Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

”Det har blivit säkrare”

Häkten och anstalter har blivit säkrare efter mordet 2011. Det anser Markku Murtosaari, arbetsmiljöansvarig för Seko inom Kriminalvården.

16 februari 2015 10:51

Den första tiden efter den svåra händelsen minskade ensamarbetet och samtidigt ökade medvetenheten
om att det finns risker i arbetet.

– Tyvärr börjar man glömma bort det där nu. Ensamarbetet ökar igen, lokalt på häkten och anstalter. Det är framför allt det oplanerade ensamarbetet som ökar, och då särskilt i samband med olika typer av aktiviteter, säger Markku Murtosaari.

Från första dagen har Seko ansett att grundorsaken till mordet är ensamarbetet på häktet. Karen Gebreab var ensam när hon attackerades.
Kriminalvården hade dragit ner på bemanningen på promenaden, där hon arbetade, flera år tidigare.
I stället för att vara två vårdare som tog emot, varje gång,
var det bara en. Vårdare nummer två hade ersatts med en kamera.

Markku Murtosaari säger att Kriminalvårdens ledning idag vill ha bort ensamarbetet och att man försöker bygga bort det i den nya organisationen.

– Men vi har fortfarande lite olika åsikter om vad som är ensamarbete, säger han.

Medan facket tycker att allt arbete där kriminalvårdaren arbetar ensam ska undvikas, anser arbetsgivaren att det primärt är det riskfyllda ensamarbetet som ska bort.

Susanne Wedin, regionchef i Stockholm, håller delvis med om den beskrivningen.

– Vid arbete som är bedömt som riskfyllt ska man aldrig arbeta ensam, säger hon. Sedan finns det tillfällen då ensamarbete förekommer, som exempelvis i vissa moment på Kriminalvårdens öppna anstalter.
Hon känner inte igen att ensamarbetet skulle öka.

– Nej, det gör jag inte. Jag skulle gärna vilja träffa skyddsorganisationen för att diskutera denna viktiga fråga. Min målsättning är att vi ska uppnå en samsyn. Jag är övertygad om att både arbetsgivare och skyddsorganisation vill att våra arbetsplatser ska vara säkra och trygga.

I övrigt säger båda att säkerhets- och arbetsmiljöarbetet förbättrats under senare år. Fack och arbetsgivare har tagit fasta på de brister som fanns på häktet vid tiden för mordet. Brister som Kriminalvårdens interna utredning pekade på, bland annat att personal saknade information om de intagna.

Susanne Wedin:

– Framför allt har vi lärt oss hur viktigt det är att personalen känner till vilken riskbedömning som är gjord på olika intagna och vilken taktik som ska användas i kontakten med personen i fråga. Det ska vara information som går ut till all personal.

– Vi har alltid varit bra på att göra riskbedömningar, men vi har blivit ännu bättre. Samtidigt är riskbedömningar färskvara. Det är något man måste pröva på nytt och på nytt.

Facket främsta lärdom av mordet och dess efterspel är att det är viktigt att skriva ner det som sägs till arbetsgivaren om arbetsmiljön. På häktet saknades dokumentation om vad som sagts och gjorts.

– Vi ska dokumentera allt, varje gång. Det räcker inte att diskutera eller nämna något muntligt, och det räcker inte heller att skriva ner diskussionen en gång. Det måste ske varje gång, säger
Markku Murtosaari.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Konfliktfylld fransk vår

Konfliktfylld fransk vår

Idag, torsdag, har hälften av alla tåg ställts in. Järnvägspersonalen protesterar mot regeringens planer för spårtrafiken. Samtidigt strejkar statsanställda mot personalminskningar. Läs mer

Bring Citymail får nya ägare

Bring Citymail får nya ägare. Norska Posten säljer brevverksamheten till det tyska investmentbolaget Allegra Capital. Läs mer

SJ anklagar lokförare för mobbning

Flera lokförare har tilldelats erinringar av SJ efter att företaget anklagar dem för mobbning och trakasserier under en arbetsplatsträff i Stockholm. Seko SJ protesterar och har krävt att erinringarna dras tillbaka. Något SJ inte gått med på. Läs mer

