Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Brevbärare måste kunna nå chefen

Längre turer och senare utdelning av post gör att brevbärare har behov av att få kontakt med arbetsledningen per telefon under arbetsdagen. I dag har inte alla tjänstetelefon och inte heller privat telefon.

8 augusti 2013 10:29

Brevbärare kan vara borta från kontoret i upp till sex timmar och det hinner hända en hel del under den tiden.

–Ett problem kan vara om brevbäraren inte hinner dela ut posten och antingen måste ha avlastning eller få rätt att ta ut övertid. Då är det nödvändigt att nå arbetsledningen, säger Stefan Fougt, samordnare för arbetsmiljöfrågor inom Seko Posten Meddelande.

Hur vanligt det är att brevbärare helt saknar telefon kan Stefan Fougt inte svara på, men han tycker att det är bra att frågan diskuteras.

Ensamarbetet och svårigheter att hålla kontakt med arbetsledningen uppmärksammades i en skyddsombudsanmälan till Arbetsmiljöverket i juni i år. Anmälan gällde Jönköpingsområdet, men frågan är aktuell i hela landet. I Jönköping har Postens regionledning gett lokala chefer i uppdrag att lösa kontaktmöjligheterna senast den 30 september i år. Arbetsmiljöverket har godtagit det.

Det betyder inte, understryker Stefan Fougt, att alla brevbärare kommer att få tjänstetelefon.

–I vissa fall kan det vara nödvändigt, om brevbäraren exempelvis handhar värdehandlingar och pengar, men det får bli en bedömning från fall till fall. Tidigare sas det att lantbrevbärare skulle ha tjänstetelefon, men begreppet lantbrevbärare är inte längre så tydligt, säger han.

Frågan har inte förhandlats på central nivå, men enligt Stefan Fougt finns sedan tidigare riktlinjer som säger att brevbärare ska kunna nå arbetsledningen under arbetstiden och att cheferna ska säkerställa att personalen kommit tillbaka från utdelningen.

–Det är en viktig säkerhetsfråga och har nog inte fungerat överallt. Det är ett steg framåt att de riktlinjer som finns uppmärksammas bättre. Lokala chefer ska se till att det fungerar, säger Stefan Fougt.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Relaterade ämnen

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Yrkanden växlade för post och flyg

Idag har parterna växlat yrkanden inom post- och flygbranschen. Seko kräver bland annat en individgaranti, höjda lägstalöner, att mertid över 50 timmar per år ska ersättas som övertid och starkare skydd vid verksamhetsöverlåtelse. Läs mer

Brevbärare måste kunna nå chefen

Längre turer och senare utdelning av post gör att brevbärare har behov av att få kontakt med arbetsledningen per telefon under arbetsdagen. I dag har inte alla tjänstetelefon och inte heller privat telefon. Läs mer

Posten sätter p efter reportage i Sekotidningen

I senaste numret av Sekotidningen fanns ett reportage om Sekos organiseringsprojekt i Skåne. Det fick Posten att stoppa Seko från att åka med i postbilarna. Läs mer

Ännu inget postavtal

Ännu finns inget nytt avtal på kommunikationsområdet. Förhandlingar pågår om att få till stånd ett lokalt avtal på Posten, vilket är en förutsättning för att det ska bli ett branschavtal. Läs mer