Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Fackliga rättigheter hotas inom EU

Sommaren 2010 anmälde LO och TCO den svenska Lavallagen till ILO. Först i mars i år väntas ILO besvara klagomålet. Den svenska regeringen har vid två tillfällen struntat i att svara på ILO:s frågor. Regeringens svar kom i höstas.

11 januari 2013 12:58

Klagomålen från LO och TCO gäller bland annat den begränsning i konflikträtten som finns i Lex Laval. Facken har enbart rätt att ta till stridsåtgärder om kärnan i kollektivavtalet och enbart för att uppnå miniminivå.

Det anser de båda fackliga huvudorganisationerna strider mot ILO:s konventioner om fackliga rättigheter. Konventioner som Sverige skrivit under och förbundit sig att följa.

Vad ILO:s expertkommitté kommer fram till är oklart. ILO erkänner dock inte ekonomiska friheter som en grund för att begränsa fackliga rättigheter.

Å andra sidan har Sverige även förbundit sig att följa andra regelverk, såsom EU-fördrag, Europakonventionen om mänskliga rättigheter och Europarådets sociala stadga.  

Relationen mellan ILO, EU, Europarådet och Europakonventionen, vilka regler som väger och bär väga tyngst granskas i en ny rapport av LO:s chefjurist Claes-Mikael Jonsson, TCO:s Ingemar Hamskär och Dan Holke, chef för LO/TCO rättsskydd.

Rapporten ”Skyddet för den fackliga föreningsfriheten i olika internationella rättsakter och dess påverkan på EU-rätten” är en genomgång och analys av regelverket.

Slutsatsen kan sägas vara att det finns motsättningar mellan olika regelverk och att det är svårt att se hur de ska överbryggas.
Medan Europadomstolen och ILO har närmat sig varandra och numer skyddar såväl facklig föreningsfrihet som förhandlingsrätt och konflikträtt, står EU:s institutioner fast vid synen att företagens och marknadens frihet (de ekonomiska friheterna) före de fackliga rättigheterna. Vilket visade sig tydligt i EU-domstolens dom i Lavalärendet. Fackens stridsåtgärder godtogs inte för att de förhindrade företagets frihet att etablera sig. 

Och det land som är medlem i EU måste i första hand rätta sig efter EU-rätten.

Så sker nu i bland annat Grekland där EU i krisens spår tvingat fram regler som förbjuder fack och arbetsgivare att sluta branschavtal och gör det möjligt med individuella avtal som avviker från kollektivavtalen.

På ett seminarium om rapporten konstaterade Claes-Mikael Jonsson att den ekonomiska krisen inte finns med i granskningen.

–Jag tror att kanske krisen i slutändan stärker arbetstagarnas ställning när politikerna och ekonomerna inser att människor måste ha bra löner för att överleva och bidra till den ekonomiska utvecklingen, sa han.

Dessutom står det i Lissabonfördraget att EU ska ansluta sig till Europakonventionen om mänskliga rättigheter, något som skulle stärka fackens ställning.

–Ännu har inget hänt på den punkten, men jag är optimist, sa Claes-Mikael Jonsson.

 

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Rättelse om Postnordartikel

Fel version av artikeln ”Seko postens kupp mot danska facket” är publicerad i senaste numret av Sekotidningen och innehåller felaktiga citat. Det beror på att reportern missuppfattade Seko postens ordförande Johan Lindholm, vilket vi ber om ursäkt för. Den korrekta versionen av texten finns att läsa här https://sekotidningen.se/artikel/spelet-om-postnord/ Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Höjd pensionsålder

De sex partierna i pensionsgruppen har slutit en överenskommelse om att förändra pensionssystemet. Lägstaåldern för pensionsuttag höjs från 61 till 64 år, rätten att jobba kvar höjs från 67 till 69 år och skyddet för de fattigaste pensionärerna stärks. Läs mer

Metoo-upprop inom Kriminalvården

Över 1000 anställda och tidigare anställda inom Kriminalvården har skrivit under uppropet #virivermurarna mot sexuella trakasserier och kränkningar på jobbet. Läs mer

