Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Emma berglund och Marianne Svensson är båda skyddsombud på TT-line och jobbar med frågorna om trakasserier och kränkningar i branschen. Foto: Erika Weiland
Reportage

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter.

3 april 2018 14:28

– Jag ryste av obehag när jag såg videon, säger Marianne Svensson, cateringvärd och skyddsombud på TT-line i Trelleborg.

– En kvinna säger att hon vill hänga sig i sin hytt för att hon inte står ut. Då har det gått långt, väldigt långt. Kanske videon borde visas för alla nyanställda och personal ombord på båtarna.

Efter 29 år i yrket, där Marianne sett och varit med om mycket, blir hon inte förvånad över en del av det som sägs i videon, men hon reagerar starkt mot det grova våld som uppenbarligen funnits, och finns, på vissa arbetsplatser. Hon tycker det är tungt att ta in.

Sekotidningen träffar Marianne i ett litet sammanträdesrum på TT-lines kontor i Trelleborg för att prata om metoo, dess orsaker och hur branschen kan jobba med frågorna. På plats är även Emma Berglund, också hon cateringvärd och skyddsombud, Ulf Nilsson, klubbsektionsordförande för Seko sjöfolk på TT-line, och Vivian Lundgren från HR-avdelningen.

Ulf Nilsson

Alla vet att problemen med kränkningar och trakasserier förekommer i branschen, liksom i samhället i övrigt. Hur utbrett det är på färjorna i Trelleborg är svårt att säga. Det finns ingen undersökning av det, men det som kommer till arbetsgivarens kännedom blir utrett. Det känner sig skyddsombuden säkra på.

– TT-line har nolltolerans mot sexuella trakasserier och policier för det, säger Vivian Lundgren.

För Emma Berglund är Metoo och #lättaankar ett symptom på ett större samhällsproblem.

– Som kvinna är man så van att vara i det, så man märker det inte. Det är vår vardag. Alla har varit utsatta själva eller har en vän som varit det.

Hon fortsätter:

– Det handlar om maktutövning. Att män har mer makt än kvinnor och att de använder sig av den. Ingen man kan helt och fullt sätta sig in i vad det innebär att vara kvinna. Män har plats, vi måste ta plats, det är så naturligt för männen. Jag generaliserar förstås nu, säger Emma, som tänkt mycket på det här.

På TT-line är samarbetsklimatet mellan fack, skyddsombud och ledning gott. Det finns en tillit.

– Vi har inte haft grova händelser, som vi känner till, ska jag tillägga, men det har hänt saker under årens lopp, säger Vivian Lundgren, som arbetat på TT- line i 20 år.

Policyn är att agera omedelbart.

– Ja, under förutsättning att vi får information om vem, var, när och hur.

– Det betyder inte att det är lätt när det händer, det är jättesvårt. Vi måste vara varsamma med de involverade, säger Vivian, som inte vill berätta mer än så.

Skyddsombuden och facket är alltid inkopplat.

– Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vi har policies och handlingsplaner. Jag tycker vi har det vi behöver i den vägen. Sen måste varje ärende hanteras individuellt, säger Vivian.

Vivian Lundgren

Från fackligt håll skulle man vilja veta mer, Marianne efterlyser en visselblåsarfunktion för anmälningar, och hon lyfter behovet av att göra en medarbetarenkät, för de som inte vågar prata. Men där är inte företaget ännu.

– Vi inväntar nya rutiner och metoder från Sjöfartens arbetsmiljönämnd för att se om vi kan använda något av det i vårt eget arbete, säger Vivian.

När årets säsongsanställda börjar ska Seko få informera om hur facket jobbar med diskriminering.

Ulf Nilsson, som själv är arbetsledare på däck, tror att det är avgörande att den som ser eller hör kränkande saker säger ifrån.

– Jag tänker på tredje person, alla som sitter bredvid. Där måste det bli en skärpning. Jag försöker att alltid säga ifrån. Att det inte är okej, helt enkelt.

