Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Carl-Arne Eriksson arbetar på Strukton Rail och är OPA för Trafikverkets räkning. Foto: Linus Meyer
Reportage

Först på plats efter olyckan

Att se en svårt skadad, kanske avliden, människa påverkar alla. -Vi är inga hårda typer utan känslor, säger Anders, som är en av Trafikverkets olycksplatsansvariga.

14 december 2017 13:37

Fakta

Vad är OPA?

  •  OPA-tjänsterna är en del av kontrakten för ”basunderhåll järnväg” och personen som är OPA (olycksplatsansvarig) har uppdraget vid sidan av sin ordinarie tjänst på det företag som har underhållet.
  •  När en olycka inträffar på järnvägen kallas OPA ut till platsen som Trafikverkets representant. OPA samordnar arbetet på olycksplatsen, ser till att räddningstjänsten har en bra arbetsmiljö, ansvarar för röjningsarbetet och beslutar när trafiken kan komma igång.
  • Varje år omkommer drygt 100 personer i järnvägstrafiken genom påkörning, de flesta är självmord. Trafikverket och branschen har
ett gemensamt mål att halvera antalet självmordsfall, bland annat genom att förhindra dem med stängsel och genom olika åtgärder vid stationer och perronger.
  • Forskning har visat att den som hindras från att ta sitt liv vid järnvägen i de flesta fall inte gör fler försök.
  •  När det gäller arbetsolyckor på järnvägen finns en nollvision.

Anders, som egentligen heter något annat, är bantekniker och lokförare på ett underhållsbolag och har uppdrag som olycksplatsansvarig, OPA, för Trafikverket. (Se faktaruta.)

Han är en av flera olycksplatsansvariga som Sekotidningen talat med och som efterlyser större förståelse hos arbetsgivarna för att uppdraget är psykiskt påfrestande.

Anders säger att det finns ett stort behov av att prata med någon efter att ha sett svårt skadade eller dödade människor. Helst ska denna någon vara en professionell samtalspartner som kan ge det rätta stödet.

– Jag tycker att det borde vara rutin att företagshälsovården ringer och kallar in en OPA som varit ute på ett svårt uppdrag, särskilt vid personpåkörningar. Det är inget man alltid själv förstår att man behöver. Kanske även Trafikverket kunde ta på sig ett större ansvar.

Det dröjde ett år innan Anders kallades ut på sitt första uppdrag. Han avlöste en kollega på en olycksplats och strax efteråt kall- lades han till en ny olycka, samma dag. Han var först på plats där två omkomna fanns. Räddningstjänsten kom senare.

Anders, som kom ensam till olycksplatsen, fick börja med att mota bort civila som hade sett olyckan och som befann sig nära den påkörda bilen.

– Min fru sa att jag borde gå och samtala med någon, men jag tyckte inte det behövdes. Då. Jag fick ingen kallelse och det hela rann ut i sanden. När jag kom iväg till företagshälsovården– långt senare – hade jag själv bearbetat det. Det tog onödigt mycket tid och kraft.

Anders tror att familj, vänner och kolleger ofta får ersätta en professionell kontakt. Andra vittnar om samma erfarenhet.

En av dessa är Carl-Arne Eriksson, banarbetare och OPA på Strukton rail i Södertälje.

– Jag är lyckligt lottad som har en förstående fästmö, säger han.

Carl-Arne Eriksson är övertygad om att det skulle vara en fördel om han och kollegerna alltid hade möjlighet att tala med någon  efter en svår personpåkörning.

– Jag tycker inte att arbetsledaren ska ringa, men kanske företagshälsovården. Idag blir det i regel att man ringer en kollega som man vet är vaken, om det är på kvällen eller natten. Och så pratar jag med familjen.

Han säger att det är viktigt att prata om vad som hänt och hur det kändes, helst tillsammans med andra.

–Det har en tendens att komma upp till ytan senare om man inte pratar om det direkt.

Carl-Arne Eriksson har tidigare jobbat inom andra yrken där han sett blod och döda människor. Han tror att det hjälper honom att bearbeta olika händelser.

– Det kan låta okänsligt, men betyder inte att jag är oberörd, tvärtom. På utbildningen till OPA fick vi höra att vi inte skulle gå fram till skadade eller döda, för att minska vår utsatthet. Det är lättare sagt än gjort. I praktiken är det omöjligt att följa.

Strukton rails personal kan, om de vill, delta i den debriefing som räddningstjänsten har efter en olycka.

