Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Opålitlig järnväg

Boden–Bastuträsk: Spårbytet skjuts på framtiden

Sträckan Boden–Bastuträsk på Stambanan genom övre Norrland är i dåligt skick. Sprickbildning i rälsen och flera urspårningar som orsakade stora produktionsstörningar för industrin ledde till att man tvingades sätta ned hastigheten. Trafikverket lovade då, i mars 2014, att tidigarelägga spårbytet på sträckan. Ett löfte som sedermera bröts, med hänvisning till att regeringens budget föll i riksdagsomröstningen. Nu är spårbytet skjutet in i en diffus framtid runt 2019-20. Här är några röster om läget på bandelen:

11 juni 2015 08:00

PÄR GUSTAFSSON

kommunikationschef Trafikverket underhåll:

– Planeringen är en ständigt pågående pro­cess, som ändras flera gånger. Först beslöt vi att fortsätta tidigareläggningen av spår­ bytet men sedan hände saker som gjorde att vi fick planera om. Och sedan röstades den rödgröna budgeten ner och då saknades pengar.

Men spårbytet var ju planerat med den förra regeringens budget?

– Som sagt är det en ständigt pågående process. Och hade den rödgröna budgeten gått igenom så hade vi haft medel att slut­ föra spårbytet.

Vad lade ni pengarna på i stället?

– Det finns inget ett­-till-­ett förhållande på det sättet. Boden–Bastuträsk fanns med i diskussionerna länge, men i stället satsa­ de vi på spårbyte Göteborg–Alingsås. Men Boden–Bastuträsk är väldigt högt priori­terat.
Att tidigarelägga spårbytet var ju ett gd-beslut. Är inte det något man ska följa?

– Den dåvarande gd:n tog beslut om en for­cering och vi gjorde den första etappen på 41 kilometer. Sedan kom nya beslut.

Så ett beslut betyder ingenting?

– Ett beslut är ett beslut. Sedan kan det, av olika anledningar, komma ett nytt beslut som slår ut det gamla beslutet.

JONAS BLOMQUIST

lokförare på Green cargo:

Hastighetssänkningen på sträckan i kombi­nation med körtidsreglerna gör att lokförarna inte hinner hela vägen till Vännäs, som förr. I stället tvingas de till en extra överliggning i Bastuträsk vilket innebär många timmar hemifrån.

– Schemat blir mycket sämre. Nu kan vi tvingas vara hemifrån i 24–30 timmar men bara få ut 13 timmars arbetstid. På natten, mellan 22 och 06 är det noll, och övrig tid, då vi inte kör, räknas som kvartstid. Det blir svårt att få ihop familjelivet med så dåliga scheman, eftersom min fru också är lokförare.

Är du rädd för att själv spåra ur?

– Visst har tanken slagit en, men jag är inte så nervös. Men jag anser att underhållet är alldeles för dåligt. Det är helt värdelöst att man inte byter spåret när vi spårar ur. I värsta fall är det ett persontåg som drab­bas nästa gång.

– Men ibland undrar jag om det är det som behövs för att det ska hända något.

Hur ska man komma tillrätta med problemen?

– Det är avregleringen av underhållet som lett hit. Så det krävs att man återtar det i stat­lig regi, anser jag.

MATS HOLLANDER

kommunikationschef Green cargo:

– Vi förlorar 17 miljoner per år på grund av hastighetsnedsättningen Boden–Bastuträsk – och det är väldigt lågt räknat.

Den nedsatta hastigheten innebär att det krävs fler lokförare, fler lok och fler vagnar för att klara samma volymer som tidigare, vilket ligger bakom kostnadsökningarna för Green cargo.

– Trafikverket har erbjudit oss en kompen­sation på drygt 4 miljoner kronor men det är ju långt ifrån de verkliga produktionskostna­derna. Och förlorad tilltro hos företagen för järnvägen som alternativ är förmodligen en ännu större förlust.

Trafikverkets första beslut, att tidigare­lägga spårbytet, fanns med i Green cargos planering. Tidtabeller för 2015 anpassades för att spårbytet skulle genomföras, enligt Mats Hollander.

– Men, vill jag tillägga, vi har en bra dialog med Trafikverket om prioriteringarna. Och vi tycker oss ana en ökad insikt om gods­ trafikens problem hos Trafikverkets nuva­rande ledning.

