Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Opålitlig järnväg
En av flera urspårningar på stambanan genom övre Norrland, här ett godståg som spårat ut i närheten av Älvsbyn 2013. Foto: Anders Eriksson/Strukton Rail, Scanpix

Boden–Bastuträsk: Spårbytet skjuts på framtiden

Sträckan Boden–Bastuträsk på Stambanan genom övre Norrland är i dåligt skick. Sprickbildning i rälsen och flera urspårningar som orsakade stora produktionsstörningar för industrin ledde till att man tvingades sätta ned hastigheten. Trafikverket lovade då, i mars 2014, att tidigarelägga spårbytet på sträckan. Ett löfte som sedermera bröts, med hänvisning till att regeringens budget föll i riksdagsomröstningen. Nu är spårbytet skjutet in i en diffus framtid runt 2019-20. Här är några röster om läget på bandelen:

11 juni 2015 08:00

PÄR GUSTAFSSON

kommunikationschef Trafikverket underhåll:

– Planeringen är en ständigt pågående pro­cess, som ändras flera gånger. Först beslöt vi att fortsätta tidigareläggningen av spår­ bytet men sedan hände saker som gjorde att vi fick planera om. Och sedan röstades den rödgröna budgeten ner och då saknades pengar.

Men spårbytet var ju planerat med den förra regeringens budget?

– Som sagt är det en ständigt pågående process. Och hade den rödgröna budgeten gått igenom så hade vi haft medel att slut­ föra spårbytet.

Vad lade ni pengarna på i stället?

– Det finns inget ett­-till-­ett förhållande på det sättet. Boden–Bastuträsk fanns med i diskussionerna länge, men i stället satsa­ de vi på spårbyte Göteborg–Alingsås. Men Boden–Bastuträsk är väldigt högt priori­terat.
Att tidigarelägga spårbytet var ju ett gd-beslut. Är inte det något man ska följa?

– Den dåvarande gd:n tog beslut om en for­cering och vi gjorde den första etappen på 41 kilometer. Sedan kom nya beslut.

Så ett beslut betyder ingenting?

– Ett beslut är ett beslut. Sedan kan det, av olika anledningar, komma ett nytt beslut som slår ut det gamla beslutet.

JONAS BLOMQUIST

lokförare på Green cargo:

Hastighetssänkningen på sträckan i kombi­nation med körtidsreglerna gör att lokförarna inte hinner hela vägen till Vännäs, som förr. I stället tvingas de till en extra överliggning i Bastuträsk vilket innebär många timmar hemifrån.

– Schemat blir mycket sämre. Nu kan vi tvingas vara hemifrån i 24–30 timmar men bara få ut 13 timmars arbetstid. På natten, mellan 22 och 06 är det noll, och övrig tid, då vi inte kör, räknas som kvartstid. Det blir svårt att få ihop familjelivet med så dåliga scheman, eftersom min fru också är lokförare.

Är du rädd för att själv spåra ur?

– Visst har tanken slagit en, men jag är inte så nervös. Men jag anser att underhållet är alldeles för dåligt. Det är helt värdelöst att man inte byter spåret när vi spårar ur. I värsta fall är det ett persontåg som drab­bas nästa gång.

– Men ibland undrar jag om det är det som behövs för att det ska hända något.

Hur ska man komma tillrätta med problemen?

– Det är avregleringen av underhållet som lett hit. Så det krävs att man återtar det i stat­lig regi, anser jag.

MATS HOLLANDER

kommunikationschef Green cargo:

– Vi förlorar 17 miljoner per år på grund av hastighetsnedsättningen Boden–Bastuträsk – och det är väldigt lågt räknat.

Den nedsatta hastigheten innebär att det krävs fler lokförare, fler lok och fler vagnar för att klara samma volymer som tidigare, vilket ligger bakom kostnadsökningarna för Green cargo.

– Trafikverket har erbjudit oss en kompen­sation på drygt 4 miljoner kronor men det är ju långt ifrån de verkliga produktionskostna­derna. Och förlorad tilltro hos företagen för järnvägen som alternativ är förmodligen en ännu större förlust.

Trafikverkets första beslut, att tidigare­lägga spårbytet, fanns med i Green cargos planering. Tidtabeller för 2015 anpassades för att spårbytet skulle genomföras, enligt Mats Hollander.

– Men, vill jag tillägga, vi har en bra dialog med Trafikverket om prioriteringarna. Och vi tycker oss ana en ökad insikt om gods­ trafikens problem hos Trafikverkets nuva­rande ledning.

ÅKAN ÄIJA

chef underhållsområde Nord, Trafikverket:

– Banan har nedsatt bärighet så nu till som­maren ska vi göra förstärkningsjobb. Vi by­ter en del sliprar och riktar rälsen. Vidare har vi maskinell besiktning av banan tre gånger i år, mot i vanliga fall en gång. Och vi byter defekt räl allteftersom.

Är det säkert att köra där?

– Vi håller den i schack i det dåliga läget.

Hur mycket kostar det?

– Underhållet kostar i år 10–20 miljoner, varav största delen är besiktning av banan. Men vi åtgärdar även fler fel. I vanliga fall åtgärdar man bara fel i klass ett. Men här åtgärdas fel i alla tre klasser, även begynnande fel i rälen.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

ISS har avskedat fyra biljettkontrollanter av personliga skäl. ISS uppger att de fyra validerat sina egna SL-kort, vilket skulle vara att likställa med fusk eller bedrägeri. Seko har ogiltigförklarat samtliga avsked och menar att de fyra enbart följt företagets instruktioner. Läs mer

MTR tar över städning av pendeln

MTR tar över städning av pendeln

MTR och Solreneriet inleder fackliga förhandlingar om att MTR ska ta över städningen av pendeltågen i Stockholm. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Osakliga löneskillnader

Se Lönediskriminering.