– Det kan vara knepigt att hinna. När de åker ifrån olycksplatsen börjar vårt arbete, och när vi är klara har de åkt hem. Vid ett tillfälle hade räddningstjänsten debriefing på plats och det funka- de även för oss, säger Carl-Arne Eriksson.

Även Infranord i Stockholm utnyttjar sedan några år Trafikverkets avtal med räddningstjänsten. Företaget har också ett avtal med företagshälsovården att OPA ska ringa upp efter en händelse. Ett arbetssätt som Infranords skyddsombud jobbat hårt för.

– Arbetsledaren ska ta kontakt med den enskilda för att förvissa sig om att hen tagit kontakt med företagshälsovården eller räddningstjänsten. Det ska inte vara upp till den enskilda att avgöra om hen ska ha samtal eller inte, säger Alexander Koliopanos-Panos, olyckplatsansvarig och huvudskyddsombud på Infranord i Stockholm.

På ett möte med huvudskydds- ombud i höstas var det många som inte kände till vad som gäl- ler.

– Det ska gälla i hela företaget, men arbetsledningen verkar inte att ha spridit information till alla, säger Alexander Koliopa- nos-Panos.

Uppdraget som OPA kräver full koncentration, enligt Anders, Carl-Arne och Alexander. Den som samtidigt är faktainsamlare, har extra mycket att hålla reda på. Det kan bli rörigt och stressigt.

– Det ringer i telefonen hela tiden samtidigt som man ska gå runt med en checklista där allt ska antecknas, plus att man ska prata med alla människor som befinner sig i området. Bevis kan försvinna – det kan snöa och regna exempelvis – så det är viktigt att vara snabb, säger Anders.

En OPA tar bilder, letar efter detaljer som trasiga staket, klädhögar och allt som kan ha med olyckan att göra. Hen ska garantera räddningstjänstens säkerhet och har mandat att kalla in det stöd som behövs för att samla in fakta och röja på platsen. Målet är att trafiken ska börja rulla så snart som möjligt.

För Carl-Arne Eriksson är stresspåslaget en del av tjusningen med uppdraget, han gillar att det händer saker, att det är ”action”. Det händer, trots det, att det blir för mycket även för honom. Vid dessa tillfällen är det skönt att vara två som arbetar tillsammans, tycker han. Anders och Alexander håller med.

– Det finns ett formulär att följa, vilket underlättar arbetet på fältet, men det vore ännu bättre om vi alltid kunde vara två som åkte ut. En samlar fakta, den andre sköter kontakterna på plats, säger Carl-Arne.

– Jag får ringa en kollega och be denna följa med, det gjorde jag de första gångerna, men det är ingen garanti för att det verkligen går.

På de flesta företag verkar det vara okej att ringa en kollega för att slippa vara ensam, även om det inte är obligatoriskt. Stödet efteråt fungerar också olika.

Trafiksäkerhetschef Ronny Fredriksson på Infranord, anser att det egentligen är Trafikverkets sak att se till att OPA får det stöd hen behöver. Företaget har ändå byggt upp en egen rutin.

– Vi har en rutin, för att vi bestämt att vi ska ha det, och det fungerar. Men frågan om vem som har ansvar för OPA tycker jag du ska ställa till Trafikverket, säger han.

Struktons säkerhetschef Niklas Andersson tycker att det är ett självklart arbetsgivaransvar.

–Det finns en krisberedskap hos oss, arbetsledaren ska hålla ett öga på hur personen mår. Vi erbjuder även stödsamtal om det finns behov. Det avgörs från fall till fall.

Urban Haglund är nationell samordnare på Trafikverket. Han medger att Trafikverket har ett ansvar för de olycksplatsansvariga, men säger att det framför allt handlar om krav på kompetens och utbildning.