Chefen viktig för trivseln

Chefen viktig för trivseln

Stoppa allt skitsnack, låt ingen vara eller känna sig utesluten, glöm inte de sjukskrivna. Några tips från Seko Skåne om vägen till en trivsam arbetsplats. Läs mer

Tågkompaniet ska köra Krösatågen

Nu är det klart att Krösatågen tas över av Tågkompaniet från och med december 2018 och nio år framåt. Båda affärerna, nord och syd, ingår i upphandlingen. Idag är det Transdev som kör trafiken. Läs mer

Först på plats efter olyckan

Först på plats efter olyckan

Att se en svårt skadad, kanske avliden, människa påverkar alla. -Vi är inga hårda typer utan känslor, säger Anders, som är en av Trafikverkets olycksplatsansvariga. Läs mer

”Jag bestämmer över mitt arbete”

”Jag bestämmer över mitt arbete”

Läs mer

Han ger de asylsökande en röst

Han ger de asylsökande en röst

Viktor Bankes mobil ringer i det närmaste oavbrutet, sms trillar in, han svarar ett par tre gånger. ”Det kan vara dagis”, säger han ursäktande. Läs mer

För dyrt med god arbetsmiljö

För dyrt med god arbetsmiljö

Kedjan med entreprenörer hade fem länkar, med Trafikverket överst. Men den sista länken brast och en provanställd 22-åring omkom i en olycka. Kanske hade den undvikits om facket fått spela sin roll. Läs mer

Inga arbetare på riksdagslistan

Inte ett fackligt namn på valbar plats när socialdemokraterna i Norrbotten sätter ihop sin riksdagslista. Det är helt enkelt inte acceptabelt tycker LO-distriktet i Norra Sverige. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Mutanklagelser mot Trafikverket

Mutanklagelser mot Trafikverket

”Vi ska vända på alla stenar.” Det var löftet från Trafikverket när Sekotidningen i april skrev om den muthärva som Kalla fakta på TV4 fortsatt att granska. Läs mer

Samtal på liv och död

Samtal på liv och död

Lotta Andersson har varit med länge, medan Johan Ridell är ganska ny på jobbet som operatör på Polisens kontaktcenter i Malmö. De har mycket gemensamt och förenas i sin kärlek till de som ringer 114 14. Läs mer

Seko tappar inte längre medlemmar

-Seko tappar inte längre medlemmar. Antalet aktiva medlemmar är strax under 74 000 och har legat stilla sedan april i år. Läs mer

Trendbrott när åtta fartyg flaggar svenskt

Vinden tycks ha vänt för den svenska handelsflottan.  Tre rederier har beslutat att låta sammanlagt åtta fartyg gå under svensk flagg. Läs mer

Externt företag vill ta över SJ:s kundtjänst

SJ kan låta ett externt företag ta över verksamheten vid servicecentret i Ånge. SJ har ett 100-tal anställda i Ånge, som nu är oroliga för avtalsdumpning. Men enligt SJ kan det vara ett sätt att rädda jobben. Läs mer

Sänkt avgift i Sekos a-kassa

Avgiften till Sekos a-kassa sänks med 15 kronor den 1 januari 2018, under förutsättning att beslutet godkänns av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Läs mer

Sju av tio arbetslösa slår i a-kassetaket

Sju av tio arbetslösa slår i a-kassetaket

Trots höjningen av a-kassetaket för två år sedan är många arbetslösa fortfarande underförsäkrade. Åtta av tio av arbetslösa Sekoiter får mindre än 80 procent. För hela arbetsmarknaden är det sju av tio. Läs mer

ROBOTISERING
Konduktören Niclas blev ersatt av en stolpe

Konduktören Niclas blev ersatt av en stolpe

Kommer robotarna att ta över jobben? Forskare, politiker, fack och arbetsgivare är överens om att vi står inför en helt ny arbetsmarknad. Sekotidningen har bland annat pratat med konduktören Niclas som blev ersatt av en stolpe och arbetsmarknadsministern som "leker med tanken" att a-kassan kan användas till kompetensutveckling även om man inte är arbetslös. Läs mer

Vild strejk

En strejk som inte är tillåten.