Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Hot och våld

Branschen tvivlar på statistiken

Ingen vet med säkerhet om hot och våld i spår- trafiken ökar eller minskar. Tillgänglig statistik ger ett intryck av att problemet minskar, men branschen är skeptisk.

23 augusti 2017 10:42

Arbetsmiljöverkets siffror visar att färre sjukskrivs efter att ha utsatts för hot och våld idag, jämfört med 2012. Likaså minskar antalet anmälda allvarliga tillbud.

Interna siffror från tågföretagen visar en liknande tendens. På SJ har rapporterna om hot- och våldshändelser halverats åren 2012 till 2016, från 200 till 100.

Transdevs statistik visar att rapporter om hot minskat från 2015 och framåt. Samma sak uppger DSB Upptåget, liksom Tågkompaniet. Andra tågföretag, som Arriva, har inte jämförbart material bakåt i tiden.

Kurvorna pekar nedåt, men de arbetsgivare och skyddsombud Sekotidningen talat med tror att det finns ett stort mörkertal, att hot och våld i själva verket ökar.

Mikael Yang, huvudskyddsombud på Transdev Öresundståg, tror inte att de siffror företaget lämnat till Sekotidningen stämmer med verkligheten.

– Jag tror inte alls på statistiken om den visar att hoten minskat på Öresundstågen. Tvärtom tror jag att problemen ökat, men att rapporteringen minskat, säger han.

Trots att tågvärdar och lokförare uppmanas anmäla alla händelser – okvädingsord, knivhot, knuffar, bett och slag – blir det inte av.

Orsakerna till den misstänkta underrapporteringen skiftar, men vanliga förklaringar är att det tar för mycket tid och att det sker en tillvänjning som gör att hot och våld inte tas på allvar. När man väl sitter framför datorn kanske det inte känns så viktigt längre.

SJ har tagit fram en app till mobilen som säkerhetschef Jan Sjölund tror mycket på.

– Jag hoppas att rapporteringen ökar, säger han. Vi vill ha in allt.

Arbetsmiljöverkets statistik visar att sjuktalen i samband med hot och våld minskar. Det kan enligt Sekotidningens källor bero på ett bättre omhändertagande. Kamratstöd och goda insatser av företagshälsovården gör att tågvärdar och förare snabbare kan återgå i arbete.

Andra företag saknar fasta rutiner för omhändertagande vilket gör att utsatt personal får jobba kvar även när de varit med om svåra saker.

– Företaget frågar om det går bra och de flesta av oss säger ja, säger Ann-Kristin Mattsson, huvudskyddsombud för stationsvärdarna på tunnelbanan i Stockholm.

Lars Månsson, huvudskyddsombud för Seko på Pågatågen säger att företaget erbjuder samtal på företagshälsovården för den som råkat ut för kraftigt våld. Det finns också kamratstöd för den som behöver prata.

– Ofta behövs ingen sjukskrivning och det tror jag är bra. Det bästa är att komma tillbaka så att inte rädslan biter sig fast, säger han.

Det avgörande för förebygga hot och våld är att rapporteringen speglar hur det faktiskt ser ut. Det är branschen överens om. Berättelserna behövs inte minst för att väcka det omgivande samhällets intresse, säger Kenny Bungss, trygghetschef på Arriva Sverige. Och intresset från omgivningen minskar om det verkar som om problemet inte finns, säger han.

Arriva, MTR och SJ har beslutat att polisanmäla alla händelser för att det ska noteras i brottsstatistiken. Det är en rekommendation från branschorganisationen för tågoperatörer.

Den som råkat illa ut behöver inte ha sitt namn med på anmälan, säger Kenny Bungss.

– Då läggs anmälan ner men kommer i alla fall in i statistiken, säger han. Och påverkar hur samhället arbetar för att förebygga hot och våld.

Andra förebyggande åtgärder som visat sig fungera är utbildning i konflikthantering och be- mötande. Det är SJ:s erfarenhet.

