– En ytterlighet är att vi säger stopp, det här är för farligt och ni får inte jobba vidare. En annan åtgärd är att vi observerar något vi uppfattar som en brist i arbetsmiljön och påpekar att de måste åtgärda den.

Han bekräftar att det inte finns några vitesmöjligheter när det gäller arbetsmiljön i avtalen mellan Trafikverket och entreprenören. Och att det inte är unikt för bygget på Lovön.

– Det är inget speciellt för Lovön. i det här avseendet följer Lovöns kontrakt Trafikverkets normala utformning vid tiden för denna upphandling.

Är viten gällande arbetsmiljö något man borde fundera på?

– Jag vill inte uttala mig om det. Det är en fråga som hanteras centralt inom Trafikverket där man lägger fram strategier för upphandling. Och de följer vi.

Artikeln kommer från tidningen Arbetet, som tillsammans med Handelsnytt och tre andra tidningar ingår i LO Mediehus.