Sjöfarten gör handlingsplan mot sexuella trakasserier

Sjöfarten gör handlingsplan mot sexuella trakasserier

I slutet av året hoppas sjöfartsbranschen ha en handlingsplan för hur branschen ska hantera och agera vid sexuella trakasserier och andra kränkningar. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Strömförande grind på tågstation

Strömförande grind på tågstation

Först åtta timmar efter anmälan åtgärdades en strömförande grind på en pendeltågsperrong i Stockholm. Grinden, som står så att allmänheten kan komma åt den, var feljordad och drog till sig så kallad returström när tågen passerade. Läs mer

Harly håller koll på entreprenörerna

Harly håller koll på entreprenörerna

I januari förra året fick Trafikverket ett regeringsuppdrag att sköta leveransuppföljningen av järnvägsunderhållet i egen regi. Redan i september var Harly Nielsen ute för att hålla koll på att entreprenörerna gör det de ska. Läs mer

”Ingen dag är den andra lik”

”Ingen dag är den andra lik”

Freddie Åfeldt är transportledare på Hector rail och han gillar såväl jobbet som kollegerna. Läs mer

Raka spåret in i politiken

Raka spåret in i politiken

Lina el Yafi hamnade i hetluften när hon som klubbordförande drev kampanj för de uppsagda konduktörerna på tvärbanan. Nu gör hon politisk raketkarriär och kommer av allt att döma bli landstingspolitiker efter valet. Läs mer

Himmel eller helvete

Himmel eller helvete

Det är ingen mening att slå sönder maskinerna, bättre att slåss för en rättvis fördelning av vinsterna som robotar och automatisering ger. Och kanske få en kortare arbetstid. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Seko lämnar flyttande Nordea

Nordeas stämma röstade igenom en flytt av huvudkontoret till Finland. Det innebär att Seko går vidare med sitt beslut från i höstas om att lämna banken. Läs mer

ny på arbetsmarknaden
Maskinföraren Ghalia bryter normen

Maskinföraren Ghalia bryter normen

Ghalia Alhindi flydde från Syrien till Sverige för drygt två år sedan. Bland det första hon gjorde här var att lära sig cykla, sedan tog hon körkort och nu går hon en maskinförarutbildning. – Sen blir det lastbil och till slut flygplan, säger hon halvt på skämt, halvt på allvar. Läs mer

Bjudresor till fartygsinspektörer

Bjudresor till fartygsinspektörer

Två inspektörer från Transportstyrelsen som skulle kontrollera säkerheten ombord blev bjudna på en bättre middag och uppgraderas till lyxhytt utan kostnad. Det avslöjar Dagens ETC. Enligt tidningens granskning har bjudresorna pågått i minst tio år. Läs mer

Bring citymail lägger ner brevbärarkontor

Bring citymail stänger kontor i Flen och Katrineholm och lägger istället postutdelningen på Prolog, Mittmedias tidningsdistributionsbolag. Förändringen planeras till maj 2018. Läs mer

Det blir inget åtal för elolyckan i Tyfors

Nu står det klart att det inte blir något åtal om arbetsmiljöbrott efter elolyckan i Tyfors i Dalarna hösten 2016. Arbetsmiljöåklagare Ann-Marie Helander har beslutat lägga ner förundersökningen. Läs mer

”Vi ska stötta varandra och våga ta plats”

”Vi ska stötta varandra och våga ta plats”

Sekos kvinnliga nätverk på Trafikverket, Q-net, har vaknat till liv igen efter några år med sporadisk verksamhet. Förhoppningen är att nätverket ska göra att fler kvinnor tar på sig fackliga uppdrag. Läs mer

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Vissa medarbetare i Kriminalvården arbetar väldigt mycket övertid. Den är frivillig och ger i de flesta fall betydande extrainkomster. Vilket i sin tur gör det svårt för skyddsombud och fack att se till att avtal följs. Läs mer

Fredsplikt

När ett kollektivavtal är undertecknat råder fredsplikt, då får varken arbetstagar- eller arbetsgivarorganisationer vidta stridsåtgärder.