– Utbildning skapar trygghet och en säkerhet hos personalen i hur de ska agera, säger Birgitta Angard-Arvesen, servicechef.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Skärgårdsförhandlingarna har brutit samman

Förhandlingarna mellan Seko och Almega om ett nytt skärgårdsavtal har brutit samman. Enligt Seko har Almega sagt upp avtalet, vilket innebär att det blir avtalslöst tillstånd om sju dagar. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Lågavlönade för bättre betalt med nya avtalen

Årets avtalsrörelse skulle ge mer till dem som tjänar minst. En rundringning som Sekotidningen har gjort visar att många lokala löneförhandlingar har gett resultat, även om alla inte är helt nöjda. Läs mer

Ny postlag skippar brev över natten

Regeringen har presenterat ett förslag till ny postlag. Seko posten är positivt till stora delar av innehållet, men är besviket över att postboxar inte blir standard. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Seko och Fastighets går vidare med planerna på samgående

Planerna på att slå ihop de två förbunden har sedan en tid legat i malpåse i väntan på att avtalsrörelsen och kongresser ska vara avklarade. Nu har de tagit beslut om att tillsätta en utredning. Läs mer

Försäkringar
Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Paketchauffören Tomas Dahl fick en stroke för tre år sedan. Genom Sekos sjukförsäkring fick han 50 000 kronor – pengar som var välkomna när han blev sjukskriven på heltid i tre månader. Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Med orättvisorna i fokus

Med orättvisorna i fokus

Hennes drivkraft är kampen mot orättvisor. Och det är en fajt som Gabriella Lavecchia tagit i många olika roller inom arbetarrörelsen. Sedan i våras som vice förbundsordförande för Seko. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Strid om gräns för kvartsdamm

Strid om gräns för kvartsdamm

Arbetsmiljöverket lade ett förslag om halverat gränsvärde för det farliga kvartsdammet. Medicinsk expertis och facket välkomnar förslaget medan arbetsgivarna tycker att det blir för dyrt. Nu är det inte säkert att det blir någon sänkning. Läs mer

Kenneths uppdrag: hitta kabeln

Kenneths uppdrag: hitta kabeln

Kenneth Häggman tycker att han hittat hem. Med havstomt, egen brygga och bastu, hund, katt och hästar är jobbet som kabelutsättare i och kring Örnsköldsvik pricken över i. Läs mer

”Dialog med facket är viktig”

”Dialog med facket är viktig”

Tomas Eneroth fick en rivstart på posten som infrastrukturminister sedan företrädaren, Anna Johansson, fick gå efter IT-skandalen på Transportstyrelsen. Till Sekotidningen säger han bland annat att han vill se än mer järnvägsunderhåll i statlig regi. Läs mer

Nytt avtal för anställda på Samhall

Efter konfliktvarsel och medlarbud har parterna kommit överens om ett nytt avtal för anställda på Samhall. Avtalet ger 7,1 procent i löneökningar under tre år och innehåller en låglönesatsning. Läs mer

Utredning kring Sekohärvan står still

Det rättsliga efterspelet till den så kallade Sekohärvan drar ut på tiden. Polisen har ingen utsedd utredare och fortfarande har inga förhör hållits med de inblandade. Läs mer

Seko sjöfolk anmäler stiftelse för dyra resor

Seko sjöfolk anmäler stiftelse för dyra resor

Seko sjöfolk har anmält Stiftelsen Stockholms sjöfartshotell till länsstyrelsen. Omfattande resor för styrelsen bryter mot stadgarna, enligt anmälan. Men stiftelsens ordförande menar att resorna är viktiga för verksamhetens utveckling. Läs mer

Avtal klart på staten

Ett nytt treårigt avtal är klart på staten. Seko är överens med Arbetsgivarverket om ett totalt utrymme på minst 6,5 procent. Seko har också fått gehör för en låglönesatsning. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

Nattmangling

Avtalsförhandlingar som drar ut på tiden så att de fortsätter under natten. Hänger ihop med slutskedet av en avtalsförhandling, men sker allt mer sällan.