Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Foto: Francis Lee

Forskaren: Viktigt att premiera gott säkerhetsarbete

Johan M Sanne är docent i teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Han forskar bland annat om hur risker uppfattas och hanteras vid järnvägsunderhåll.

20 december 2012 16:38

– Jag vet faktiskt inte om det handlar om att det sker fler incidenter i dag eller att man blivit bättre på att rapportera, säger Johan M Sanne.

Och just rapporteringen är något han återkommer till. Han menar att det finns en kultur bland järnvägstekniker att man ska hantera riskerna själv och därför inte rapportera in.

– Men om alla incidenter rapporteras och det visar sig att det finns likheter mellan dem kan man ju visa arbetsgivaren att det finns ett strukturellt fel, som för kort tid för arbetet. Vilket för oss in på den andra delen av incidentrapporteringen, nämligen uppföljningen. Om ingen tittar på vad som gick fel och drar slutsatser av det får man inga nya kunskaper.

Men, menar han, det är minst lika viktigt att premiera gott säkerhetsarbete.

– Om man bekräftar och belönar folk när de gör rätt visar forskningen att de är mer benägna att göra likadant igen. Därför är det bra att mäta resultat även när det gäller säkerhet, inte bara produktion. Då kan man säga: Bra, ännu en dag utan incidenter, bra att ni mätte avståndet när ni jobbade under bevakning, och så vidare.

Han framhåller Holland som ett gott exempel. Där stänger man spåret helt vid arbeten, eller så arbetar järnvägsteknikerna i vagnar som är öppna neråt. På så sätt kan de inte kliva över i fel spår, till exempel.

– I Sverige stänger man ofta bara ett spår vid dubbelspår och så kan arbetet pågå i flera månader. I stället borde man stänga av helt och sätta en massa folk på arbetet så det blir klart på två veckor. Det skulle bli mer effektivt.

Han ser problem med upphandlingsförfarandet som det ser ut i dag. Om lägsta budet vinner, får den jobbet som lovat bli färdig snabbast. Produktion går före säkerhet, både vad gäller själva jobbet men också trafikproduktionen, alltså att tågen ska gå i tid.

– Det finns en stolthet hos teknikerna, så de gör jobbet klart på sex timmar i stället för åtta som skulle krävas för att det ska bli säkert utfört. Och oftast går det ju bra, men ibland skiter det sig för att man inte har marginalerna.

Han har också hört från entreprenörer att Trafikverkets upphandlare är ekonomer och jurister som inte har rätt kompetens.

– De ser på det affärsmässiga och saknar säkerhetskompetensen. Här tror jag facket har en roll att fylla genom att se till att man tar hänsyn till säkerhetsarbetet redan på upphandlingsstadiet.

Men även om han ser problem med det nuvarande systemet vill han inte uttala sig om det var bättre förr eller om det skulle bli bättre med en återreglering av underhållet.

– Det fanns ju problem förr också. Som jag ser det är det viktigt att man följer upp verksamheten, inte bara produktionen utan också säkerheten, och skapa förutsättningar för att leva upp till en nollvision.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Relaterade ämnen

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Depression vanligt bland sjömän

Depression vanligt bland sjömän

Mer än var fjärde sjöman visar tecken på depression. Orsakerna är bland annat dålig mat, isolering från anhöriga och långa tjänstgöringar. Det visar en studie om sjömäns hälsa gjord av Yale och Sailor’s society. Läs mer

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

– Jag skriver en lista och bockar av varje sak som jag har gjort när det blir körigt på jobbet, säger Janet Floreng Lindfors som arbetar som administratör på Sjöfartsverket i Malmö. Läs mer

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Efter en inspektion på Strukton rail riktar Arbetsmiljöverket kritik mot företagets arbetsmiljöarbetet. Bolaget har två månader på sig att svara hur man ska åtgärda bristerna. Läs mer

SJ får vite för dålig arbetsmiljö

SJ döms att betala 600 000 kronor i vite på grund av att man inte rättat sig efter Arbetsmiljöverkets förbud rörande arbete på bangården i Hagalund. Läs mer

Ny föreskrift om social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket ska nu utfärda en ny föreskrift om social arbetsmiljö. Den behandlar ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande behandling, samt att arbetstidens förläggning inte får leda till ohälsa. Läs mer

S lovar nya järnvägsmiljarder

Vinner de rödgröna valet väntar nyinvesteringar i järnvägen på 27 miljarder kronor. 10 miljarder går till järnvägsunderhåll och 5 miljarder till underhåll av vägar. Läs mer

Arbetsmiljöbrott på Euromaint

En anställd på Euromaint föll och fick frakturer i höften och högerhanden när han arbetade på taket till en av SJ:s personvagnar. Bolaget har nu fått ett strafföreläggande med företagsbot på 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Läs mer

”Strategiskt felslut av Trafikverket”

Satsa på förebyggande järnvägsunderhåll i stället för akututryckningar. På så sätt får vi mer underhåll för en betydligt mindre slant. Det menar järnvägexperten Per Corshammar. Läs mer

Euromaint döms för arbetsmiljöbrott

Annandag jul 2010 skadades en av Euromaints anställda vid bärgning av ett urspårat tåg i Solna. Solna tingsrätt har nu dömt bolaget att betala 400 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott. Läs mer

Slår fast sambandet asfalt – cancer

Arbete med asfalt innebär hälsofaror, och kan öka risken för cancer. Det slår nu det franska folkhälsoinstitutet fast i en rapport. Facken är nöjda. Läs mer