– Det är OPA:s arbetsgivare som har arbetsmiljöansvaret, men vårt samarbete kan säkert utvecklas, säger Urban Haglund.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Upprop mot sexuella trakasserier inom sjöfarten

Idag presenteras ”lättaankar, ett upprop mot sexuella trakasserier inom sjöfarten. 1150 kvinnor i branschen har skrivit under sjöfartens eget #metoo-upprop. Läs mer

Fängelseblockad efter mordförsök

Fängelseblockad efter mordförsök

Franska fängelser har blockerats av personalen under de senaste dagarna. I förra veckan överfölls tre kriminalvårdare av en terroristdömd intern. Ett regelrätt attentat, enligt facket som nu kräver tryggare arbetsförhållanden. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Seko: Damberg lyssnade om Samhall

Mötet mellan LO-förbunden på Samhall och näringsminister Mikael Damberg igår torsdag var givande. Ministern lyssnade. Det säger Sekos ombudsman Annika Ödebrink Läs mer

Först på plats efter olyckan

Först på plats efter olyckan

Att se en svårt skadad, kanske avliden, människa påverkar alla. -Vi är inga hårda typer utan känslor, säger Anders, som är en av Trafikverkets olycksplatsansvariga. Läs mer

”Jag bestämmer över mitt arbete”

”Jag bestämmer över mitt arbete”

Läs mer

Han ger de asylsökande en röst

Han ger de asylsökande en röst

Viktor Bankes mobil ringer i det närmaste oavbrutet, sms trillar in, han svarar ett par tre gånger. ”Det kan vara dagis”, säger han ursäktande. Läs mer

Himmel eller helvete

Himmel eller helvete

Det är ingen mening att slå sönder maskinerna, bättre att slåss för en rättvis fördelning av vinsterna som robotar och automatisering ger. Och kanske få en kortare arbetstid. Läs mer

Inga arbetare på riksdagslistan

Inte ett fackligt namn på valbar plats när socialdemokraterna i Norrbotten sätter ihop sin riksdagslista. Det är helt enkelt inte acceptabelt tycker LO-distriktet i Norra Sverige. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Samtal på liv och död

Samtal på liv och död

Lotta Andersson har varit med länge, medan Johan Ridell är ganska ny på jobbet som operatör på Polisens kontaktcenter i Malmö. De har mycket gemensamt och förenas i sin kärlek till de som ringer 114 14. Läs mer

Seko kritiserar utredning om strejkrätten

Seko kritiserar utredning om strejkrätten

Seko riktar allvarlig kritik mot den utredning regeringen har tillsatt för att se över strejkrätten. Om strejkrätten begränsas kan det få allvarliga konsekvenser för hela arbetsmarknadsmodellen varnar Seko. Läs mer

Därför röstar jag på socialdemokraterna

Läs mer

Ännu inte avgjort om Tågkompaniet tar över Krösatågen

I slutet av 2017 kom beskedet att Tågkompaniet tar över trafiken på Krösatågen från och med december 2018. Strax därefter överklagade Transdev beslutet. Läs mer

Samhall säger upp allt fler

I morgon träffar Seko och övriga sex LO-förbund näringsminister Mikael Damberg för att ge sin bild av arbetsmiljön och verksamheten på statliga Samhall. Ministern har kallat till mötet, enligt tidningen Fastighetsfolket. Läs mer

ITF-kontrollanter räddar sjömanslön

Sjömän på bekvämlighetsflaggade fartyg har svårt att få ut rätt löner. Men tack vare de svenska ITF-inspektörerna tvingades redarna betala över 850 000 kronor i retroaktiva löner under 2017 skriver Transportarbetaren. Läs mer

Primärkonflikt

En konflikt mellan de två parter som förhandlar om kollektivavtal. En lovlig primärkonflikt kan få stöd av sympatiåtgärder från andra fackföreningar eller arbetsgivarorganisationer. De kallas då sekundärkonflikt.

ROBOTISERING
Konduktören Niclas blev ersatt av en stolpe

Konduktören Niclas blev ersatt av en stolpe

Kommer robotarna att ta över jobben? Forskare, politiker, fack och arbetsgivare är överens om att vi står inför en helt ny arbetsmarknad. Sekotidningen har bland annat pratat med konduktören Niclas som blev ersatt av en stolpe och arbetsmarknadsministern som "leker med tanken" att a-kassan kan användas till kompetensutveckling även om man inte är arbetslös. Läs mer

Lokförare avled av sina skador

Lokföraren som skadades svårt i en arbetsplatsolycka i Bastuträsk onsdags förra veckan har avlidit av sina skador. Mannens arbetsgivare Green cargo fick beskedet natten till lördag. Läs mer

Kritiskt för den skadade lokföraren

Den lokförare som skadades allvarligt vid en arbetsplatsolycka i Bastuträsk i onsdags har flyttats till Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Hans tillstånd är kritiskt. Läs mer

Lokförare allvarligt skadad i arbetsplatsolycka

En lokförare vid Green cargo skadades allvarligt vid en arbetsplatsolycka i Bastuträsk igår morse. Läs mer