Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Euromaint döms för arbetsmiljöbrott

Annandag jul 2010 skadades en av Euromaints anställda vid bärgning av ett urspårat tåg i Solna. Solna tingsrätt har nu dömt bolaget att betala 400 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott.

2 december 2013 10:19

Euromaints bärgningsgrupp hade fått i uppdrag att åtgärda en urspårning av ett tågsätt som kört på en spårspärr söder om verkstaden i Hagalund.

Fordonet lyftes upp med domkrafter för att man skulle komma åt spårspärren. När det var gjort och fordonet skulle sänkas ned klämde en av bärgarna vänster hand mellan hjulboggien och det pallningsvirke som användes vid arbetet.

Handen fick omfattande krosskador och mannen förlorade tre fingrar. Efter olyckan har handen opererats nio gånger och mannen tvingades till mer än åtta månaders sjukskrivning innan han kunde återgå till arbete.

Vid en inspektion efter olyckan kunde Arbetsmiljöverket konstatera att Euromaint varken gjort någon skriftlig riskbedömning av bärgningsuppdraget eller upprättat skriftliga instruktioner för säkert arbete beträffande bärgning av tåg. Verket ansåg att dessa brister haft ett direkt orsakssamband med olyckan och vände sig till åklagare med en begäran om åtalsprövning.

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål väckte i april talan om företagsbot vid Solna tingsrätt. Ansvarig/ansvariga för arbetsmiljön vid Euromaint hade av oaktsamhet åsidosatt bolagets skyldigheter enligt arbetsmiljölagen att förebygga olycksfall, och på grund av detta även orsakat bärgarens skada hävdade åklagaren.

Oaktsamheten har bestått i att den/de ansvariga inte fortlöpande undersökt riskerna i verksamheten med bärgningsarbete. Det saknades en riskbedömning, och därför hade det heller inte upprättats någon skriftlig instruktion för arbetet grundad på en sådan riskbedömning.

Euromaint Rail AB förnekade att brott begåtts i verksamheten, men Solna tingsrätt har nu kommit fram till samma slutsats som Arbetsmiljöverket och åklagaren.

”En stor del av den verksamhet som Euromaint Rail AB bedriver måste bedömas som farlig. Det gäller särskilt röjnings- och bärgningsarbete. Även om bolaget generellt sett bedrivit ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete kan detta inte sägas om just dessa arbeten. Bolaget har på ett sätt som inte varit förenligt med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete förlitat sig på arbetstagarnas bedömningar vid varje uppdrag i stället för att systematiskt gå igenom de olika arbetsmoment som ingått i uppdragen och bedöma riskerna i dessa” konstaterar tingsrätten.

Med följd att Euromaint Rail AB döms att betala företagsbot på 400 000 kronor för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada.

Hans Olof Wiklund
redaktionen@sekotidningen.se

Relaterade ämnen

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Depression vanligt bland sjömän

Depression vanligt bland sjömän

Mer än var fjärde sjöman visar tecken på depression. Orsakerna är bland annat dålig mat, isolering från anhöriga och långa tjänstgöringar. Det visar en studie om sjömäns hälsa gjord av Yale och Sailor’s society. Läs mer

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

– Jag skriver en lista och bockar av varje sak som jag har gjort när det blir körigt på jobbet, säger Janet Floreng Lindfors som arbetar som administratör på Sjöfartsverket i Malmö. Läs mer

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Efter en inspektion på Strukton rail riktar Arbetsmiljöverket kritik mot företagets arbetsmiljöarbetet. Bolaget har två månader på sig att svara hur man ska åtgärda bristerna. Läs mer

SJ får vite för dålig arbetsmiljö

SJ döms att betala 600 000 kronor i vite på grund av att man inte rättat sig efter Arbetsmiljöverkets förbud rörande arbete på bangården i Hagalund. Läs mer

Ny föreskrift om social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket ska nu utfärda en ny föreskrift om social arbetsmiljö. Den behandlar ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande behandling, samt att arbetstidens förläggning inte får leda till ohälsa. Läs mer

Euromaint varslar i Luleå

30 tjänster ska bort på Euromaints verkstad i Luleå. Förhandlingarna med facket inleds inom kort. Läs mer

Arbetsmiljöbrott på Euromaint

En anställd på Euromaint föll och fick frakturer i höften och högerhanden när han arbetade på taket till en av SJ:s personvagnar. Bolaget har nu fått ett strafföreläggande med företagsbot på 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Läs mer

Euromaint döms för arbetsmiljöbrott

Annandag jul 2010 skadades en av Euromaints anställda vid bärgning av ett urspårat tåg i Solna. Solna tingsrätt har nu dömt bolaget att betala 400 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott. Läs mer

Slår fast sambandet asfalt – cancer

Arbete med asfalt innebär hälsofaror, och kan öka risken för cancer. Det slår nu det franska folkhälsoinstitutet fast i en rapport. Facken är nöjda. Läs mer

Fransk cancerdom förvånar

För tre år sedan avled en fransk kärnkraftsarbetare i cancer. Nu döms arbetsgivaren, elbolaget EDF, till dryga skadestånd. Domen väcker förvåning i Sverige. Läs mer