Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Fiffelflagg i skärgården?

Står skärgårdstrafiken inför nästa utflaggningsvåg, efter storsjöfarten? Och är det i så fall ett hot eller en möjlighet? Det var frågan som inte fick något riktigt svar på Skärgårdsredarnas seminarium i Almedalen.

3 juli 2014 16:00

Den svenska handelsflottan har sedan länge fått se redare efter redare som valt att flagga ut sina fartyg. Nu tycks turen vara kommen till skärgårdstrafiken. I Stockholms skärgård seglar två redare under utländsk flagg.

– Frågan seglar upp som den mest intressanta i vår bransch. Det är det våra medlemmar diskuterar mest, säger Göran Ahlqvist, vd för Blidösundsbolaget och vice ordförande för Skärgårdsredarna, som var moderator under debatten.

Bland paneldeltagarna fanns Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold. Han kunde inte svara på om det var ett hot eller en möjlighet.

– Det vi kommer att värna i alla lägen är att det ska finnas kollektivavtal. Och det är för att jämna ut skillnaderna så att svenska redare, som vi tycker är väldigt duktiga, ska kunna konkurrera på lika villkor. Det ska vara kvalitet och service, inte dumpade löner och sämre säkerhet som ska vara konkurrensfördelar.

Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega tjänsteföretagen, ville inte se det som ett hot. Han pekade på att många av Almegas medlemmar verkar i andra länder och då hindras av protektionistiska regler.

– Det är ju något vi kämpar mot i de fallen så det skulle vara konstigt om vi gjorde det här, sa han.

Bertil Pevantus, vd för Styrsöbolaget, sa sig vara traditionell på så sätt att han gärna såg en blågul flagg i akterna på skärgårdsbåtarna. Men han kunde också se möjligheter i att utländska flaggor kan bedriva inhemsk trafik i andra länder.

– Jag skulle till exempel gärna köra i Oslo – med svenska kollektivavtal.

Just kollektivavtalet för skärgårdstrafiken omförhandlades för inte så länge sedan. Efter strejk och lock out enades man om ett avtal där Seko fick igenom sitt krav på att behålla tarifflönerna. Något arbetsgivarsidan inte tycks ha smält än.

– Skärgårdsavtalet är det sämsta och mest rigida av alla våra avtal, sa Stefan Koskinen.

Kenny Reinhold var i stället mycket nöjd med avtalet.

– Och oavsett vilken flagg skärgårdstrafiken seglar under så kommer det vara svenska kollektivavtal ombord, sa han.

– Nja, det är jag inte så säker på. Det måste vi titta närmare på, svarade Stefan Koskinen då.

Så frågan huruvida utflaggningen är ett hot eller en möjlighet tycks än så länge vara obesvarad.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

2 kommentarer

 1. Andreas Åsenholm (SD)

  Det ska vara kvalitet och service, inte dumpade löner och sämre säkerhet som ska vara konkurrensfördelar. Argumentet har vi hört länge. det insinueras att andra flaggstater har sämre säkerhetskultur , dåliga lönevillkor mm. Detsamma har hävdats om de svenska redarna som flaggat ut sina fartyg, främst har gett sig på småredarna. Det klart att fiffel förekommer , men detta är undantag och inte regel. År 2012 fanns det hälften av flaggstaterna ( 45 av 78 flaggstater )på Paris MOU white list . Så det finns lite att välja emellan utan att påstå att andra flaggstater innebär sämre säkerhet. Sedan frågan om lönerna. Jag förstår inte vad det kan vara för fel att betala avtalsenliga löner som har förhandlats fram mellan parterna i flaggstaten. Visst har besättningen ombord en polsk färja lägre löner än sina svenska kollegor har ombord svenska fartyg. Men det går inte jämföra. Beträffande skärgårdstrafiken: Jag ser inga som helst problem med att utländska rederier bedriver skärgårdstrafiken så länge de uppfyller alla formella krav (konventioner , lagar & förordningar). När det väl har gått så långt att ingen svensk redare vill hålla på med skärgårdstrafik så är det väl bra att någon annan gör det. Sjöfarten är först och främst en kommersiell verksamhet , det gäller att tjäna pengar. Om det inte svenska aktörer kan tjäna pengar på verksamheten så finns det bara följande alternativ: :
  -någon annan privat aktör hoppar in ,
  -den offentliga sektorn tar över verksamheten ,
  – ingen verksamhet bedrivs.
  Återuppta inte konfrontationskursen ni hade under åratal utan håll er till konsensuspolitiken ni tillämpar i dag gentemot redareföreningen. Den konfrontationspolitiken ni vill etablera inom inlandssjöfarten/skärgårdstrafiken skulle vara förödande för de berörda redarna och därmed verksamheten.

