi uppfattade att de bara ville ha en summering så det var vad vi skickade. Sedan kom förbudet utan att vi fått yttra oss mer.

Har det här lett till att ni skärpt till ert säkerhetsarbete?

– Rutinerna har alltid funnits där men nu har vi gått igenom dem mycket noga och är superstrikta med att de alltid ska följas. Vi har också infört de nya larmen. Det är jättebra att det sätts fokus på de här frågorna.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Efter en inspektion på Strukton rail riktar Arbetsmiljöverket kritik mot företagets arbetsmiljöarbetet. Bolaget har två månader på sig att svara hur man ska åtgärda bristerna. Läs mer

”Nu kan vi agera mot psykisk ohälsa på jobbet”

Det finns redan kunskaper om hur en bra fysisk arbetsmiljö ska se ut. Och hur skyddsombud och arbetsgivare ska agera för att nå dit. Sedan 31 mars finns en chans att också förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Läs mer

SJ får vite för dålig arbetsmiljö

SJ döms att betala 600 000 kronor i vite på grund av att man inte rättat sig efter Arbetsmiljöverkets förbud rörande arbete på bangården i Hagalund. Läs mer

Ny föreskrift om social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket ska nu utfärda en ny föreskrift om social arbetsmiljö. Den behandlar ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande behandling, samt att arbetstidens förläggning inte får leda till ohälsa. Läs mer

Uppsägningar på Relacom

Relacom varslar om uppsägning av omkring 400 anställda. Anledningen är att man förlorat flera kontrakt med Telia Sonera. Läs mer

Stopp vid stängd dörr

Stopp vid stängd dörr

Jan-Erik Swälas har arbetat som teletekniker sedan 1983. Arbetsgivarna har skiftat, men jobbet är sig likt. Läs mer

Arbetsmiljöbrott på Euromaint

En anställd på Euromaint föll och fick frakturer i höften och högerhanden när han arbetade på taket till en av SJ:s personvagnar. Bolaget har nu fått ett strafföreläggande med företagsbot på 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Läs mer

Euromaint döms för arbetsmiljöbrott

Annandag jul 2010 skadades en av Euromaints anställda vid bärgning av ett urspårat tåg i Solna. Solna tingsrätt har nu dömt bolaget att betala 400 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott. Läs mer

Slår fast sambandet asfalt – cancer

Arbete med asfalt innebär hälsofaror, och kan öka risken för cancer. Det slår nu det franska folkhälsoinstitutet fast i en rapport. Facken är nöjda. Läs mer

Fransk cancerdom förvånar

För tre år sedan avled en fransk kärnkraftsarbetare i cancer. Nu döms arbetsgivaren, elbolaget EDF, till dryga skadestånd. Domen väcker förvåning i Sverige. Läs mer