Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Debatt

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S).

15 mars 2018 10:01

Många av oss känner en eller flera par personer som upplever att den allmänna sjukförsäkringen inte fungerar, att Försäkringskassan agerar omänskligt och att den ekonomiska tryggheten är hotad. Många av dem, ofta är de våra fackliga medlemmar, har alltid röstat på socialdemokraterna, men nu tvekar man. Orsaken är just den dåligt fungerande sjukförsäkringen, en rimlig rättighet som alltför många sjuka nu går miste om. Sant är att den socialdemokratiskt ledda regeringen precis som man lovat, höjt taket i försäkringen och tagit bort den så kallade stupstocken i försäkringen. Att sedan de borgerliga, inkl. Sverigedemokraterna vill återinföra den visar tydligt hur alternativen ser ut och att de inget förstått.

Men andra ”stupstockar” finns kvar, som regeln att den som varit sjukskriven i mer än 180 dagar måste pröva sin kvarstående arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden, även om man har en fast anställning och borde kunna komma tillbaka med rätt rehabilitering.

Vi bejakar arbetslinjen men kräver också att det finns stöd för rehabilitering och vårdinsatser, oavsett diagnos och sjukdom. Hur klokt är det att avbryta rehabiliteringen av en lärare, en undersköterska, eller en elektriker som med rätt stöd och insatser skulle kunna återgå till sitt yrke i stället för att tvingas lämna det? Hur rimligt är det att en enskild ska kastas ut i ekonomisk otrygghet pga. av för långa väntetider i vården? Inte rimligt alls!

Vi vet och inser att ibland är kanske den enda lösningen att byta arbetsuppgifter och arbetsplats, men inte som en förstahandsåtgärd. Vi kan inte ha ett samhälle där olika myndigheters tillkortakommande drabbar den enskilde. Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens uppdrag måste samverka för att vi ska upprätthålla arbetslinjen och behandla människor på ett klokt, humant och rättssäkert sätt. Samtidigt får en sjukförsäkring aldrig bli ett alternativ till en god arbetsmiljö för Sveriges löntagare. Alla som kan jobba ska jobba, men den som är sjuk ska få vård, rehabilitering och ha ekonomisk trygghet under tiden.

Regeringen har insett problemet, men nu behöver man agera. Ansvarig minister Annika Strandhäll får beröm från flera håll för den utredning hon faktiskt har tillsatt, där färre ska ”falla mellan stolarna”, fler ska kunna få sjukersättning (förtidspension) och tillämpningen av de tidsgränser och regler kring begreppet arbetsförmåga som nu ställer till det för så många ska ses över. Problemet är att i väntan på utredningen riskerar fler att ställas på bar backe.

Därför behövs besked nu. Vilken sjukförsäkring menar socialdemokraterna att vi ska ha i välfärdslandet Sverige. Vi vet vad vi anser och det kommer vi att slåss för i den kommande valrörelsen. Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!

Agneta Tiger Seko Mellannorrland, Ingemar Nilsson riksdagsledamot (S) Västernorrland
redaktionen@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

AD avgör tågvärdars rätt till ob

AD avgör tågvärdars rätt till ob

Den 20 juni avgör Arbetsdomstolen om två tågvärdar på Öresundståg har rätt till ob-ersättning för så kallad uppehållstid, tid då tågvärden inte utför sina normala uppgifter, men har betald arbetstid. Seko stämde Transdev, som kör Öresundståg, till AD hösten 2016. Läs mer

Avskedade kontrollanter till AD

Avskedade kontrollanter till AD

Seko stämmer ISS i Arbetsdomstolen för avskedandet av biljettkontrollanter i Stockholm. De centrala förhandlingarna med Almega ledde inte till att biljettkontrollanterna fick tillbaka sina jobb. Läs mer

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Primärkonflikt

En konflikt mellan de två parter som förhandlar om kollektivavtal. En lovlig primärkonflikt kan få stöd av sympatiåtgärder från andra fackföreningar eller arbetsgivarorganisationer. De kallas då sekundärkonflikt.