 2. Claes

  Anderas Åsenholm
  Det är inte fråga om att svenska rederier inte kan få det lönsamt! Det är fråga om att de tjänar mycket mer på att betala låga löner som de inte kan göra på ett svenskflaggat fartyg. Svenska fartyg har stenhård koll från Transportstyrelsen medan de utländska i många fall helt saknar någon kontroll. Sveriges import export går till 70-80% med sjöfart och bidrar till stora miljövinster i förhållande till lastbilstransporter som är en betydligt högre påfrestning för vägar och miljö. Du måste väl ändå tycka att spelreglerna skall vara de samma oavsett vilken flagga man har. En annan grej är ju att inget utländskt rederi har råd att anställa en som är bosatt i Sverige då de måste betala straffskatt bara för att han är bosatt i Sverige. Från att ha haft en flotta på över 1000 fartyg som seglat över hela världen återstår nu knappt 100 fartyg som seglar främst i skärgård och färjor. Det utbildas ca 120 Sjökaptener varje år i Sverige , var skall de jobba? Måste de då utvandra till något annat land för att vara anställningsbara ?

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Seko vill förhandla om utbildningsjobb

Alla LO-förbund utom Transport vill förhandla med arbetsgivarna för att få fram nya jobb till nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Utgångspunkten är det förslag om utbildningsjobb som LO lade fram i mars i år. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Kvarts ger Svevia böter

Kvarts ger Svevia böter

Svevia har dömts att betala 150 000 kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot föreskrifterna om kvarts. Det saknades dokument om risker med höga kvartshalter på ett arbetsställe i Storuman. Läs mer

Ännu inget nytt arbetstidsavtal på NTE

Förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal för personalen på Nationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården fortsätter. Seko har hittills sagt nej till arbetsgivarens förslag. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Franska protester mot ny arbetslag

Franska protester mot ny arbetslag

Hundratusentals franska invånare deltog idag i demonstrationer mot Macrons nya arbetslag. - Idag lyssnar man bara på arbetsgivarna. Men det är förvånansvärt svårt att få folk att engagera sig trots utvecklingen, säger Rachel Neis fackombud vid det franska gasbolaget. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Väjer inte för det pinsamma

Väjer inte för det pinsamma

Sekotidningen möter högaktuelle Ruben Östlund – prisbelönt filmregissör som gärna trycker på våra ömma punkter. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Seko lämnar Nordea

Sekos förbundsstyrelse har tagit beslut om att förbundet ska lämna Nordea. Förbundet har en halvmiljard placerad hos banken. Även LO har beslutat att lämna Nordea, liksom Handels och Transport. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Seko upprörs över Nordeas flytt

Efter Nordeas besked om flytt till Finland har två fackförbund tagit beslut om att byta bank. Seko, som har en halv miljard placerad hos Nordea, avvaktar diskussion i LO-styrelsen innan man tar beslut. Läs mer

Postnord tar till sig kritiken

Postnord tar till sig kritiken

Det går fortsatt dåligt för Postnord. Kunderna klagar, ägaren staten är missnöjd med ekonomin och kvaliteten och tillsynsmyndigheten Post-och telestyrelsen är bekymrad. Samtidigt kräver Seko att den dansk-svenska fusionen bryts. Läs mer

Avdrag för fackavgift återinförs

Vänsterpartiet och regeringen har i budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften från och med juli 2018. Dessutom avskaffas en karensdag i a-kassan. Läs mer

Tre avtal kvar

Tre avtal återstår för Sekos del i årets avtalsrörelse: staten, skärgårdstrafiken och Samhall. Alla tre löper ut den sista september och parterna har så smått börjat känna på varandra. Läs mer

Regeringen flyttar myndigheter

Regeringen har beslutat att helt eller delvis flytta sju myndigheter från Stockholm till andra orter. Seko har inga medlemmar på de berörda myndigheterna, men regeringen har flaggat för fler beslut före valet nästa år. Läs mer

Här är vinnarna i fototävlingen

Här är vinnarna i fototävlingen

Det har kommit in många vackra, fascinerande och fantasieggande bilder till Sekotidningens fototävling. Juryn har nu utsett vinnarna. Titta och njut! I bildspelet ovan är samtliga bidrag publicerade. Läs mer

Medling

En metod för att lösa tvister mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation. Utförs av opartiska medlare som utses av statliga Medlingsinstitutet.