Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Det kan bli strejk i spårbranschen

Seko kräver att det skrivs in en begränsning av visstids- och deltidsanställningar i det centrala spåravtalet. Annars kan avtalet komma att sägas upp den 31 mars och strejk utbryta i juni, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson.

14 mars 2014 15:04

Bakgrunden är det varsel om uppsägningar och återanställning på deltid som Veolia lagt för personalen på Öresundståg. Drygt 250 anställda är varslade på samtliga orter. Kristianstad läggs ner helt som åkstation.

Veolia vill ersätta heltider med deltidsanställningar på ett sätt som, om det går igenom, förändrar hela spårbranschen, enligt Seko. Två tredjedelar av tågvärdarna och hälften av lokförarna ska enligt Veolias varsel arbeta vidare på deltid.

-Vi känner inte till någon motsvarighet. Inget annat företag har presenterat en så brutal deltidsorganisation. Om den blir verklighet får vi en helt ny situation i branschen, med många deltider. Fler företag kommer sannolikt att gå samma väg, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson.

Han konstaterar också att Almega inte är intresserade av att begränsa visstids och deltidsanställningarna i nuläget.

En orsak till Veolias agerande är, enligt Seko, upphandlingssystemet som driver fram låga priser. Veolia vann i december rätten att köra Öresundstrafiken med ett, av allt att döma, för lågt anbud.

-Politikerna har ett ansvar, men det är inte de som tvingar Veolia till detta, säger Valle Karlsson.

Seko mötte i dag Almega på ett inplanerat möte som skulle handla om resultatet av arbetet i de partsgemensamma arbetsgrupper som tillsattes i somras och som var ett resultat av det nya centrala avtalet.

-Vi sa dock att det kommit upp en fråga som vi prioriterar högre och som måste lösas om vi inte ska säga upp avtalet, säger Valle Karlsson.  Det är frågan om att begränsa visstids- och deltidsanställningarna i branschen.

Den 19 mars möts parterna igen och då ska Seko lägga fram ett förslag på avtalstext. Exakt hur det kommer att se ut vet inte Valle Karlsson idag. Först ska avtalsdelegationen kallas in, vilket sker på måndag.

Parallellt med att de centrala parterna möts pågår lokala förhandlingar mellan facken (Seko, ST och TJ) och Veolia. Facken överväger att ta in arbetstagarkonsult och har nästa planerade förhandling den 20 mars.

Samtidigt som förhandlingar pågår lokalt och centralt vill en del av de anställda gå ut i vild strejk för att stoppa nedskärningarna. Ingen ska sägas upp eller tvingas ner i tjänst, lyder kraven. Uppmaningen att gå ut i vild strejk finns på en blogg där man också ger de fackliga organisationerna ”en chans att ta upp våra krav och varsla om strejk”.

 

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Relaterade ämnen

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Veolia transport inte längre till salu

Veolia Transport är inte längre till salu. Det meddelade de franska ägarna i dag. Företaget ska istället återintegreras i ägarkoncernen Transdev. Läs mer

Arriva ska köra östgötatåg i tio år

Arriva ska köra östgötatåg i tio år

Arriva fortsätter att köra Östgötapendeln från första juni 2015. Avtalet löper på tio år med möjlighet att förlänga ytterligare fyra år. Läs mer

Veolia går Seko till mötes

Efter tågstrejken, som sågs som en stor seger för Seko, blev stämningen mellan fack och arbetsgivare dålig. Veolia motsatte sig många delar av avtalet. Men nu är man på rätt väg igen. Läs mer

Veolia tvistar om allt i det nya avtalet

En dryg månad efter att tågstrejken avslutades tvistar arbetsgivaren Veolia på nästan alla punkter i det nya avtalet. Inget av det som parterna kom överens om är klart. Läs mer

Dags att ta itu med konflikträtten

ALMEDALEN Hade Gunnar Schön, Veolias vd, fått bestämma själv och utan inblandning från facket hade heltiderna inom Öresundstrafiken varit fler. Denna kommentar till den avslutade strejken fällde han vid ett seminarium om konfliktreglerna som Almega ordnade i Almedalen. Läs mer

”Lockouten redan inledd”

Sekos lokala företrädare och medlemmar får inte komma in i Veolias lokaler på de olika stationeringsorterna. Det verkar som Veolias lockout redan är satt i verket. Läs mer

Politiker känner inget ansvar för konflikten

Den politiska ledningen för Region Skåne, som genom Skånetrafiken varit med och handlat upp Öresundstrafiken, tycker inte att det finns någon koppling mellan anbudsförfarandet och uppsägningarna på Veolia. Läs mer

Strejken är efterlängtad

Det sista Öresundståget från Köpenhamn kommer fram till Malmö två minuter före 03 och Jonas Gadd och hans kollega kan andas ut. Det är måndag morgon, klockan slår 03 och Sekos strejk på Veolia har precis inletts. Läs mer

Otryggt för timanställda på Veolia

Konflikten på Veolia handlar i hög grad om de visstidsanställdas osäkra villkor. Det är i stort sett omöjligt att veta när och hur mycket man får arbeta, säger en tågvärd som Sekotidningen pratat med. Läs mer

Strejken inleds i natt

För en stund sedan blev det klart att Sekos varslade strejk blir av. Klockan 03:00 stannar Öresundstågen. Medlarna la aldrig något bud. Parterna ansågs ligga allt för långt ifrån varandra. Läs mer