Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Avtal 2016

Entreprenörsansvar viktigast för väg och ban

15 december 2015 16:17

Fakta

Väg och ban

Antal medlemmar: 21000

Avtal: Väg- och banavtalet, maskinföraravtalet och järnvägsinfrastrukturavtalet

Yrkeskategorier: Väg- och järnvägsarbetare, beläggnings- och bergarbetare, maskinförare

Om den första dagen av avtals­ konferensen gick till de bransch­ överskridande frågorna ägnades dag två åt de branschspecifika. För Seko väg och bans del handlade det om allt från tvätt av arbetsklä­der, över löner för inhyrda, till vem som ska betala yrkesutbildningar.

När man gick igenom de mo­tioner som kommit in tog många till orda för att utveckla resone­mangen.

– Att den som är inhyrd ska ha samma lön och övriga villkor som på arbetsplatsen måste ha hög prioritet i avtalsrörelsen, sa till exempel Karl­-Johan Anders­son från NCC.

Och inhyrningsfrågan har andra aspekter som diskutera­des. Till exempel att det ska vara förbjudet att hyra in personal om det finns uppsagda med före­trädesrätt som har tillräcklig kompetens.

Dessutom luftades en gammal go­ding i form av gransknings­avgiften. Att arbetsgivare ska betala en avgift på 1,5 procent på lönesumman på de företag som saknar lokalt fack. Detta för att förbundets ombuds­ män ska sköta det fackliga åt de anställda där.

– Det vore bra, men det är väl som att kasta en snöboll rakt in i helvetet, som en av deltagarna uttryckte det.

För Jenny Ogén, som är asfalt­arbetare på Skanska, är huvud­entreprenörsansvaret det vikti­gaste avtalskravet.

– Det är den absolut viktigas­te frågan. Det är mycket under­entreprenörer inne och då gäller det att få rätt på det. Man måste ha koll på vilka som är på ar­betsplatsen och att de har rätt att vara där.

jenny_foto_Mattias

Som alla andra deltagare är hon mycket nöjd med upplägget med en gemensam avtalskonferens.

– Det har varit jättebra. Man får andra perspektiv på vissa frågor men man ser också de ge­mensamma problemen.

Det är en syn som delas av Bjarne Ringdahl på Peab. Han beklagar dock att LO­-samord­ningen sprack.

– Det var tråkigt. Det hade varit en väldig styrka för oss om vi hade kunnat gå fram gemen­samt.

– Men jag tror ändå inte det kommer bli någon huggsexa om lönerna eftersom alla tar ansvar.

Det övergripande kravet på ett huvudentreprenörsansvar är även enligt hans åsikt det vikti­gaste, även om hans egen arbets­givare sköter sig bra i den frågan.

– Vi har oftast inte mer än en un­derentreprenör och då är det all­tid krav på kollektiv­- eller häng­avtal, så där har vi rätt bra koll hos oss. bjarne_foto_Mattias

En annan fråga han vill lyfta är en utö­kad arbetstids­förkortning. På väg­- och banav­talet har man en arbetstidsförkortning på 34 timmar per år, medan de som går på Byggnads avtal, inte säl­lan på samma arbetsplats, har 37 timmar.

– Även där är Peab bra, för de går på högsta nivån på arbets­ platsen så vi får också 37 timmar. Men frågan är viktig att driva för hela kollektivet, säger Bjarne Ringdahl.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Seko vill förhandla om utbildningsjobb

Alla LO-förbund utom Transport vill förhandla med arbetsgivarna för att få fram nya jobb till nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Utgångspunkten är det förslag om utbildningsjobb som LO lade fram i mars i år. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Kvarts ger Svevia böter

Kvarts ger Svevia böter

Svevia har dömts att betala 150 000 kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot föreskrifterna om kvarts. Det saknades dokument om risker med höga kvartshalter på ett arbetsställe i Storuman. Läs mer

Ännu inget nytt arbetstidsavtal på NTE

Förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal för personalen på Nationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården fortsätter. Seko har hittills sagt nej till arbetsgivarens förslag. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Franska protester mot ny arbetslag

Franska protester mot ny arbetslag

Hundratusentals franska invånare deltog idag i demonstrationer mot Macrons nya arbetslag. - Idag lyssnar man bara på arbetsgivarna. Men det är förvånansvärt svårt att få folk att engagera sig trots utvecklingen, säger Rachel Neis fackombud vid det franska gasbolaget. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Väjer inte för det pinsamma

Väjer inte för det pinsamma

Sekotidningen möter högaktuelle Ruben Östlund – prisbelönt filmregissör som gärna trycker på våra ömma punkter. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Seko lämnar Nordea

Sekos förbundsstyrelse har tagit beslut om att förbundet ska lämna Nordea. Förbundet har en halvmiljard placerad hos banken. Även LO har beslutat att lämna Nordea, liksom Handels och Transport. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Seko upprörs över Nordeas flytt

Efter Nordeas besked om flytt till Finland har två fackförbund tagit beslut om att byta bank. Seko, som har en halv miljard placerad hos Nordea, avvaktar diskussion i LO-styrelsen innan man tar beslut. Läs mer

Postnord tar till sig kritiken

Postnord tar till sig kritiken

Det går fortsatt dåligt för Postnord. Kunderna klagar, ägaren staten är missnöjd med ekonomin och kvaliteten och tillsynsmyndigheten Post-och telestyrelsen är bekymrad. Samtidigt kräver Seko att den dansk-svenska fusionen bryts. Läs mer

Avdrag för fackavgift återinförs

Vänsterpartiet och regeringen har i budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften från och med juli 2018. Dessutom avskaffas en karensdag i a-kassan. Läs mer

Tre avtal kvar

Tre avtal återstår för Sekos del i årets avtalsrörelse: staten, skärgårdstrafiken och Samhall. Alla tre löper ut den sista september och parterna har så smått börjat känna på varandra. Läs mer

Regeringen flyttar myndigheter

Regeringen har beslutat att helt eller delvis flytta sju myndigheter från Stockholm till andra orter. Seko har inga medlemmar på de berörda myndigheterna, men regeringen har flaggat för fler beslut före valet nästa år. Läs mer

Här är vinnarna i fototävlingen

Här är vinnarna i fototävlingen

Det har kommit in många vackra, fascinerande och fantasieggande bilder till Sekotidningens fototävling. Juryn har nu utsett vinnarna. Titta och njut! I bildspelet ovan är samtliga bidrag publicerade. Läs mer

Löneglidning

Löneökningar som ligger utöver de pengar man kommit överens om i de centrala kollektivavtalen. Förekommer ibland efter lokala löneförhandlingar och gäller för ett enskilt företag eller enskild arbetsplats.