Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Fackliga rättigheter hotas inom EU

Sommaren 2010 anmälde LO och TCO den svenska Lavallagen till ILO. Först i mars i år väntas ILO besvara klagomålet. Den svenska regeringen har vid två tillfällen struntat i att svara på ILO:s frågor. Regeringens svar kom i höstas.

11 januari 2013 12:58

Klagomålen från LO och TCO gäller bland annat den begränsning i konflikträtten som finns i Lex Laval. Facken har enbart rätt att ta till stridsåtgärder om kärnan i kollektivavtalet och enbart för att uppnå miniminivå.

Det anser de båda fackliga huvudorganisationerna strider mot ILO:s konventioner om fackliga rättigheter. Konventioner som Sverige skrivit under och förbundit sig att följa.

Vad ILO:s expertkommitté kommer fram till är oklart. ILO erkänner dock inte ekonomiska friheter som en grund för att begränsa fackliga rättigheter.

Å andra sidan har Sverige även förbundit sig att följa andra regelverk, såsom EU-fördrag, Europakonventionen om mänskliga rättigheter och Europarådets sociala stadga.  

Relationen mellan ILO, EU, Europarådet och Europakonventionen, vilka regler som väger och bär väga tyngst granskas i en ny rapport av LO:s chefjurist Claes-Mikael Jonsson, TCO:s Ingemar Hamskär och Dan Holke, chef för LO/TCO rättsskydd.

Rapporten ”Skyddet för den fackliga föreningsfriheten i olika internationella rättsakter och dess påverkan på EU-rätten” är en genomgång och analys av regelverket.

Slutsatsen kan sägas vara att det finns motsättningar mellan olika regelverk och att det är svårt att se hur de ska överbryggas.
Medan Europadomstolen och ILO har närmat sig varandra och numer skyddar såväl facklig föreningsfrihet som förhandlingsrätt och konflikträtt, står EU:s institutioner fast vid synen att företagens och marknadens frihet (de ekonomiska friheterna) före de fackliga rättigheterna. Vilket visade sig tydligt i EU-domstolens dom i Lavalärendet. Fackens stridsåtgärder godtogs inte för att de förhindrade företagets frihet att etablera sig. 

Och det land som är medlem i EU måste i första hand rätta sig efter EU-rätten.

Så sker nu i bland annat Grekland där EU i krisens spår tvingat fram regler som förbjuder fack och arbetsgivare att sluta branschavtal och gör det möjligt med individuella avtal som avviker från kollektivavtalen.

På ett seminarium om rapporten konstaterade Claes-Mikael Jonsson att den ekonomiska krisen inte finns med i granskningen.

–Jag tror att kanske krisen i slutändan stärker arbetstagarnas ställning när politikerna och ekonomerna inser att människor måste ha bra löner för att överleva och bidra till den ekonomiska utvecklingen, sa han.

Dessutom står det i Lissabonfördraget att EU ska ansluta sig till Europakonventionen om mänskliga rättigheter, något som skulle stärka fackens ställning.

–Ännu har inget hänt på den punkten, men jag är optimist, sa Claes-Mikael Jonsson.

 

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

AD avgör tågvärdars rätt till ob

AD avgör tågvärdars rätt till ob

Den 20 juni avgör Arbetsdomstolen om två tågvärdar på Öresundståg har rätt till ob-ersättning för så kallad uppehållstid, tid då tågvärden inte utför sina normala uppgifter, men har betald arbetstid. Seko stämde Transdev, som kör Öresundståg, till AD hösten 2016. Läs mer

Avskedade kontrollanter till AD

Avskedade kontrollanter till AD

Seko stämmer ISS i Arbetsdomstolen för avskedandet av biljettkontrollanter i Stockholm. De centrala förhandlingarna med Almega ledde inte till att biljettkontrollanterna fick tillbaka sina jobb. Läs mer

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Medarbetaravtal

Ett gemensamt avtal för tjänstemän och arbetare.