Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Hot och våld

Branschen tvivlar på statistiken

Ingen vet med säkerhet om hot och våld i spår- trafiken ökar eller minskar. Tillgänglig statistik ger ett intryck av att problemet minskar, men branschen är skeptisk.

23 augusti 2017 10:42

Arbetsmiljöverkets siffror visar att färre sjukskrivs efter att ha utsatts för hot och våld idag, jämfört med 2012. Likaså minskar antalet anmälda allvarliga tillbud.

Interna siffror från tågföretagen visar en liknande tendens. På SJ har rapporterna om hot- och våldshändelser halverats åren 2012 till 2016, från 200 till 100.

Transdevs statistik visar att rapporter om hot minskat från 2015 och framåt. Samma sak uppger DSB Upptåget, liksom Tågkompaniet. Andra tågföretag, som Arriva, har inte jämförbart material bakåt i tiden.

Kurvorna pekar nedåt, men de arbetsgivare och skyddsombud Sekotidningen talat med tror att det finns ett stort mörkertal, att hot och våld i själva verket ökar.

Mikael Yang, huvudskyddsombud på Transdev Öresundståg, tror inte att de siffror företaget lämnat till Sekotidningen stämmer med verkligheten.

– Jag tror inte alls på statistiken om den visar att hoten minskat på Öresundstågen. Tvärtom tror jag att problemen ökat, men att rapporteringen minskat, säger han.

Trots att tågvärdar och lokförare uppmanas anmäla alla händelser – okvädingsord, knivhot, knuffar, bett och slag – blir det inte av.

Orsakerna till den misstänkta underrapporteringen skiftar, men vanliga förklaringar är att det tar för mycket tid och att det sker en tillvänjning som gör att hot och våld inte tas på allvar. När man väl sitter framför datorn kanske det inte känns så viktigt längre.

SJ har tagit fram en app till mobilen som säkerhetschef Jan Sjölund tror mycket på.

– Jag hoppas att rapporteringen ökar, säger han. Vi vill ha in allt.

Arbetsmiljöverkets statistik visar att sjuktalen i samband med hot och våld minskar. Det kan enligt Sekotidningens källor bero på ett bättre omhändertagande. Kamratstöd och goda insatser av företagshälsovården gör att tågvärdar och förare snabbare kan återgå i arbete.

Andra företag saknar fasta rutiner för omhändertagande vilket gör att utsatt personal får jobba kvar även när de varit med om svåra saker.

– Företaget frågar om det går bra och de flesta av oss säger ja, säger Ann-Kristin Mattsson, huvudskyddsombud för stationsvärdarna på tunnelbanan i Stockholm.

Lars Månsson, huvudskyddsombud för Seko på Pågatågen säger att företaget erbjuder samtal på företagshälsovården för den som råkat ut för kraftigt våld. Det finns också kamratstöd för den som behöver prata.

– Ofta behövs ingen sjukskrivning och det tror jag är bra. Det bästa är att komma tillbaka så att inte rädslan biter sig fast, säger han.

Det avgörande för förebygga hot och våld är att rapporteringen speglar hur det faktiskt ser ut. Det är branschen överens om. Berättelserna behövs inte minst för att väcka det omgivande samhällets intresse, säger Kenny Bungss, trygghetschef på Arriva Sverige. Och intresset från omgivningen minskar om det verkar som om problemet inte finns, säger han.

Arriva, MTR och SJ har beslutat att polisanmäla alla händelser för att det ska noteras i brottsstatistiken. Det är en rekommendation från branschorganisationen för tågoperatörer.

Den som råkat illa ut behöver inte ha sitt namn med på anmälan, säger Kenny Bungss.

– Då läggs anmälan ner men kommer i alla fall in i statistiken, säger han. Och påverkar hur samhället arbetar för att förebygga hot och våld.

Andra förebyggande åtgärder som visat sig fungera är utbildning i konflikthantering och be- mötande. Det är SJ:s erfarenhet.

– Utbildning skapar trygghet och en säkerhet hos personalen i hur de ska agera, säger Birgitta Angard-Arvesen, servicechef.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Avskedade kontrollanter till AD

Avskedade kontrollanter till AD

Seko stämmer ISS i Arbetsdomstolen för avskedandet av biljettkontrollanter i Stockholm. De centrala förhandlingarna med Almega ledde inte till att biljettkontrollanterna fick tillbaka sina jobb. Läs mer

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

ISS har avskedat fyra biljettkontrollanter av personliga skäl. ISS uppger att de fyra validerat sina egna SL-kort, vilket skulle vara att likställa med fusk eller bedrägeri. Seko har ogiltigförklarat samtliga avsked och menar att de fyra enbart följt företagets instruktioner. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Nollavtal

Ett kollektivavtal utan centralt överenskomna löneökningar.