Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Fel kräva rökfri fånge

15 februari 2010 15:59

Att röka är visserligen ingen rättighet, men det är en frihet som av tradition tillkommer vuxna människor. En allmän eller långtgående inskränkning av denna frihet bör ha stöd i lag påpekar Regeringsrätten.
I november 2006 antog Kriminalvården ett policybeslut och riktlinjer som innebar att man senast den 1 januari 2008 skulle ha en rökfri inomhusmiljö för anställda, intagna och besökare.
På Skänningeanstalten infördes rökförbud från 11 juni 2007.
En intagen på anstalten ansökte om att få röka i den egna cellen, men Kriminalvården avslog i oktober 2007 hans ansökan. Beslutet överklagades till länsrätten och till kammarrätten, men utan framgång.
Den röksugne internen gick vidare till Regeringsrätten. Förbud mot rökning i allmänna utrymmen hade han förståelse för, men Kriminalvården har inte lagstöd för ett generellt rökförbud som även inkluderar intagnas bostadsrum (celler) hävdade han.
Kriminalvården stod fast vid sitt beslut och förklarade att rökförbudet är mycket väl motiverat och balanserat.
Regeringsrätten konstaterar liksom den intagne att tobakslagen inte gäller för bostäder. Inte heller lagen om kriminalvård i anstalt, KvaL, ger något stöd för beslutet om rökförbud.
Självklart är det ändå i viss utsträckning nödvändigt för Kriminalvården att reglera i vilken mån rökning kan tillåtas i verkets lokaler, inte minst av brandsäkerhetsskäl. Problemet, påpekar Regeringsrätten, uppstår när ett rökförbud inte bara omfattar besökare och anställda utan även frihetsberövade personer.
Intagna kan inte lämna lokalerna för att röka om de så önskar. De kan dessutom drabbas av sanktioner enligt KvaL om de inte respekterar rökförbudet. Inte minst sanktionsmöjligheten motiverar en restriktiv tolkning av möjligheterna att besluta om inskränkningar i de intagnas tidigare friheter utan särskilt stöd i lag, anser Regeringsrätten.
Slutsatsen är att Kriminalvården gjorde fel när den avslog den intagnes begäran om att få röka i den egna cellen. För den intagne saknar Regeringsrättens dom betydelse i sak. Han är numera villkorligt frigiven, och kan röka så mycket han vill.
Däremot kan domen få betydelse för andra intagna, och för Kriminalvårdens personal.
Hans Olof Wiklund

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Seko har lämnat förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal

Seko har lämnat förhandlingarna om ett nytt arbetstidsavtal på Nationella transportenheten, NTE. Därmed fortsätter Sekos medlemmar att arbeta under det befintliga avtalet. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Postnord får 2,2 miljarder av ägarna

Postnord får 2,2 miljarder av ägarna

Danmark och Sverige har kommit överens om att ge det krisande Postnord ett tillskott på 2,2 miljarder svenska kronor. Den danska staten skjuter till 1,8 miljarder och Sverige står för resterande 400 miljoner. Läs mer

Höga halter av kvävedioxid i tunnelbanan

Det är tidvis höga halter av kvävedioxid och damm vid underhållsarbete i Stockholms tunnelbana. Det visar mätningar som Strukton Rail gjorde under våren 2017. Mätningarna skedde vid fyra olika arbetsmoment. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Skärgårdsförhandlingarna har brutit samman

Förhandlingarna mellan Seko och Almega om ett nytt skärgårdsavtal har brutit samman. Enligt Seko har Almega sagt upp avtalet, vilket innebär att det blir avtalslöst tillstånd om sju dagar. Läs mer

När jobbet leder till döden

När jobbet leder till döden

Hittills i år har 40 personer dött på jobbet. Här är en berättelse om hur det kan gå till. Om entreprenörskedjor, bristande kontroll och olyckliga omständigheter. Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Med orättvisorna i fokus

Med orättvisorna i fokus

Hennes drivkraft är kampen mot orättvisor. Och det är en fajt som Gabriella Lavecchia tagit i många olika roller inom arbetarrörelsen. Sedan i våras som vice förbundsordförande för Seko. Läs mer

För dyrt med god arbetsmiljö

För dyrt med god arbetsmiljö

Kedjan med entreprenörer hade fem länkar, med Trafikverket överst. Men den sista länken brast och en provanställd 22-åring omkom i en olycka. Kanske hade den undvikits om facket fått spela sin roll. Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Lågavlönade får bättre betalt med nya avtalen

Årets avtalsrörelse skulle ge mer till dem som tjänar minst. En rundringning som Sekotidningen har gjort visar att många lokala löneförhandlingar har gett resultat, även om alla inte är helt nöjda. Läs mer

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

Kvinnligt nätverk viktigt forum att prata ut om jobbet

– Titta så små byxorna är, säger tunneltvättare Madelene Berglund och lyfter upp en arbetsbyxa från bordet där ett av de större klädföretagen placerat sitt utbud. Läs mer

Ny postlag skippar brev över natten

Regeringen har presenterat ett förslag till ny postlag. Seko posten är positivt till stora delar av innehållet, men är besviket över att postboxar inte blir standard. Läs mer

Seko och Fastighets går vidare med planerna på samgående

Planerna på att slå ihop de två förbunden har sedan en tid legat i malpåse i väntan på att avtalsrörelsen och kongresser ska vara avklarade. Nu har de tagit beslut om att tillsätta en utredning. Läs mer

Strid om gräns för kvartsdamm

Strid om gräns för kvartsdamm

Arbetsmiljöverket lade ett förslag om halverat gränsvärde för det farliga kvartsdammet. Medicinsk expertis och facket välkomnar förslaget medan arbetsgivarna tycker att det blir för dyrt. Nu är det inte säkert att det blir någon sänkning. Läs mer

”Dialog med facket är viktig”

”Dialog med facket är viktig”

Tomas Eneroth fick en rivstart på posten som infrastrukturminister sedan företrädaren, Anna Johansson, fick gå efter IT-skandalen på Transportstyrelsen. Till Sekotidningen säger han bland annat att han vill se än mer järnvägsunderhåll i statlig regi. Läs mer

Nytt avtal för anställda på Samhall

Efter konfliktvarsel och medlarbud har parterna kommit överens om ett nytt avtal för anställda på Samhall. Avtalet ger 7,1 procent i löneökningar under tre år och innehåller en låglönesatsning. Läs mer

Försäkringar
Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Paketchauffören Tomas Dahl fick en stroke för tre år sedan. Genom Sekos sjukförsäkring fick han 50 000 kronor – pengar som var välkomna när han blev sjukskriven på heltid i tre månader. Läs mer

Lönestruktur

Visar hur lönerna är uppbyggda och hur olika löner förhåller sig till varandra.