Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Enighet om transportbranschen

Lika anställningsvillkor för alla som jobbar varaktigt i Sverige stod högst upp på fackets önskelista medan det var stärkt konkurrenskraft som var arbetsgivarnas hetaste önskan för att få ordning på transportbranschen.

2 juli 2014 14:58

Men det var egentligen bara prioriteringsordningen som skilde parterna åt. Listan har man tagit fram gemensamt. Och samstämmigheten från branschens olika parter och trafikslag var stor. En annan punkt på listan var: En politisk strategi för en hållbar transportsektor med konkurrensneutrala villkor, något som kom på andra plats i Seko-ordförande Janne Rudéns prioriteringsordning:

– Avgifterna måste bli konkurrensneutrala och man måste se på det som en transportnäring.

Men det var något representanter från alla transportslag framhöll.

– Man får aldrig ställa transportslag mot varandra. Därför måste vi ha neutrala avgiftssystem, sa till exempel Green Cargos vd, Jan Kilström.

Det var samma dag som Alliansen presenterade sin jättesatsning på höghastighetståg som representanter för transportbranschen träffades, fack, arbetsgivare och transportköpare, för att diskutera hur man ska nå en hållbar och konkurrenskraftig transportnäring.

Parterna uppvisade stor samstämmighet i det mesta som gäller vad som krävs.

Även politiker från Trafikutskottet var representerade i Anders Ygeman (S) och Jessica Rosencrantz (M).

Även de var till viss del överens, närmare bestämt till 75 procent enligt Anders Ygeman.

– Men det blir ju ingen debatt om vi bara ska prata om det vi är överens. Då kan vi bara säga att vi håller med varandra och sedan gå och ta en öl.

Det man var oense om var bland annat när man kan höja banavgifterna för godstrafiken på tåg. Moderaterna gör det nu.

– Men man kan inte först ta betalt och sedan leverera varan. Först när vi har en fullt fungerande järnväg, vilket vi inte har i dag, vill vi höja banavgifterna, sa Anders Ygeman.

Redarföreningens vd, Pia Berglund, framhöll sjöbranschen som ett föredöme när det gällde framåtsyftande arbete.

– Vi har satt oss ner, fack, arbetsgivare och transportköpare och gemensamt diskuterat vad som behövs. Och så har vi presenterat det för politikerna. Och det har funkat väldigt bra, sa hon och fick nickande bifall från Seko sjöfolks ordförande, Kenny Reinhold, som satt i publiken.

 

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Seko vill förhandla om utbildningsjobb

Alla LO-förbund utom Transport vill förhandla med arbetsgivarna för att få fram nya jobb till nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Utgångspunkten är det förslag om utbildningsjobb som LO lade fram i mars i år. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Kvarts ger Svevia böter

Kvarts ger Svevia böter

Svevia har dömts att betala 150 000 kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot föreskrifterna om kvarts. Det saknades dokument om risker med höga kvartshalter på ett arbetsställe i Storuman. Läs mer

Ännu inget nytt arbetstidsavtal på NTE

Förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal för personalen på Nationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården fortsätter. Seko har hittills sagt nej till arbetsgivarens förslag. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Franska protester mot ny arbetslag

Franska protester mot ny arbetslag

Hundratusentals franska invånare deltog idag i demonstrationer mot Macrons nya arbetslag. - Idag lyssnar man bara på arbetsgivarna. Men det är förvånansvärt svårt att få folk att engagera sig trots utvecklingen, säger Rachel Neis fackombud vid det franska gasbolaget. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Väjer inte för det pinsamma

Väjer inte för det pinsamma

Sekotidningen möter högaktuelle Ruben Östlund – prisbelönt filmregissör som gärna trycker på våra ömma punkter. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Seko lämnar Nordea

Sekos förbundsstyrelse har tagit beslut om att förbundet ska lämna Nordea. Förbundet har en halvmiljard placerad hos banken. Även LO har beslutat att lämna Nordea, liksom Handels och Transport. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Seko upprörs över Nordeas flytt

Efter Nordeas besked om flytt till Finland har två fackförbund tagit beslut om att byta bank. Seko, som har en halv miljard placerad hos Nordea, avvaktar diskussion i LO-styrelsen innan man tar beslut. Läs mer

Postnord tar till sig kritiken

Postnord tar till sig kritiken

Det går fortsatt dåligt för Postnord. Kunderna klagar, ägaren staten är missnöjd med ekonomin och kvaliteten och tillsynsmyndigheten Post-och telestyrelsen är bekymrad. Samtidigt kräver Seko att den dansk-svenska fusionen bryts. Läs mer

Avdrag för fackavgift återinförs

Vänsterpartiet och regeringen har i budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften från och med juli 2018. Dessutom avskaffas en karensdag i a-kassan. Läs mer

Tre avtal kvar

Tre avtal återstår för Sekos del i årets avtalsrörelse: staten, skärgårdstrafiken och Samhall. Alla tre löper ut den sista september och parterna har så smått börjat känna på varandra. Läs mer

Regeringen flyttar myndigheter

Regeringen har beslutat att helt eller delvis flytta sju myndigheter från Stockholm till andra orter. Seko har inga medlemmar på de berörda myndigheterna, men regeringen har flaggat för fler beslut före valet nästa år. Läs mer

Här är vinnarna i fototävlingen

Här är vinnarna i fototävlingen

Det har kommit in många vackra, fascinerande och fantasieggande bilder till Sekotidningens fototävling. Juryn har nu utsett vinnarna. Titta och njut! I bildspelet ovan är samtliga bidrag publicerade. Läs mer

Löneutvecklingsgaranti

Se Förtjänstutvecklingsgaranti.