ÅKAN ÄIJA

chef underhållsområde Nord, Trafikverket:

– Banan har nedsatt bärighet så nu till som­maren ska vi göra förstärkningsjobb. Vi by­ter en del sliprar och riktar rälsen. Vidare har vi maskinell besiktning av banan tre gånger i år, mot i vanliga fall en gång. Och vi byter defekt räl allteftersom.

Är det säkert att köra där?

– Vi håller den i schack i det dåliga läget.

Hur mycket kostar det?

– Underhållet kostar i år 10–20 miljoner, varav största delen är besiktning av banan. Men vi åtgärdar även fler fel. I vanliga fall åtgärdar man bara fel i klass ett. Men här åtgärdas fel i alla tre klasser, även begynnande fel i rälen.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Ny postlag skippar brev över natten

Regeringen har presenterat ett förslag till ny postlag. Seko posten är positivt till stora delar av innehållet, men är besviket över att postboxar inte blir standard. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Seko och Fastighets går vidare med planerna på samgående

Planerna på att slå ihop de två förbunden har sedan en tid legat i malpåse i väntan på att avtalsrörelsen och kongresser ska vara avklarade. Nu har de tagit beslut om att tillsätta en utredning. Läs mer

Strid om gräns för kvartsdamm

Strid om gräns för kvartsdamm

Arbetsmiljöverket lade ett förslag om halverat gränsvärde för det farliga kvartsdammet. Medicinsk expertis och facket välkomnar förslaget medan arbetsgivarna tycker att det blir för dyrt. Nu är det inte säkert att det blir någon sänkning. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

”Dialog med facket är viktig”

”Dialog med facket är viktig”

Tomas Eneroth fick en rivstart på posten som infrastrukturminister sedan företrädaren, Anna Johansson, fick gå efter IT-skandalen på Transportstyrelsen. Till Sekotidningen säger han bland annat att han vill se än mer järnvägsunderhåll i statlig regi. Läs mer

Kenneths uppdrag: hitta kabeln

Kenneths uppdrag: hitta kabeln

Kenneth Häggman tycker att han hittat hem. Med havstomt, egen brygga och bastu, hund, katt och hästar är jobbet som kabelutsättare i och kring Örnsköldsvik pricken över i. Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Väjer inte för det pinsamma

Väjer inte för det pinsamma

Sekotidningen möter högaktuelle Ruben Östlund – prisbelönt filmregissör som gärna trycker på våra ömma punkter. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Nytt avtal för anställda på Samhall

Efter konfliktvarsel och medlarbud har parterna kommit överens om ett nytt avtal för anställda på Samhall. Avtalet ger 7,1 procent i löneökningar under tre år och innehåller en låglönesatsning. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

Utredning kring Sekohärvan står still

Det rättsliga efterspelet till den så kallade Sekohärvan drar ut på tiden. Polisen har ingen utsedd utredare och fortfarande har inga förhör hållits med de inblandade. Läs mer

Seko sjöfolk anmäler stiftelse för dyra resor

Seko sjöfolk anmäler stiftelse för dyra resor

Seko sjöfolk har anmält Stiftelsen Stockholms sjöfartshotell till länsstyrelsen. Omfattande resor för styrelsen bryter mot stadgarna, enligt anmälan. Men stiftelsens ordförande menar att resorna är viktiga för verksamhetens utveckling. Läs mer

Avtal klart på staten

Ett nytt treårigt avtal är klart på staten. Seko är överens med Arbetsgivarverket om ett totalt utrymme på minst 6,5 procent. Seko har också fått gehör för en låglönesatsning. Läs mer

Carina kan arbeta halvtid – uppmanas ta tjänstledigt

Carina kan arbeta halvtid – uppmanas ta tjänstledigt

Brevbäraren Carina Östermans axlar är utslitna och hon kan inte längre arbeta heltid med sina ordinarie arbetsuppgifter. Trots att hon klarat att arbeta halvtid under våren uppmanar Postnord henne att ta tjänstledigt för att söka nytt arbete. Läs mer

Varsel om konflikt på Samhall

LO-förbunden har lämnat ett varsel om konflikt på Samhall. Om parterna inte kommer överens före den 12 oktober kommer konfliktåtgärderna bryta ut. Oenighet kring låglönesatsningen ligger bakom. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Bud

Ett förhandlingsförslag från arbetsgivarparten.