Emma Berglund

Emma Berglund tycker att det är viktigt, men synd att det ska behövas, säger hon och pekar på att de finns något som kallas ”båtkultur” och som ingen runt bordet gillar. Alla grimaserar.

– Det gör mig vansinnig, säger Emma. Det handlar om att man ska tåla lite när man är tjej ombord, en viss typ av jargong.

Till det kommer hierarkin ombord, säger Ulf. Det att kaptenen bestämmer i säkerhetsfrågor, har historiskt spritt sig till chefer och arbetsledare på arbetsplatserna, vilket ytterligare försvårar för den som vill förändra kulturen ombord.

På TT-lines färjor arbetar personalen ombord 14 dagar i sträck, med arbetsdagar på mer än 10 timmar. Arbetskamraterna blir, på gott och ont, som en andra familj. Det ger trygghet, men det blir samtidig extra svårt om nå- got olämpligt eller rent kränkande inträffar.

– Vi har två familjer att ta hand om, säger Marianne, och det är extra svårt att ta upp problem i familjen.

En lösning på problemet med sexuella trakasserier, jargong och båtkultur, som alla runt bordet kan tänka sig, är att branschen anställer fler kvinnor, inte minst som chefer.

Just nu finns det ingen kvinnlig chef ombord på TT-lines svenska båtar.

– Vi har haft det och det var underbart, säger Emma. Det blev en annan ton och lättare att prata om svåra saker.

Varför de kvinnor som funnits har slutat kan ingen av de närvarande svara på. En tänkbar orsak kan vara att det ofta blir så när kvinnor bildar familj. Det är Ulfs erfarenhet.

– Men varför kan inte mannen ta hand om barnen under tiden som kvinnan jobbar, det är svårt att förstå, säger han.

Vivian som rekryterarar personal ser även färre kvinnliga sökande idag. Något som förvånar henne. Någon kvotering av kvinnor kan hon inte tänka sig. Vid lika meriter är det däremot självklart.

Marianne Svensson

Är det någon skillnad i hur ni värderar kvinnors och mäns erfarenheter?

– Nej det tycker jag inte. För att klara jobbet ombord krävs certifikat och utbildning. Och det är bra att man har lite ”skinn på näsan”. Oavsett kön.

”Skinn på näsan” innebär att den anställda kan säga ifrån.

– Det är sättet de sökande svarar på frågor vid anställningsintervjun, som avgör.

Hon tror inte att hennes urvals- metod gjort att hon valt bort meriterade kvinnor, det är snarare kvinnorna som väljer bort sjöfarten. Färre tjejer söker de ut- bildningar som finns.

Samtidigt som #lättaankar visar hur svårt det kan vara att jobba till sjöss har TT-linegänget många positiva saker att säga om branschen.

– Unga människor som kommer in är till exempel mer toleranta, säger Emma.

Ulf pekar på att fler som börjar i branschen har erfarenheter från andra yrken vilket gör att de inte accepterar allt det som sjömän vant sig vid.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

AD avgör tågvärdars rätt till ob

AD avgör tågvärdars rätt till ob

Den 20 juni avgör Arbetsdomstolen om två tågvärdar på Öresundståg har rätt till ob-ersättning för så kallad uppehållstid, tid då tågvärden inte utför sina normala uppgifter, men har betald arbetstid. Seko stämde Transdev, som kör Öresundståg, till AD hösten 2016. Läs mer

Avskedade kontrollanter till AD

Avskedade kontrollanter till AD

Seko stämmer ISS i Arbetsdomstolen för avskedandet av biljettkontrollanter i Stockholm. De centrala förhandlingarna med Almega ledde inte till att biljettkontrollanterna fick tillbaka sina jobb. Läs mer

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Uppgörelse

Är detsamma som överenskommelse. Parterna har gjort upp eller kommit överens om hur avtalet ska se ut och har skrivit på.