Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Ledare

För dyrt med god arbetsmiljö

Kedjan med entreprenörer hade fem länkar, med Trafikverket överst. Men den sista länken brast och en provanställd 22-åring omkom i en olycka. Kanske hade den undvikits om facket fått spela sin roll.

23 oktober 2017 14:24

Arbetsmiljö är en av de viktigaste frågorna för facket. Ofta kommer arbetsmiljön överst när medlemmar ska rangordna fackets uppgifter. Tanken är självklar, ingen ska bli sjuk av jobbet, ingen ska skadas eller dödas.

Men i praktiken är det inte självklart. Det är bara att titta på statistiken, för även om svensk arbetsmiljö är förhållandevis bra så anmäldes omkring 122 500 arbetsskador förra året och 45 personer omkom under arbetet, hittills i år är de 40.

Det är svårt att helt undvika arbetsskador och kanske även dödsfall, men minskningen skulle bli betydande – om arbetarskydd var gratis.

Många arbetsgivare satsar på förebyggande arbete, inte bara när lagen tvingar dem utan för att de inser värdet av en bra arbetsmiljö. Andra gör det inte. För dem är det ekonomiskt möjliga per automatik det arbetsmiljömässigt bästa.

Vi återkommer till arbetsmiljö i flera texter i Sekotidningen nummer 5. En handlar om kvartsdamm, som vi skrivit om flera gånger tidigare.

Kvartsdamm kan ge flera olika sjukdomar, även dödliga och Arbetsmiljöverket deklarerade att de vill ha sänkta gränsvärden. Men efter att ha uppskattat kostnaden började de vackla. Arbetsgivarna håller med och tycker att det blir för dyrt, och är onödigt.

Deras protester har fått Arbetsmiljöverket att vackla än mer. LO menar att Arbetsmiljöverket överskattar kostnaden och underskattar vinsten av färre sjukdagar.

Precis som facket kan sägas ha ett egenintresse att skydda medlemmarnas hälsa, så har arbetsgivarsidan ett egenintresse att skydda den egna ekonomin. Frågan är vem Arbetsmiljöverket främst tar hänsyn till.

Vad räknas som dålig arbetsmiljö, hör långa entreprenadkedjor dit? I somras omkom en provanställd 22-åring på Malmbanan. Han var anställd för att röja sly när olyckan inträffade.

Det finns oklarheter runt olyckan, men klart är att 22-åringen var anställd av ett företag som var underentreprenör åt ett företag som var underentreprenör åt ett företag som var underentreprenör åt ett företag som fick jobbet av Trafikverket.

Från facket vill man ha utrett vilken betydelse dessa kedjor av entreprenörer kan ha för säkerheten.

Ju större fackligt inflytande i alla led, desto mer tonvikt på säkerhet. Och ju fler som är med i facket desto mer tyngd att lägga bakom orden.

Mats Andersson, chefredaktör
mats.andersson@sekotidningen.se

Dela det här

1 kommentar

 1. Reine Hermansson

  ÄR DESSA REGLER BARA TOMMA ORD OCH ETT SPEL FÖR GALLERIET ELLER ÄR DET TILL FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKOR???
  Konsekvenser och straffansvar
  Om någon skulle drabbas av ohälsa eller olycksfall på grund av att du inte sköter dina arbetsmiljöuppgifter, kan det i värsta fall leda till böter eller fängelse.
  Det är sällan själva handlingen som är föremål för åtal utan snarare underlåtelse av handling, alltså att man inte har åtgärdat risker eller varit oaktsam. Frågan om vem som har det straffrättsliga ansvaret avgörs av olika faktorer som tar sikte på om den ansvariga chefen har haft praktiska möjligheter att utöva sitt ansvar. Detta avgörs endast och slutligen av domstol.
  Jag frågar mig då, OM det finns verktyg som kan förhindra eller MINSKA risken för skador och Företaget inte vill använda sig av dessa är då inte Företaget ansvarig vid eventuella olyckor som kunnat undvikas och varför blir det så få Anmälda i tveksamma fall utan avskrivs som om de inte har gjort fel som inte investerat i Hjälpmedlen??

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

ISS har avskedat fyra biljettkontrollanter av personliga skäl. ISS uppger att de fyra validerat sina egna SL-kort, vilket skulle vara att likställa med fusk eller bedrägeri. Seko har ogiltigförklarat samtliga avsked och menar att de fyra enbart följt företagets instruktioner. Läs mer

MTR tar över städning av pendeln

MTR tar över städning av pendeln

MTR och Solreneriet inleder fackliga förhandlingar om att MTR ska ta över städningen av pendeltågen i Stockholm. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Arbetstagarorganisation

En fackförening.